Hva har vi lært om diskriminering av etterkommere etter innvandrere i arbeids-markedet? Erfaringer fra DISCRIM-prosjektet

av Gunn Elisabeth Birkelund

Gunn Elisabeth Birkelund: Hva har vi lært om diskriminering av etterkommere etter innvandrere i arbeids-markedet? Erfaringer fra DISCRIM-prosjektet. Faglunsj-foredrag.  Arbeidsmarkedsavdelingen, Arbeids- og sosialdepartementet. 26. april 2016.

Publisert 19. okt. 2016 10:10 - Sist endret 19. okt. 2016 10:10