Siri Erika Gullestad

Professor emeritus
Bilde av Siri Erika Gullestad
Telefon +47-22845195
Mobiltelefon +47-93238088
Rom S02-29
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Psykoanalyse og dynamisk psykoterapi, med vekt på kasuistisk metodikk, begrepsavklaring og teoriutvikling.
 • Psykoterapiveiledning.
 • Har arbeidet empirisk og teoretisk med problemstillinger knyttet til etterundersøkelse av dynamisk/ psykoanalytisk terapi.
 • Psykoanalytisk tolkning av litteratur.

Undervisning

Bakgrunn

 • Utdannet ved Psykologisk institutt i Oslo, dr. philos. i 1991 på en avhandling om autonomibegrepet i psykoanalysen
 • Professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO fra 1997, tilknyttet Klinikk for dynamisk psykoterapi. I flere perioder leder av denne klinikken.
 • Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi; praktiserende psykoanalytiker med kompetanse som lærebehandler og veileder.
 • Tidligere president i Norsk Psykoanalytisk Forening.
 • Langvarig erfaring som psykoterapeut, veileder og foreleser i videreutdanning

Verv

 • Instituttleder Psykologisk institutt 2008-2011
 • Koordinator, Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi
 • President Norsk Psykoanalytisk Forening 2006-2008
 • NFR, Programstyret for mental helse 2000-2004
Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

            

Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01563-7. 301 s.

Gullestad, Siri Erika (2006). Arven fra Freud. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. (4), s 317- 330

Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2005). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00893-3. 257 s.

Gullestad, Siri Erika (2005). In the beginning was the affect. Scandinavian Psychoanalytic Review. ISSN 0106-2301. 28(1), s 3- 10

Gullestad,Siri Erika (2005). Who is 'who' in dissociation? A plea for psychodynamics in a time of trauma. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 86

Gullestad, Siri Erika (2003). The Adult Attachment Interview and psychoanalytic outcome studies. International Journal of Psychoanalysis. ISSN 0020-7578. 84, s 651- 668 Gullestad,

Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2002). Dybdeintervjuet: Dialogen bak dialogen., I: Det kliniske intervjuet. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30443-2. kapittel 5. s 123 - 147

Gullestad, Siri Erika & Theophilakis, Mary (1997). En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi.. Universitetforlaget, Oslo. ISBN 82-00-22777-4. 222 s.

