Kristoffer Kolltveit

Førsteamanuensis - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Kristoffer Kolltveit
English version of this page
Telefon +47 22855604
Mobiltelefon +47 41521052 41 52 10 52
Rom 918
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

 • byråkrati
 • mediepåvirkning
 • politisk kommunikasjon
 • organisering og arbeidsformer i offentlig sektor
 • sentralforvaltningen
 • administrative og politiske eliter
 • arbeidsprosesser i regjeringen

Undervisning

STV1400 Offentlig politikk og administrasjon (bachelor)
STV4436 Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (master)

STV4141 Praksis (master)

Bakgrunn

Utdannelse

 • PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)
 • Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2005)
 • Cand. mag., Universitetet i Oslo (2002)
 • Høgskolekandidat i journalistikk (2001)

Yrkeserfaring

 • 2018-dd:     Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2016-2018: Førsteamanuensis, OsloMet
 • 2006-2008: Rådgiver, Kunnskapsdepartementet
 • 2005 vår:    Praktikant, ambassaden i Washington.   
Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Sentralforvaltningen, Post-NPM, Nordic, Forvaltningspolitikk

Publikasjoner

 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2021). Populists in Government: Normal or Exceptional?. Government and Opposition.  ISSN 0017-257X. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2020). Public office as a stepping stone? Investigating the careers of ministerial advisors. Political Studies Review.  ISSN 1478-9299.  s 1- 19 . doi: 10.1177/1478929920906991 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad & Kolltveit, Kristoffer (2020). Kommunikasjonsrådgiverne i norske departementer: En «ny» type byråkrater i skjæringsfeltet mellom politikk og administrasjon?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  s 102- 119 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer; Schillemans, Thomas & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Media and Bureaucracy: Investigating Media Awareness Amongst Civil Servants. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2001-7405. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Schillemans, Thomas (2019). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing agendas, resource allocation and decision-making in public bureaucracies. European Journal of Communication.  ISSN 0267-3231.  34(4), s 377- 394 . doi: 10.1177/0267323119861513
 • Kolltveit, Kristoffer (2019). On the minister’s tight leash? Media appearance and autonomy in public agencies. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2001-7405.  23(1), s 41- 58 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Askim, Jostein (2019). Understanding reputational concerns within government agencies. Policy & Politics.  ISSN 0305-5736.  47(3), s 473- 493 . doi: 10.1332/030557319X15579230420144
 • Schillemans, Thomas; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2019). Why do civil servants experience media-stress differently and what can be done about it?. Policy & Politics.  ISSN 0305-5736.  47(4), s 599- 620 . doi: 10.1332/030557319X15613701092525 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sieberer, Ulrich; Meyer, Thomas M.; Bäck, Hanna; Ceron, Andrea; Falcó-Gimeno, Albert; Guinaudeau, Isabelle; Hansen, Martin Ejnar; Kolltveit, Kristoffer; Louwerse, Tom; Müller, Wolfgang C. & Persson, Thomas (2019). The political dynamics of portfolio design in European democracies. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234. . doi: 10.1017/S0007123419000346 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  96(2), s 243- 258 . doi: 10.1111/padm.12392 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kolltveit, Kristoffer & Thorsen, Ingvild Våset (2018). De politiske rådgiverne: unge broilere eller betrodde (fag)medarbeidere?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  34(1), s 21- 39 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2018-01-02
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  95(2), s 342- 358 . doi: 10.1111/padm.12272 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (2017). Veier til bedre politikk og styring, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  Kapittel 1.  s 9 - 30
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics.  ISSN 1940-1612.  22(4), s 411- 430 . doi: 10.1177/1940161217720772 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hustedt, Thurid; Kolltveit, Kristoffer & Salomonsen, Heidi Houlberg (2017). Ministerial advisors in executive government: Out from the dark and into the limelight. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  95(2), s 299- 311 . doi: 10.1111/padm.12329
 • Kolltveit, Kristoffer & Askim, Jostein (2017). Decentralization as Substantial and Institutional Policy Change: Scrutinizing the Regionalization of Science Policy in Norway. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  44(4), s 546- 555 . doi: 10.1093/scipol/scw083
 • Solberg, Espen & Kolltveit, Kristoffer (2017). Norsk forskningspolitikk: fragmentert styring i et sentralisert system, I: Jostein Askim; Kristoffer Kolltveit & Per Gunnar Røe (red.),  En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  Kapittel 9.  s 159 - 176
 • Kolltveit, Kristoffer (2016). Spenninger i det politisk-administrative systemet: erfaringer fra Norge. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab.  ISSN 0105-0710.  48(4), s 481- 496
 • Kolltveit, Kristoffer (2015). Strengthening of the executive centre: looking beyond NPM as the explanation for change. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(1), s 18- 36 . doi: 10.1177/0020852314541566
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  30(4), s 233- 255 Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer (2014). Concentration of power in cabinets: Exploring the importance of the party political context. Acta Politica.  ISSN 0001-6810.  49(3), s 266- 285 . doi: 10.1057/ap.2013.22
 • Kolltveit, Kristoffer (2014). Samordning i det norske regjeringsapparatet, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  18.
 • Kolltveit, Kristoffer (2013). Concentration of Decision-Making Power: Investigating the Role of the Norwegian Cabinet Subcommittee. World Political Science Review.  ISSN 2194-6248.  9(1), s 173- 195 . doi: 10.1515/wpsr-2013-0008
 • Kolltveit, Kristoffer (2012). Maktkonsentrasjon og politisk kontekst. Om underutvalgets rolle i to norske regjeringer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (1), s 24- 47 Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer (2012). Presidentialisation in the Executive Sphere? Evidence from Norwegian Cabinets. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  35(4), s 372- 392 . doi: 10.1111/j.1467-9477.2012.00293.x

Se alle arbeider i Cristin

 • Stigen, Inger Marie; Kolltveit, Kristoffer & Winsvold, Marte Slagsvold (2018). Fra valg til velferd. Innføring i stats- og kommunalkunnskap. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202529406.  262 s.
 • Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer & Røe, Per Gunnar (red.) (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02707-4.  203 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kolltveit, Kristoffer; Figenschou, Tine Ustad; Pallas, Josef & Fredriksson, Magnus (2021). Public Bureaucracies, In Eli Skogerbø; Øyvind Ihlen; Nete Nergaard Kristensen & Lars W. Nord (ed.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  16.  s 325 - 345
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2020). Conceptualizing Communication Professionals in Public Bureaucracies: Ideal Types and Empirical Application.
 • Figenschou, Tine Ustad & Kolltveit, Kristoffer (2018, 06. april). Når byråkratiene styres av mediene (kronikk).  Aftenposten.
 • Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2018). Mediepåvirkning i offentlig sektor : Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Karlsen, Rune (2018). Understanding Reputational Concerns within Government Agencies: The Importance of Individual Characteristics and Organizational Features.
 • Kolltveit, Kristoffer; Figenschou, Tine Ustad & Karlsen, Rune (2018). Communication workers in ministries: Strategic links between politics and administration.
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Kolltveit, Kristoffer (2017). Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen.
 • Kolltveit, Kristoffer (2017). On the minister’s tight leash? Exploring the links between the media, ministers and agency autonomy.
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2017). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing decision making in public bureaucracies.
 • Kolltveit, Kristoffer; Askim, Jostein & Rose, Lawrence E (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2018 10:35 - Sist endret 28. apr. 2021 09:09

Prosjekter