Siri Erika Gullestad

Professor emeritus
Bilde av Siri Erika Gullestad
English version of this page
Telefon +47-22845195
Mobiltelefon +47-93238088
Rom S02-29
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykoanalyse og dynamisk psykoterapi, med vekt på kasuistisk metodikk, begrepsavklaring og teoriutvikling.
 • Psykoterapiveiledning.
 • Har arbeidet empirisk og teoretisk med problemstillinger knyttet til etterundersøkelse av dynamisk/ psykoanalytisk terapi.
 • Psykoanalytisk tolkning av litteratur.

Undervisning

Bakgrunn

 • Utdannet ved Psykologisk institutt i Oslo, dr. philos. i 1991 på en avhandling om autonomibegrepet i psykoanalysen
 • Professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO fra 1997, tilknyttet Klinikk for dynamisk psykoterapi. I flere perioder leder av denne klinikken.
 • Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi; praktiserende psykoanalytiker med kompetanse som lærebehandler og veileder.
 • Tidligere president i Norsk Psykoanalytisk Forening.
 • Langvarig erfaring som psykoterapeut, veileder og foreleser i videreutdanning

Verv

 • Instituttleder Psykologisk institutt 2008-2011
 • Koordinator, Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi
 • President Norsk Psykoanalytisk Forening 2006-2008
 • NFR, Programstyret for mental helse 2000-2004
Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

            

Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. 301 s.

Gullestad, Siri Erika (2006). Arven fra Freud. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. (4), s 317- 330

Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2005). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00893-3. 257 s.

Gullestad, Siri Erika (2005). In the beginning was the affect. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 28(1), s 3- 10

Gullestad,Siri Erika (2005). Who is 'who' in dissociation? A plea for psychodynamics in a time of trauma. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 86

Gullestad, Siri Erika (2003). The Adult Attachment Interview and psychoanalytic outcome studies. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 84, s 651- 668 Gullestad,

Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2002). Dybdeintervjuet: Dialogen bak dialogen., I: Det kliniske intervjuet. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30443-2. kapittel 5. s 123 - 147

Gullestad, Siri Erika & Theophilakis, Mary (1997). En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi.. Universitetforlaget, Oslo. ISBN 82-00-22777-4. 222 s.

