English version of this page

Produksjon, handel og forbruk mellom utviklingsland (avsluttet)

Tyngdepunktet i verdensøkonomien forskyves fra nord til sør. Målet med denne studien av verdikjeder i sør er å utvikle dagens teorier innen økonomisk geografi.

Flagg fra Nigeria og Kina

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

Handel mellom utviklingsland utgjør nå en økende andel av verdenshandelen. Det betyr at tyngdepunktet i verdensøkonomien er i ferd med å forskyves fra nord til sør. Stadig mer av den globale produksjonen er nå rettet mot forbrukere i Afrika, Latin-Amerika og Asia.

Se våre engelske sider for mer informasjon om prosjektet.

Varighet

Mai 2013 - mai 2017

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er NOK 3 751 000.

  • Fri prosjektstøtte for humanoria og samfunnsviteskap (FRIHUMSAM)
  • Forskningsrådet

Feltarbeid

  • Nigeria
  • Kina
  • Storbritania

Samarbeid

  • Sun Yat-Sen Universitet, Kina
  • London School of Economics, Storbritania
Emneord: Økonomisk geografi, uformell økonomi, handel, Kina, Afrika
Publisert 14. sep. 2016 12:36 - Sist endret 2. des. 2019 17:14