Marie Eikemo

Bilde av Marie Eikemo
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Belønningsprosesser i hjernen

 • Motivasjon mot og opplevelse av mat, musikk, sosial persepsjon og berøring

 • Beslutning og bedømmingsprosesser

 • Opioidsystemet (inkludert endorfinsystemet)

 • Faktorer som påvirker smerte, stress og affekt

 • Effekter av langtidsbehandling med opioider hos pasienter med smerte og/eller opioidavhengighet og barn eksponert for opioidmedikamenter før fødsel.

Jeg forsker på opplevelse av belønning og hvordan belønningsprosesser påvirker beslutninger, atferd og hjerneaktivering. Jeg har særlig fordypet meg i hvordan endorfinsystemet og opiatmedikamenter påvirker opplevelse av nytelse og motivasjon samt beslutningstaking. Gjennom en rekke studier har vi undersøkt disse prosessene i friske frivillige deltakere og ulike pasientgrupper. Vi har blant annet kartlagt ulike belønningsprosesser hos pasienter som får behandling med medikamenter som påvirker opioidreseptorene i hjernen, akutt eller over mange uker og måneder (eksempelvis ved kronisk smerte og behandling for opiatavhengighet). Studiene jeg jobber med har ofte psykofarmakologisk design, noen ganger i kombinasjon med funksjonell hjerneavbildning (fMRI). Min bakgrunn er fra kognitiv psykologi, nevrovitenskap, psykofarmakologi samt en doktorgrad om endorfinsystemet.

Til daglig er jeg tilknyttet Siri Leknes’ forskningsgruppe LABlab på psykologisk institutt og jobber nå hovedsakelig på et forskningsprosjekt finansiert av EU (ERC, OPIOIDREWARD) hvor vi blant annet undersøker hvordan mentale og fysiologiske tilstander kan ha innvirkning på effekter av medikamenter og hvorvidt stress kan påvirke avhengighetspotensialet til opiater ved å studere psykologiske, fysiologiske og hjerneprosesser i et farmakologisk design.

I tillegg er jeg nasjonal koordinator for en delstudie i prosjektet «Bruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige» ledet av Lars Tanum. I denne delstudien undersøker vi effekter av langtidsvirkende naltrekson på blant annet sensitivitet til smerte, stress og belønning.

