Janne Haaland Matlary

Image of Janne Haaland Matlary
Norwegian version of this page
Phone +47 22857564
Room 845
Available hours Wednesday 10.15-12
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO
Tags: Russia, USA

Publications

 • Matlary, Janne Haaland (2020). "European Civilisation and Human Nature", In KURT ALMQUIST (ed.),  "past and present: To learn from history".  bokforlaget Stolpe.  ISBN 978-91-89069-34-3.  kapittel.  s 33 - 48
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "Introduction: Military Strategy - Missing in Action?", In Janne Haaland Matlary & Robert Johnson (ed.),  Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO.  Hurst Publishers.  ISBN 9781787383913.  1.  s 1 - 26
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "Political Risk and Military Strategy: Can Europe Deter and Coerce?", In Janne Haaland Matlary & Robert Johnson (ed.),  Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO.  Hurst Publishers.  ISBN 9781787383913.  5.  s 85 - 110
 • Matlary, Janne Haaland (2020). "Strategy, Politics, and the Use of Force in Europe", In Anders McDonald Sookermany (ed.),  Handbook of Military Sciences.  Springer.  ISBN 978-3-030-02866-4.  kapittel.  s 1 - 10
 • Matlary, Janne Haaland (2018). "A special partnership? The EU's military ambition and the role of Britain", In Robert Johnsen & Janne Haaland Matlary (ed.),  The United Kingdom's Defence after Brexit: Britain's alliances, coalitions, and Partnerships.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-97169-8.  kap 7.
 • Matlary, Janne Haaland (2017). "Containing and deterring Russia: Can Europe act strategically?, In andrew linklater & Janne Haaland Matlary (ed.),  war.  Axson Johnson Foundation.  ISBN 978-91-89672-86-4.  kap.  s 243 - 247
 • Matlary, Janne Haaland (2016). "Autonome våpensystemer og krig", med Ann Kristin Pedersen, I: Tor Arne S. Berntsen; Gjert Lage Dyndal & Sigrid Redse Johansen (red.),  Når dronene våkner.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49579-4.  chapter 13.  s 327 - 339
 • Matlary, Janne Haaland (2016). Realpolitik confronts liberal democracy: Can Europe respond?, In Janne Haaland Matlary & Tormod Heier (ed.),  Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-32529-3.  chapter 3.  s 35 - 60
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Folkemord og massakre skjer, men fins det 'humanitære intervensjoner'?, I: Bernt Hagtvet; Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Folkemordenes svarte bok, 2. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020884.  31.  s 479 - 491
 • Matlary, Janne Haaland (2014). Menneskerettighetene i grunnloven: mer frihet for borgerne?, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Bokkapittel.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). Mot vest - suverenitet og sikkerhetspolitikk, I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.),  Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016147.  Kapittel 3.  s 48 - 61
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Strategisk evne i Europa: Finnes den?", I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  17.  s 329 - 344
 • Heier, Tormod; Bøe-Hansen, Ola & Matlary, Janne Haaland (2013). Innledning, I: Tormod Heier; Ola Bøe-Hansen & Janne Haaland Matlary (red.),  Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02131-7.  Innledning.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). EU Foreign Policy: High Politics, Low Impact - and vice versa?, In Fredrik Bynander & Stefano Guzzini (ed.),  Rethinking Foreign Policy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-63343-7.  11.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "Give War a Chance" i Libya: Strategi på politisk nivå?, I: Janne Haaland Matlary (red.),  Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02131-7.  kap. 6.  s 111 - 126
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "Norway: Militarily Able but politically divided", In Magnus Petersson & Janne Haaland Matlary (ed.),  NATO's European Allies: Military Capability and Political Will.  Palgrave Macmillan.  ISBN 1137034998.  14.  s 279 - 300
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "human rights and natural law". Facta Philosophica.  ISSN 1424-0602.  1(22), s 135- 152
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "innledning" med Ola Bøe-Hansen og Tormod Heier, I: Janne Haaland Matlary (red.),  Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02131-7.  Innledningskapittel.  s 9 - 25
 • Petersson, Magnus & Matlary, Janne Haaland (2013). Introduction: Will Europe Lead in NATO?, In Magnus Petersson & Janne Haaland Matlary (ed.),  NATO's European Allies: Military Capability and Political Will.  Palgrave Macmillan.  ISBN 1137034998.  1.  s 1 - 24
 • Matlary, Janne Haaland (2012). Events, my dear boy, events – kjennetegnes europeisk militærmaktbruk av strategisk ledelse?, I: Sverre Diesen (red.),  Strategi: Mellom Vitenskap, Intuisjon og Etikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01956-7.  Kapittel.