Gullestad, Siri Erika & Lippe, Anna Louise von der (red.) (1984). Kvinner i psykologien. Portretter av ni pionerer [Woemn in Psychology - portraits of nine pioneers]. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Gullestad, Siri Erika (2022). Finding the Mind in the Body. Psychoanalytic inquiry. ISSN 0735-1690. 42(4), s. 244–252. doi: 10.1080/07351690.2022.2059277.
 • Jordet, Maria; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2022). When singing strengthens the capacity to aspire: girls’ reflexivity in rural Bangladesh. Journal of Critical Realism. ISSN 1476-7430. s. 1–20. doi: 10.1080/14767430.2022.2095110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gullestad, Siri Erika; Fitzpatrick Hanly, Margaret Ann & Hvalstad, Mette (2021). “I don’t want to be like my mother”: Exploring changes in identity using the analyst as a model . I Fitzpatrick Hanly, Margaret Ann ; Altmann de Litvan, Marina & Bernardi, Ricardo (Red.), Change Through Time in Psychoanalysis.Transformations and Interventions, The Three Level Model. Routledge. ISSN 9780367560911. s. 121–138.
 • White, Robert; Gullestad, Siri Erika & Salesio, Bruno (2021). Three hypotheses on impasse in the case of Janine. I Fitzpatrick Hanly, Margaret Ann ; Altmann de Litvan, Marina & Bernardi, Ricardo (Red.), Change Through Time in Psychoanalysis.Transformations and Interventions, The Three Level Model. Routledge. ISSN 9780367560911. s. 165–186.
 • Hanly, Margaret Ann Fitzpatrick; Gullestad, Siri Erika; White, Robert & Bernardi, Ricardo (2021). Transformation and interpretation: The case of Adam, a clinical narrative and discussion. The Psychoanalytic Quarterly. ISSN 0033-2828. 90(3), s. 439–467. doi: 10.1080/00332828.2021.1938873.
 • Gullestad, Siri Erika (2020). The otherness of sexuality: Exploring the conflicted nature of drive, desire and object choice. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 101(1), s. 64–83. doi: 10.1080/00207578.2019.1686390.
 • Gullestad, Siri Erika (2020). The otherness of sexuality: Exploring the conflicted nature of drive, desire and object choice. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 101(1), s. 64–83.
 • Jordet, Maria & Gullestad, Siri Erika (2020). Egen stemme - En studie av å synge som individuasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(9), s. 646–656. doi: 10.52734/4UZ6jJw5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research. ISSN 0743-5584. s. 1–30. doi: 10.1177/0743558419883360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gullestad, Siri Erika (2018). Seksualitet i et psykoanalytisk perspektiv : et forsvar for drift og begjær . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(9), s. 807–821.
 • Gullestad, Siri Erika (2018). Talende taushet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(6), s. 459–466.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. 49, s. 87–97. doi: 10.1007/s10879-018-9405-z.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review. ISSN 2363-8346. 3(2), s. 173–191. doi: 10.1007/s40894-018-0080-9.
 • Gullestad, Siri Erika (2017). Anders Behring Breivik, master of life and death: Psychodynamics and political ideology in an act of terrorism. International Forum of Psychoanalysis. ISSN 0803-706X. doi: 10.1080/0803706X.2017.1333138.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2017). Cambio analítico: evaluando los modos de ser en las entrevistas de seguimiento psicoanalíticas. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578.
 • Gullestad, Siri Erika (2015). How to capture character through the patient's Language? Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 38(1), s. 31–37. doi: 10.1080/01062301.2015.1040335.
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2015). Analytic change: Assessing ways of being in a psychoanalytic follow-up interview. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 96(3), s. 797–815. doi: 10.1111/1745-8315.12145.
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Close to observation: some reflections on the value of the three-level-model for studying change. I Altmann de Litvan, Marina (Red.), Time for Change: Tracking Transformations in Psychoanalysis - The Three-Level Model. Karnac Books. ISSN 9781782201816. s. 163–171. doi: 10.4324/9780429484032-6.
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Dynamic psychotherapy: a model for teaching and supervision in China. I Scharff, David & Varvin, Sverre (Red.), Psychoanalysis in China. Karnac Books. ISSN 1780490836. s. 231–242. doi: 10.4324/9780429478826-26.
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Når pasienten forelsker seg i terapeuten : om den såkalte overføringskjærligheten. Agora. ISSN 0800-7136. 32(1/2), s. 30–49.
 • Gullestad, Siri Erika (2014). "Jeg vil ikke slutte". Utfordringer for terapeuten. I von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne (Red.), Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205472136. s. 131–149.
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Ideologi og personlighet. 22. juli i et psykologisk perspektiv. I Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Red.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313. s. 59–71.
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Die Seele im Körper entdecken. Eine Fallstudie. I Leuzinger-Bohleber, Marianne; Emde, Robert N. & Pfeifer, Rolf (Red.), Embodiment - ein innovatives Konzept fur Entwicklungsforschung und Psychoanalyse. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 9783525451304. s. 385–408. doi: 10.13109/9783666451300.385.
 • Gullestad, Siri Erika (2012). Psykoanalyse og ideologi. I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. s. 201–215.
