Michael Helge Rønnestad

Professor emeritus
Bilde av Michael Helge Rønnestad
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo

Faglige interesser

Rønnestads forskning omhandler i hovedsak studier av psykoterapeuters profesjonelle utvikling, prosess-utfallsforskning i psykoterapi, og klinisk veiledning. Innen disse områdene har han publisert både nasjonalt og internasjonalt. Han har også i en årrekke hatt et kritisk blikk på forenklede forestillinger om evidensbasert praksis. Gjennom artikler og bokkapitler  argumenter han for en forståelse av evidensbasert praksis som ivaretar bredde i forskningsdesign, betydningen av klinisk ekspertise og terapeutegenskaper, samt betydningen av  omfattende og fordypet forståelse av ’klienten i kontekst’ har for kvalifisert profesjonell praksis

Gjennom sitt initiativ til studier av psykoterapeuters profesjonelle utvikling har Rønnestad stimulert en lang rekke forskere, både nasjonalt og internasjonalt,  til videre empiriske studier av profesjonell utvikling. Hans bakgrunn og nettverk har videre gjort det mulig å skape et betydelig forskningsmiljø innen klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO. Dettemiljøet som nå har kontakt med mange av de fremste psykoterapiforskere i verden som Bruce Wampold, David Orlinsky, Robert Elliott og Leslie Greenberg, som alle er medlem av rådgivningsgruppe  i psykoterapiprosjektet som Rønnestad leder. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Rønnestad er europeisk koordinator for The Society for Psychotherapy Reseach-Collaborative Research Network (SPR-CRN). Dette nettverket som ledes av professor David Orlinsky, University of Chicago, driver The International Study of the Development of Psychotherapists. Dette programmet, som anvender kvantitativ metodologi, er ett av de største  innen psykoterapiforskning i verden, med data fra over 11.000 terapeuter fra 41 land, hvorav 21 land i Europa, og hvor Norge er det landet med størst deltagelse, dvs. data fra over 1600 terapeuter (psykologer, psykiatere og kliniske sosionomer). 

Sammen med professor Tomas Skovholt, U. of Minnesota var  Rønnestad inititativtaker til et nytt forskningfelt, det empiriske studiet av psykoterapeuters profesjonelle utvikling. Prosjektet ble påbegynt i 1985 og anvender en kvalitativ metodologi med data fra amerikanskje terapeuter.  Arbeidene innenfor dette prosjektet er de mest siterte arbeidene  innen feltet psykoterapeuters profesjonell utvikling. I dette arbeidet , som anvender en kvalitativ metodikk, kartlegges terapeuters og rådgiveres profesjonelle utvikling gjennom hele livsløpet. Det siste arbeidet I dette prosjektet er boken:

Rønnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (2012). The Developing Practitioner: Growth and Stagnation of Therapists and Counselors. New York: Routledge.

Målsettingen med denne boken er å  formidle empirisk forankret kunnskap som kan bistå terapeuter i å vurdere og stimulere egen profesjonell utvikling og derved kvaliteten på det faglige arbeidet.

Arbeidene innen dette prosjektet har vunnet to forskningspriser: The Research Award of the American Association of Counselor Education and Supervision (American Counseling Association) (1994) og Professor Bjørn Christiansen minnepris (1991) for beste artikkel innen  Tidsskrift for Norsk Psykologforening: Artikkel: Rønnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (1991).  En modell for profesjonell utvikling og stagnasjon hos terapeuter og rådgivere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 28, 555-567. i Tillegg lå arbeidene innenfor dette prosjektet til grunn for tildelingen av The Ida Cordelia Beam Distinguished Visiting Professorship University of Iowa i 1994/1995.

Rønnestad leder studien ”An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy” . Erfarne spesialister i klinisk psykologi eller psykiatri deltar som terapeuter. Samtlige terapeuter underviser og veileder i psykoterapi ved anerkjente utdanningsinstitusjoner. To doktorgradsstipendiater, en post-doc stipendiat samt flere av de vitenskapelig ansatte ved de tre undervisningsklinikkene ved Psykologisk institutt deltar som forskere. Noen av forskerne deltar også som psykoterapeuter.

