Handling Extremism - Nordic Approaches (HEX-NA)

Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practice

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi se på det tverretatlige samarbeidet ved forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Mål

Prosjektet har som mål å bidra til kunnskap om betingelser for tverretatlig samarbeid for å forebygge radikalisering i de nordiske land.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av NORDFORSK

 

 

Publisert 19. feb. 2019 08:40 - Sist endret 26. sep. 2019 09:55

Deltakere

  • Tore Bjørgo
  • Randi Solhjell
  • Lasse Lindekilde
  • Mari Kangasniemi
  • Jennie Sivenbring
  • Christer Mattson
  • Robin Anderson Malmros
  • Yngve Carlsson
Detaljert oversikt over deltakere