English version of this page

Virkligheten av eldreomsorg: de økonomiske og helsemessige påvirkningene på omsorgspersoner (avsluttet)

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Scenariet for nesten alle land i Europa er at demografiske endringer vil redusere andelen i yrkesaktiv alder relativt til andelen pensjonister, denne endringen vil øke behovet for både formell og uformell eldreomsorg. Dette prosjektet har som mål å gi ny innsikt i hvordan kombinasjonen av yrkesaktivitet og uformell omsorg påvirker yrkesdeltakelse og sykefravær blant middelaldrende.

Dette prosjektet benytter kun de engelske nettsider. Der finner du mer informasjon om prosjektet..

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet var NOK 3 161 000.

Varighet

Sept. 2012 - sept. 2016

Emneord: velferd, Eldreomsorg, sykefravær, demografiske endringer
Publisert 8. des. 2014 13:22 - Sist endret 19. sep. 2016 11:00

Kontakt

Elisabeth Ugreninov, prosjektleder