English version of this page

Leadership for Transition (LiFT) 3.0 - Politikk

LiFT bruker akademisk, praktisk og intuitiv kunnskap til å utvikle samarbeidsbasert lederskap for det 21. århundre. 

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, merke.

Om prosjektet

LiFT 3.0 – Politikk jobber mot et politisk paradigmeskifte, gjennom å styrke mer samarbeidsbaserte tankesett og politiske praksiser. Målet er å gjeninspirere politiske kulturer og institusjoner, og dermed bygge nytt momentum for det europeiske prosjektet.

For å gjøre dette piloterer og sprer LiFT 3.0 – Politikk et innovativt tverrgående kapasitetsbyggingsprogram som tilbyr neste generasjons opplæring og utdanning for å legge til rette for dialogprosesser med ulike interessenter på tvers av politiske leire i transnasjonale og interkulturelle omgivelser. Prosjektet vil dermed utvikle grunnleggende og tverrgående lederskapsevner av høy kvalitet, og viktige samarbeidskompetanser til politiske beslutningstakere, innehavere av verv, endringsagenter, innbyggere og multiplikatorer.

I tider med flerdimensjonal krise, der grunnleggende verdier samtidig står på spill, må politisk ledelse overskride snevre partikulære synspunkter og være forankret i forestillinger om globalt ansvar og sammenheng. Basert på innovative trender innen ledertenkning, bruker LiFT akademisk og praktisk kunnskap i presserende virkelige kontekster, med fokus på sosial inkludering, fred, rettferdighet og bærekraft.

LiFT 3.0 – Politikk kombinerer to tilnærminger til politisk innovasjon:

  1. Erfaringer fra spesialiserte tjenesteleverandører og profesjonelle tilretteleggere, som støtter kommuner og politiske beslutningstakere til å gjennomføre og forankre innbyggerinvolvering i deres lokalsamfunn.
  2. Opplevelser til et bredt spekter av pionerer innen integrert/samarbeideidsbasert politikkutforming og styring, kombinert med kreative visjoner fra en interessert offentlighet.

Mål

  • Arrangere internasjonale workshops og arrangementer for interessenter for å støtte utvikling av kompetanse for å samskape felles visjoner på tvers av kulturer, generasjoner, aktivitetsfelt og politiske leire, og derved hjelpe enkeltpersoner, grupper og institusjoner til å gjøre fremskritt på felles utfordringer.
  • Sammenfatte, dokumentere og formidle innsikt og erfaringer som andre kan bruke.
  • Utvikle og implementere en unik politisk lederopplæring som gjør at multiplikatorer kan bruke og spre videre samarbeidsbaserte beslutningsmetoder på tvers av kontekster. LiFT skaper dermed levedyktige læringsfellesskap og en kohort av politiske ledere som bedre kan møte store tilpasningsutfordringer på lokalt, regionalt, europeisk og globalt nivå.

Samarbeid

Institute for Integral Studies (IFIS)
Freiburg, Tyskland
Dr. Elke Fein (initiativtaker, koordinering)

Dialogues Facilitation Gothenburg (DFG)
Göteborg, Sverige
Bernard Leroux

Institut für Zukunftskompetenzen (IFZ)
Krumpendorf, Østerrike
Harald Schellander

European Citizens Initiative (ECI)
Freiburg, Tyskland
Carsten Berg

SelfLeaders (SL)
Stockholm, Sverige
Michael Wernstedt

Entz-von-Zerssen, Caspari & Partners (EZCP)
Berlin, Tyskland
Anne Caspari

Finansiering

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå.

Varighet

2019-2022

 

Publisert 14. mars 2022 10:48 - Sist endret 14. mars 2022 10:48