Roald Arild Bjørklund

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
Bilde av Roald Arild Bjørklund
English version of this page
Telefon +47 22845173
Rom S03-12
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] ##}

Faglige interesser

Arbeids- og organisasjonspsykologi, rettspsykologi.

Undervisning

 

Bakgrunn

 • Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Professorkompetanse i helse- og generell psykologi.
 • Har arbeidet innen flere områder som eksperimentell psykologi, psykofarmakologi, stressforskning, helsepsykologi, arbeidsmiljøforskning, rettspsykologi og organisasjonspsykologi.
 • Har fungert som sakkyndig i en rekke rettssaker.
 • Har i en årrekke arbeidet med sentrale problemstillinger innen norsk arbeidsliv som organisasjonsutvikling, ledertrening, kommunikasjonstrening, kollegastøtteordning, debriefing, ulike metoder for arbeidsmiljøkartlegging, seleksjon av ansatte og veiledning av ledere.
Emneord: Arbeids- og organisasjonspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Myklebust, Trond; Motland, Karoline; Garnås, Alexander; Bjørklund, Roald Arild; Bjørkli, Cato Alexander & Fostervold, Knut Inge (2020). An Empirical evaluation of the relationship between human relations climate and readiness for change. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology. ISSN 2002-2867. 5(1), s. 1–12. doi: 10.16993/sjwop.74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lone, Jon Anders; Garnås, Alexander; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato (2017). Organizational climate and investigation performance in the Norwegian police: A qualitative study. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. ISSN 1544-4759. 14(3), s. 227–245. doi: 10.1002/jip.1474.
 • Lone, Jon Anders; Riege, Anine Cecilie; Bjørklund, Roald Arild; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexander (2017). The relationship between the broader environment and the work system in a university setting: a systems approach. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. 42(1), s. 3–22. doi: 10.1080/03075079.2015.1034259.
 • Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Østerud, Kaja Brynildsen; Anderssen, Line; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexsander (2014). Assessing knowledge-intensive work environment: General versus situation-specific instruments. European Journal of Work and Organizational Psychology. ISSN 1359-432X. 23(3), s. 469–482. doi: 10.1080/1359432X.2012.750449.
 • Hannevik, Martine B; Lone, Jon Anders; Bjørklund, Roald Arild; Bjørkli, Cato Alexsander & Hoff, Thomas (2014). Organizational climate in large-scale projects in the oil and gas industry: A competing values perspective. International Journal of Project Management. ISSN 0263-7863. 32(4), s. 687–697. doi: 10.1016/j.ijproman.2013.08.006.
 • Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato Alexsander; Bjørklund, Roald Arild; Ulleberg, Pål & Hoff, Thomas (2011). Organizational Climate and Innovation in the Norwegian Service Sector. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 3(1), s. 3–17.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2010). Factors Affecting the Length of Responses in Field Investigative Interviews of Children (FIIC) in Child Sexual Abuse Cases. Psychiatry, Psychology and Law. ISSN 1321-8719. 17(2), s. 273–289. doi: 10.1080/13218710903421290.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2009). The Child Verbal Competence Effect in Court: A Comparative Study of Field Investigative Interviews of Children (FIIC) in Child Sexual Abuse Cases. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. ISSN 1544-4759. 6(2), s. 117–128. doi: 10.10002/jip.97.
 • Hoff, Thomas; Ellen, Flakke; Anne-Karin, Larsen; Lone, Jon Anders; Bjørkli, Cato & Bjørklund, Roald Arild (2009). On the Validity of M-SWOT for Innovation Climate Development. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 1(1), s. 3–11.
 • Hoff, Thomas; Straumsheim, Per Atle; Bjørkli, Cato & Bjørklund, Roald Arild (2009). An External Validation of Two Psychosocial Work Environment Surveys – A SWOT Approach. Scandinavian Journal of Organizational Psychology. ISSN 1891-473X. 1(1), s. 11–28.
 • Bjørklund, Roald Arild (2008). Organisasjonspsykologiske suksesskriterier. Psykologisk tidsskrift. ISSN 1501-7508. 12(2), s. 4–10.
 • Bjørklund, Roald Arild & Einarsen, Ståle (2006). Alvorlige arbeidskonflikter og familieliv. I Roness, Atle & Matthiesen, Stig Berge (Red.), I klem eller balanse. Om arbeid, stress og familieliv. Fagbokforlaget. ISSN 8245003255. s. 92–108.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2006). The Effect of Long-Term Training on Police Officers`Use of Open and Closed Questions in Field Investigative Interviews of Children (FIIC). Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. ISSN 1544-4759. 3, s. 165–181.
 • Bjørklund, Roald Arild (2006). Psykologisk sakkyndighet med vekt på psykologisk profilering. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 32(3), s. 168–182.
 • Bjørklund, Roald Arild (2005). Persepsjon og kommunikasjon: De basale mekanismer for menneskets fungering. I Einarsen, Ståle (Red.), Den Dyktige Medarbeider. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0234-8. s. 13–42.
 • Bjørklund, Roald Arild (2002). Hverdagens skulte ondskap - Fysisk vold og mobbing, Hverdagens skjulte ondskap - psykisk vold og mobbing. N.W. Damm & Søn. ISSN 82-496-0405-9. s. 211–237.
 • Dunlop, Oona; Bjørklund, Roald; Bruun, Johan N; Evensen, R.; Goplen, Anne Kristin & Liestøl, Knut [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2002). Early psychomotor slowing predicts the development of HIV dementia and autopsy-verified encephalitis. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN 0001-6314. 105, s. 270–275.
