Valg av instituttleder, nestleder og styrerepresentanter ved ISV

Instituttledelsen i perioden 2016-2019

Valgstyret erklærer følgende personer som valgt:

Instituttleder: Anne Julie Semb

Nestleder: Jostein Askim

Instituttstyret i perioden 2016-2019

Valgstyret erklærer følgende personer som valgt:

Representanter for fast vitenskapelig tilsatte

Elin H. Allern

Tora Skodvin

Olav Schram Stokke

Vararepresentanter for fast vitenskapelig tilsatte

1. vara: Signy Irene Vabo

2. vara: Jon Hovi

3. vara: Carl Henrik Knutsen

4. vara: Robert Huseby

5. vara: Elisabeth Bakke

Fast representant for teknisk/administrativt tilsatte

Guro Schmidt Øvregard

Vararepresentanter for teknisk/administrativt tilsatte

1 vara: Øyvind Colbjørnsen

2.vara: Siv Håberg

Valgperiode

Valgperioden er fire år for fast vitenskapelig tilsatte og for teknisk/administrativt tilsatte. For studenter og midlertidig vitenskapelig tilsatte er valgperioden ett år. Denne gruppen skal ikke velge representanter nå, men avholder nytt valg i mars 2016. Studentene har allerede valgt sine representanter i et valgmøte.

Publisert 7. apr. 2015 12:29 - Sist endret 2. sep. 2019 08:53