Valg av instituttleder, nestleder og styrerepresentanter ved ISV 2020-2023

Representantene for gruppene fast vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og midlertidig vitenskapelige ansatte er klare.

Opptellingen ble foretatt 2. desember og valget av ansatterepresentanter til instituttstyret ble samme dag godkjent av valgstyret for ISV.

Valget av ny instituttledelse ble godkjent av instituttstyret på møtet den 4. november 2019.

Instituttledelsen perioden 2020-2023

Valgstyret erklærer følgende personer som valgt:

Instituttleder: Bjørn Erik Rasch

Nestleder: Elin Lerum Boasson

Instituttstyret perioden 2020-2023

Valgstyret erklærer følgende personer som valgt som representanter for ansatte ved ISV:

Representanter for fast vitenskapelig tilsatte

Tora Skodvin

Francesca Refsum Jensenius

Tobias Bach

Vararepresentanter for fast vitenskapelig tilsatte

1. vara: Tore Wig

2. vara: Signy Irene Vabo

3. vara: Dag Harald Claes

4. vara: Målfrid Braut-Hegghammer

5. vara: Robert Huseby

 

Valgrapport:

Totalt antall stemmer: 29
Hvorav godkjente stemmer: 29
Stemmeberettigede: 32
Oppmøte: 90,62 %
Avviste stemmer: 0

Fast representant for midlertidig tilsatte

Kristin Ven Bruusgaard

Vararepresentanter for midlertidig tilsatte

1. vara: Leif Erlend Kårtvedt

2. vara: Magnus Bergli Rasmussen

 

Valgrapport:

Totalt antall stemmer: 14
Hvorav godkjente stemmer: 14
Stemmeberettigede: 34
Oppmøte: 41,18 %
Avviste stemmer: 0

Fast representant for teknisk/administrativt tilsatte

Ilze Gehe

Vararepresentanter for teknisk/administrativt tilsatte

1. vara: Siv Håberg

2. vara: Øyvind Colbjørnsen

 

Valgrapport:

Totalt antall stemmer: 7
Hvorav godkjente stemmer: 7
Stemmeberettigede: 14
Oppmøte: 50,0 %
Avviste stemmer: 0

Valgperiode

Valgperioden er fire år for fast vitenskapelig tilsatte og for teknisk/administrativt tilsatte. For studenter og midlertidig vitenskapelig tilsatte er valgperioden ett år.

Publisert 2. des. 2019 15:37 - Sist endret 11. okt. 2022 11:07