Hva har vi lært om integrering i arbeidsmarkedet? Noen hovedfunn fra DISCRIM-prosjektet

av Gunn Elisabeth Birkelund

Gunn Elisabeth Birkelund: Hva har vi lært om integrering i arbeidsmarkedet? Noen hovedfunn fra DISCRIM-prosjektet. Foredrag i Barne- og likestillingsdepartementet, 25. november 2015

Publisert 18. okt. 2016 16:00 - Sist endret 18. okt. 2016 16:00