English version of this page

APVIOLEXT - Fra apati til voldelig ekstremisme: Motivasjonsgrunnlag for politisk engasjement

Et av kjernespørsmålene i samfunns- og statsvitenskap er å forstå hvilke forhold som gjør at folk engasjerer seg i politisk handling.

Om prosjektet

Mens mange samfunnsproblemer krever kollektiv handling, synes politisk frigjøring å være den dominerende sosiale normen. Likevel er voldelig ekstremisme på fremmarsj over hele verden, med noen få individer som er villige til å ofre alt for en politisk sak. Dette prosjektet foreslår en ny modell for politisk engasjement som tar sikte på å forklare et slikt mangfold av politisk atferd. Vi trekker på grunnleggende teorier om motivasjon som viser at mennesker forplikter seg til mål som de anser som viktige og ønskelige og som de oppfatter som oppnåelige gjennom egne handlinger.

Mål

For å oppnå slike mål tyr folk til atferd som de mener er passende. Vi foreslår at folk donerer penger, deltar i protester, stemmer eller melder seg inn i ekstremistiske grupper fordi de ved å gjøre det håper å oppnå noen verdifulle politiske mål. Som sådan bør engasjement i politisk atferd avhenge av

 

1) hvor viktig målene oppleves

 

2) den generelle forventningen til å oppnå dem

 

3) den oppfattede instrumentaliteten til den bestemte politiske oppførselen kombinert med en tro på at man kan innføre den oppførselen (dvs. selveffektivitet).

 

Tre sammenhengende arbeidspakker bestående av kvalitative, tverrsnitts-, longitudinelle, eksperimentelle og feltstudier er foreslått for å teste denne modellen i sammenheng med ulike politiske årsaker, inkludert årsaker som er svært relevante i den moderne verden (f.eks. likestilling, klimaendring).

Samarbeid

Jagiellonian University i Kraków, Polen, University of Maryland, USA, og Yale University, USA.

Finansiering

EEA Norway Grants, 2020-2024.

Image may contain: Azure, Font, Electric blue, Circle, Logo.

 

Publisert 27. juni 2022 12:38 - Sist endret 26. aug. 2022 09:56