English version of this page

Dechiffrere oksytocinsystemets rolle ved mentale egenskaper og fysisk helse

Hormonet oksytocin har vært assosiert med fødsel og amming i mer enn et århundre. Nyere forskning har imidlertid vist at oksytocin også påvirker tankene og følelsene våre, spesielt de som er relatert til sosial atferd

Om prosjektet

Oksytocinnivået i hjernen kan økes ved intranasal administrering av hormonet, og det har følgelig vært stor spenning knyttet til potensialet for å bruke oksytocin i behandling av psykiatriske sykdommer preget av sosial dysfunksjon, for eksempel schizofreni. Videre antyder forskning at oksytocinsystemet er involvert i appetittregulering og hvordan kroppen lagrer og bruker energi. Til tross for denne interessen, har forskere ennå ikke en detaljert forståelse av dette hormonsystemet og hvordan det påvirker vår fysiske og mentale helse.

Mål

For å håndtere dette kunnskapsgapet vil prosjektet bruke en "big data" -tilnærming der man kombinerer analyse av atferds-, helse- og genetiske data. Gjennom en serie analyser vil dette prosjektet avdekke hvordan oksytocinsystemets funksjon endres gjennom levetiden, hvordan variasjoner i oksytocins genetikk er assosiert med helseutfall, og hvordan det humane oksytocinsystemet utviklet seg i utgangspunktet. Til sammen vil dette prosjektet gi en bredere forståelse av oksytocins rolle ved helse, noe som vil hjelpe forskere til å bedre forstå oksytocins terapeutiske potensiale.

Finansiering

Norges Forskningsråd (FRIPRO - Unge forskertalenter) 2020 - 2024.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2020 13:23 - Sist endret 4. juli 2022 10:26