Jostein Askim

Bilde av Jostein Askim
English version of this page
Telefon +47 22855169
Mobiltelefon 46765278
Rom 816
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0581 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Se Jostein Askims Google Scholar-side

 • Styring i offentlig sektor
 • Forvaltningsreformer
 • Kommunal politikk og forvaltning
 • Politisk ledelse og forholdet politikk-administrasjon

Undervisning

Bakgrunn

 • Siden 2011: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2009-11: PricewaterhouseCoopers AS
 • 2003-09: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2003: Kommunal- og regionaldepartementet
 • 2002: Asplan Viak AS
 • Dr. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2007)
 • Cand. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2002)
 • Master of Science i Public administration and public policy, London School of Economics (2001)
 • Cand. mag. (juss, sosialøkonomi, statsvitenskap), Universitetet i Oslo (1999)

Verv

Styremedlem, Institutt for samfunnsforskning

Medlem av Folketingets ekspertgruppe for udredning om håndteringen af Covid-19 i Danmark (Folketinget, 2020-2021) som skrev rapporten Håndteringen af covid-19 i foråret 2020

Medlem av Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon (Stortinget, 2019-2021), lenke til rapport her

Medlem av Domstolskommisjonen (Justis- og beredskapsdepartementet, 2017-2020) som skrev NOU 2019: 17 Domstolstruktur og NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt

Medlem av Rettighetsutvalget (Barne- og familiedepartementet, 2014-2016) som skrev NOU 2016: 17 På lik linje

