Janne Haaland Matlary

Image of Janne Haaland Matlary
Norwegian version of this page
Phone +47 22857564
Room 845
Available hours Wednesday 10.15-12
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Tags: USA, Russia

Publications

 • Matlary, Janne Haaland (2021). Norsk militærstrategi:Defensiv realisme? In Heier, Tormod (Eds.), Militærmakt i nord. Universitetsforlaget. ISSN 9788215057064. p. 117–132.
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "Strategy, Politics, and the Use of Force in Europe". In Sookermany, Anders McDonald (Eds.), Handbook of Military Sciences. Springer. ISSN 978-3-030-02866-4. p. 1–10.
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "European Civilisation and Human Nature". In ALMQUIST, KURT (Eds.), "past and present: To learn from history". bokforlaget Stolpe. ISSN 978-91-89069-34-3. p. 33–48.
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "Political Risk and Military Strategy: Can Europe Deter and Coerce?". In Matlary, Janne Haaland & Johnson, Robert (Ed.), Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO. Hurst Publishers. ISSN 9781787383913. p. 85–110.
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "Introduction: Military Strategy - Missing in Action?". In Matlary, Janne Haaland & Johnson, Robert (Ed.), Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO. Hurst Publishers. ISSN 9781787383913. p. 1–26.
 • Matlary, Janne Haaland (2018). "A special partnership? The EU's military ambition and the role of Britain". In Johnsen, Robert & Matlary, Janne Haaland (Ed.), The United Kingdom's Defence after Brexit: Britain's alliances, coalitions, and Partnerships. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-97169-8. doi: 10.1007/978-3-319-97169-8_7.
 • Matlary, Janne Haaland (2017). "Containing and deterring Russia: Can Europe act strategically? In linklater, andrew & Matlary, Janne Haaland (Ed.), war. Axson Johnson Foundation. ISSN 978-91-89672-86-4. p. 243–247.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). "Autonome våpensystemer og krig", med Ann Kristin Pedersen. In Berntsen, Tor Arne S.; Dyndal, Gjert Lage & Johansen, Sigrid Redse (Ed.), Når dronene våkner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-49579-4. p. 327–339.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). Realpolitik confronts liberal democracy: Can Europe respond? In Matlary, Janne Haaland & Heier, Tormod (Ed.), Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-32529-3. p. 35–60. doi: 10.1007/978-3-319-32530-9_3.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). Menneskerettighetene i grunnloven: mer frihet for borgerne? In Gullbekk, Svein Harald (Eds.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). Mot vest - suverenitet og sikkerhetspolitikk. In Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Ed.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. p. 48–61.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Folkemord og massakre skjer, men fins det 'humanitære intervensjoner'? In Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Ed.), Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020884. p. 479–491.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Strategisk evne i Europa: Finnes den?". In Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Ed.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. p. 329–344.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "human rights and natural law". Facta Philosophica. ISSN 1424-0602. 1(22), p. 135–152.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). EU Foreign Policy: High Politics, Low Impact - and vice versa? In Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano (Ed.), Rethinking Foreign Policy. Routledge. ISSN 978-0-415-63343-7.
 • Heier, Tormod; Bøe-Hansen, Ola & Matlary, Janne Haaland (2013). Innledning. In Heier, Tormod; Bøe-Hansen, Ola & Matlary, Janne Haaland (Ed.), Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02131-7.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "Give War a Chance" i Libya: Strategi på politisk nivå? In Matlary, Janne Haaland (Eds.), Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02131-7. p. 111–126.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "innledning" med Ola Bøe-Hansen og Tormod Heier. In Matlary, Janne Haaland (Eds.), Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02131-7. p. 9–25.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "Norway: Militarily Able but politically divided". In Petersson, Magnus & Matlary, Janne Haaland (Ed.), NATO's European Allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan. ISSN 1137034998. p. 279–300.
 • Petersson, Magnus & Matlary, Janne Haaland (2013). Introduction: Will Europe Lead in NATO? In Petersson, Magnus & Matlary, Janne Haaland (Ed.), NATO's European Allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan. ISSN 1137034998. p. 1–24.
