Åpent møte om diskriminering

Arrangert av Østlandsavdelingen av Norsk sosiologforening, 14. april 2016, Kunstnernes Hus, Oslo.

Foredrag ved DISCRIM prosjektets medarbeidere:

  • Gunn Elisabeth Birkelund: Hovedfunn fra randomiserte felt-eksperimenter
  • Mats Lillehagen: Tid fra utdanning til arbeid
  • Krisztina Güre: Overkvalifisering i arbeidsmarkedet
  • Jon Rogstad: Arbeidsgivernes vurderinger

Kommentarer ved Ronald Craig, Likestilling- og diskrimineringsombudet, Mandana Yousefi (faglig ungdomssekretær) fra LO og Kristina Jullum Hagen fra NHO.

Møteleder: Adrian Farner Rogne

Om arrangement.

Publisert 19. okt. 2016 09:32 - Sist endret 26. okt. 2020 13:52