Robuste klimaavtaler: Kjennetegn, utforming og politisk mulighetsrom (avsluttet)

Prosjektet tar sikte på å øke kunnskapen om det nåværende klimaregimet, om klimaforhandlingene og om internasjonale miljøavtaler.

Om prosjektet

Prosjektets hovedmål er å studere i detalj hvordan betingelsene for en robust klimaavtale, en avtale med bred deltakelse, dype forpliktelser og høy grad av etterlevelse, kan tilfredsstilles. Prosjektet er CICERO-basert, men ledes av Professor Jon Hovi fra ISV.

Du kan lese mer om prosjektet og dets deltakere på den engelske nettsiden

 

 

Publisert 5. okt. 2010 16:52 - Sist endret 27. jan. 2016 13:08