Manjana Milkoreit

Bilde av Manjana Milkoreit
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Milkoreits forskning integrerer studier av global miljøpolitikk og kognitiv teori for å studere aktørers motivasjon, oppfatninger og handlingsrom, samt institusjonell design, retningslinjer og effektivitet knyttet til klimaendringer. Hun er interessert i utfordringer knyttet til brytningspunktet mellom vitenskap, politiske prinsipper og samfunn, inkludert bruken av vitenskap i miljøavgjørelser og rollen til ideologi i å muliggjøre eller begrense effektive samfunnsmessige reaksjoner på klimaendringer. Hennes nåværende forskning fokuserer på rollen til framtidstekning i bærekraftig utvikling og studier av sosiale vippepunkt. 

Undervisning

SGO2302 Environment and Society, våren 2021

Bakgrunn

Milkoreit mottok sin doktorgrad i Globale styresett fra Universitetet i Waterloo (Canada) og master i Offentlig politikk fra Harvard Kennedy School. Før sin tid hos Universitetet i Oslo var hun fakultetsmedlem ved Statsvitenskaplig avdeling ved Purdue Universitetet og postdoktoral forsker ved Arizona Statsuniversitets globale institutt for bærekraft. 

Verv

 

Emneord: Miljø og klima, Klimaendringer, Klimapolitikk, bærekraft, bærekraftig utvikling, Institusjoner, Ideologier, Vitenskap og politikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2021 10:19 - Sist endret 5. mai 2022 15:44