Jan Hesselberg

Professor emeritus

Faglige interesser

 • Fattigdom og ulikhet  -  utvikling i Sør og Nord/Sør-relasjoner.
 • Jordbruk og småbønder i Vest-Afrika. 
 • Årsaker til at klart ikke-fattige familier i by og på landet blir fattige.
 • Interessefelt: Utviklingsteori og -strategi.

Bakgrunn

 • Mag.art. i samfunnsgeografi v UiO 1976
 • Stipenidat og dosentstipendiat v 1976-1984
 • Førsteamanuensis v UiO 1985
 • Professor v UiO fra 1985
Emneord: Samfunnsgeografi, Utviklingsforskning, Utvikling-politikk-miljø

Publikasjoner

 • Hesselberg, Jan (2017). How can poverty be reduced among small-scale farmers in the highlands of western Cameroon? Ghana Journal of Geography. ISSN 0855-9414. 9(1), s. 42–66. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hesselberg, Jan & Yaro, Joseph A. (2016). Conclusions: Emerging Issues and Recommendations. I Yaro, Joseph, A. & Hesselberg, Jan (Red.), Adaptation to climate change and variability in rural West Africa. Springer. ISSN 978-3-319-31497-6. s. 239–244. doi: 10.1007/978-3-319-31499-0_13.
 • Hesselberg, Jan (2015). Becoming poor in Ghana. Ghana Journal of Geography. ISSN 0855-9414. 7(1), s. 97–108.
 • Hesselberg, Jan & Abebe, Gezahegn (2015). Community participation and inner-city slum renewal: relocated people's perspectives on slum clearance and resettlement in Addis Ababa. Development in Practice. ISSN 0961-4524. 25(4), s. 551–562. doi: 10.1080/09614524.2015.1026878.
 • Hesselberg, Jan & Abebe, Gezahegn (2013). Implications of urban development-induced resettlement on poor households in Addis Ababa. Ghana Journal of Geography. ISSN 0855-9414. 5, s. 32–50.
 • Hesselberg, Jan (2013). Conclusion. I Yaro, Joseph A. (Red.), Rural Development in Northern Ghana. Nova Science Publishers. ISSN 9781624171024. s. 245–253.
 • Hesselberg, Jan (2013). Small-Scale Farming and Rural Development in Northern Ghana. I Yaro, Joseph A. (Red.), Rural Development in Northern Ghana. Nova Science Publishers. ISSN 9781624171024. s. 101–122.
 • Hesselberg, Jan & Iversen, Anders Bjørndahl (2011). A historical and gendered perspective on HIV/AIDS in Botswana. Ghana Journal of Geography. ISSN 0855-9414. 3, s. 1–34.
 • Hesselberg, Jan & Yaro, Joseph Awetori (2010). The contours of poverty in Northern Ghana: Policy implications for combating food insecurity. Research Review. ISSN 0855-4412. 26(1), s. 81–112.
 • Hesselberg, Jan & Yaro, Joseph A. (2010). Poverty and land degradation linkages in the developing world. Ghana Journal of Geography. ISSN 0855-9414. 2, s. 25–46.
 • Hesselberg, Jan (2010). Småbønder i høylandet i Kamerun og strategi for fattigdomsbekjempelse. I Sandvik, Fredmund & Hundåla, Berit (Red.), Hvordan utvikle matsikkerheten i Sør? Bondens rolle i utvikling av landbruk og forsyningssikkerhet. Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag. s. 9–17.
 • Hesselberg, Jan (2008). Samfunnsgeografi - faghistorie og kjernebegreper. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget AS. ISSN 978-82-15-01316-9. s. 97–109.
 • Hesselberg, Jan; Knutsen, Hege Merete; Barton, Jonathan R.; Jenkins, Rhys & Bartzokas, Anthony (2007). Environmental regulation and industrial competitiveness in pollution-intensive industries. I Parto, Saeed & Herbert-Copley, Brent (Red.), Industrial innovation and environmental regulation: Developing workable solutions. United Nations University Press. ISSN 9789280811278. s. 51–80.
 • Hesselberg, Jan (2007). Fattigdom og utvikling. Hva vil utvikling i Sør koste oss? I Lømo, Aase & Smedshaug, Christian Anton (Red.), Økonomisk utvikling, landbruk og bistand. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. s. 9–16.
 • Hesselberg, Jan & Yaro, Joseph, A. (2006). An assessment of the extent and causes of food insecurity in northern Ghana using a livelihood vulnerability framework. GeoJournal. ISSN 0343-2521. 67(1), s. 41–55.
 • Hesselberg, Jan (2005). China in a globalizing world. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 59(3), s. 205–206.
 • Hesselberg, Jan (2005). The Urban and the Rural in the Development Debate. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. 32(2), s. 493–507.
 • Hesselberg, Jan (2003). Cities in a globalising world, Globalisation, urban reforms and metropolitan response. India. Manak. s. vii–xi.
