English version of this page

Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-Quest)

Bildet kan inneholde: lys, blad, oransje, linje, skrift.

Hva kjennetegner og fremmer forskning av høy kvalitet? Dette er sentrale spørsmål både i norsk og internasjonal forskningspolitikk. Over åtte år skal R-QUEST styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk forsknings- og innovasjonspolitikk gjennom å undersøke:

 

  • Hva er - og hvordan defineres - forskningskvalitet?
  • Hvordan skapes forskningskvalitet, og hvilken rolle har offentlig politikk i å legge til rette for fremragende forskning?
  • Hvilke samfunnseffekter har forskning av høy kvalitet?

 

Med NIFU som vertsinstitusjon samler R-QUEST forskningsmiljøer fra fem land for å svare på disse utfordringene:

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo

CFA - Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

CWTS - Centre for Science and Technology Studies, Leiden University

KTH Kungliga Tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

MIoIR - Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester

 

Senteret er finansiert av NFR  FORINNPOL programmet.

 

Les mer om senteret på R-Quests' engelske nettsider

Publisert 1. okt. 2020 10:54 - Sist endret 14. juni 2022 15:03