 • Matlary, Janne Haaland (2012). "regional security integration: Nordic and Visegrad Appraoches". In Baldersheim, Harald & Batora, Jozef (Ed.), The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia. Verlag Barbara Budrich. ISSN 978-3-86649-340-7. p. 19–37. doi: 10.2307/j.ctvdf01dj.6.
 • Matlary, Janne Haaland (2012). "Fornektelse og forpliktelse i Afghanistan". In Knutsen, Torbjørn Lindstrøm & Dyndal, Gjert Lage (Ed.), Exit Afghanistan. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01966-6. p. 194–202.
 • Matlary, Janne Haaland (2012). Events, my dear boy, events – kjennetegnes europeisk militærmaktbruk av strategisk ledelse? Strategi: Mellom Vitenskap, Intuisjon og Etikk. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01956-7.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Die Politik als Sphare des Rationalen. In Loretan, Adrian (Eds.), Religionsfreiheit im Kontext der Grundrechte. TVZ Theologischer Verlag Zürich AG. ISSN 978-3290-20066-4.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Partnerships to the East and South: A 'Win-Win' Policy. In Edström, Håkan; Matlary, Janne Haaland & Petersson, Magnus (Ed.), NATO: The Power of Partnerships. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-27377-1. doi: 10.1057/9780230297500_4.
 • Matlary, Janne Haaland; Edström, Sven Håkan & Petersson, Magnus (2011). Utility for NATO - Utility of NATO? In Petersson, Magnus (Eds.), NATO: The Power of Partnership. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-27377-1. p. 1–17. doi: 10.1057/9780230297500_1.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). "EU Foreign Policy: High Politics, Low Impact - and Vice versa?". In Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano (Ed.), Rethinking Foreign Policy Analysis: Walter Carlsnaes. Agents, Structures, and International Relations. Universitetstryckeriet.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). Il relativismo alla base della politica europea. In Scaraffia, Lucetta (Eds.), Custodi e interpreti della vita. Lateran University Press. ISSN 978-88-465-0716-7.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). Ukritisk utenriksdekning. In Kokkvold, Per Edgar (Eds.), Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum. IJ-forlaget. ISSN 978-82-7147-337-2.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). mangfold og liberalt demokrati: en kritisk diskusjon. In Matlary, Janne Haaland (Eds.), Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring. Abstrakt forlag. ISSN 9788279352945. p. 280–312.
 • Edström, Håkan; Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (2009). På jakt etter den militære profesjon. In Edström, Håkan; Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (Ed.), Krigerkultur i en fredsnasjon. Abstrakt forlag. ISSN 9788279352723. p. 17–47.
 • Matlary, Janne Haaland (2009). Kriger i kamuflasje? Profesjonen og politikken. In Edström, Håkan; Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (Ed.), Krigerkultur i en fredsnasjon. Abstrakt forlag. ISSN 9788279352723. p. 92–130.
 • Matlary, Janne Haaland (2009). Når krig blir fred og fred blir krig: Etiske utfordringer for soldaten. In Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (Ed.), Etikk og militærmakt. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205395077. p. 205–224.
 • Matlary, Janne Haaland (2009). Many words, little new. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 67(3), p. 529–531.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Fellesskap i forfall. Den norske samfunnsmoralen... In Åmås, Knut Olav (Eds.), Norge. En diagnose. Schibsted. ISSN 978-82-516-2478-7. p. 75–99.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Folkemord skjer igjen - epilog. In Hagtvet, Bernt (Eds.), Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget. ISSN 978821501308-4.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Cannon, not Canon: The Dynamics of ad bellum Rule Change. In Beattie, A. & Lang, A. (Ed.), War, Torture, and Terrorism: Rethinking the Rules of International Security. Routledge. ISSN 978-0-415-46522-9. p. 71–84.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Moderne stabiliseringsoperasjoner: hvilke politiske dynamikker utløses? In Skjeie, Hege; Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn L. (Ed.), Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes. Pax Forlag. ISSN 978825303098-2.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Hvis russerne spiller sjakk, hva spiller Vesten? Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028. p. 12–24.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Much Ado about little: The EU and Human Security. International Affairs. ISSN 0020-5850. 84(1), p. 131–143.