 • Hesselberg, Jan (2003). Slaver, roser og en bedre verden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 61–65.
 • Hesselberg, Jan (2002). Introduction: An urbanising world. I Hesselberg, Jan (Red.), Issues in urbanisation. Rawat Publications, New Delhi. ISSN 81-7033-739-9. s. 11–37.
 • Hesselberg, Jan (2000). Industriforurensning i India - En Bhopal-katastrofe i sakte bevegelse? Nærbilder av India. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-456-0792-4. s. 215–239.
 • Hesselberg, Jan (2000). Tanning in India: a conflict between growth and the environment. Fennia. ISSN 1456-1891. 178(2), s. 253–262.
 • Hesselberg, Jan (1998). Internasjonal lokalisering av forurensende industri, Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Tano Aschehoug. ISSN 82-518-3688-3. s. 117–138.
 • Hesselberg, Jan (1998). Industrial flight: An introduction. I Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (Red.), Production and trade - environment and development. SUM, University of Oslo.
 • Hesselberg, Jan (1998). Environmental policy and competitiveness at the firm level. I Hesselberg, Jan (Red.), FIL Working Papers. Department of Human Geography.
 • Hesselberg, Jan (1998). Underutvikling, utvikling og utviklingsgeografi - en innledning. I Hesselberg, Jan (Red.), Utviklingsgeografi. Tano. s. 11–24.
 • Hesselberg, Jan & Engh, Ida-Eline (1998). Befolkningsspørsmålet. I Hesselberg, Jan (Red.), Utviklingsgeografi. Tano. s. 50–61.
 • Hesselberg, Jan (1998). Fattigdom i et Sør/Nord-perspektiv. I Hesselberg, Jan (Red.), Utviklingsgeografi. Tano. s. 283–305.
 • Hesselberg, Jan (1997). Poverty in the South and in the North. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. ISSN 0435-3676. 78(4), s. 227–241.
 • Hesselberg, Jan (1997). Review of the doctoral thesis written by Anders Närman. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. ISSN 0435-3676. 78(2), s. 115–116.
 • Hesselberg, Jan (1997). Book review of ILO/UNCHS. 1995. Shelter provision and employment generation. Habitat International: a journal for the study of human settlements. ISSN 0197-3975. 21(1), s. 128–129.
 • Hansen, Stein; Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (1996). Editors' Note. I Hansen, Stein; Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (Red.), International trade regulation, national development strategies and the environment: Towards sustainable development? Occasional Paper from SUM. Centre for Development and the Environment, University of Oslo. s. 7–14.
 • Hesselberg, Jan (1996). Transnational companies and industrial pollution in the South: An overview, The greening of industry - resource guide and bibliography. Island Press, Washington D.C.. s. 195–212.
 • Hesselberg, Jan (1996). Socio-economic conditions and viewpoints, Small hydro electric schemes in South Africa. Consultancy report to NORAD. NVE, Oslo. s. 11–23.
 • Hesselberg, Jan (1996). Shelter strategies and the urban poor. Forum for Development Studies. ISSN 0803-9410. s. 405–415.
 • Hesselberg, Jan (1996). Strategier for bolig for fattige i storbyene i Sør. Den Ny Verden - Tidsskrift for internationale studier. ISSN 0029-6775. 29(1), s. 66–78.
 • Hesselberg, Jan (1995). Industrial Pollution: A shift from North to South? Development in the South: Issues and Debates. Contributions by Human and Physical Geography. Department of Human Geography, University of Oslo. s. 255–278.
 • Hesselberg, Jan (1995). Urban poverty and shelter: an introducton. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 49(4), s. 151–160.
 • Hesselberg, Jan (1994). Industrial Pollution: A shift from North to South? I Backer, L.I. et al. (Red.), Environment and Development in Developing Countries: National and International Law. Studies in Environmental Law no.9, Institutt for offentlig retts skriftserie nr.7/1994. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. s. 198–223.
 • Hesselberg, Jan (1994). Food Security in Botswana. Induced food insecurity. Perspectives on food policies in Eastern and Southern Africa..
 • Hesselberg, Jan (1994). Issues in shelter delivery for the urban poor: experiences from India, Indonesia and Mexico. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 48(4), s. 151–162.