Undervisning

 • PSYC2230 Kognitiv nevrovitenskap

 • PSY4320 Research methods in cognitive neuroscience Part II

 • PSY4304 Current Issues in Cognitive neuroscience

 • PSYC3102 Forskningsprosjekt: sosialpsykologi

 • PSYC2207 Kognitiv nevrovitenskap II

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Helsepsykologi, Sosialpsykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Laeng, Bruno; Garvija, Lara; Løseth, Guro Engvig; Eikemo, Marie; Ernst, Gernot & Leknes, Siri (2021). ‘Defrosting’ music chills with naltrexone: The role of endogenous opioids for the intensity of musical pleasure. Consciousness and Cognition.  ISSN 1053-8100.  90 . doi: https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103105
 • Meier, Isabell M.; Eikemo, Marie & Leknes, Siri (2021). The Role of Mu-Opioids for Reward and Threat Processing in Humans: Bridging the Gap from Preclinical to Clinical Opioid Drug Studies. Current Addiction Reports.  ISSN 2196-2952.  s 1- 13 . doi: 10.1007/s40429-021-00366-8
 • Sarfi, Annamaria Monika; Eikemo, Marie; Welle-Strand, Gabrielle; Muller, Ashley Elizabeth & Lehmann, Stine (2021). Mental health and use of health care services in opioid‑exposed school‑aged children compared to foster children. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  s 1- 15 . doi: 10.1007/s00787-021-01728-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trøstheim, Martin; Eikemo, Marie; Meir, Remy; Hansen, Ingelin; Paul, Elisabeth; Kroll, Sara Liane; Garland, Eric L. & Leknes, Siri (2020). Assessment of Anhedonia in Adults With and Without Mental Illness A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open.  ISSN 2574-3805.  3(8) . doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.13233 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eikemo, Marie; Lobmaier, Philipp Paul; Pedersen, Mads Lund; Kunøe, Nikolaj; Matziorinis, Anna Maria; Leknes, Siri & Sarfi, Annamaria Monika (2019). Intact responses to non-drug rewards in long-term opioid maintenance treatment. Neuropsychopharmacology.  ISSN 0893-133X.  44(8), s 1456- 1463 . doi: 10.1038/s41386-019-0377-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Garland, Eric; Trøstheim, Martin; Eikemo, Marie; Ernst, Gernot & Leknes, Siri (2019). Anhedonia in chronic pain and prescription opioid misuse. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  s 1- 12 . doi: 10.1017/S0033291719002010
 • Løseth, Guro Engvig; Eikemo, Marie & Leknes, Siri (2019). Effects of opioid receptor stimulation and blockade on touch pleasantness: a double-blind randomised trial. Social Cognitive & Affective Neuroscience.  ISSN 1749-5016.  14(4), s 411- 422 . doi: 10.1093/scan/nsz022 Fulltekst i vitenarkiv.
 • van Steenbergen, Henk; Eikemo, Marie & Leknes, Siri (2019). The role of the opioid system in decision making and cognitive control: A review. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience.  ISSN 1530-7026.  19(3), s 435- 458 . doi: 10.3758/s13415-019-00710-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løseth, Guro Engvig; Eikemo, Marie Helene; Isager, Peder Mortvedt; Holmgren, Jostein; Laeng, Bruno; Vindenes, Vigdis; Hjornevik, Trine & Leknes, Siri (2018). Morphine reduced perceived anger from neutral and implicit emotional expressions. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  91, s 123- 131 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.02.035 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eikemo, Marie Helene; Biele, Guido; Willoch, Frode; Thomsen, Lotte & Leknes, Siri (2017). Opioid modulation of value-based decision-making in healthy humans. Neuropsychopharmacology.  ISSN 0893-133X.  42(9), s 1833- 1840 . doi: 10.1038/npp.2017.58 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Chelnokova, Olga V; Laeng, Bruno; Løseth, Guro Engvig; Eikemo, Marie Helene; Willoch, Frode & Leknes, Siri (2016). The µ-Opioid System Promotes Visual Attention to Faces and Eyes. Social Cognitive & Affective Neuroscience.  ISSN 1749-5016.  11(12), s 1902- 1909 . doi: /10.1093/scan/nsw116
 • Eikemo, Marie Helene; Løseth, Guro Engvig; Johnstone, Tom; Gjerstad, Johannes; Willoch, Frode & Leknes, Siri (2016). Sweet taste pleasantness is modulated by morphine and naltrexone. Psychopharmacology.  ISSN 0033-3158.  233(21), s 13711- 3723 . doi: 10.1007/s00213-016-4403-x Vis sammendrag
 • Ellingsen, Dan Mikael; Wessberg, Johan; Eikemo, Marie Helene; Liljencrantz, Jaquette; Endestad, Tor; Olausson, Håkan & Leknes, Siri Graff (2013). Placebo improves pleasure and pain through opposite modulation of sensory processing. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  110(44), s 17993- 17998 . doi: 10.1073/pnas.1305050110

Se alle arbeider i Cristin

 • Løseth, Guro; Eikemo, Marie & Leknes, Siri Graff (2019). Effects of opioid receptor stimulation and blockade on touch pleasantness: a double-blind randomised trial. Social Cognitive & Affective Neuroscience.  ISSN 1749-5016. . doi: 10.1093/scan/nsz022
 • Chelnokova, Olga V; Laeng, Bruno; Eikemo, Marie Helene; Riegels, Jeppe; Løseth, Guro; Maurud, Hedda; Willoch, Frode & Leknes, Siri (2014). Rewards of beauty: The opioid system mediates social motivation in humans. Molecular Psychiatry.  ISSN 1359-4184.  19(7), s 746- 747 . doi: 10.1038/mp.2014.1
 • Chelnokova, Olga V; Laeng, Bruno; Riegels, Jeppe; Løseth, Guro Engvig; Eikemo, Marie Helene & Leknes, Siri Graff (2013). THE HUMAN OPIOID SYSTEM MEDIATES ATTENTION TO OTHERS' EYES. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  s 216- 216

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2021 08:00 - Sist endret 7. jan. 2021 09:30