 • Matlary, Janne Haaland (2012). "Fornektelse og forpliktelse i Afghanistan", I: Torbjørn Lindstrøm Knutsen & Gjert Lage Dyndal (red.),  Exit Afghanistan.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01966-6.  del II.  s 194 - 202
 • Matlary, Janne Haaland (2012). "regional security integration: Nordic and Visegrad Appraoches", In Harald Baldersheim & Jozef Batora (ed.),  The governance of small states in turbulent times. The exemplary cases of Norway and Slovakia.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-86649-340-7.  kap 2.  s 19 - 37
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Die Politik als Sphare des Rationalen, I: Adrian Loretan (red.),  Religionsfreiheit im Kontext der Grundrechte.  TVZ Theologischer Verlag Zürich AG.  ISBN 978-3290-20066-4.  Kapittel.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Partnerships to the East and South: A 'Win-Win' Policy, In Håkan Edström; Janne Haaland Matlary & Magnus Petersson (ed.),  NATO: The Power of Partnerships.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27377-1.  Kapittel.
 • Matlary, Janne Haaland; Edström, Sven Håkan & Petersson, Magnus (2011). Utility for NATO - Utility of NATO?, In Magnus Petersson (ed.),  NATO: The Power of Partnership.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27377-1.  Kapittel 1.  s 1 - 17
 • Matlary, Janne Haaland (2010). "EU Foreign Policy: High Politics, Low Impact - and Vice versa?", In Fredrik Bynander & Stefano Guzzini (ed.),  Rethinking Foreign Policy Analysis: Walter Carlsnaes. Agents, Structures, and International Relations.  Universitetstryckeriet.  kap 11.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). Il relativismo alla base della politica europea, I: Lucetta Scaraffia (red.),  Custodi e interpreti della vita.  Lateran University Press.  ISBN 978-88-465-0716-7.  Kapittel.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). Ukritisk utenriksdekning, I: Per Edgar Kokkvold (red.),  Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100-års jubileum.  IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-337-2.  kapittel.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). mangfold og liberalt demokrati: en kritisk diskusjon, I: Janne Haaland Matlary (red.),  Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279352945.  kap 10.  s 280 - 312
 • Edström, Håkan; Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (2009). På jakt etter den militære profesjon, I: Håkan Edström; Nils Terje Lunde & Janne Haaland Matlary (red.),  Krigerkultur i en fredsnasjon.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279352723.  Kapittel 1.  s 17 - 47
 • Matlary, Janne Haaland (2009). Kriger i kamuflasje? Profesjonen og politikken, I: Håkan Edström; Nils Terje Lunde & Janne Haaland Matlary (red.),  Krigerkultur i en fredsnasjon.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279352723.  Kapittel 4.  s 92 - 130
 • Matlary, Janne Haaland (2009). Many words, little new. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  67(3), s 529- 531 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/35037930/ip_2009_03_pdf.pdf
 • Matlary, Janne Haaland (2009). Når krig blir fred og fred blir krig: Etiske utfordringer for soldaten, I: Nils Terje Lunde & Janne Haaland Matlary (red.),  Etikk og militærmakt.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205395077.  Kapittel 10.  s 205 - 224
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Cannon, not Canon: The Dynamics of ad bellum Rule Change, In A. Beattie & A. Lang (ed.),  War, Torture, and Terrorism: Rethinking the Rules of International Security.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46522-9.  Part II: Rules and Legitimacy 5..  s 71 - 84
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Fellesskap i forfall. Den norske samfunnsmoralen..., I: Knut Olav Åmås (red.),  Norge. En diagnose.  Schibsted.  ISBN 978-82-516-2478-7.  Politikk.  s 75 - 99
