Gladnyhet for valgforskningen

Forskningsrådet har økt støtte til stortingsvalgundersøkelsene. Dette er gode nyheter for valgforskningen. 

Bernt Aardal

Foto: UiO

Ny finansiering

Store deler av finansieringen av stortingsvalgundersøkelsene har over lengre tid skjedd gjennom ISF. Fra nå av inngår stortingsvalgundersøkelsene under Norges Forskningsråds program «DEMOS», som innebærer at stortingsvalgundersøkelsene er sikret for en 8 års periode med flere ressurser og muligheter.

Med den nye finansieringen sikres kontinutiteten og rammevilkårene for forskningen, og det blir en økt grad av institusjonalisering.Bernt Aardal

ISV blir mer involvert

Institutt for statsvitenskap, med Bernt Aardal i spissen, får en sentral rolle i den videre forskningen. Sammen med Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning skal Bernt Aardal lede stortingsvalgundersøkelsene de neste 8 årene.

Et samarbeidsprosjekt

Prosjektet skal fortsatt ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Institutt for statsvitenskap og med partnere ved NTNU og Universitetet i Bergen. Et bredt fagmiljø og nye ressurser innebærer flere muligheter når det gjelder problemstillinger og innfallsvinkler til valgforskningen

Om valgforskningen

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid.

Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 skal bygge videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet, og samtidig fornye forskningstradisjonen.

Det er et overordnet mål at prosjektet skal ha en grad av kontinuitet når det gjeldet institusjonell tilhørighet, forskningsdesign, datainnsamling og analyser av velgeratferd. Den viktigste datakilden i prosjektet vil fortsatt være en omfattende velgerundersøkelse som blir gjennomført i etterkant av hvert valg.

Et annet overordnet mål med valgundersøkelsene i 2017 og 2021 er å fornye norsk valgforskning. Deriblant ønsker prosjektet å forske mer på dynamikken og endringen som skjer i løpet av en valgkamp. I tillegg ønsker de å bruke eksperimentelle metoder og data fra det elektroniske velgermanntallet.

Publisert 18. jan. 2016 09:05 - Sist endret 9. sep. 2021 14:06