Liliana Buer

Bilde av Liliana Buer
Mobiltelefon 41648634
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

  • Psykososial helse, helsefremmende og forebyggende arbeid

  • Kroppsbilde og kroppsbildeidealer; spesielt relatert til utvikling, seksualitet, overvekt og fedmekirurgi, seksuell orientering

  • Sosial- og kulturell ulikhet; marginaliseringsprosesser, stigma og diskriminering

  • Endring og stabilitet i kognisjon, tilknytningsmønstre, emosjoner og sosial fungering

Prosjekter

Doktorgradsprosjekt: Kroppsbilde og mental helse hos pasienter som har gjennomgått fedmekirurgi; en 5-årig kohortstudie. Prosjektet er en del av OBSS (Oslo bariatric surgery study).

Fokus og målsettinger er å kartlegge utvikling, forskjeller og mulige beskyttende faktorer for psykisk helse, særskilt kroppsbilde og mental helse, før- og i etterkant av fedmekirurgi, samt kroppsformende kirurgi. Analyser er basert på longitudinelle kvantitative data.

Bakgrunn

2021- d.d.:    Doktorgradsstipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 

2015-21        IT-konsulent/ forskningsassistent ved SFF Norment – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

2016:            Prosjektstilling (midlertidig): Medforfatter i forskningsrapport

2012-2015:   Miljøterapeut: Avdelingen RASP (Regionalt senter for spiseforstyrrelser).

2008-2010:   Master i Helse- og sosialpsykologi: «Seksuell orientering og kroppsbilde hos kvinner - en longitudinell studie»

2006-2008:    Enkeltemnestudent ved UIO

2003-2006:    Bachelor i kultur- og sosialpsykologi ved UIO

2005- d.d.:     Hovedtrener, turn kvinner: Klubbtrener for konkurransegruppe, Moss turnforening (2005- d.d.), trener for Norges rekruttlag (2010- 2018).

Emneord: Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi, Kropp, Sosialpsykologi

Publikasjoner

  • Buer, Liliana; Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti & Kvalem, Ingela Lundin (2017). Self-esteem Among Young Bisexual Women in Norway: A 13-year Longitudinal Study. Journal of Bisexuality. ISSN 1529-9716. 17(4), s. 487–507. doi: 10.1080/15299716.2017.1394245

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2021 08:30