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Folkemord skjer igjen - epilog, I: Bernt Hagtvet (red.),  Folkemordenes svarte bok.  Universitetsforlaget.  ISBN 978821501308-4.  Epilog.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Hvis russerne spiller sjakk, hva spiller Vesten?. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  (5), s 12- 24
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Moderne stabiliseringsoperasjoner: hvilke politiske dynamikker utløses?, I: Hege Skjeie; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad (red.),  Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes.  Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  Kapittel.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Much Ado about little: The EU and Human Security. International Affairs.  ISSN 0020-5850.  84(1), s 131- 143 . doi: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119391496/PDFSTART
 • Matlary, Janne Haaland (2007). Dangerous Dysfunction? Governing Integrated Military Force in Europe, In Øyvind Østerud & Janne Haaland Matlary (ed.),  Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7119-0.  Chapter 5.  s 93 - 111
 • Matlary, Janne Haaland (2007). En post-nasjonal militæretikk: et empirisk argument ad fontes. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon.  ISSN 1500-2322.  10(1), s 5- 11
 • Matlary, Janne Haaland (2007). Hva er en stat? Hva er en kirke?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  24(3), s 308- 313
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (2007). Introduction: Towards the Post-national Military, In Øyvind Østerud & Janne Haaland Matlary (ed.),  Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7119-0.  Introduction.  s 3 - 12
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (2007). Nyliberal militærmakt, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 8.  s 146 - 160
 • Matlary, Janne Haaland (2006). Post-National Security Policy in the EU? Drivers and Constraints, In Per Kristen Mydske & Ingo Peters (ed.),  The Transformation of the European Nation State.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1222-8.  4.

View all works in Cristin

 • Matlary, Janne Haaland & Johnson, Robert (ed.) (2020). Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO. Hurst Publishers.  ISBN 9781787383913.  400 s.
 • Matlary, Janne Haaland & Johnson, Robert (ed.) (2019). The United Kingdom’s Defence After Brexit: Britain’s Alliances, Coalitions, and Partnerships. Palgrave Macmillan.  ISBN 9783319971681.
 • Matlary, Janne Haaland & Navarro-Valls, rafael (2019). "Combatir con alegria", pp. 39-58, i Navarro-Valls. El portavoz, ediciones RIALP, Madrid, 2019. Ediciones RIALP.  ISBN 978-84-321-5089-0.  19 s.
 • Matlary, Janne Haaland & Peischel, wolfgang (2019). "Russischer Revisionismus: kann Europa strategisch handeln?". carola hartmann miles-verlag.  ISBN 978-3-945861-90-5.  33 s.
 • almquist, curt & Matlary, Janne Haaland (ed.) (2018). "Security and national Identity: The European Revolt of the masses". axel and margaret Ax:son johnson foundation.  ISBN 978-91-88717-01-6.  297 s.
 • Johnsen, Robert & Matlary, Janne Haaland (ed.) (2018). The United Kingdom's Defence after Brexit: Britain's alliances, coalitions, and Partnerships. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-97169-8.  290 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2018). Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategically?. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-76514-3.  290 s.
 • Kjøde, Rolf; Matlary, Janne Haaland; Ottosen, Espen; Åmland, Torkild & Grimstad, Johan Edvard (2017). Kristendom og politikk. En debattbok. Luther Forlag.  ISBN 978-82-531-4860-1.  111 s.
 • linklater, andrew & Matlary, Janne Haaland (ed.) (2017). war. Axson Johnson Foundation.  ISBN 978-91-89672-86-4.  290 s.
 • Matlary, Janne Haaland & zamagni, stefano (2017). "Democracy without Citizens: how can nominal democracies become real?". libreria editrice vaticana.  ISBN 978-88-86726-31-3.  20 s.