Gullestad, Siri Erika & Lippe, Anna Louise von der (red.) (1984). Kvinner i psykologien. Portretter av ni pionerer [Woemn in Psychology - portraits of nine pioneers]. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Gullestad, Siri Erika (2020). The otherness of sexuality: Exploring the conflicted nature of drive, desire and object choice. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  101(1), s 64- 83
 • Jordet, Maria & Gullestad, Siri Erika (2020). Egen stemme - En studie av å synge som individuasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(9), s 646- 656 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584. . doi: 10.1177/0743558419883360
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne; Rø, Frida Gullestad & Gullestad, Siri Erika (2019). Discovering One’s Own Way: Adolescent Girls’ Different Pathways Into and Out of Self-Harm. Journal of Adolescent Research.  ISSN 0743-5584.  s 1- 30 . doi: 10.1177/0743558419883360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullestad, Siri Erika (2018). Seksualitet i et psykoanalytisk perspektiv : et forsvar for drift og begjær. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(9), s 807- 821
 • Gullestad, Siri Erika (2018). Talende taushet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(6), s 459- 466
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  49, s 87- 97 . doi: 10.1007/s10879-018-9405-z
 • Stänicke, Line Indrevoll; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2018). How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents' subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review.  ISSN 2363-8346.  3(2), s 173- 191 . doi: 10.1007/s40894-018-0080-9
 • Gullestad, Siri Erika (2017). Anders Behring Breivik, master of life and death: Psychodynamics and political ideology in an act of terrorism. International Forum of Psychoanalysis.  ISSN 0803-706X. . doi: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0803706X.2017.1333138
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2017). Cambio analítico: evaluando los modos de ser en las entrevistas de seguimiento psicoanalíticas. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.
 • Gullestad, Siri Erika (2015). How to capture character through the patient's Language?. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  38(1), s 31- 37 . doi: 10.1080/01062301.2015.1040335
 • Stänicke, Erik; Strømme, Hanne; Killingmo, Bjørn & Gullestad, Siri Erika (2015). Analytic change: Assessing ways of being in a psychoanalytic follow-up interview. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  96(3), s 797- 815 . doi: 10.1111/1745-8315.12145
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Close to observation: some reflections on the value of the three-level-model for studying change, In Marina Altmann de Litvan (ed.),  Time for Change: Tracking Transformations in Psychoanalysis - The Three-Level Model.  Karnac Books.  ISBN 9781782201816.  6.  s 163 - 171
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Dynamic psychotherapy: a model for teaching and supervision in China, In David Scharff & Sverre Varvin (ed.),  Psychoanalysis in China.  Karnac Books.  ISBN 1780490836.  22.  s 231 - 242
 • Gullestad, Siri Erika (2014). "Jeg vil ikke slutte". Utfordringer for terapeuten., I: Anna Louise von der Lippe; Helene A Nissen-Lie & Hanne Oddli (red.),  Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472136.  Kapittel 6.  s 131 - 149
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Når pasienten forelsker seg i terapeuten : om den såkalte overføringskjærligheten. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  32(1/2), s 30- 49
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Die Seele im Körper entdecken. Eine Fallstudie, I: Marianne Leuzinger-Bohleber; Robert N. Emde & Rolf Pfeifer (red.),  Embodiment - ein innovatives Konzept fur Entwicklungsforschung und Psychoanalyse.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 9783525451304.  15.  s 385 - 408
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Ideologi og personlighet. 22. juli i et psykologisk perspektiv, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  Kapittel 5.  s 59 - 71
 • Engelstad, Irene & Gullestad, Siri Erika (2012). Fedre og sønner. En litteraturforsker og en psykoanalytiker leser Sigmund Freud og Karl Ove Knausgård, I: Janneken Øverland & Irene Engelstad (red.),  Freud, psykoanalyse og litteratur. Artikler.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205429949.  kap IV.  s 145 - 170
 • Gullestad, Siri Erika (2012). 22.juli i et psykologisk perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(1), s 5- 15
 • Gullestad, Siri Erika (2012). Psykoanalyse og ideologi, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Kapittel 11.  s 201 - 215
