Barnehage for de minste og tidlige lese- og regneferdigheter

Nina Eirin Drange and Tarjei Havnes

ISF

ISF

Published in:

Søkelys på arbeidslivet 2015 32 (4) pp. 283-297.

Abstract:

Denne artikkelen oppsummerer funnene fra Drange og Havnes (2015) som ser på effekten av barnehage for barn i alderen 1-2 år på kognitiv utvikling i lesing og regning (målt ved syv års alder). Vi utnytter et randomisert lotteri fra Oslo kommune som fordelte tilbud om barnehage ved for mange søkere. Dette gir tilfeldig variasjon i alder ved barnehagestart. Mens barn som «vinner i lotteriet» og får tilbud om barnehageplass starter i barnehagen rundt 15 måneders alder, starter barn som ikke får tilbud i snitt rundt 19 måneders alder. Våre resultater viser at barn som tilfeldig får tilbud om barnehage presterer bedre på tester i både lesing og regning.

Fulltext (PDF)

Published Dec. 10, 2015 3:48 PM - Last modified Nov. 20, 2017 2:38 PM