 • Ottosen, Espen & Matlary, Janne Haaland (red.) (2017). Kristendom og politikk. en debattbok. Luther forlag.  ISBN 978-82-531-4860-1.  111 s.
 • Hammarskjøld, Dag & Matlary, Janne Haaland (red.) (2016). Forord til norsk utgivelse "Veimerker". commentum.  ISBN 9788282333276.  160 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). Chapter "A 'Liberal profession'? The Norwegian debate on the "Sex Buying Act", in "Human trafficking: Issues Beyond criminalization". liberia editrice vaticana.  ISBN 9788886726290.  514 s.
 • Matlary, Janne Haaland & Heier, Tormod (ed.) (2016). Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-32529-3.  291 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2015). "Burden Sharing after Afghanistan", in Michta, A. and Hilde, P.S. (eds.) The Future of NATO, Michigan U. Press, 2014. Michigan University Press.  ISBN 9780472072408.  200 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2015). "The Catholic Church's International Role: Waning or Growing?". Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.  ISBN 9789189672734.  339 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Det kristne menneskesynt i grunnloven og menneskerettighetene" i Mongstad-Kvammen, I. og Ottosen, E. (red.) Gud i grunnloven. Frekk Forlag.  ISBN 9788293097143.  200 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "Internasjonale styrkebidrag og allianseavhengighet" i Heier, T. et al, (reds.) "Norge i Internasjonale Operasjoner". Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022871.  293 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2014). "partners vs members: NATO as an arena for coalitions" in Mayer, S (ed.), "NATO's Post-Cold War Politics: The Changing Provison of security". Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137330291.  330 s.
 • Heier, Tormod; Bøe-Hansen, Ola & Matlary, Janne Haaland (red.) (2013). Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02131-7.  213 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). European Union Security Dynamics - paperback edition. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137307620.  300 s.
 • Matlary, Janne Haaland (ed.) (2013). NATO's European allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137034991.  320 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "No governance without Government", i Glendon, M.A., Governance in a Changing World. Papal Academy of Social Science.  ISBN 9788886726306.  450 s.
 • Matlary, Janne Haaland (red.) (2013). Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02131-7.  203 s.
 • Petersson, Magnus & Matlary, Janne Haaland (ed.) (2013). NATO's European Allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan.  ISBN 1137034998.  320 s.
 • Edström, Håkan; Matlary, Janne Haaland & Petersson, Magnus (ed.) (2011). NATO: The Power of Partnerships. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-27377-1.  400 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Comments on prof. Partha dasgupta's paper "Financial crises and the World's Poor". The Pontidical Academy of Social Sciences, acta 16.  ISBN 978-88-86726-27-6.  610 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Regional security Integration: nordic and Visegrad approaches. Verlag Barbara Budrich.  ISBN 9783866494305.  300 s.
 • Matlary, Janne Haaland & Veiden, Pål (red.) (2011). Tre essays om kristendemokrati. Civita.  ISBN 978-82-92581-39-1.  103 s.
 • Lunde, Nils Terje; Edström, Håkan & Matlary, Janne Haaland (red.) (2010). Uniformitet eller mangfold? Norsk militærprofesjon i endring. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-294-5.  379 s.
 • Matlary, Janne Haaland (red.) (2010). Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279352945.  379 s.
 • Edström, Håkan; Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (red.) (2009). Krigerkultur i en fredsnasjon. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279352723.  335 s.
 • Lunde, Nils Terje & Matlary, Janne Haaland (red.) (2009). Etikk og militærmakt. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205395077.  328 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2009). European Union Security Dynamics. In the New National Interest. Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230521889.  248 s.
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (ed.) (2007). Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity. Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7119-0.  183 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2006). Values and Weapons. From humanitarian intervention to regime change?. Palgrave Macmillan.  ISBN 1-4039-8716-5.  201 s.
 • Matlary, Janne Haaland (2006). Veruntreute Menschenrechte: Droht eine Diktatur des Relativismus?. Sankt Ulrich Verlag.  ISBN 3-936484-82-1.  207 s.