Se alle arbeider i Cristin

 • Yaro, Joseph, A. & Hesselberg, Jan (2016). Adaptation to climate change and variability in rural West Africa. Springer. ISBN 978-3-319-31497-6. 244 s.
 • Jenkins, Rhys; Barton, Jonathan; Bartzokas, Anthony; Hesselberg, Jan & Knutsen, Hege Merete (2002). Environmental regulation in the new global economy. The impact on industry and competitiveness. Edward Elgar Publishing. ISBN 1-84064-540-7. 349 s.
 • Hesselberg, Jan (2002). Issues in urbanisation. Rawat Publications, New Delhi. ISBN 81-7033-739-9.
 • Hesselberg, Jan (2002). Issues in urbanization: Study of Ahmedabad city. Rawat Publications. 224 s.
 • Hesselberg, Jan (1998). Utviklingsgeografi. Tano.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hesselberg, Jan (2020). Leichenko, Robin & O'Brien, Karen. 2019. Climate and Society: Transforming the Future. Cambridge: Polity Press. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. s. 69–70.
 • Hesselberg, Jan (2020). Ulsrud, Kirsten, Muchunku, Charles, Palit, Debajit & Kirubi, Gathu. 2019. Solar Energi, Mini-grids and Sustaiable Electricity Access: Practical Experiences, Lessons and Solutions from Senegal. London: Routledge. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 74(1).
 • Hesselberg, Jan (2020). Hiariej, Eric & Stokke, Kristian (eds.). 2017. Politics of Citizenship in Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 74(1).
 • Hesselberg, Jan (2020). Nightingale, Andrea J. (ed.)2019. Environment and Sustainability in a Globalizing World. New York: Routledge. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 74(1), s. 71–71.
 • Hesselberg, Jan (2020). Issues in Human Geography at the University of Oslo. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 74(1), s. 1–4. doi: 10.1080/00291951.2020.1736146.
 • Hesselberg, Jan (2018). Noen refleksjoner over 42 år som ansatt i samfunnsgeografi ved UiO. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. 28(2), s. 48–51.
 • Hesselberg, Jan (2017). Human and physical geography - 100 years as departments at the University of Oslo. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN 0029-1951. 71(5), s. 315–316. doi: 10.1080/00291951.2017.1389981.
 • Hesselberg, Jan & Sørreime, Hege (2017). Fattigdom og ulikhet i et globalt perspektiv. I Jordhus-Lier, David Christoffer & Stokke, Kristian (Red.), Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202547752. s. 121–134.
 • Hesselberg, Jan (2014). Litt historie og noen studenttall. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. 24(1), s. 8–11.
 • Hesselberg, Jan (2011). Nyliberalisme og utvikling. Agora. ISSN 0800-7136. s. 280–283.
 • Hesselberg, Jan (2011). Nyliberalisme og imperialisme. Agora. ISSN 0800-7136. s. 275–279.
 • Hesselberg, Jan (2011). Nyliberalisme og nedbygging av velferd. Agora. ISSN 0800-7136. s. 270–274.
 • Hesselberg, Jan (2008). Internasjonalt. Samfunnsviteren. ISSN 0805-7206.
 • Hesselberg, Jan (2007). Studentutveksling. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 22–22.
 • Hesselberg, Jan (2005). Book note. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 42(4), s. 516–517.
 • Hesselberg, Jan (2005). Landbrukseksport hjelper ikke fattige. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 6–7.
 • Hesselberg, Jan (2004). Med rullestol rundt sykehjemmet. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 12–13.
 • Hesselberg, Jan (2004). Urbanisering av fattigdom. Misjonsvennen. ISSN 1500-6573.
 • Hesselberg, Jan (2004). Cities as engines of growth for rural development: A review. I HABITAT Norge, * (Red.), Cities - Engines of Rural Development. HABITAT Norge. s. 6–10.
 • Hesselberg, Jan (2004). Cities as engines of growth for rural development: A review.
 • Hesselberg, Jan & Lømo, Aase (2003). Skal norsk landbruk avvikles for å hjelpe ulandene? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hesselberg, Jan (2003). Fattigdom i Ghana. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. 13(1), s. 3–4 Bilag.
 • Hesselberg, Jan & Engh, Ida-Eline (2002). Fattigdom skaper ikke terrorister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hesselberg, Jan (2002). Terrorisme og fattigdom. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. 12(2), s. 3–5.
 • Hesselberg, Jan (2001). Skipshuggerne i Alang i India. 3. verden magasinet X. ISSN 0803-723X. s. 12–13.
 • Hesselberg, Jan (2001). Jordskjelvet i Gujarat - før og etter. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 8–9.
