Marie Eikemo

Bilde av Marie Eikemo
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Belønningsprosesser i hjernen

 • Motivasjon mot og opplevelse av mat, musikk, sosial persepsjon og berøring

 • Beslutning og bedømmingsprosesser

 • Opioidsystemet (inkludert endorfinsystemet)

 • Faktorer som påvirker smerte, stress og affekt

 • Effekter av langtidsbehandling med opioider hos pasienter med smerte og/eller opioidavhengighet og barn eksponert for opioidmedikamenter før fødsel.

Jeg forsker på opplevelse av belønning og hvordan belønningsprosesser påvirker beslutninger, atferd og hjerneaktivering. Jeg har særlig fordypet meg i hvordan endorfinsystemet og opiatmedikamenter påvirker opplevelse av nytelse og motivasjon samt beslutningstaking. Gjennom en rekke studier har vi undersøkt disse prosessene i friske frivillige deltakere og ulike pasientgrupper. Vi har blant annet kartlagt ulike belønningsprosesser hos pasienter som får behandling med medikamenter som påvirker opioidreseptorene i hjernen, akutt eller over mange uker og måneder (eksempelvis ved kronisk smerte og behandling for opiatavhengighet). Studiene jeg jobber med har ofte psykofarmakologisk design, noen ganger i kombinasjon med funksjonell hjerneavbildning (fMRI). Min bakgrunn er fra kognitiv psykologi, nevrovitenskap, psykofarmakologi samt en doktorgrad om endorfinsystemet.

Til daglig er jeg tilknyttet Siri Leknes’ forskningsgruppe LABlab på psykologisk institutt og jobber nå hovedsakelig på et forskningsprosjekt finansiert av EU (ERC, OPIOIDREWARD) hvor vi blant annet undersøker hvordan mentale og fysiologiske tilstander kan ha innvirkning på effekter av medikamenter og hvorvidt stress kan påvirke avhengighetspotensialet til opiater ved å studere psykologiske, fysiologiske og hjerneprosesser i et farmakologisk design.

I tillegg er jeg nasjonal koordinator for en delstudie i prosjektet «Bruk av langtidsvirkende naltrekson i recovery av opioidavhengige» ledet av Lars Tanum. I denne delstudien undersøker vi effekter av langtidsvirkende naltrekson på blant annet sensitivitet til smerte, stress og belønning.

Undervisning

 • PSYC2230 Kognitiv nevrovitenskap

 • PSY4320 Research methods in cognitive neuroscience Part II

 • PSY4304 Current Issues in Cognitive neuroscience

 • PSYC3102 Forskningsprosjekt: sosialpsykologi

 • PSYC2207 Kognitiv nevrovitenskap II

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Helsepsykologi, Sosialpsykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2021 08:00 - Sist endret 23. nov. 2021 13:04