English version of this page

Critical Journalism in China (avslutta)

Dette prosjektet om kritisk journalistikk i Kina undersøkjer korleis kritiske journalistar og aktivistar jobbar for å fremje problemorienterte saker i det offentlege ordskiftet.

Den hegemoniske rolla til dei kinesiske media er å vere talerør for kommunistpartiet. Gjennom den økonomiske reformprosessen har kinesiske media blitt mykje meir mangfaldige, og det har også oppstått meir kritisk og undersøkjande journalistikk. Parallelt har sosiale aktivistar tatt i bruk nye medium for å setje søkjelys på ulike samfunnsproblem, og dette skapar offentleg debatt. Prosjektet byggjer på intervju med kritiske journalistar og aktivistar og analyserer strategiane dei brukar for å utvide rommet for kritiske ytringar.

Publisert 31. aug. 2010 13:26 - Sist endra 5. aug. 2016 13:17

Kontakt

Besøksadresse
Moltke Moes vei 31
Harriet Holters hus, 2 etg.
0851 Oslo

Postadresse
Postboks 1096 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post
22 85 52 57 (telefon)
ekspedisjonen@sosgeo.uio.no