Emneord: Reformer, politisk ledelse, styring

Publikasjoner

 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Christensen, Tom (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages. Political Studies Review.  ISSN 1478-9299. . doi: 10.1177/1478929919887649 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2020). Public office as a stepping stone? Investigating the careers of ministerial advisors. Political Studies Review.  ISSN 1478-9299.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1478929920906991 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein & Steen, Anton (2020). Trading Refugees: The Governance of Refugee Settlement in a Decentralized Welfare State. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  43(1), s 24- 45 . doi: https://doi.org/10.1111/1467-9477.12158 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Bjurstrøm, Karl Hagen & Kjærvik, Jonas (2019). Quasi-contractual ministerial steering of state agencies: Its intensity, modes, and how agency characteristics matter. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  22(3), s 470- 498 . doi: 10.1080/10967494.2018.1547339 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Blom-Hansen, Jens; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2019). How Government Agencies React to Termination Threats. Journal of public administration research and theory.  ISSN 1053-1858.  30(2), s 324- 338 . doi: 10.1093/jopart/muz022 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Askim, Jostein (2019). Understanding reputational concerns within government agencies. Policy & Politics.  ISSN 0305-5736.  47(3), s 473- 493 . doi: 10.1332/030557319X15579230420144
 • Askim, Jostein; Hjelmar, Ulf & Pedersen, Lene Holm (2018). Turning innovation into evidence-based policies: Lessons learned from free commune experiments. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  41(4), s 288- 308 . doi: 10.1111/1467-9477.12130 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  96(2), s 243- 258 . doi: 10.1111/padm.12392 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein & Hernes, Vilde (2017). Bosetting av flyktninger: Hvem bør få siste ord - kommunene, staten eller flyktningen selv?, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  Kapittel 6.  s 105 - 124
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  95(2), s 342- 358 . doi: 10.1111/padm.12272 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  43(4), s 555- 576 . doi: 10.1080/03003930.2017.1310102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (2017). Veier til bedre politikk og styring, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  Kapittel 1.  s 9 - 30
 • Kolltveit, Kristoffer & Askim, Jostein (2017). Decentralization as Substantial and Institutional Policy Change: Scrutinizing the Regionalization of Science Policy in Norway. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  44(4), s 546- 555 . doi: 10.1093/scipol/scw083
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen og dens alternativer, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 14.  s 275 - 290
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2016). What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet western European Experiences, 2004-13, In Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (ed.),  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525475.  4.  s 59 - 79
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen i Norge, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 2.  s 25 - 46
 • Askim, Jostein (2015). The Role of Performance Management in the Steering of Executive Agencies: Layered, Imbedded, or Disjointed?. Public Performance and Management Review.  ISSN 1530-9576.  38(3), s 365- 394 . doi: 10.1080/15309576.2015.1006463
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability and performance management: the Norwegian hospital, welfare, and immigration administration. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 971- 982 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069840
 • Askim, Jostein; Eltun, Ragna & Fremstad, Eivind (2014). Mål- og resultatstyring. Riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen?, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kap. 15.  s 285 - 302
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  30(4), s 233- 255 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein (2013). Tilsyn ved selvsyn: Kan det fungere? Lærdommer fra den norske barnehagesektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (1), s 10- 29
 • Askim, Jostein; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2013). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005-2011, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  Kapittel 5.  s 72 - 88 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein R. & Baldersheim, Harald (2012). Policy Learning in Local Government: The Role of Reflexive Leadership. Croatian and Comparative Public Administration.  ISSN 1848-0357.  12(2), s 319- 338
 • Askim, Jostein R. & Sivertsen, Trygve (2011). Hvem tar regningen? Finansiering av reformer som vedtas på statlig nivå og implementeres i kommunene, I: Eivind Smith & Harald Baldersheim (red.),  Lokalt demokrati uten lokalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  Kap. 9.  s 213 - 232
 • Askim, Jostein & Claes, Dag Harald (2011). Part Hare, Part Tortoise - Explaining patterns in Norwegian public utilities reforms 1990-2010. Utilities Policy.  ISSN 0957-1787.  19(2), s 87- 94 . doi: 10.1016/j.jup.2010.12.001
 • Askim, Jostein; Fimreite, Anne Lise; Moseley, Alice & Pedersen, Lene Holm (2011). One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  89(4), s 1451- 1468 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01933.x
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  88(1), s 232- 246 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2010.01809.x
 • Askim, Jostein (2009). The Demand Side of Performance Measurement: Explaining Councillors' Utilization of Performance Information in Policymaking. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  12(1), s 24- 47 . doi: 10.1080/10967490802649395
 • Askim, Jostein R.; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2009). How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  32(12), s 1006- 1025 . doi: 10.1080/01900690903223888
 • Christensen, Tom & Askim, Jostein (2009). Cross-cutting cleavages and the dynamics of public sector reform, In Paul Roness & Harald Sætren (ed.),  Change and continuty in public sector organizations.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0754-1.  Kapittel 8.  s 149 - 168
 • Askim, Jostein (2008). Determinants of Performance Information Utilization in Political Decision Making, In Steven van de Walle & Wouter van Dooren (ed.),  Performance Information in the Public Sector: How it is Used.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230551978.  Kap. 8.  s 125 - 139
 • Askim, Jostein & Hanssen, Gro Sandkjær (2008). Councillors' receipt and use of citizen input: Experience from Norwegian local government. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  86(2), s 387- 409 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2008.00722.x
 • Askim, Jostein; Johnsen, A; Johnsen, Åge & Christophersen, Knut-Andreas (2008). Factors behind organizational learning from benchmarking: Experiences from Norwegian municipal benchmarking networks. Journal of public administration research and theory.  ISSN 1053-1858.  18(2), s 297- 320 . doi: 10.1093/jopart/mum012 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein Rosfjord (2007). How Do Politicians Use Performance Information? An Analysis of the Norwegian Local Government Experience. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  73(3), s 453- 472
