Haldor Byrkjeflot

Image of Haldor Byrkjeflot
Norwegian version of this page
Phone +47-22858433
Room 344
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Byrkjeflot, Haldor (2018). The impact and interpretation of Weber's bureaucratic ideal types in organisation theory and public administration., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  1.  s 13 - 35
 • Byrkjeflot, Haldor & Nygaard, Pål (2018). How and Why Management Has Not Become a Profession, In Anders Örtenblad (ed.),  Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-71784-5.  Chapter 3.  s 49 - 68
 • Engelstad, Fredrik & Byrkjeflot, Haldor (2018). Introduction: Bureaucracy in transition., In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  Innledning.  s 1 - 11
 • Byrkjeflot, Haldor; du Gay, Paul & Greve, Carsten (2017). What is the ‘Neo-Weberian State’as a Regime of Public Administration?. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, In Edoardo Ongaro & Sandra van Thiel (ed.),  The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55268-6.  51.  s 991 - 1011
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway, In Paola Mattei (ed.),  Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-47298-4.  6.  s 115 - 146
 • Ramirez, Francisco O.; Pinheiro, Romulo & Byrkjeflot, Haldor (2016). Higher education and health organizational fields in the age of “world class” and “best practices”, In Romulo Pinheiro; Lars Geschwind; Francisco O. Ramirez & Karsten Vrangbæk (ed.),  Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78560-275-7.  Chapter 2.  s 35 - 57
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Driving Forces, Critique, and Paradoxes of Reputation Management in Public Organizations, In Arild Wæraas & Moshe Maor (ed.),  Organizational Reputation in the Public Sector.  Routledge.  ISBN 9780415729772.  4.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer; ny versjon 2015, I: Ståle Einarsen & Anders Skogstad (red.),  Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg..  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1658-1.  3.
 • Berg, Laila Nordstrand & Byrkjeflot, Haldor (2014). Management in hospitals-a career track and a career trap. A comparison of physicians and nurses in Norway. International Journal of Public Sector Management.  ISSN 0951-3558.  27(5), s 379- 394 . doi: 10.1108/IJPSM-11-2012-0160
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(2), s 171- 195 . doi: 10.1111/1467-9477.12019
 • Byrkjeflot, Haldor & Jespersen, Peter Kragh (2014). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals. International Journal of Public Sector Management.  ISSN 0951-3558.  27(5), s 441- 458 . doi: 10.1108/IJPSM-12-2012-0162
 • Aggerholm, Helle Kryger; Andersen, Johannes; Andersen, Kim Normann; Byrkjeflot, Haldor; Frandsen, Finn; Johansen, Winni; Lund, Anker Brink; Salomonsen, Heidi Houlberg & Wæraas, Arild (2013). Fremtidige udfordringer for offentlig ledelse og strategisk kommunikation, I: Heidi Houlberg Salomonsen (red.),  Offentlig ledelse og strategisk kommunikation.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 9788757424997.  9.  s 193 - 202
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). “Scancor 25 years: Sustaining Organizational Scholarship across Boundaries “ Article for special issue of Nordiske Organization Studier Scancor 25 years, edited by H.Byrkjeflot with Jesper S. Pedersen. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  15(4)
 • Byrkjeflot, Haldor & Guldbrandsøy, Kari (2013). Både hierarkisk styring og nettverk. En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(4), s 463- 491
