English version of this page

EILIN - Eilerts læringsnettverk

Studenter som smiler og ser på en foreleser under forelesning

En ressurs for vellykket studentaktiv digital og hybrid undervisning

EILIN bidrar til god digital undervisning for samfunnsvitenskapelige fag på UiO. Som navnet tilsier er EILIN først og fremst et nettverk for undervisere som ønsker å utvikle undervisningen på sine emner og programmer. Det er også en tjeneste som tilbyr støtte og kompetanseheving innen IT, AV og pedagogikk, og som er en fagressurs for digitale og pedagogiske satsninger. Tjenesten er under oppbygning.

Kommunikasjonskanaler

Teams

Lurer du på noe?

Aktuelt

Arrangement

Ingen kommende arrangementer