 • Strømme, Hanne & Gullestad, Siri Erika (2012). Disclosure or non-disclosure? An in-depth study of psychodynamic supervision. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  35(2), s 105- 115 . doi: 10.1080/01062301.2012.10662648
 • Gullestad, Siri Erika (2011). Crippled feet. Sadism in Lars von Trier's Antichrist. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  34(2), s 79- 84 . doi: 10.1080/01062301.2011.10592890
 • Gullestad, Siri Erika (2011). Om veiledning av dynamisk psykoterapi - spesielle utfordringer, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  kapittel 7.  s 96 - 109
 • Strømme, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Stanicke, Erik & Killingmo, Bjørn (2010). A widening scope on therapist development. A research interview informed by psychoanalysis. Qualitative Research in Psychology.  ISSN 1478-0887.  7(3), s 214- 232
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2009). Dybdeintervjuet: Dialogen bak dialogen, I:  Det kliniske intervjuet.  Gyldendal Akademisk.  kapittel 5.  s 123 - 147
 • Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Skjerve, Jan; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 49- 58
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Geir Høstmark & Skjerve, Jan (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 5- 27
 • Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 28- 48
 • Gullestad, Siri Erika (2008). Die Dynamik de Dissoziation am Beispiel der Multiplen Persönlichkeitsstörung, I: Marianne Leuzinger; Gerard Roth & Anna Buchheim (red.),  Psychoanalyse - Neurobiologie - Trauma.  Schattauer Gmbh.  ISBN 978-3-7945-2547-8.  5.  s 55 - 66
 • Gullestad, Siri Erika (2007). Psychoanalysis and empirical research. Comments on a doctoral dissertation. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  30(2), s 113-117
 • Gullestad, Siri Erika (2007). "Thinking" - in a psychoanalytic perspective. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  30(2), s 94- 97
 • Gullestad, Siri Erika (2006). Arven fra Freud. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 317- 330
 • Gullestad, Siri Erika (2005). In the beginning was the affect. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  28(1), s 3- 10
 • Gullestad, Siri Erika (2005). Who is 'who' in dissociation? A plea for psychodynamics in a time of trauma. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  86
 • Gullestad, Siri Erika (2003). Hugo Bleichmar: Algunos subticos de depresión, sus interrelaciones y consecuencias para el tratamiento psycoanaítico. Comentario de Siri Gullestad - Respuesta de Siri Gullestad. Aperturas Psycoanalíticas.  (14)
 • Gullestad, Siri Erika (2003). One depression of many?. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  26, s 123- 130
 • Gullestad, Siri Erika (2003). The Adult Attachment Interview and psychoanalytic outcome studies. International Journal of Psychoanalysis.  ISSN 0020-7578.  84, s 651- 668
 • Gullestad, Siri Erika (2001). Attachment theory and psychoanalysis. Controversial issues. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  24, s 3- 16
 • Gullestad, Siri Erika (2001). Hva er evidensbasert psykoterapi?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  38, s 942- 951
 • Gullestad, Siri Erika (2000). Om å lytte til pasienten, I:  Medisinske feil.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1140-9.  10.  s 169 - 181
 • Gullestad, Siri Erika (2000). Tilknytningsteori og psykoanalyse, I:  Psykoterapi og psykoterapiveiledning: Teori, empiri, praksis.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1197-2.  2.  s 45 - 70
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Den fortrolige samtalen. Om opplæring av psykologistudenter i psykoterapeutisk kommunikasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  36(5), s 428- 435
 • Gullestad, Siri Erika (1998). Comments on Richard Webster's book: Why Freud was wrong. Sin, Science and Psychoanalysis. Scandinavian Psychoanalytic Review.  ISSN 0106-2301.  21, s 92- 96
 • Gullestad, Siri Erika (1997). Psykoanalysen uten Freud?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  34, s 1091- 1094
 • Gullestad, Siri Erika (1997). Samspill. Et psykoanalytisk synspunkt. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  27(2), s 51- 64
 • Gullestad, Siri Erika (1997). "Å slippe taket". Erfaringer fra veiledning i intensiv psykoterapi, I:  En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi.  Universitetforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22777-4.  s 131 - 153
 • Hugdahl, Kenneth; Mathiesen, J.R. & Gullestad, Siri (1996). Implicit memory during anaesthesia. Attempt at replication. International Journal of Neuroscience.  ISSN 0020-7454.  87, s 63- 69
 • Hugdahl, Kenneth; Mathisen, JR & Gullestad, Siri (1996). Implicit memory during anaesthesia attempt at replication. International Journal of Neuroscience.  ISSN 0020-7454.  87(1-2), s 63- 69

