Sylvi Birgit Endresen

Førsteamanuensis emeritus - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Faglige interesser

Jeg arbeider innenfor økonomisk geografi og arbeidsgeografi. En hovedinteresse er samfunnsmessige virkninger av teknologiske endringer, spesielt teknologisk tilbakegang (technological retrogression). For å fange opp slike endringer empirisk har jeg utviklet en statistisk metode, arbeidshistorie-metoden. Denne har jeg brukt i studier av teknologisk endring i fiskersamfunn i Sri Lanka og Malaysia. Jeg videreutvikler nå min teori om teknologisk tilbakegang; i en tid hvor den økonomiske krisen aktualiserer både stagnasjon og tilbakegang.

Et annet tema innenfor økonomisk geografi som har opptatt meg lenge er virkninger av utenlandske direkteinvesteringer for vertslandenes økonomi. Jeg har studert dette i eksportindustri (Namibias export processing zones) og i varehandelen (Namibia). Nå arbeider jeg med en studie av varehandel hvor erfaringer fra Estland og Namibia sammenliknes.

Innenfor arbeidsgeografi er "midlertidiggjøring" (casualisation) av arbeidskraft, spesielt gjennom vikarbyråer, en hovedinteresse. Jeg har tidligere foretatt empiriske studier i Namibia, og arbeider nå med dette i hotellsektoren i Norge. Jeg ser midlertidiggjøring av arbeidskraft som et betydningsfullt trekk ved dagens kapitalistiske økonomier, og søker å forstå fenomenet i lys av samfunnsvitenskapelig teori om fremmedgjøring. 

 

Bakgrunn

  • Cand.philol. in samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo i 1983
  • Dr.Philos. i 1995
  • Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi fra 1992
Emneord: Samfunnsgeografi, Teknologi- og vitenskapsstudier, Globalisering, Næring-marked-konkurranse, Utvikling-politikk-miljø
Publisert 30. okt. 2020 08:30 - Sist endret 15. juni 2021 10:20

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter