Hvordan forstår babyer og barn verden?

Babyer og småbarn er små forskere som forsøker å finne ut av hva som foregår i verden rundt dem. Men hvordan gjør de dette? Hvilke mentale redskaper har de i deres medfødte verktøykasse for å kunne lære alt de skal, og for å kunne navigere seg frem i verden?

Meld dere på

Fotoillustrasjon: Colourbox

 

Om prosjektet

Babyer, så vel som barn og voksne, kikker lenger når det skjer noe nytt og overraskende. Det vil si at vi kan finne ut av hva de allerede forstår og forventer at skal skje i deres omverden og hva som eventuelt bryter med deres forventninger, ved å måle hvor lenge babyene titter på de ulike begivenhetene vi viser.

Gjennom å undersøke overordnende mønstre i hvordan mange babyer og barn reagerer er det mulig å finne ut av hva og hvor mye de vet i en bestemt alder.

Mål

En av de viktigste utviklingsmessige oppgavene for et lite barn er å finne ut av hvem som har hvilken type sosiale relasjon sammen og hva dette betyr for hvordan folk handler i forskjellige situasjoner.

I Baby- og barnelaben vår undersøker vi blant annet hvordan førspråklige spedbarn og småbarn løser denne oppgaven og hvilke medfødte evner de bruker til dette. Vi er også interessert i å finne ut hva som skiller og forener barns og voksnes sosiale forståelse, og vi vil noen ganger invitere foreldre til å delta i undersøkelser sammen med barna sine.

Finansiering

Forskningen vår er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC), og vi samarbeider tett med noen av verdens ledende forskere i tidlig utviklingspsykologi ved blant annet Harvard University.

Deltakere

For å kunne bidra til økt kunnskap om spedbarn og småbarns kompetanse er vi avhengig av å ha et godt samarbeid med småbarnsfamilier som deltar på våre korte og morsomme forsøk.

Venter du barn, eller har et barn i alderen 0-6 år, og syns det er greit at vi kontakter deg når vi har en undersøkelse som passer ditt barns alder, ta gjerne kontakt med oss. 

Hvis du har andre barn som også har lyst til å bli med kan vi ordne med barnevakt og leketøy til dem. Mange familier deltar i flere undersøkelser, men det krever kun ett besøk for å delta i én undersøkelse og dere er naturligvis ikke forpliktet til å delta i flere undersøkelser. Vi gjennomfører både studier hvor dere møter opp fysisk hos oss og studier hvor dere kan delta hjemmefra, over Zoom.

Meld dere på

Hvordan foregår undersøkelsene?

Alle undersøkelsene foregår som korte leker, små tegnefilmer eller dukketeater og varer cirka 5-15 minutter. Som takk for hjelpen vil dere motta en liten gave til barne- eller babyforskeren, og dersom dere deltar i laben viser vi med glede video-opptaket av deg og barnet ditt fra undersøkelsen. Vi har også mulighet til å refundere transportutgifter.

Barnet vil være sammen med deg under hele forsøket, da hun/han er nødt til å sitte på fanget ditt. De fleste babyer og småbarn syns det er moro å være med i et forsøk, men hvis barnet ditt skulle bli trøtt, sulten eller begynne å kjede seg og dere ikke lenger har lyst til å delta, så avbryter vi selvfølgelig forsøket med en gang - det viktigste for oss er at barnet syns det er morsomt å delta, ikke å bli ferdig med undersøkelsen.

Bakgrunn

De siste årene har den internasjonale forskningen innenfor tidlig sosialkognitiv utviklingspsykologi vist at preverbale babyer forstår langt mer enn man lenge har antatt. Vår Baby- og barnelab er en integrert del av denne forskningen.

Visste du for eksempel at allerede før babyer har tilegnet seg språk forstår de relasjoner som sosial dominans? Spedbarn som ikke er mer enn noen få måneder gamle skiller også mellom mennesker og ting, og forstår når noen personer prøver å oppnå mål. De forstår at mennesker kan like forskjellige ting og blir overrasket hvis noen plutselig foretrekker noe nytt. Babyer helt ned i tre måneders alder forstår også når noen prøver å hjelpe eller forhindre andre i å oppnå sine mål, og foretrekker først og fremst dem som er hjelpsomme.

Publisert 1. juli 2014 12:52 - Sist endret 28. aug. 2022 06:56