 • Gullestad, Siri Erika (2012). 22.juli i et psykologisk perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(1), s. 5–15.
 • Engelstad, Irene & Gullestad, Siri Erika (2012). Fedre og sønner. En litteraturforsker og en psykoanalytiker leser Sigmund Freud og Karl Ove Knausgård. I Øverland, Janneken & Engelstad, Irene (Red.), Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205429949. s. 145–170.
 • Strømme, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2012). Disclosure or non-disclosure? An in-depth study of psychodynamic supervision. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 35(2), s. 105–115. doi: 10.1080/01062301.2012.10662648.
 • Gullestad, Siri Erika (2011). Crippled feet. Sadism in Lars von Trier's Antichrist. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 34(2), s. 79–84. doi: 10.1080/01062301.2011.10592890.
 • Gullestad, Siri Erika (2011). Om veiledning av dynamisk psykoterapi - spesielle utfordringer. I Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (Red.), Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01756-3. s. 96–109.
 • Strømme, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Stanicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2010). A widening scope on therapist development. A research interview informed by psychoanalysis. Qualitative Research in Psychology. ISSN 1478-0887. 7(3), s. 214–232.
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2009). Dybdeintervjuet: Dialogen bak dialogen. I Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. s. 123–147.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Skjerve, Jan; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 49–58.
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari & Jacobsen, Claus Haugaard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 5–27.
 • Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 28–48.
 • Gullestad, Siri Erika (2008). Die Dynamik de Dissoziation am Beispiel der Multiplen Persönlichkeitsstörung. I Leuzinger, Marianne; Roth, Gerard & Buchheim, Anna (Red.), Psychoanalyse - Neurobiologie - Trauma. Schattauer Gmbh. ISSN 978-3-7945-2547-8. s. 55–66.
 • Gullestad, Siri Erika (2007). "Thinking" - in a psychoanalytic perspective. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 30(2), s. 94–97.
 • Gullestad, Siri Erika (2007). Psychoanalysis and empirical research. Comments on a doctoral dissertation. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 30(2).
 • Gullestad, Siri Erika (2006). Arven fra Freud. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 317–330.
 • Gullestad, Siri Erika (2005). Who is 'who' in dissociation? A plea for psychodynamics in a time of trauma. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 86.
 • Gullestad, Siri Erika (2005). In the beginning was the affect. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 28(1), s. 3–10.
 • Gullestad, Siri Erika (2003). Hugo Bleichmar: Algunos subticos de depresión, sus interrelaciones y consecuencias para el tratamiento psycoanaítico. Comentario de Siri Gullestad - Respuesta de Siri Gullestad. Aperturas Psycoanalíticas.
 • Gullestad, Siri Erika (2003). The Adult Attachment Interview and psychoanalytic outcome studies. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 84, s. 651–668.
 • Gullestad, Siri Erika (2003). One depression of many? Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 26, s. 123–130.
 • Gullestad, Siri Erika (2001). Attachment theory and psychoanalysis. Controversial issues. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 24, s. 3–16.
 • Gullestad, Siri Erika (2001). Hva er evidensbasert psykoterapi? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 38, s. 942–951.
 • Gullestad, Siri Erika (2000). Om å lytte til pasienten, Medisinske feil. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-417-1140-9. s. 169–181.
 • Gullestad, Siri Erika (2000). Tilknytningsteori og psykoanalyse, Psykoterapi og psykoterapiveiledning: Teori, empiri, praksis. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-417-1197-2. s. 45–70.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Den fortrolige samtalen. Om opplæring av psykologistudenter i psykoterapeutisk kommunikasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 36(5), s. 428–435.
 • Gullestad, Siri Erika (1998). Comments on Richard Webster's book: Why Freud was wrong. Sin, Science and Psychoanalysis. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 21, s. 92–96.
 • Gullestad, Siri Erika (1997). "Å slippe taket". Erfaringer fra veiledning i intensiv psykoterapi, En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi. Universitetforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22777-4. s. 131–153.
 • Gullestad, Siri Erika (1997). Samspill. Et psykoanalytisk synspunkt. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 27(2), s. 51–64.
 • Gullestad, Siri Erika (1997). Psykoanalysen uten Freud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 34, s. 1091–1094.
 • Hugdahl, Kenneth; Mathiesen, J.R. & Gullestad, Siri (1996). Implicit memory during anaesthesia. Attempt at replication. International Journal of Neuroscience. ISSN 0020-7454. 87, s. 63–69.
 • Hugdahl, Kenneth; Mathisen, JR & Gullestad, Siri (1996). Implicit memory during anaesthesia attempt at replication. International Journal of Neuroscience. ISSN 0020-7454. 87(1-2), s. 63–69.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullestad, Siri Erika (2021). Å begjære den du elsker - om lengselen etter spenning og behovet for trygghet. J.M. Stenersens Forlag AS. ISBN 9788272017285. 168 s.
