Rolv Mikkel Blakar

Professor emeritus
Bilde av Rolv Mikkel Blakar
English version of this page
Mobiltelefon +47-92421444
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Ideologiske og verdimessige endringar i samfunnet.

  • Makt og sosiale relasjonar

Saman med Hilde Eileen Nafstad organiserer og gjennomfører eg eit omfattande prosjekt der vi kartlegg den ideologiske utviklinga i det norske samfunnet gjennom dei siste tiår slik den avspeglar seg i endringar i språket i den offentlege diskursen (avisspråket). Prosjektet har også ei komparativ tilnærming ved at vi samanliknar utviklinga i ei rekke land: Særleg samanliknar vi med omsyn til fellesskap, individualisme, sosial rettferdighet og altruisme.

Undervisning

Bakgrunn

  • Utdanna cand. psychol. frå Universitetet i Oslo i 1970.

  • Eg er språkpsykolog og kommunikasjonsteoretikar

  • Eg har i alle år vore tilsett ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å forske og undervise innafor språkpsykologiske og kommunikasjonsteoretiske tema, har eg heile tida vore opptatt av fagets og forskingas rammevilkår, og har derfor tatt på meg ei lang rekke tunge verv, som til dømes instituttstyrar (tre periodar), dekan for Det samfunnsvitskapelege fakultetet, prorektor for Universitetet i Oslo.

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi, Kritisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 2. des. 2019 13:17

Prosjekter

  • Samfunnsideologiprosjektet