I tillegg har Rønnestad tatt initiativet til dannelsen av et forskningsnettverk bestående av veildningsforskere ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Aalborg Universitet, Danmark.

Undervisning

Rønnestad underviser i profesjonsutdanningen:

og i doktorgradsprogrammet:

Bakgrunn

Rønnestad har en Ph.D. grad fra University of Missouri-Columbia (1973) og er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO fra 1993. Han er spesialist i klinisk psykologi, NPF. Han veileder flere Ph.D. stipendiater hovedsakelig innenfor psykoterapiforskning, terapeut-utdanning og profesjonell utvikling.

Samarbeid

SPR-CRN, se beskrivelse over, og sammen med Professor Thomas Skovholt, University of Minnesota, inititativtager til og leder av prosjektet: the Minnesota Study of the Development of Therapists and Counselors. Medlem av styringsgruppen i International Study of the Development of Psychotherapist (ISDP)/Society for Psychotherapy Research. Initiativtaker og tidligere leder et nettverk av supervisjonsforskere fra Psykologisk institutt (UiO), Psykologisk fakultet (UiB), og Psykologisk institutt U. i Aalborg.

Scientific advisor og deltager:

 • Australian Psychotherapy and Counselling  Workforce Study, La Trobe University, Melbourne, Australia.

 • Member of international advisory board: Supervision Network Study, University of Leicester.

 • Deltager i to nettverk (interest sections)  innen SPR: Culture and psychotherapy og Psychotherapy training and development.

 

