Lesesaler, PC-stuer og kollokvierom

SV-studenter kan bruke lesesaler og kollokvierom i Eilert Sundts hus, Harriet Holters hus og Harald Schjelderups hus. Plassene kan ikke reserveres. 

Enkelte studenter har av ulike grunner tilrettelagte lesesalsplasser. Disse skal respekteres.

Eilert Sundts hus

2. etasje

 • Læringssenteret Eilert med PC-stuer og lesesaler for laveregradsstudenter
 • Kollokvierom og arbeidsrom med sittegrupper
 • 218: Lesesal for masterstudenter med strømuttak
 • 222: Lesesal for alle med strømuttak
 • 236: PC-stue for masterstudenter

Bokskap er plassert ved lesesalene på Læringssenteret Eilert, og i korridoren ved kontoret til SVSU.

3. etasje

 • Rom 305: Møterom for studenter
 • Rom 339, 340, 341 og 342: Grupperom som kan brukes til kollokvier utenom eksamenstiden To av rommene har prosjektor, men egen datamaskin på kobles til.
 • Rom 346: Lesesal for masterstudenter med strømuttak
 • Rom 350: PC-stue for masterstudenter
 • Rom 351: Kursrom. Kan brukes av masterstudenter når det ikke er undervisning i rommet

Kontorer for studentforeninger:

 • Rom 210: Programutvalget for Samfunnsgeografi, Utviklingsstudier og Sosialantropologi
 • Rom 212: Programutvalget for Kultur og kommunikasjon og Samfunnsøkonomi
 • Rom 214: Fagutvalget for Statsvitenskap og Offentlig administrasjon og ledelse
 • Rom 216: Programutvalget for Internasjonale studier, Europastudier og Sosiologi
 • Rom 238: Samfunnsviter'n og SVSU
 • Rom 273/279: Lesesal for alle med strømuttak

Hvert institutt har i tillegg egne lesesaler for masterstudenter.

Harald Schjelderups hus

 • Lesesal/pc-stue A01-027 
 • Lesesal ved kantina

Se informasjon om booking av kollokvierom på Harald Schjelderups hus.

Harriet Holters hus

På Harriet Holters hus er et seminarrom i kjelleren, samt lesesaler for masterstudentene på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oppover i etasjene.

Seminarrom

Seminarrom finnes i alle bygningene, og kan benyttes til kollokviegrupper og lesing om de er åpne og ledige. For en oversikt over ledige seminarrom, se timeplanen.
Vær oppmerksom på at seminarrommene kan være booket av studentforeninger eller ansatte.

Hvilerom

Dersom du har behov for å ta en pause fra lesingen, er det hvilerom i Eilert Sundts hus, Harriet Holters hus og Harald Schjelderups hus.

I Eilert Sundts hus er det to hvilerom ved dametoalettet i kjelleren. I Harriet Holters hus er det hvilerom i kjelleren. Kontakt SV-info hvis du vil ha tilgang til rommene. De kan kun brukes i åpningstiden til SV-info mellom klokken 09 og 15.

Det er to hvilerom i 4. etasje i sydfløyen (S04) i Harald Schjelderups hus. Studenter som kan dokumentere behov for hvilerom, kan få egen nøkkel. Det er begrenset antall nøkler til utlån hvert semester. Dokumentasjonen må leveres i ekspedisjonen på Psykologisk institutt. Frist 1. september/1. februar.

Bokskap

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SVSU, har ansvaret for bokskapene i kjelleren og i 2. etasje på Eilert Sundts hus.

For å få bokskap må du:

 • Ta et bokskap, lås det med en hengelås og noter deg skapets nummer.
 • Skapet skal betales for hvert semester. Du betaler et lite gebyr til SVSU.
 • SVSU har kontor i 2. etasje, Eilert Sundts hus (rom 238). Åpningstider: 11.00 - 12.00 hver tirsdag og torsdag. Der vil du finne en kontorvakt som registrerer skapet, tar imot betaling på 40 kr per skap og gir deg en klistrelapp. Klistre lappen på skapet ditt.

NB! Skap som ikke er blitt betalt for, vil bli klippet av studentutvalget. Innholdet i bokskapet kan hentes på SVSUs kontor mot et gebyr.
For spørsmål om bokskap, kontakt SVSU på e-post:

Informasjon om bokskap på Harald Schjelderups hus.

Publisert 23. sep. 2010 12:33 - Sist endret 28. aug. 2017 10:09