Even Hellan Larsen

Doctoral Research Fellow - Department of Political Science
Image of Even Hellan Larsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22855157
Mobile phone +47 92054752
Room 937
Available hours By appointment
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Faculty of Social Sciences (Student)

Academic interests

 • International relations
 • Security policy
 • Nuclear weapons
 • Nuclear weapons and crisis stability
 • Nuclear strategy

Courses taught

 

Background

 • Research assistant, NIFU (2017-2019)

 • MA in Political Science, University of Oslo (2014-2016)
 • Research assistant, FFI (2015)
 • BA in Political Science, University of Oslo (2011-2014)

Partners

 

Tags: International relations, Security Policy, Nuclear Weapons

Publications

 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars & Larsen, Even Peder Hellan (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. NIFU-rapport. 10. Show summary
 • Larsen, Even Peder Hellan (2019). Nukleær sabelrasling: Veien fra «nyttårsspenning» til kjernevåpenbruk. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard & Larsen, Even Hellan (2019). Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). NIFU-rapport. 1. Show summary
 • Røsdal, Trude; Larsen, Even Peder Hellan & Lyby, Lars (2019). Evaluering av Tjenestestøtteprogrammet : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – evaluering av andre gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet. NIFU-rapport. 6. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. NIFU-rapport. 2. Show summary
 • Aamodt, Per O; Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti & Larsen, Even Hellan (2018). Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Organisering, implementering og gjennomføring av tjenestestøtten – delrapport 1. NIFU-rapport. 6. Show summary
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete & Larsen, Even Hellan (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. NIFU-rapport. 4. Show summary
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per O; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari; Waagene, Erica & Larsen, Even Hellan (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. NIFU-rapport. 10. Show summary
 • Siddiq, Fazilat; Larsen, Even Hellan; Reiling, Rune Borgan; Wollscheid, Sabine; Vaagland, Karin & Tømte, Cathrine Edelhard (2018). Evaluering av «Tett på realfag». Status før implementeringen. Delrapport 1 : Evaluering av «Tett på realfag». Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019). NIFU-rapport. 5. Show summary
 • Waagene, Erica; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan & Federici, Roger Andre (2018). Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018. NIFU-rapport. 19. Show summary
 • Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester & Hovdhaugen, Elisabeth (2017). Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. NIFU-rapport. 12. Show summary
 • Larsen, Even Hellan (2017). Understanding violence against civilians – A case study of ISIS in Syria and Iraq. Show summary
 • Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin & Federici, Roger Andre (2017). Vurdering for læring: Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis. NIFU-rapport. 24. Show summary
 • Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan & Tellmann, Silje Maria (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport. 28. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. NIFU-rapport. 9. Show summary
 • Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin & Federici, Roger Andre (2017). Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. NIFU-rapport. 31. Show summary
 • Larsen, Even Hellan (2016). En amerikanskledet intervensjon mot ISIS – En casestudie av Obama-administrasjonens intervensjonsbeslutning. Show summary

View all works in Cristin

Published May 16, 2019 9:49 AM - Last modified Dec. 30, 2019 11:20 AM