 • Byrkjeflot, Haldor; Pedersen, Jesper Strandgaard & Svejenova, Silviya (2013). From Label to Practice: The Process of Creating New Nordic Cuisine. Journal of Culinary Science & Technology.  ISSN 1542-8052.  11(1), s 36- 55
 • Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg & Wæraas, Arild (2013). Offentlig omdømmeledelse, I: Heidi Houlberg Salomonsen (red.),  Offentlig ledelse og strategisk kommunikation.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 9788757424997.  7.  s 149 - 167
 • Kjekshus, Lars Erik; Byrkjeflot, Haldor & Torjesen, Dag Olaf (2013). Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning?, I: Aksel Hagen Tjora & Line Melby (red.),  Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425521.  Kapittel 5.  s 105 - 119
 • Mattei, Paola; Mitra, Mahima; Vrangbæk, Karsten; Neby, Simon & Byrkjeflot, Haldor (2013). Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  79(2), s 249- 270 . doi: 10.1177/0020852313477765
 • Byrkjeflot, Haldor & du Gay, Paul (2012). Bureaucracy: an idea whose time has come (again)?, In Thomas Diefenbach & Rune Todnem By (ed.),  Reinventing hierarchy and bureaucracy - from the bureau to network organizations.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781780527826.  Section 1.  s 85 - 109
 • Byrkjeflot, Haldor; Neby, Simon & Vrangbæk, Karsten (2012). Changing accountability regimes in hospital governance: Denmark and Norway compared. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2000-8058.  15(4), s 3- 23
 • Kinn, Liv Grethe; Ekeland, Tor-Johan & Byrkjeflot, Haldor (2012). Psykisk helsearbeid: konfeksjon eller skreddersøm?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  15(1), s 23- 36 Show summary
 • Wæraas, Arild & Byrkjeflot, Haldor (2012). Public sector organizations and reputation management: Five problems. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  15(2), s 186- 206 . doi: 10.1080/10967494.2012.702590
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Et kritisk blikk på omdømmeblikket, Wæraas, Byrkjeflot og Angell (red.) Substans og framtreden - omdømmehåndtering i offentlig sektor, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  kapittel 3.  s 51 - 70
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Healthcare states and medical professions: the challenges from NPM, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Ashgate Research Companion to New Public Management.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  3:10.  s 147 - 159
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Offentlig eller privat - spiller det noen rolle for ledelse?, I: Steinar Askvik; Bjarne Espedal & Hallgeir Gammelsæter (red.),  Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1187-6.  3.  s 43 - 64
 • Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i sykehus, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  Kapittel 7.  s 116 - 130
 • Torjesen, Dag Olaf; Byrkjeflot, Haldor & Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus, I: Steinar Askvik; Bjarne Espedal & Hallgeir Gammelsæter (red.),  Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1187-6.  Kapittel 5.  s 89 - 108
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Dilemmaer i omdømmehåndtering: substans og framtreden, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  Kapittel 1.  s 15 - 33
 • Wæraas, Arild; Byrkjeflot, Haldor & Angell, Svein Ivar (2011). Hvordan oversette omdømmeoppskriften for offentlige organisasjoner?, I: Svein Ivar Angell; Haldor Byrkjeflot & Arild Wæraas (red.),  Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  Kapittel 15.  s 249 - 263