View all works in Cristin

 • Matlary, Janne Haaland (2022). Demokratiets langsomme død. Den nye intoleransen. Kagge Forlag AS. ISBN 978-82-489-2852-2. 260 p.
 • Matlary, Janne Haaland & Johnson, Robert (2020). Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO. Hurst Publishers. ISBN 9781787383913. 400 p.
 • Matlary, Janne Haaland & Peischel, wolfgang (2019). "Russischer Revisionismus: kann Europa strategisch handeln?". carola hartmann miles-verlag. ISBN 978-3-945861-90-5. 33 p.
 • Matlary, Janne Haaland & Navarro-Valls, rafael (2019). "Combatir con alegria", pp. 39-58, i Navarro-Valls. El portavoz, ediciones RIALP, Madrid, 2019. Ediciones RIALP. ISBN 978-84-321-5089-0. 19 p.
 • almquist, curt & Matlary, Janne Haaland (2018). "Security and national Identity: The European Revolt of the masses". axel and margaret Ax:son johnson foundation. ISBN 978-91-88717-01-6. 297 p.
 • Johnsen, Robert & Matlary, Janne Haaland (2018). The United Kingdom's Defence after Brexit: Britain's alliances, coalitions, and Partnerships. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-97169-8. 290 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2018). Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically? Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-76514-3. 290 p.
 • Kjøde, Rolf; Matlary, Janne Haaland; Ottosen, Espen; Åmland, Torkild & Grimstad, Johan Edvard (2017). Kristendom og politikk. En debattbok. Luther Forlag. ISBN 978-82-531-4860-1. 111 p.
 • Matlary, Janne Haaland & zamagni, stefano (2017). "Democracy without Citizens: how can nominal democracies become real?". libreria editrice vaticana. ISBN 978-88-86726-31-3. 20 p.
 • linklater, andrew & Matlary, Janne Haaland (2017). war. Axson Johnson Foundation. ISBN 978-91-89672-86-4. 290 p.
 • Ottosen, Espen & Matlary, Janne Haaland (2017). Kristendom og politikk. en debattbok. Luther Forlag. ISBN 978-82-531-4860-1. 111 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). Chapter "A 'Liberal profession'? The Norwegian debate on the "Sex Buying Act", in "Human trafficking: Issues Beyond criminalization". liberia editrice vaticana. ISBN 9788886726290. 514 p.
 • Hammarskjøld, Dag & Matlary, Janne Haaland (2016). Forord til norsk utgivelse "Veimerker". commentum. ISBN 9788282333276. 160 p.
 • Matlary, Janne Haaland & Heier, Tormod (2016). Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-32529-3. 291 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2015). "The Catholic Church's International Role: Waning or Growing?". Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation. ISBN 9789189672734. 339 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2015). "Burden Sharing after Afghanistan", in Michta, A. and Hilde, P.S. (eds.) The Future of NATO, Michigan U. Press, 2014. Michigan University Press. ISBN 9780472072408. 200 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Det kristne menneskesynt i grunnloven og menneskerettighetene" i Mongstad-Kvammen, I. og Ottosen, E. (red.) Gud i grunnloven. Frekk Forlag. ISBN 9788293097143. 200 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Internasjonale styrkebidrag og allianseavhengighet" i Heier, T. et al, (reds.) "Norge i Internasjonale Operasjoner". Universitetsforlaget. ISBN 9788215022871. 293 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "partners vs members: NATO as an arena for coalitions" in Mayer, S (ed.), "NATO's Post-Cold War Politics: The Changing Provison of security". Palgrave Macmillan. ISBN 9781137330291. 330 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). European Union Security Dynamics - paperback edition. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137307620. 300 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). NATO's European allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137034991. 320 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "No governance without Government", i Glendon, M.A., Governance in a Changing World. Papal Academy of Social Science. ISBN 9788886726306. 450 p.
 • Heier, Tormod; Bøe-Hansen, Ola & Matlary, Janne Haaland (2013). Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02131-7. 213 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02131-7. 203 p.
 • Petersson, Magnus & Matlary, Janne Haaland (2013). NATO's European Allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan. ISBN 1137034998. 320 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Comments on prof. Partha dasgupta's paper "Financial crises and the World's Poor". The Pontidical Academy of Social Sciences, acta 16. ISBN 978-88-86726-27-6. 610 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Regional security Integration: nordic and Visegrad approaches. Verlag Barbara Budrich. ISBN 9783866494305. 300 p.
 • Matlary, Janne Haaland & Veiden, Pål (2011). Tre essays om kristendemokrati. Civita. ISBN 978-82-92581-39-1. 103 p.
 • Edström, Håkan; Matlary, Janne Haaland & Petersson, Magnus (2011). NATO: The Power of Partnerships. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-27377-1. 400 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring. Abstrakt forlag. ISBN 9788279352945. 379 p.
 • Lunde, Nils Terje; Edström, Håkan & Matlary, Janne Haaland (2010). Uniformitet eller mangfold? Norsk militærprofesjon i endring. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-294-5. 379 p.
 • Matlary, Janne Haaland (2009). European Union Security Dynamics. In the New National Interest. Palgrave Macmillan. ISBN 9780230521889. 248 p.
 • Edström, Håkan; Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (2009). Krigerkultur i en fredsnasjon. Abstrakt forlag. ISBN 9788279352723. 335 p.
 • Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (2009). Etikk og militærmakt. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205395077. 328 p.
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (2007). Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity. Ashgate. ISBN 978-0-7546-7119-0. 183 p.