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2020). The theory and practice of psychoanalytic therapy. Listening for the subtext. Routledge.  ISBN 978-1-138-36434-9.  257 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  301 s.
 • Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (red.) (2009). Laboratorium og klinikk. Psykologisk institutt i Oslo 100 år. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  301 s.
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (2005). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00893-3.  257 s.
 • Gullestad, Siri Erika & Theophilakis, Mary (1997). En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi. Universitetforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22777-4.  222 s. Vis sammendrag
 • Gullestad, Siri Erika & Lippe, Anna Louise von der (red.) (1984). Kvinner i psykologien. Portretter av ni pionerer [Woemn in Psychology - portraits of nine pioneers]. Oslo: Universitetsforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullestad, Siri Erika (2021). Our contempt for weakness. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies.  ISSN 1742-3341.  s 1- 6 . doi: 10.1002/aps.1697
 • Gullestad, Siri Erika (2019). Helene Alvings hevn. Ibsens Gjengangere i et psykoanalytisk perspektiv, I: Arnulf Kolstad & Ragnfrid Eline Kogstad (red.),  Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-394-2.  Kapittel.  s 139 - 149
 • Gullestad, Siri Erika (2019). Reading the mind in the body..
 • Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self – Towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence.
 • Stänicke, Line Indrevoll; Gullestad, Siri Erika & Haavind, Hanne (2019). The punished self, the unknown self and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm among adolescents.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Gullestad, Siri Erika (2017). Om fornektelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  53(11), s 948- 952
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Close to observation.
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Er Noora manipulert?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (5)
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Ideological destructiveness: A psychoanalytic perspective on the massacre of July 22, 2011 in Norway.
 • Gullestad, Siri Erika (2016). Selvbedrag. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (10)
 • Kirkengen, Anna Luise; Stavdal, Anna; Rønneberg, Anne; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene; Sigurdsson, Johann Agust; Ormstad, Kari; Getz, Linn Okkenhaug; Gullestad, Siri Erika; Nordhov, Solveig Marianne; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Willumsen, Tiril & Ekeland, Tor Johan (2016). På tide med en oppdatert helseforståelse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Gullestad, Siri Erika (2015). Er fellesfaktorer alternativet?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(10), s 904- 906
 • Gullestad, Siri Erika (2015). Psykoanalysen - en dynamisk teori om personligheten, I: Leif Edward Ottesen Kennair & Roger Hagen (red.),  Personlighetspsykologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1715-1.  Kapittel 5.  s 129 - 148
 • Gullestad, Siri Erika & Stänicke, Erik (2015). Uvitenskapelig argumentasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gullestad, Siri Erika; Strømme, Hanne; Stänicke, Erik & Varvin, Sverre (2015). Uviten om psykoanalyse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Psykologi - et samfunnsfag?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(2), s 150- 151
 • Gullestad, Siri Erika (2014). Språk som skaper avstand :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  51(8), s 640- 641
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der; Nissen-Lie, Helene A & Reichelt, Sissel (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Ideological Destructiveness. Division/Review.  ISSN 2166-3653.  (7), s 29- 36
 • Gullestad, Siri Erika (2013). Psykologi - et samfunnsvitenskapelig fag?.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Reichelt, Sissel & Røed Hansen, Bjørg (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Gullestad, Siri Erika (2009). Hvem får bli psykolog?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  46(11), s 1103
 • Gullestad, Siri Erika (2008). Hvorfor lyver Brioney?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(7), s 886- 888
 • Gullestad, Siri Erika (2006). Dynamics in dissociation. Treatment of a severly traumatized, sexually abused patient.
 • Gullestad, Siri Erika (2005). Trauma and dissociation.
 • Gullestad, Siri Erika (2004). Dr. Jekyll and Mr. Hyde - tre forklaringsmodeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  41, s 609- 611
 • Gullestad, Siri Erika (2004). I begynnelsen var affekten.
 • Gullestad, Siri Erika (2004). Selvavsløring - et nyttig terapeutisk virkemiddel?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  41, s 487- 488
 • Gullestad, Siri Erika (2004). Who is "who" in dissociation?.
 • Gullestad, Siri Erika (2000). Det ubevisste i den subjektive rapport. Adult Attachment Interview som psykoanalytisk instrument.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Attachment theory and psychoanalysis.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Attachment-teori og psykoanalyse.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Dialogens form.
 • Gullestad, Siri Erika (1999). Har storheten en pris? "Bygmester Solness" i psykoanalytisk perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  16(2), s 142- 153
 • Gullestad, Siri Erika (1998). "Models of mind". "Adult attachment interview" i et psykoanalytisk perspekiv.
 • Gullestad, Siri Erika & Killingmo, Bjørn (1998). Om intrapsykisk konflikt. Et psykoanalytisk perspektiv. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  52, s 3- 8
 • Gullestad, Siri Erika (1997). Studentterapeuten. En undersøkelse av praktikum ved Psykologisk klinikk I, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Publikasjoner fra Psykologisk institutt. nr. 2.
 • Andreassen, Arne K.; Gullestad, Siri Erika; Simonsen, Svein & Kvernebo, Knut (1996). Vasodilatation to acetylcholine and postocclusive hypermia is impaired in forearm skin of heart transplant recipients.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 9. jan. 2020 14:14