View all works in Cristin

 • Matlary, Janne Haaland (2020). "The Catholic Church's International Role: Waning or Growing?", In KURT ALMQUIST & KURT ALMQUIST (ed.),  Religion. In the past, the present day and the Future.  bokforlaget Stolpe.  ISBN 978-91-89069-36-7.  kapittel.  s 387 - 396
 • Matlary, Janne Haaland (2020). book review of Mejer and Wyss' Handbook of European Defence Policy and Armed Forces. International Affairs.  ISSN 0020-5850.  96(2)
 • Njaastad, Olav; Matlary, Janne Haaland; Wolff, Elisabetta Cassina & Thorsen, Dag Einar (2019, 22. mai). Intervju om EU-valget. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Matlary, Janne Haaland (2017). "En kristendemokrat i Høyre", I: Espen Ottosen & Janne Haaland Matlary (red.),  Kristendom og politikk. en debattbok.  Luther forlag.  ISBN 978-82-531-4860-1.  kap.  s 54 - 74
 • Heier, Tormod & Matlary, Janne Haaland (2016). Introduction, In Janne Haaland Matlary & Tormod Heier (ed.),  Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-32529-3.  Introduction.  s 3 - 15
 • Matlary, Janne Haaland (2016). Forsvars- og sikkerhetspolitikk: keep the Americans In, I: Ivar (red.) Frønes (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  4.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). "Suverenitetshevdelse og sikkerhet for borgerne - statens første oppgave", I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  kap x.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). What Europe must do to preserve the internal market. Forbes Magazine.
 • Matlary, Janne Haaland (2016). "When Soft Power turns hard: Is an EU Strategic culture possible?", In Ben Tonra (ed.),  Foreign policy of the European Union.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4739-3025-4.  chapter x. Show summary
 • Saxi, Håkon Lunde; Romarheim, Anders Grindlia & Matlary, Janne Haaland (2016, 26. april). Trump, NATO, norsk og europeisk sikkerhet. [Internett].  På krigsstien - en podcast fra Forsvarets høgskole (FHS). Show summary
 • Matlary, Janne Haaland (2015). "United Effort".
 • Tamnes, Rolf; Matlary, Janne Haaland; Wilhelmsen, Julie Maria; Hoel, Alf Håkon; Toje, Asle; Bundt, Kate Hansen & Grytting, Trond (2015). Et felles løft: Ekspertgruppen for forsvaret av Norge.
 • Matlary, Janne Haaland (2013). "Verdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv..", I: Silje Kvamme Bjørndal; Karl Inge Tangen & Nicolai Strøm-Olsen (red.),  Gud er tilbake! : religionens rolle i fremtiden.  Frekk forlag.  ISBN 9788293097075.  4.
 • Matlary, Janne Haaland (2011). Arven fra Aten, Jerusalem og Roma. Et forsvar for det klassiske dannelsesprogram, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  del I.  s 141 - 156
 • Matlary, Janne Haaland (2011). rapport til Stortingets presidentskap om menneskerettighetenes rolle i Grunnloven, "Lønning-Utvalget".
 • Aarebrot, Frank; Waage, Hilde Henriksen; Gundersen, Kristian; Matlary, Janne Haaland; Hessen, Dag Olav; Brochmann, Grete; Eriksen, Trond Berg; Lomheim, Sylfest; Hurum, Jørn Harald; Hellesøy, Cathrine & Endresen, Kristoffer Hatteland (2010, 26. juni). Vi er ikke blitt redde!.  Aftenposten.
 • Matlary, Janne Haaland (2010). "The Law Teaches". Naturretten som premiss for menneskerettighetene, I: Halvor Stenstadvold (red.),  Georgs bok.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3339-6.  Kapittel.
 • Matlary, Janne Haaland (2008). Realism Reconsidered. The Legacy of Hans J. Morgenthau in International Relations. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  66(2-3), s 509- 511

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:13 PM - Last modified Jan. 10, 2017 1:05 PM