View all works in Cristin

 • Byrkjeflot, Haldor & Engelstad, Fredrik (ed.) (2018). Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  308 s.
 • Byrkjeflot, Haldor & Vrangbæk, Karsten (2016). Accountability in Health Care, in the Oxford Handbook of Health Care Management. Oxford University Press.  ISBN 9780198705109.  600 s.
 • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (red.) (2011). Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501602-3.  290 s.

View all works in Cristin

 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2018). Indexes and Nordic exceptionalism.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). From professionalization of management to managerialization of professions. The relationship between management and professions revisited.
 • Nygaard, Pål & Byrkjeflot, Haldor (2017). How and why management has not (yet) become a profession.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Bevare og reformere? Om nordiske modeller. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  25(4), s 28- 31
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Globale utfordringer- Nordiske erfaringer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Norden: a model for any purpose?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). • Nordic and Greek bureaucracy: societies in comparison,.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016, 28. mars). Skal bli verdensledende i Norden-studier,. [Fagblad].  Norden.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016, 08. november). Snillemannen, bønderne og den norske jente,.  Weekendavisen.
 • Byrkjeflot, Haldor (2016). Teknokrati og demokrati i Norden.
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor & Kvåle, Gro (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering av sykehusledelse etter NPM-reformer.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Argumenter for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Byråkrati og byråkratikritikk-Frem fra glemselen?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Er ledelse noe for tannleger?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Forvaltning er viktigere enn politikk. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (2), s 32- 35
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Medialiseringen endrer politikken og byråkratiet. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (4), s 55- 57
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Mediatization of Bureaucracy.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Organisasjon, historie og sammenligning i helsevesenet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2015). Public and private management – how different?.
 • Kvåle, Gro; Byrkjeflot, Haldor & Berg, Laila Nordstrand (2015). Multifaglig ledelse - Hybridisering i sykehusledelse etter NPM-refomer.
 • Rønningstad, Chris & Byrkjeflot, Haldor (2015). "Omdømmefellen". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). “Colloboration in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos er byråkratiets fundament. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(2), s 46- 48
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Det offentlige etos og omdømme-bygging.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Doing research on Nordic model: from “third way” to New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Kritikken av byråkratiet mangler motstand. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(1), s 36- 39
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Livet etter byråkratiet. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  24(3), s 48- 50
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Omdømmesamfunnet: framtreden, drivkrefter og paradokser.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). ”Omdømmevurderinger i statlig virksomhet: drivkrefter og paradokser”.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). Reform in a multilevel healtchcare system – challenges of accountability February 14-15 2014.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The bureaucratic phenomenon: political, organizational and cultural perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). The future of organization theory.
 • Byrkjeflot, Haldor (2014). When culture strikes back : Challenges of accountability in a multilevel healthcare service reform.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Pinheiro, Romulo; Ramirez, Francisco & Byrkjeflot, Haldor (2014). Higher education and health organizational fields in the age of “world class and “best practices".
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Bureaucracy and anti-bureaucracy.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Etter Gjørvkommisjonen - hva nå?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Keynote: Bureaucracy and institutional change.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Moving forward on fragile bridges: the management of incompatibilities in hybrid public sector organizations.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Omdømme i offentlig sektor.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Revisiting the concept and phenomenon of bureaucracy in organization theory.
 • Byrkjeflot, Haldor (2013). Til forsvar for byråkratiet i en postbyråkratisk tidsalder.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Byråkratiet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Comparing healthcare states: reforms and accountability.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability - Denmark and Norway in comparison.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability after recent healthcare reforms in Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Democracy and accountability in healthcare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Ledelse og omdømmehåndtering i offentlig sektor.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Making patients flow. Reconfiguration of patient movements in psychiatry.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Omdømme - en offentlig oppgave?.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Revisiting the bureaucratic phenomenon: organizational perspectives.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Styring og ledelse i offentlig og privat virksomhet.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). The translation and development of the DRG system in healthcare in Norway and Denmark.
 • Byrkjeflot, Haldor (2012). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). The many faces of accountability - comparing reforms inwelfare, hospitals and immigration.
 • Torjesen, Dag Olaf; Kjekshus, Lars Erik & Byrkjeflot, Haldor (2012). Ten years after – The Norwegian health enterprise reform and health professionals in enterprising managerial roles.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Et kritisk blikk på omdømmeblikket.
 • Byrkjeflot, Haldor (2011). Omdømmehåndtering i staten.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor & kari, gulbrandsøy (2011). Hierarkisk styring og nettverk.
 • Byrkjeflot, Haldor; Pedersen, jesper & Svejenova, Silviya (2011). Creating the New Nordic Cuisine label.
 • Byrkjeflot, Haldor; Svejenova, Silviya & Pedersen, Jesper H. (2011). From label to practice: Creating New Nordic Cuisine.
 • Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (2011). Five problems associated with with the translation of reputation management to the public sector.
 • Byrkjeflot, Haldor & Wæraas, Arild (2011). the translation of reputation management and branding to the public sector.
 • Neby, Simon; Byrkjeflot, Haldor & Vrangbæk, Karsten (2011). Accountability dynamics in hospital reform: Norway and Denmark compared.

View all works in Cristin

Published Sep. 12, 2011 10:39 AM - Last modified Nov. 14, 2019 11:30 AM