 • Askim, Jostein Rosfjord; Skattum, Christian & Båtsvik, Tage (2007). Fører benchmarking til forbedringer i kommunene? Erfaringer fra Effektiviseringsnettverkene, 2002–2005. Kommunal ekonomi och politik.  ISSN 1402-8700.  11(1), s 7- 36
 • Claes, Dag Harald; Askim, Jostein Rosfjord; Mydske, Per Kristen & Tranøy, Bent Sofus (2007). Nettværksnæringer mellom offentlig forvaltning og privat marked, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 7.  s 128 - 145
 • Askim, Jostein Rosfjord (2004). Benchmarking in Local Government Service Delivery: Window-dressing or a Potent Driver for Improvement? Evidence from Norway, In Sabine Kuhlmann; J. Bogumil & Hellmut Wollmann (ed.),  Leistungsmessung und -vergleich in Politik und Verwaltung.  VS Verlag für Sozialwissenschaften.  Kapittel 17.  s 277 - 302
 • Askim, Jostein Rosfjord (2004). Performance Management and Organizational Intelligence: Adapting the Balanced Scorecard in Larvik Municipality. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  7(3)
 • Hood, Christopher & Askim, Jostein Rosfjord (2003). Alike at the summit?, In Christopher Hood & B. Guy Peters (ed.),  Reward for High Public Office. Asian and Pacific Rim States.  Routledge.  Kapittel 2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vabo, Signy Irene; Klausen, Jan Erling & Askim, Jostein (2020). Offentlig politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031958.  264 s.
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (red.) (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  203 s.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (red.) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  323 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Askim, Jostein Rosfjord; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2020). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment.
 • Askim, Jostein (2019, 07. oktober). Ellevill kjøpefest.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein (2019). Plyndrer de gamle kommunene de nye?.
 • Askim, Jostein (2019, 14. oktober). Ville stoppe kjøpefest, droppet forslag om mottiltak.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein & Houlberg, Kurt (2019). The behavioral effects of social norms on pre-merger overspending. Vis sammendrag
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Aars, Jacob; Klausen, Jan Erling & Fimreite, Anne Lise (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2018). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Dooren, Wouter van; Askim, Jostein & Walle, Steven van de (2018). Thirty Years of Performance Research at the European Group of Public Administration, In Edoardo Ongaro (ed.),  Public Administration in Europe. The Contribution of EGPA.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92856-2.  Chapter 12.  s 113 - 122
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Karlsen, Rune (2018). Understanding Reputational Concerns within Government Agencies: The Importance of Individual Characteristics and Organizational Features.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2018). 'Refugee-Settlement in a Decentralized Welfare State - from Soft Multi-Level Governance to Municipal Lobbying?' Paper to the ECPR General Conference, Section: Evaluating Policies of Immigrant Integration and their Outcomes. Panel:Great Expectations, Ambigious Goals and Multi Level Governance - The Outcome Gap Re-visited.
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2017). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene & Klausen, Jan Erling (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  s 10- 15
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 1.  s 15 - 21
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Tvangstanker?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 33- 33
 • Askim, Jostein (2015). Blir det noe av kommunereformen?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (5), s 10- 13
 • Askim, Jostein & Kjærvik, Jonas (2015). Etatsstyring i forsvarssektoren: En analyse av mål- og resultatstyringen av Forsvarsdepartementets virksomheter.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2014). Paradoxes of Amalgamation Reforms.
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Rose, Lawrence E (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?.
 • Askim, Jostein & Steen, Anton (2013). Policy learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee re-settlement in Norway.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2013). Paper: 'Multi-level governance of refugee settlement: Lessons from Norways failure'.
 • Steen, Anton & Askim, Jostein (2013). Paper: 'Policy-learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee-settlement in Norway'.
 • Askim, Jostein R.; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2012). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005–2011.
 • Askim, Jostein R. & Pedersen, Lene Holm (2012). The Laboratory of Local Governments: Policy innovation at the interface between central steering and local autonomy: Past and present free commune experiments.
 • Askim, Jostein; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2012). Evaluation in the Norwegian government 2005-2011.
 • Askim, Jostein R. (2011). Tilsyn ved selvsyn: Kan det fungere? Lærdommer fra den norske barnehagesektoren.
 • Askim, Jostein; Døving, Erik & Johnsen, Åge (2011). Evalueringspraksis i statsforvaltningen 2005–2010. Vis sammendrag
 • Gabrielsen, Hege; Askim, Jostein R. & Opjordsmoen, Espen (2011). Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern. Evaluering av forvaltningsreformen.
 • Strand, Ivar; Askim, Jostein R.; Dønnum, Helge & Gabrielsen, Hege (2011). Kommunal rapportering til staten. En analyse av kostnader og nytte.
 • Wike, Morten & Askim, Jostein R. (2011). Gjennomgang av tilskuddsforvaltningen i fylkeskommunene.
 • Wike, Morten; Askim, Jostein R.; Ødegård, Paal & Bakkeland, Gunnar (2011). Hva er god forvaltning og veien dit? Undersøkelse av utvalgte forvaltningsområder i universitets- og høgskolesektoren.
 • Askim, Jostein R. & Ohm, Helene (2010). Internkontroll og virksomhetsstyring i kommunal sektor. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  7(2)
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E; Askim, Jostein & Øgård, Morten (2009). HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET? Standarder og målemetoder for innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger: Dokumentasjonsrapport fra et prøveprosjekt.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2007). Local Government by Numbers: Who Makes Use of Performance Information, When, and for What Purposes?. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 91.
 • Askim, Jostein; Christophersen, Knut-Andreas & Johnsen, Åge (2006). Explaining organizational learning from benchmarking in networks: Experiences from Norwegian local government.
 • Askim, Jostein; Christophersen, Knut A. & Johnsen, Åge (2006). The politics of organizational learning from performance measurement: Experiences from municipal benchmarking networks in Norway.
 • Askim, Jostein Rosfjord (2003). Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune (med H. Dønnum og A. Fløtre).
 • Askim, Jostein Rosfjord (2003). Konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren: Hvilke effekter gir det for politikerrollen? (med H. Dønnum og A. Fløtre).
 • Askim, Jostein Rosfjord (2002). Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren i Trondheim kommune (med H. Dønnum og A. Fløtre).
 • Askim, Jostein Rosfjord (2002). Evaluering av modellkommuneforsøket (med S. Skålnes, H. Dønnum og A. Fløtre).
 • Askim, Jostein Rosfjord (2002). Performance Management and Organisational Intelligence: Learning from a Norwegian Local Government Experience.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. aug. 2011 07:41 - Sist endret 25. feb. 2021 10:29