Emneord: Emeritus, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Oddli, Hanne; Mcleod, John; Amundsen Nissen-Lie, Helene; Rønnestad, Michael Helge & Halvorsen, Margrethe S. (2021). Future orientation in successful therapies: Expanding the concept of goal in the working alliance. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762. . doi: 10.1002/jclp.23108
 • Løffler-Stastka, Henriette; Gelo, Omar Carlo Gioacchino; Pleschberger, Ingrid; Hartmann, Armin; Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge & Willutzki, Ulrike (2019). Psychotherapie-Berufsausbildung in Østerreich: Basis- and soziodemokraphische Hentergrunddate aus einer SPRISTAD-Pilotstudie. Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.  ISSN 1438-3608.  65, s 341- 352 . doi: 10.13109/zptm.2019.65.4.341
 • Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge; Hartmann, Armin; Heinonen, Erkki & Willutzki, Ulrike (2019). The personal self of psychotherapists: Dimensions, correlates, and relations with clients. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762. . doi: 10.1002/jclp.22876 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2018). Pathways towards different long-term outcomes after naturalistic psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  25(2), s 292- 301 . doi: 10.1002/cpp.2162 Vis sammendrag
 • Löffler-Stastka, Henriette; Gelo, Omar; Pleschberger, Ingrid; Schröder, Thomas; Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge & Willutzki, Ulrike (2018). Psychotherapieausbildung in Österreich. Teil 1:Basisdaten und soziodemographische Hintergrunddaten aus der SPRISTAD-Studie. Psychopraxis.  ISSN 1434-1883.  21(5), s 227- 231 . doi: 10.1007/s00739-018-0508-9
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus; Gullestad, Siri Erika; Haavind, Hanne; Reichelt, Sissel; Råbu, Marit; Stänicke, Erik; Lippe, Anna Louise von der & Halvorsen, Margrethe S. (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  49, s 87- 97 . doi: 10.1007/s10879-018-9405-z
 • Rønnestad, Michael Helge; Orlinsky, David E.; Schröder, Thomas A.; Skovholt, Thomas M. & Willutzi, Ulrike (2018). The professional development of counsellors and psychotherapists: Implications of empirical studies for supervision, training and practice. Counselling and Psychotherapy Research.  ISSN 1473-3145.  s 1- 17 . doi: 10.1002/capr.12198 Vis sammendrag
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2017). Exploring associations between therapy factors and post-therapy development after naturalistic psychotherapies. Journal of Contemporary Psychotherapy.  ISSN 0022-0116.  48(1), s 15- 25 . doi: 10.1007/s10879-017-9366-7 Vis sammendrag
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2017). Processes and changes experienced by clients during and after naturalistic good-outcome therapies conducted by experienced psychotherapists. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  27(4), s 450- 468 . doi: 10.1080/10503307.2015.1119326 Vis sammendrag
 • Larsen, Anne Cecilie; Ulleberg, Pål & Rønnestad, Michael Helge (2017). Depersonalization reconsidered: An empirical analysis of the relation between depersonalization and cynicism in an extended version of the Maslach Burnout Inventory. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  69(3), s 160- 176 . doi: 10.1080/19012276.2016.1227939
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2015). Patient and therapist perspectives on alliance development: Therapists' practice experiences as predictors. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  22(4), s 317- 327 . doi: 10.1002/cpp.1891
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Solbakken, Ole Andre; Stiles, Tore C & Monsen, Jon Trygve (2015). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist?. Clinical Psychology and Psychotherapy.  ISSN 1063-3995.  24(1), s 48- 60 . doi: 10.1002/cpp.1977
 • Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2015). Psychotherapists Growing Older: A Study of Senior Practitioners. Journal of Clinical Psychology.  ISSN 0021-9762.  71(11), s 1128- 1138 . doi: 10.1002/jclp.22223
 • Schröder, Thomas; Orlinsky, David; Rønnestad, Michael Helge & Willutzki, Ulrike (2015). Psychotherapeutic Process from the Psychotherapist’s Perspective, In Omar Carlo Gioacchino Gelo; Alfred Pritz & Bernd Rieken (ed.),  Psychotherapy Research: Foundations, Process, and Outcome.  Springer.  ISBN 978-3-7091-1381-3.  18.  s 351 - 365