View all works in Cristin

 • Matlary, Janne Haaland (2021). Hva er suverenitet? Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. 4, p. 50–56.
 • Bukkvoll, Tor; Neumann, Iver Brynild; Matlary, Janne Haaland; Opdahl, Ingerid Maria & Hansen, Arve (2021). DNAK spør: Kan det bli full krig i Ukraina? [Internet]. Den norske Atlanterhavskomité.
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "The Catholic Church's International Role: Waning or Growing?". In ALMQUIST, KURT & ALMQUIST, KURT (Ed.), Religion. In the past, the present day and the Future. bokforlaget Stolpe. ISSN 978-91-89069-36-7. p. 387–396.
 • Matlary, Janne Haaland (2020). book review of Mejer and Wyss' Handbook of European Defence Policy and Armed Forces . International Affairs. ISSN 0020-5850. 96(2).
 • Njaastad, Olav; Matlary, Janne Haaland; Wolff, Elisabetta Cassina & Thorsen, Dag Einar (2019). Intervju om EU-valget. [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig S.; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Hva mener rektorene? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig S.; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Orwelliansk nytale fra SAIH. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig S.; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Avkolonisering og akademisk frihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Saugstad, Jens; Frøland, Stig Sophus; Madsen, Kjell; Matlary, Janne Haaland; Sirevåg, Reidun & Preus, Inger Julie Nygaard (2018). Avkoloniseringsdebatten truer universitetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Matlary, Janne Haaland (2017). "En kristendemokrat i Høyre". In Ottosen, Espen & Matlary, Janne Haaland (Ed.), Kristendom og politikk. en debattbok. Luther Forlag. ISSN 978-82-531-4860-1. p. 54–74.
 • Saxi, Håkon Lunde; Romarheim, Anders Grindlia & Matlary, Janne Haaland (2016). Trump, NATO, norsk og europeisk sikkerhet. [Internet]. På krigsstien - en podcast fra Forsvarets høgskole (FHS).
 • Heier, Tormod & Matlary, Janne Haaland (2016). Introduction. In Matlary, Janne Haaland & Heier, Tormod (Ed.), Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-32529-3. p. 3–15. doi: 10.1007/978-3-319-32530-9_1.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). What Europe must do to preserve the internal market. Forbes Magazine.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). "Suverenitetshevdelse og sikkerhet for borgerne - statens første oppgave". In Malnes, Raino Sverre (Eds.), Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49471-8.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). "When Soft Power turns hard: Is an EU Strategic culture possible?". In Tonra, Ben (Eds.), Foreign policy of the European Union. Sage Publications. ISSN 978-1-4739-3025-4.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). Forsvars- og sikkerhetspolitikk: keep the Americans In. In Frønes, Ivar (red.) (Eds.), Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490208.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "Verdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv..". In Bjørndal, Silje Kvamme; Tangen, Karl Inge & Strøm-Olsen, Nicolai (Ed.), Gud er tilbake! : religionens rolle i fremtiden. Frekk forlag. ISSN 9788293097075.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Arven fra Aten, Jerusalem og Roma. Et forsvar for det klassiske dannelsesprogram. In Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (Ed.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-027-4. p. 141–156.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). "The Law Teaches". Naturretten som premiss for menneskerettighetene. In Stenstadvold, Halvor (Eds.), Georgs bok. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3339-6.
 • Aarebrot, Frank; Waage, Hilde Henriksen; Gundersen, Kristian; Matlary, Janne Haaland; Hessen, Dag Olav & Brochmann, Grete [Show all 11 contributors for this article] (2010). Vi er ikke blitt redde! [Newspaper]. Aftenposten.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Realism Reconsidered. The Legacy of Hans J. Morgenthau in International Relations. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 66(2-3), p. 509–511.
 • Matlary, Janne Haaland (2015). "United Effort". Norwegian Ministry of Defence. ISSN 9788279241003.
 • Tamnes, Rolf; Matlary, Janne Haaland; Wilhelmsen, Julie Maria; Hoel, Alf Håkon; Toje, Asle & Bundt, Kate Hansen [Show all 7 contributors for this article] (2015). Et felles løft: Ekspertgruppen for forsvaret av Norge. Forsvarsdepartementet. ISSN 978-82-7924-084-6.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). rapport til Stortingets presidentskap om menneskerettighetenes rolle i Grunnloven, "Lønning-Utvalget". stortinget.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:13 PM - Last modified Mar. 22, 2022 10:05 AM