Friends or Foes? (avslutta)

Understanding the role of firms and workplaces for worker health. 

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å skaffe kunnskap om kva det tyder for helsa til tilsette at bedrifta dei jobbar i tilpassar etter dei. Medan det er den individuelle arbeidstakaren som blir sjuk og er vekke frå jobb, så vil fråveret bli sterkt påverka av kjenneteikn ved arbeidsplassen og verksemda. Delprosjekt vil fokusere på kva eigarskap og leiingsstruktur betyr, og også normer og sosial interaksjon, former for løn, konkurranse. Prosjekta vil også sjå på korleis desse faktorane er viktige for helseforskjellar knytt til kjønn og etnisitet.

For meir informasjon om prosjektet, sjå den engelske prosjektsida.

Friends or Foes?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bakgrunn

Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med Institutt for samfunnsforsking. Det varer i perioden 2008 - 2011.

Professor Arne Mastekaasa er prosjektleiar og Anne May Melsom er tilsett som stipendiat på prosjektet.

Samarbeid

Institutt for samfunnsforsking

 

Publisert 25. aug. 2010 13:23 - Sist endra 6. juli 2017 10:16

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31(kart)
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851Oslo
Norway

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317Oslo


Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)