Even Hellan Larsen

Doctoral Research Fellow - Institutt for Statsvitenskap
Image of Even Hellan Larsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22855157
Room 937
Available hours By appointment
Username
Visiting address Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Other affiliations Faculty of Social Sciences (Student)

Academic interests

 • International relations
 • Security policy
 • Nuclear weapons
 • Nuclear weapons and crisis stability
 • Nuclear strategy

Courses taught

 • STV 1020
 • STV 3090

Background

 • Research assistant, NIFU (2017-2019)

 • MA in Political Science, University of Oslo (2014-2016)
 • Research assistant, FFI (2015)
 • BA in Political Science, University of Oslo (2011-2014)

Partners

 

Tags: International relations, Security Policy, Nuclear Weapons

Publications

 • Larsen, Even Peder Hellan (2019). Nukleær sabelrasling: Veien fra «nyttårsspenning» til kjernevåpenbruk. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Røsdal, Trude; Madsen, Aleksander Årnes; Næss, Terje & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Kompetanse om vold og overgrep i nære relasjoner: innledende kartlegging av føringer, opplæringsstrukturer og kompetansebehov. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0439-2.
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia & Ulvestad, Marte E.S. [Show all 9 contributors for this article] (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0403-3.
 • Røsdal, Trude; Larsen, Even Peder Hellan & Lyby, Lars (2019). Evaluering av Tjenestestøtteprogrammet : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – evaluering av andre gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0394-4.
 • Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan & Røsdal, Trude [Show all 8 contributors for this article] (2019). Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0371-5.
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0375-3.
 • Waagene, Erica; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan & Federici, Roger Andre (2018). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018. NIFU. ISSN 978-82-327-0346-3.
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per O; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari & Waagene, Erica [Show all 7 contributors for this article] (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0331-9.
 • Siddiq, Fazilat; Larsen, Even Hellan; Reiling, Rune Borgan; Wollscheid, Sabine; Vaagland, Karin & Tømte, Cathrine Edelhard (2018). Evaluering av «Tett på realfag». Status før implementeringen. Delrapport 1 : Evaluering av «Tett på realfag». Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0322-7.
 • Aamodt, Per O; Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti & Larsen, Even Hellan (2018). Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Organisering, implementering og gjennomføring av tjenestestøtten – delrapport 1. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0325-8.
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari & Kyvik, Svein [Show all 8 contributors for this article] (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0318-0.
 • Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan & Tellmann, Silje Maria (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0301-2.
 • Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin & Federici, Roger Andre (2017). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0317-3.
 • Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin & Federici, Roger Andre (2017). Vurdering for læring: Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis . NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0293-0.
 • Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) . ISSN 978-82-327-0276-3.
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0272-5.
 • Larsen, Even Hellan (2017). Understanding violence against civilians – A case study of ISIS in Syria and Iraq. Eksternnotat 17/00154 Forsvarets forskningsinstitutt .
 • Larsen, Even Hellan (2016). En amerikanskledet intervensjon mot ISIS – En casestudie av Obama-administrasjonens intervensjonsbeslutning. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published May 16, 2019 9:49 AM - Last modified Nov. 18, 2020 1:24 PM