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2020). The theory and practice of psychoanalytic therapy. Listening for the subtext. Routledge. ISBN 978-1-138-36434-9. 257 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (2009). Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. 301 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (2009). Laboratorium og klinikk. Psykologisk institutt i Oslo 100 år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. 301 s.
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2005). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00893-3. 257 s.
 • Gullestad, Siri Erika & Theophilakis, Mary (1997). En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi. Universitetforlaget, Oslo. ISBN 82-00-22777-4. 222 s.
 • Gullestad, Siri Erika & Lippe, Anna Louise von der (1984). Kvinner i psykologien. Portretter av ni pionerer [Woemn in Psychology - portraits of nine pioneers]. Oslo: Universitetsforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullestad, Siri Erika (2021). Our contempt for weakness. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. ISSN 1742-3341. s. 1–6. doi: 10.1002/aps.1697.
 • Gullestad, Siri Erika (2019). Reading the mind in the body.
 • Gullestad, Siri Erika (2019). Helene Alvings hevn. Ibsens Gjengangere i et psykoanalytisk perspektiv. I Kolstad, Arnulf & Kogstad, Ragnfrid Eline (Red.), Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-394-2. s. 139–149.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Gullestad, Siri Erika (2017). Om fornektelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(11), s. 948–952.
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Close to observation.
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Ideological destructiveness: A psychoanalytic perspective on the massacre of July 22, 2011 in Norway.
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Er Noora manipulert? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Selvbedrag. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Kirkengen, Anna Luise; Stavdal, Anna; Rønneberg, Anne; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Hetlevik, Irene [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2016). På tide med en oppdatert helseforståelse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Gullestad, Siri Erika (2015). Er fellesfaktorer alternativet? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(10), s. 904–906.
 • Gullestad, Siri Erika (2015). Psykoanalysen - en dynamisk teori om personligheten. I Kennair, Leif Edward Ottesen & Hagen, Roger (Red.), Personlighetspsykologi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1715-1. s. 129–148.
 • Gullestad, Siri Erika & Stänicke, Erik (2015). Uvitenskapelig argumentasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gullestad, Siri Erika; Strømme, Hanne; Stänicke, Erik & Varvin, Sverre (2015). Uviten om psykoanalyse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Språk som skaper avstand :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51(8), s. 640–641.
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der & Nissen-Lie, Helene A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Psykologi - et samfunnsfag? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 51(2), s. 150–151.
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Psykologi - et samfunnsvitenskapelig fag?
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Ideological Destructiveness. Division/Review. ISSN 2166-3653. s. 29–36.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Gullestad, Siri Erika (2009). Hvem får bli psykolog? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(11).
 • Gullestad, Siri Erika (2008). Hvorfor lyver Brioney? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45(7), s. 886–888.
 • Gullestad, Siri Erika (2006). Dynamics in dissociation. Treatment of a severly traumatized, sexually abused patient.
 • Gullestad, Siri Erika (2005). Trauma and dissociation.
 • Gullestad, Siri Erika (2004). Selvavsløring - et nyttig terapeutisk virkemiddel? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 41, s. 487–488.
 • Gullestad, Siri Erika (2004). Dr. Jekyll and Mr. Hyde - tre forklaringsmodeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 41, s. 609–611.
 • Gullestad, Siri Erika (2004). I begynnelsen var affekten.
 • Gullestad, Siri Erika (2004). Who is "who" in dissociation?
 • Gullestad, Siri Erika (2000). Det ubevisste i den subjektive rapport. Adult Attachment Interview som psykoanalytisk instrument.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Har storheten en pris? "Bygmester Solness" i psykoanalytisk perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 16(2), s. 142–153.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Attachment-teori og psykoanalyse.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Dialogens form.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Attachment theory and psychoanalysis.
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (1998). Om intrapsykisk konflikt. Et psykoanalytisk perspektiv. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 52, s. 3–8.
 • Gullestad, Siri Erika (1998). "Models of mind". "Adult attachment interview" i et psykoanalytisk perspekiv.
 • Andreassen, Arne K.; Gullestad, Siri Erika; Simonsen, Svein & Kvernebo, Knut (1996). Vasodilatation to acetylcholine and postocclusive hypermia is impaired in forearm skin of heart transplant recipients.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm among adolescents. Universitetet i Oslo.
 • Gullestad, Siri Erika (1997). Studentterapeuten. En undersøkelse av praktikum ved Psykologisk klinikk I, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 9. jan. 2020 14:14