 • Oddli, Hanne; Mcleod, John; Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2014). Strategies used by experienced therapists to explore client goals in early sessions of psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Councelling.  ISSN 1364-2537.  16(3), s 245- 266 . doi: 10.1080/13642537.2014.927380
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2013). The Contribution of the quality of therapists' personal lives to the development of the working alliance. Journal of Counseling Psychology.  ISSN 0022-0167.  60(4), s 483- 495 . doi: 10.1037/a0033643
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve; Ulleberg, Pål & Rønnestad, Michael Helge (2013). Psychotherapists' self-reports of their interpersonal functioning and difficulties in practice as predictors of patient outcome. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  23(1), s 86- 104 . doi: 10.1080/10503307.2012.735775
 • Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2013). Positive and negative cycles of practitioner development: Evidence, concepts and implications from a collaborative quantitative study of psychotherapists, In  The developing practitioner: Growth and stagnation of therapists and counselors.  Routledge.  ISBN 978-0-415-88459-4.  Kapittel 14.  s 265 - 290
 • Ulvik, Oddbjørg Skjær & Rønnestad, Michael Helge (2013). Cultural Discourses of Helping: Perspectives on What People Bring with Them when They Start Training in Therapy and Counseling, In  The developing practitioner: Growth and stagnation of therapists and counselors.  Routledge.  ISBN 978-0-415-88459-4.  3.  s 37 - 52
 • Oddli, Hanne & Rønnestad, Michael Helge (2012). How experienced therapists introduce the technical aspects in the initital alliance formation: Powerful decision makers supporting clients' agency. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(2), s 176- 193 . doi: 10.1080/10503307.2011.633280 Vis sammendrag
 • Rønnestad, Michael Helge (2012). Evidensbasert praksis – En bekymringsfull styringsideologi?, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Kapittel.  s 159 - 178
 • Skovholt, Thomas M. & Rønnestad, Michael Helge (2012). The Path Toward Mastery:Phases and Themes of Development, In Thomas M. Skovholt (ed.),  Becoming a Therapist: On the Path to Mastery.  John Wiley & Sons.  ISBN 978-0-470-40374-7.  10.  s 181 - 202
 • Stålsett, Gry; Gude, Tore; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2012). Existential dynamic therapy ("VITA") for treatment-resistant depression with Cluster C disorder: Matched comparison to treatment as usual. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  22(5), s 579- 591 . doi: 10.1080/10503307.2012.692214
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2011). Introduksjon til bokens innhold, I: Anna Louise Von der Lippe & Michael Helge Rønnestad (red.),  Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  Kapittel 1.  s 15 - 28
 • Lorentzen, Steinar; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, D. E. (2011). Sources of influence on the professional development of psychologists and psychiatrists in Norway and Germany. European Journal of Psychotherapy & Councelling.  ISSN 1364-2537.  13(2), s 141- 152 . doi: 10.1080/13642537.2011.570016
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2011). Kontraktetablering i veiledning, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  Kapittel 2.  s 29 - 41
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2011). Veiledningsforskning: status og implikasjoner, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  Kapittel 13.  s 163 - 184
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (2011). Veiledning i psykoterapeutisk arbeid: En introduksjon, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Rønnestad, Michael Helge & Skovholt, Thomas M. (2011). Om terapeuters profesjonelle utvikling og psykoterapiveiledning i et utviklingsperspektiv, I: Michael Helge Rønnestad & Sissel Reichelt (red.),  Veiledning i psykoterapeutisk arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  Kapittel 3.  s 45 - 66
