Siri Margrethe Kjølhamar

Førstekonsulent - Stab - ISV
Bilde av Siri Margrethe Kjølhamar
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug Torg 1
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

  • Ekspedisjon
  • Undervisningsplanlegging/timeplanlegging BA og MA
  • Undervisningsopptak BA (STV, INTER og OADM)
  • Pensum BA (STV, INTER og OADM)
  • Kandidatmarkering MA (STV og PECOS)
  • Gjesteforskere (forskerbolig, reise og kortere opphold)
  • Attester og bekreftelser 
  • Muntlig eksamen STV4141
Emneord: Undervisningsplanlegging MA og BA, Undervisningsopptak BA, TP, Pensum BA, Ekspedisjon, Kandidatmarkering MA, Gjesteforskere, bekreftelser
Publisert 22. mars 2022 09:41 - Sist endret 8. apr. 2022 10:19