 • Hesselberg, Jan (2001). Studenttall og kvinneandel i samfunnsgeografi. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 23–24.
 • Schartum, Dag Wiese; Andersen, Kåre A.; Bratteteig, Tone; Dahl, Tone Tellevik; Lovett, Hilde & Lundby, Knut [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1999). Tverrfaglig informatikk. Forslag om å opprette et IT-rettet grunnfag knyttet til Det juridiske, Det historisk-filosofiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. [Radio]. Universitetet i Oslo.
 • Hesselberg, Jan (1998). Botswana: Økonomisk vekstmirakel med fattigdom. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 8–9.
 • Hesselberg, Jan (1998). Leather statistics.
 • Hesselberg, Jan (1997). Fieldwork in Germany, Italy and Portugal.
 • Hesselberg, Jan (1996). Fattigdom og fattigdomsbekjempelse. Alternativ. s. 23–27.
 • Hesselberg, Jan (1996). Bistand og den økende fattigdommen i byer i utviklingsland. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 4–7.
 • Hesselberg, Jan (1995). The need for a bold shelter strategy.
 • Hesselberg, Jan (1994). Samfunnsgeografi eksamener hoved- og mellomfag. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 16–17.
 • Hesselberg, Jan (1994). Ny finansieringsordning for u-landsstudenter i Norge. Samfunnsgeografen. ISSN 0802-9091. s. 12–13.
 • Hesselberg, Jan; Potthoff, Kerstin & Turner, Catriona (2020). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol.74, No. 1, March 2020. Taylor & Francis. ISSN 0029-1951. 74(1).
 • Albaek, Erik; Bolin, Niklas; Edqvist, Stina; Goldman, Kjell; Hellström, Anders & Henningsen, Bernd [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2006). Utvärdering av utbildning i statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, och områdesstudier vid svenska universitet och högskolor. Högskoleverket. ISSN 1400-948X.
 • Hesselberg, Jan & Knutsen, H.M. (2000). FIL Working Papers. Department of Human Geography, University of Oslo.
 • Hesselberg, Jan (1999). International competitiveness: The tanning industry in Poland, the Czech Republic, Brazil and Mexico. Department of Human Geography, University of Oslo. ISSN 0804-5828.
 • Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (1998). Production and trade - environment and development. SUM, University of Oslo. ISSN 0806-4741.
 • Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (1998). Production and trade - environment and development. SUM, University of Oslo.
 • Hesselberg, Jan (1998). Environmental problems and policy: The firm level. Department of Human Geography, University of Oslo. ISSN 0804-5828.
 • Hesselberg, Jan (1998). FIL Working Papers. Department of Human Geography.
 • Hesselberg, Jan (1998). Spørreundersøkelse og intervju i utviklingsland. En guide for hovedfagsstudenter. Samfunnsgeografi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universietet i Oslo.
 • Hesselberg, Jan (1997). Articles about: Liberalisation in India; The case study method. Department of Human Geography. ISSN 0804-5828.
 • Hesselberg, Jan (1997). Environmental policy and competitiveness at the firm level. Centre for Development and the Environment, University of Oslo. ISSN 0804-452X.
 • Hesselberg, Jan (1997). National experiences with urban shelter delivery for the poorest groups. Occasional Papers.
 • Hesselberg, Jan (1996). Fattigdom og utviklingsstrategier. Samfunnsgeografi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Hesselberg, Jan; Hansen, Stein & Hveem, Helge (1996). International trade regulation, national development strategies and the environment: Towards sustainable development? Center for Development and the Environment, University of Oslo. ISSN 0807-1195.
 • Hansen, Stein; Hesselberg, Jan & Hveem, Helge (1996). International trade regulation, national development strategies and the environment: Towards sustainable development? Occasional Paper from SUM. Centre for Development and the Environment, University of Oslo.
 • Hesselberg, Jan (1995). Industrial Pollution: The chemical industry in Gujarat, India. SUM og Department of Human Geography, University of Oslo. 5.
 • Hesselberg, Jan (1995). Development in the South: Issues and Debates. Contributions by Human and Physical Geography.
 • Hesselberg, Jan (1995). Utviklingsgeografi. Avdeling for samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 20:24 - Sist endret 7. mai 2021 09:35