 • Lorentzen, Steinar; Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2010). Norske psykiatere som psykoterapeuter. Bakgrunn, klinisk erfaring, utdannelse, egenterapi og tilfredshet med jobb og tilværelsen forøvrig. Matrix.  ISSN 0109-646X.  4, s 275- 287
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). Therapist predictors of early patient-rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  20(6), s 627- 646 . doi: 10.1080/10503307.2010.497633
 • Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge & Willutzki, Ulrike (2010). SPR Collaborative Research Program on the Development of Psychotherapists, In John C. Norcross,; Gary R. VandenBos & Donald K. Freedheim (ed.),  History of Psychotherapy: Continuity and change.  American Psychological Association (APA).  ISBN 978-1-4338-0762-6.  Chapter 12, d..  s 375 - 381
 • Rønnestad, Michael Helge; Willutzki, Ulrike & Tarragona, Margarita (2010). David E. Orlinsky: Developing psychotherapy research, researching psychotherapist development, In Louis G. Castonguay; J. Christopher Muran; Lynne Angus; Jeffrey A. Hayes; Nicholas Ladany & Timothy Anderson (ed.),  Bringing psychotherapy research to life: Understanding change through the work of leading clinical researchers.  American Psychological Association (APA).  ISBN 978-1-4338-0774-9.  Chapter 20.  s 233 - 243
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2009). Det første kliniske møtet: Tekniske, formelle og interpersonlige aspekter, I:  Det kliniske intervjuet, 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39073-7.  Kapittel 14.  s 272 - 295
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2009). En oppsummering, I:  Det kliniske intervjuet.  Gyldendal Akademisk.  s 613 - 640
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forskningens bidrag til kunnskap om psykoterapi, I:  Det kliniske intervjuet.  Gyldendal Akademisk.  s 23 - 43
 • Nerdrum, Per; Rustøen, Tone & Rønnestad, Michael Helge (2009). Psychological Distress Among Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Students: A Longitudinal and Predictive Study. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  53(4), s 363- 378 . doi: 10.1080/00313830903043133
 • Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Skjerve, Jan; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 49- 58
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari; Jacobsen, Claus Haugaard; Nielsen, Geir Høstmark & Skjerve, Jan (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 5- 27
 • Rønnestad, Michael Helge (2009). Evidensbasert psykologisk praksis, I: Harald Grimen & Lars Inge Terum (red.),  Evidensbasert profesjonsutøvelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-279-2.  Kapittel 3.  s 39 - 61
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forskningens bidrag til kunnskap om psykoterapi, I:  Det kliniske intervjuet, 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39073-7.  Kapittel 1.  s 13 - 32
 • Rønnestad, Michael Helge & Tjersland, Odd Arne (2009). Å gå til psykololog, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  Kapittel 18.  s 267 - 283
 • Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Reichelt, Sissel; Rønnestad, Michael Helge & Torgersen, Anne Mari (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  61(4), s 28- 48
 • Lippe, Anna Louise von der; Monsen, Jon Trygve; Rønnestad, Michael Helge & Eilertsen, Dag-Erik (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility. Psychotherapy Research.  ISSN 1050-3307.  18(4), s 420- 432 . doi: 10.1080/10503300701810793
 • Rønnestad, Michael Helge (2008). Evidensbasert praksis i psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45(4), s 444- 454 Vis sammendrag
 • Rønnestad, Michael Helge (2008). Profesjonell utvikling, I: Anders Molander & Lars Inge Terum (red.),  Profesjonsstudier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00859-2.  kapittel 16.  s 279 - 294
 • Nerdrum, Per; Rustøen, Tone & Rønnestad, Michael Helge (2007). Studenters psykiske helsebelastninger: Omfang, årsaker og konsekvenser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  4, s 184- 193
 • Nerdrum, Per; Rustøen, Tone & Rønnestad, Michael Helge (2007). Studenters psykiske helsebelastninger: omfang, årsaker og konsekvenser. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  4(2), s 184- 193

