Peter Egge Langsæther

Bilde av Peter Egge Langsæther
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser 

Jeg forsker på ulike aspekter ved politisk adferd og velgeradferd/valgforskning. Mine hovedinteresser er knyttet til hvordan sosial bakgrunn (spesielt sosial klasse) påvirker hva folk tenker og mener om politikk, samt hvilke partier de stemmer på.

For tiden skriver jeg en bok om partifamilier i Vest-Europa. I tillegg arbeider jeg med ulike prosjekter, blant annet om klasseidentitet, klima- og miljøholdninger eller hvordan velferdskutt påvirker ulike partiers popularitet. 

Undervisning 

Jeg underviser og har undervist i ulike emner innen komparativ politikk, politisk adferd samt metode og statistikk på både bachelor- og masternivå:

 • PECOS4022: Applied Statistics for Peace and Conflict Studies
 • STV4020A: Forskningsmetode og statistikk
 • STV3090: Politisk analyse
 • STV2340: Holdninger, verdier og politisk atferd
 • STV2330: Public Opinion and Political Behaviour (emneansvarlig)
 • STV2510: Norsk politikk - aktører, institusjoner og prosesser
 • SFS20207: Komparativ politikk (ved Høgskolen i Østfold)
 • ISSV1850: Scandinavian Government & Politics (ved International Summer School; emneansvarlig)
 • STV1020: Metode og statistikk


Bakgrunn 

 • Postdoktor ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2021 - nåværende)
 • Postdoktor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, NTNU (2019-2020) 
 • PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2019
 • Master i statsvitenskap, Universitet i Oslo, 2014
 • Institut d'Etudes politiques de Lyon (Sciences Po), 2012
 • Bachelor i statsvitenskap, Universitet i Oslo, 2010

Forskningsopphold

 • Royal Holloway, University of London, v/Oliver Heath, april-mai 2022
 • Nuffield College, University of Oxford v/Geoff Evans, trinity term 2018
 • Institut for Statskundskap, Aarhus Universitet v/Rune Stubager, vår 2016


Verv

 • Reviewer for European Journal of Political Research, British Journal of Sociology, Social Science Research, European Political Science Review, Electoral Studies, Political Studies, European Union Politics, Political Research Quarterly, Scandinavian Political Studies, Sociological Perspectives og Problems of Post-Communism
 • Representant i instituttstyret ved Institutt for Statsvitenskap, 2016-2017
 • Representant i programrådet for Ph.D.-programmet ved SV-fakultetet, 2015-2016
 • STV1020-komitémedlem, 2013-2014
 • Ansvarlig redaktør, Samfunnsviter'n, 2011
 • Ansvarlig redaktør, Zoon Politikon, 2008-2010

Doktorgradskurs

 • Multilevel and Longitudinal Modeling (Sophia Rabe-Hesketh og Anders Skrondal), CEMO, 2016
 • Social Research as a Craft (Kees van Kersbergen og Robert Klemmensen), Aarhus Universitet, 2016
 • Case Study Research Methods (Andrew Bennet), Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2015
 • Advanced Discrete Choice Modelling (Paul Thurner), ECPR Winter School, Bamberg 2015
 • STV9026: Advanced Quantitative Methods (Håvard Strand), Universitetet i Oslo, 2015
 • Leuven-Montréal Winter School on Elections and Electoral Behaviour, Leuven, 2015
Emneord: Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Valg og Demokrati, Konfliktlinjer, Klasse

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2015 12:37 - Sist endret 31. mai 2022 10:34