Liliana Buer

Bilde av Liliana Buer
Mobiltelefon 41648634
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Psykososial helse, helsefremmende og forebyggende arbeid

  • Kroppsbilde og kroppsbildeidealer; spesielt relatert til utvikling, seksualitet, overvekt og fedmekirurgi, seksuell orientering

  • Sosial- og kulturell ulikhet; marginaliseringsprosesser, stigma og diskriminering

  • Endring og stabilitet i kognisjon, tilknytningsmønstre, emosjoner og sosial fungering

Prosjekter

Doktorgradsprosjekt: Kroppsbilde og mental helse hos pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi; en 5-årig kohortstudie. Prosjektet er en del av OBSS (Oslo bariatric surgery study).

Fokus og målsettinger er å kartlegge utvikling, forskjeller og mulige beskyttende faktorer for psykisk helse, særskilt kroppsbilde og mental helse, før- og i etterkant av fedmekirurgi, samt kroppsformende kirurgi. Analyser er basert på longitudinelle kvantitative data.

Bakgrunn

2021- d.d.:    Doktorgradsstipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 

2015-21        IT-konsulent/ forskningsassistent ved SFF Norment – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

2016:            Prosjektstilling (midlertidig): Medforfatter i forskningsrapport

2012-2015:   Miljøterapeut: Avdelingen RASP (Regionalt senter for spiseforstyrrelser).

2008-2010:   Master i Helse- og sosialpsykologi: «Seksuell orientering og kroppsbilde hos kvinner - en longitudinell studie»

2006-2008:    Enkeltemnestudent ved UIO

2003-2006:    Bachelor i kultur- og sosialpsykologi ved UIO

2005- d.d.:     Hovedtrener, turn kvinner: Klubbtrener for konkurransegruppe, Moss turnforening (2005- d.d.), trener for Norges rekruttlag (2010- 2018).

Emneord: Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi, Kropp, Sosialpsykologi

Publikasjoner

  • Buer, Liliana; Kvalem, Ingela Lundin; Bårdstu, Silje Kvam & Mala, Tom (2022). Comparing Bariatric Surgery Patients Who Desire, Have Undergone, or Have No Desire for Body Contouring Surgery: a 5-Year Prospective Study of Body Image and Mental Health. Obesity Surgery. ISSN 0960-8923. 32(9), s. 2952–2959. doi: 10.1007/s11695-022-06117-6.
  • Buer, Liliana; Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti & Kvalem, Ingela Lundin (2017). Self-esteem Among Young Bisexual Women in Norway: A 13-year Longitudinal Study. Journal of Bisexuality. ISSN 1529-9716. 17(4), s. 487–507. doi: 10.1080/15299716.2017.1394245.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2021 08:30