 • Dunlop, Oona; Bjørklund, Roald; Bruun, Johan N; Evensen, R.; Goplen, Anne Kristin & Liestøl, Knut [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2002). Early psychomotor slowing predicts the development of HIV dementia and autopsy-verified HIV encephalitis. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN 0001-6314. 105(4), s. 270–275.
 • Røe, Cecilie; Bjørklund, Roald; Knardahl, Stein; Wærsted, Morten & Vøllestad, Nina Køpke (2001). Cognitive performance and muscle activation in workers with chronic shoulder myalgia. Ergonomics. ISSN 0014-0139. 44(1), s. 1–16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkli, Cato A; Myklebust, Trond; Lone, Jon Anders & Bjørklund, Roald Arild (2013). Exploring the practitioners perspective: A model for investigation in the Norwegian Police. The importance of the investigative interview.
 • Lone, Jon Anders; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald Arild & Bjørkli, Cato Alexsander (2013). The IGLO Model: An Empirical Investigation of a Four-Level Model of Work Characteristics.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2009). Analysis of field investigative interviews of children. Presentasjon av hovedfunn i doktorgradsavhandlingen.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2009). Analysis of Field Investigative Interviews of Children conducted by specially trained police investigators.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2009). The child verbal competence effect in court. A comparative study of Field Investigative Interviews of Children (FIIC) in Child Sexual Abuse Cases.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2009). Are some of the variables affecting field investigative interviews of children (FIIC) also affecting the outcome as judged by the prosecutors or the court?
 • Bøhn, Siv Kjølsrud; Myhrstad, Mari Charlotte; Thoresen, Magne; Marciuch, Anne; Vasstrand, Ann kristin & Carlsen, Monica Hauger [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Effect of berry and grape polyphenols on cognition and blood parameters in normal, aged men with subjective memory decline.
 • Flekkøy, Kjell- Magne; Engedal, Knut Arne; Bohn, Siv kjølsrud; Myhrstad, Mari; Thoresen, Magne & Carlsen, Monica h. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2008). Effect of berry polyphenols on cognition and clinical parameters in normal, aged men with subjective memory decline. A pilot study.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2008). Keep it simple - The effect of the interviewers`utterances on the number of words in the children`s responses.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2008). Training the trainers - Analysis of investigative interviews of children.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2008). “Judge a man by his questions, not by his answers” Analysis of Investigative interviews of children.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2008). Effective Communication in Child Sexual Abuse Cases.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2007). How you ask is what you get. Structured analyses of investigative interviews.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2006). The effect of interviewer competence, type of utterances and the age of the interviewee on the length of the interviewed children’s responses.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2006). The effect of investigative interview training on the number of words in the children’s responses.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2006). Does theoretical and practical training of investigative police officers affect the number of words in the children’s responses in interviews?
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2006). Training investigative police interviewers: The effect of long term training in the use of open and closed questions.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2006). Training investigative police interviewers: The effect of long term training in the use of open and closed questions.
 • Myklebust, Trond & Bjørklund, Roald Arild (2006). Training investigative police interviewers: The effect of long term training in the use of open and closed questions.
 • Bjørklund, Roald Arild & Myklebust, Trond (2005). Investigative interviews of children.
 • Bjørklund, Roald Arild & Myklebust, Trond (2005). Time analysis of open and closed questions in police interviews: evidence for a structured or dynamic interviewing model?
 • Bjørklund, Roald Arild & Myklebust, Trond (2005). Training investigative police interviewers: The effect og theoretical and practical training on the use of open and closed questions among 100 Norwegian police officers.
 • Bjørklund, Roald Arild & Myklebust, Trond (2004). Statement Validity Assessment of investigative interviews conducted by special trained police investegators in Norway.
 • Bjørklund, Roald Arild & Myklebust, Trond (2004). Norwegian police officers interviewing style - analysis of structure in investigative interviews conducted by special trained police investegators.
 • Bjørklund, Roald Arild (2004). Experimental approach to cognitive abnormality among victims to bullying at work.
 • Røe, Cecilie; Bjørklund, Roald; Wærsted, Morten & Vøllestad, Nina Køpke (1997). Pain, muscle activation and behavior among VDU-operators with unilateral shoulder myalgia and controls.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:35 - Sist endret 23. mai 2018 09:25