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønnestad, Michael Helge & Skovholt, Thomas M. (2013). The developing practitioner: Growth and stagnation of therapists and counselors. Routledge.  ISBN 978-0-415-88459-4.  369 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (red.) (2011). Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01756-3.  236 s.
 • Von der Lippe, Anna Louise & Rønnestad, Michael Helge (red.) (2011). Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39972-3.  355 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk.  302 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39073-7.  302 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Apel, Marie-Kristin; Willutzki, Ulrike; Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2018). Childhood traumatic experiences and the development of psychotherapists.
 • Fernández-Álvarez, Javier; Molinari, Guadalupe; Maristany,, Mariana; Fernández-Álvarez, Héctor & Rønnestad, Michael Helge (2018). Preliminary Psychometric Properties of the Spanish version of the Brief Supervisory Alliance Scale (Trainee Form).
 • Hartmann, Armin; Orlinsky, David E. & Rønnestad, Michael Helge (2018). Therapists Characteristics That Predict Current and Overall Professional Development.
 • Orlinsky, D. E.; Hartmann, Armin & Rønnestad, Michael Helge (2018). Therapist Characteristics That Predict Positive and Negative Work Involvement with Clients.
 • Rønnestad, Michael Helge (2018). On expertise in psychotherapy. The Integrative Therapist, SOCIETY FOR THE INTEGRATION OF PSYCHOTHERAPY,.  ISSN 2520-2464.  4(2), s 17- 26
 • Rønnestad, Michael Helge (2018). Organizing Collaborative Data Analyses-2.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders & Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(12), s 1197- 1199
 • Homqvist, Rolf; Nissen-Lie, Helene A; Jørgensen, Carsten René; Broberg, Anders; Gustavsson, Per; Hau, Stephan; Høglend, Per Andreas; Johansson, Håkan; Leiman, Mikael; Lorentzen, Steinar; Philips, Bjorn; Poulsen, Stig; Rønnestad, Michael Helge; Sandahl, Christian; Sandell, Rolf; Varvin, Sverre & Wilberg, Theresa (2017). Enfäldiga riktlinjer för behandling av depression. Dagens nyheter.  ISSN 1101-2447.
 • Oddli, Hanne; Nissen-Lie, Helene A; Mcleod, John; Rønnestad, Michael Helge & Halvorsen, Margrethe S. (2017). Goal consensus between client and therapist. A mixed-method study..
 • Nissen-Lie, Helene A & Rønnestad, Michael Helge (2016). The empirical evidence for psychotherapist humility as a foundation for psychotherapist expertise.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2016). Early family care, personal therapy and current life quality in psychotherapists: The «neutralizing» effect of personal therapy.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2016). Therapists’ early family care, personal therapy, and current life quality: Different tales from different countries.
 • Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge; Fraley, Meghan; Jacobsen, Claus Haugaard; Li, Yawen & Nielsen, Jan (2016). Psychotherapists` socioeconomic origins and early Family experience.
 • Orlinsky, David E.; Schofield, Margot & Rønnestad, Michael Helge (2016). Early family experience, adult attachment style, and personal self in close relationships.
 • Romano, Vera; Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge & Wiseman, Hadas (2016). Therapeutic orientation, theoretical breadth, and development of early career therapists.
 • Rønnestad, Michael Helge (2016). Is expertise in psychotherapy a useful construct?.
 • Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, D. E. (2016). Family-of-Origin Economic Wellbeing & Family Functioning, Early Care and Childhood Trauma or Abuse. Read by Orlinsky..
 • Rønnestad, Michael Helge; Orlinsky, D. E. & Wiseman, Hadas (2016). Professional development and personal therapy, In John C. Norcross; Gary R. VandenBos & Donald K. Freedheim (ed.),  APA Handbook of Clinical Psychology,Vol. 5., Education and Profession.  American Psychological Association.  ISBN 978-1-4338-2129-5.  Chapter 15.  s 223 - 235
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2015). Treatment factors of potential relevance to long-term outcome: -An exploration from the clients’ perspective..
 • Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2015). Psychotherapists growing older: A study of senior practitioners.
 • Rønnestad, Michael Helge (2015). How supervisors help therapist trainees help clients change/Discussant.
 • Rønnestad, Michael Helge (2015). Therapist factors/therapist expertise. Discussant.. Vis sammendrag
 • Rønnestad, Michael Helge & Skovholt, Thomas M. (2015). The professional development of psychotherapists and counsellors: A tribute to professor Norman C. Gysbers..
 • Strauss, Bernhard; Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge; Castonguay, Louis G.; Hill, Clara; Taubner, Svenja & Carlsson, Jan (2015). Longitudinal study of psychotherapy training: Implementing a collaborative international multisite project: Preconference workshop of SPR-Interest Section for Training and Development..
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2014). Paths to different post-therapy movements: A mixed methods follow-up study.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Råbu, Marit; Stänicke, Erik & Rønnestad, Michael Helge (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2014). The therapist as a person and as a professional: How does this interplay affect patient outcome of psychotherapy?.
 • Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S. & Rønnestad, Michael Helge (2014). Expertise demonstrated: What does it mean to be an expert psychotherapist?.
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der; Nissen-Lie, Helene A & Reichelt, Sissel (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, D. E. (2014). Grounded Theory of Psychotherapist Development.
 • Nissen-Lie, Helene A; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E.; Rønnestad, Michael Helge; Solbakken, Ole Andre & Stiles, Tore C (2013). Therapists' experiences of difficulties inpractice and their self-images (introjects). Does the interplay between thesefactors affect patient outcome from psychotherapy?.
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd. E.; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Rønnestad, Michael Helge (2012). Therapists' personal lives and alliance development.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne; Gullestad, Siri Erika; Reichelt, Sissel & Røed Hansen, Bjørg (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). The influence of therapists' self-reported characteristics on patient outcome from therapy.
 • Oddli, Hanne & Rønnestad, Michael Helge (2010). Looking for goal consensus - finding motivational, engaging dialogues: Challenging the concept of goal consensus in the initial phase of psychotherapy.
 • Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2010). Healing involvement and stressful involvement in early career therapists: Key factors in professional development.
 • Romano, Vera; Orlinsky, David E.; Wiseman, Hadas & Rønnestad, Michael Helge (2009). Theoretical Breadth Early in the Psychotherapist's Career: Help or Hindrance?.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forord, I:  Det kliniske intervjuet, 2. utgave.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39073-7.  Forord.  s 5 - 6
 • Lorentzen, Steinar & Rønnestad, Michael Helge (2008). Sources of influence for professional development and psychologists in Norway and Germany.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2008). Therapist effects in the Norwegian Multicenter Project for the study of process and outcome of psychotherapy.
 • Rønnestad, Michael Helge (2008). Professional development: The anxiety of the novice psychotherapist.
 • Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, D. E. (2008). Interpersonal patterns of psychotherapists in therapy and in close personal relationships.
 • Staalsett, Gry & Rønnestad, Michael Helge (2008). Representation of god and affect organization in psychotherapy.
 • Rønnestad, Michael Helge (2007). Invitert kommentar til innlegg.
 • Rønnestad, Michael Helge (2007). The professional development of psychotherapists and counsellors.
 • Rønnestad, Michael Helge (2007). The professional development of psychotherapists and counselors: Findings from quantitative and qualitative research and implications for training.
 • Rønnestad, Michael Helge (2006). Evidensbasert praksis i psykologi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 8. juli 2019 15:19