Jan Hesselberg

Professor emeritus

Faglige interesser

  • Fattigdom og ulikhet  -  utvikling i Sør og Nord/Sør-relasjoner.
  • Jordbruk og småbønder i Vest-Afrika. 
  • Årsaker til at klart ikke-fattige familier i by og på landet blir fattige.
  • Interessefelt: Utviklingsteori og -strategi.

Bakgrunn

  • Mag.art. i samfunnsgeografi v UiO 1976
  • Stipenidat og dosentstipendiat v 1976-1984
  • Førsteamanuensis v UiO 1985
  • Professor v UiO fra 1985
Emneord: Samfunnsgeografi, Utviklingsforskning, Utvikling-politikk-miljø
Publisert 3. okt. 2010 20:24 - Sist endret 7. mai 2021 09:35