Sigurd M. N. Oppegaard

Doctoral Research Fellow - Department of Sociology and Human Geography
Image of Sigurd M. N. Oppegaard
Norwegian version of this page
Room 421 HH
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Faculty of Social Sciences (Student)

Academic interests

Labor markets, industrial relations, economic sociology, digitalization/technology, sociological theory, gig and platform economy, welfare state

Courses taught

Background

Doctoral Research Fellow, Department of Sociology and Human Geography, UiO, 2020-

Researcher, Fafo, 2019-

Masters, sociology, UiO, 2018

Assistant Chief Editor, Scandinavian Journal of Public Health, 2017-

Bachelors, sociology, NTNU, 2016

Appointments

 • Member of editorial group, Sosiologen.no
 • Treasurer, Norwegian sociological association, eastern division

Awards

Grant, The Science Studies Colloquium, University of Oslo, 2018

Student grant, Nordic Sociological Association, 2018

 

Tags: Sociology, Labour, labour market, industrial relations, Technology, Sociological Theory, Welfare State

Publications

 • Jesnes, Kristin; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Ilsøe, Anna; Hotvedt, Marianne Jenum; Rolandsson, Bertil; Saloniemi, Antti; Saari, Tiina & Dølvik, Jon Erik (2020). Conclusion, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  Chapter 7.  s 79 - 88
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivsmodellen – forutsetninger og konsekvenser. En casestudie av Uber Black i Oslo. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  37(3), s 168- 182 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-03-03 Full text in Research Archive. Show summary
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Kontrollsamfunnet og nyliberalismen. Makt og samtidsdiagnoser hos Deleuze og Foucault. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  37(3-4), s 7- 35
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Regulating Flexibility: Uber’s Platform as a Technological Work Arrangement. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  11(1), s 109- 127 . doi: https://doi.org/10.18291/njwls.122197 Show summary
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Saari, Tiina & Saloniemi, Antti (2020). Uber’s trajectories in the Nordic countries, In Kristin Jesnes & Sigurd M. Nordli Oppegaard (ed.),  Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  3.  s 25 - 46
 • Haukland, Vegard & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll, I: Johan Fredrik Rye & Ingrid Rindal Lundeberg (red.),  Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978820258490-0.  Kap 9.  s 191 - 210
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Fengslet i kontrollens tidsalder: Deleuzes skisse til kontrollsamfunnet som maktteoretisk utgangspunkt, I: Johan Fredrik Rye & Ingrid Rindal Lundeberg (red.),  Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978820258490-0.  Kap 11.  s 239 - 262

View all works in Cristin

 • Jesnes, Kristin & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (ed.) (2020). Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6608-3.  106 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2021, 18. mars). Dømt til å ansette sjåfører.  Klassekampen.
 • Aarhaug, Jørgen; Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Gundersen, Frants Henrik; Hartveit, Knut Johannes Liland; Skollerud, Kåre H. & Dapi, Bjorn (2020). Drosjer i Norge fram mot 2020, TØI rapport 1802/2020/Fafo-rapport 2020:24.
 • Bråten, Mona & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Mellom menneske og maskin. Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer, Fafo-rapport 2020: 06.
 • Hagen, Inger Marie & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling, Fafo-rapport 2020:07. Show summary
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). ABE-reformen. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, frokostmøte NTL Ung.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Da Uber kom til Norge. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  ISSN 0801-2482.  115(10), s 54- 55
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Gig- og plattformøkonomien i den norske arbeidslivemodellen – forutsetninger og konsekvenser. En case studie av Uber Black i Oslo, presentasjon på lanseringsseminar for Søkelys på arbeidslivet, temanummer om arbeidslivets randsoner.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Hva er gig- og plattformøkonomien?. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin.  ISSN 0805-5238.  27(1), s 7- 9
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Hva med en digital grunnrenteskatt?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 23- 23 . doi: https://dagens.klassekampen.no/2020-04-15/debatt-hva-med-en-digital-grunnrenteskatt
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Litt om det teoretiske utgangspunktet for å analysere digitalisering av arbeidsprosesser, Vinterseminaret 2020.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Norwegian Taxi Industry Through 2020. Journal of Extreme Anthropology.  ISSN 2535-3241.  4(2), s E55- E62 . doi: https://doi.org/10.5617/jea.8448
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Om framveksten av den nye populismen, eller: hvor kom Trump fra? Omtale av Marco Revelli, «The New Populism. Democracy Stares into the Abyss». Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  37(1-2), s 332- 340
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Partssamarbeid og digital omstilling, LO IKT-konferansen 2020.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Plattformarbeid i de nordiske modellene -- før og etter korona.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2020). Uber, Bolt og Lyft vil trolig forsøke å etablere seg i Norge i løpet av vinteren, skriver Fafo-forsker. Frifagbevegelse LO Media.  ISSN 0046-5089.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Valestrand, Erik Thule (2020). Den doble krisa for gig-arbeidere. Manifest tidsskrift.
 • Andersen, Rolf Kristian; Bråten, Mona & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland, Fafo-rapport 2019: 25.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Californisk Uber-løsning?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Christoffer Conrad Eriksen (red.): Den Unge Marx. Rett, samfunn og vitenskapsteori. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  3(5), s 372- 374 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-05-05
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Nyliberalismens autopoiesis. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (03-04), s 317- 327
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Når hjemmet skal selges. KOTE.  ISSN 1893-8132.  (10), s 18- 21
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Plattformens logikk. Socius.  ISSN 0809-5574.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Regulating flexibility: Uber Black in Oslo and the platform as a technological workarrangement.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Uber i Norge: Kapital, teknologi og arbeid. attac.no.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2019). Å tenke annerledes med Deleuze (og Guattari). sosiologen.no.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Jesnes, Kristin (2019). The platform economy in the Nordic countries -- A distinctive approach?.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli & Jesnes, Kristin (2019). Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments, Nordic future of work Brief 1.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli; Seip, Åsmund Arup & Svalund, Jørgen (2019). ABE-reformen i staten. Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt, Fafo-rapport 2019:36.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). Labor in the platform economy. The case of Uber Black in Oslo.
 • Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2018). The Strains of Luxury. Labor in the Platform Economy. The Case of Uber Black in Oslo. Show summary
 • Anna, Bil-Jaruzelska; Oppegaard, Sigurd Martin Nordli; Berntsen, Øyvind Isachsen; Flatås, Marius Dreyer; Rindal, Eivind; Sarpong, Sarah Pokua & Stenwig, Eline (2017). Forms of Discrimination of LGBT People in Ghana, Uganda, Russia and Norway. A report by ISFiT Research Group 1/2017. Full text in Research Archive.
 • Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna & Oppegaard, Sigurd (2017). Humanister i lærerutdanningene Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. HiOA rapport. 2.

View all works in Cristin

Published Jan. 15, 2020 2:32 PM - Last modified Jan. 13, 2021 11:57 AM