Personer med emneord «Geologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aagaard, Per Professor emeritus +47-22856644 per.aagaard@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Geokjemi, CO2-lagring, Grunnvann, SUCCESS-FME
Alve, Elisabeth Professor +47-22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Andersen, Torgeir Bjørge Professor +47-22856415 +47-95120453 (mob) t.b.andersen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Andresen, Arild Professor emeritus +47-22856689 arild.andresen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Austrheim, Håkon Olaf Professor +47-22856485 h.o.austrheim@geo.uio.no Geologi, Metamorf petrologi
Birkeland, Anne Førstelektor +47-22851797 anne.birkeland@nhm.uio.no Museumslektor, Geologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus +47-22851669 k.r.bjorklund@nhm.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Radiolaria, Taksonomi, Paleoseanografi, Stratigrafi, Biostratigrafi, Kvartær, Holocen, Pleistocen, Neogen, Pliocen, Miocen, Paleogen, Oligocen, Eocen, Paleocen, Zoogeografi, Paleoøkologi, Database for radiolarier
Bjørlykke, Knut Professor emeritus +47-22856668 +47-92250286 (mob) knut.bjorlykke@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Diagenese, Kompaksjon, Reservoargeologi
Braathen, Alvar Professor +47-22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring, SUCCESS-CEER
Castro, Nèlia Overingeniør +47-22851641 +4740249840 (mob) nelia.castro@nhm.uio.no Geologi, petrografi
Corfu, Fernando Professor +47-22856680 fernando.corfu@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Geokronologi, Isotop geologi
Dale, Barrie Professor emeritus +47-22854214 barrie.dale@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi
Dypvik, Henning Professor +47-22856659 henning.dypvik@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Nedslagskratre
Elverhøi, Anders Professor +47 22 85 66 53 +47 92 86 94 81 (mob) anders.elverhoi@energi.uio.no Energi, Geologi
Erambert, Muriel Marie Laure Senioringeniør +47-22856687 m.m.l.erambert@geo.uio.no Geologi, Metamorf petrologi, Elektronmikrosonde
Franeck, Franziska Stipendiat franziska.franeck@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi
Friis, Henrik Førsteamanuensis +47-22851622 henrik.friis@nhm.uio.no Geologi, Deskriptiv mineralogi, Alkaline forekomster, Krystallografi, Krystalkjemi, Sjeldne jordarter (REE), Beryllium, Luminescens
Gabrielsen, Roy Helge Professor +47-22856600 r.h.gabrielsen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk, Petroleumsgeologi, Bassenganalyse, CO2-lagring, Energi
Hammer, Øyvind Førsteamanuensis +47-22851658 oyvind.hammer@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Norsk sokkel, Kambrium, Ordovicium, Jura, Pleistocen, Holocen, Dataanalyse
Hansen, Bitten Bolvig Stipendiat b.b.hansen@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Trias, Svalbard, Cephalopoder, Koprolitter
Hellevang, Helge Førsteamanuensis +47-22857026 helge.hellevang@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring, Mineral kinetikk, Gass-væske-mineral reaksjoner
Hess, Silvia Førstelektor +47-22854908 silvia.hess@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Hestmark, Geir Professor +47-22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Jahren, Jens Professor +47-22856611 jens.jahren@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Kompaksjon, Diagenese
Karlsen, Dag Arild Professor +47-22854147 +47-90034342 (mob) d.a.karlsen@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Organisk geokjemi, Petroleumssystemer
Koevoets, Maayke Jacqueline +47-22851886 m.j.koevoets@nhm.uio.no Geologi, Sedimentologi, Paleontologi, Stratigrafi, Bivalves, Cephalopods, Jurassic, Svalbard
Kürschner, Wolfram Michael Professor +47-22856672 +47 96010747 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi, Miljøgeologi
Mair, Karen Førsteamanuensis +47-22856048 karen.mair@geo.uio.no Geologi, Geomekanikk, Geofarer
Midtkandal, Ivar Førsteamanuensis +47-22854011 ivar.midtkandal@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Sekvensstrategrafi, Tektonikk, Planetærgeologi, Petroleumsgeologi
Müller, Axel Professor +47-22851689 a.b.mueller@nhm.uio.no Geologi, Petrologi
Naguib, Nefissa Professor 22857560 91710778 (mob) +4791710778 nefissan@sai.uio.no Globalisering, historie, Identitet, Kjønn, Kultur/Natur, Geologi, Mat, Migrasjon, Humanitarismen, Middelhavet, Norge, Brasil
Nagy, Jenø Professor emeritus +47-22856648 jeno.nagy@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Biostratigrafi, Foraminifer taxonomi, Paleoøkologi, Sekvensstrategrafi
Naidoo, Thanusha Overingeniør +47-22856683 thanusha.naidoo@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, Geokronologi, XRD, XRF
Nakrem, Hans Arne Professor +47-22851732 +47-92463785 (mob) 92463785 h.a.nakrem@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Ordovicium, Silur, Karbon, Perm, Trias, Jura, Paleontologiske samlinger, Paleontologiske databaser, Bryozoer, Conodonter
Nystuen, Johan Petter Professor emeritus +47-22856665 nystuen@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Petroleumsgeologi, Reservoargeologi, Sekvensstrategrafi
Osmond, Johnathon Stipendiat +47-93079265 johnathon.osmond@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Petroleum geology, CO2-lagring
Pozer Bue, Edina Rådgiver +47 47057500 e.p.bue@geo.uio.no Geologi, Geokronologi
Riber, Lars Postdoktor lars.riber@geo.uio.no Geologi
Rogers, Benjamin David Stipendiat b.d.rogers@geo.uio.no Geologi, Vulkanisme
Rosing-Schow, Nanna Stipendiat +47-22851735 nanna.rosing-schow@nhm.uio.no Geologi, Mineralogi
Schmid, Daniel Forsker +47-22856491 daniel.schmid@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi
Sundal, Anja Postdoktor +47-22856652 anja.sundal@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring
Sunde, Øyvind Stipendiat +47-22851791 oyvind.sunde@nhm.uio.no Geologi, Mineralogi
Tsikalas, Filippos Professor II filippos.tsikalas@geo.uio.no Geologi, Geofysikk