Michael Helge Rønnestad

Professor emeritus
Bilde av Michael Helge Rønnestad
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo

Faglige interesser

Rønnestads forskning omhandler i hovedsak studier av psykoterapeuters profesjonelle utvikling, prosess-utfallsforskning i psykoterapi, og klinisk veiledning. Innen disse områdene har han publisert både nasjonalt og internasjonalt. Han har lenge hatt et kritisk blikk på forenklede forestillinger om evidensbasert praksis som kun legger kunnskap fremskaffet gjennom eksperimentelle studier til grunn for profesjonelle praksis.

Rønnestads bakgrunn og nettverk har bidratt til å skape et produktivt forskningsmiljø innen klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO. Dette miljøet har kontakt med mange av de fremste psykoterapiforskere i verden. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Rønnestad er Europeisk koordinator for The Society for Psychotherapy Research-Collaborative Research Network (SPR-CRN).  Dette nettverket ledes av professor David Orlinsky, University of Chicago. Til nå (Februar, 2021) er det innsamlet data fra mer enn 12.000 psykoterapeuter fra over 40 land. Norge er landet med størst deltagelse med data fra over 1700 terapeuter (psykologer, psykiatere og kliniske sosionomer). 

Sammen med professor Tomas Skovholt, University of Minnesota var Rønnestad inititativtaker til et nytt forskningfelt, det empiriske studiet av psykoterapeuters profesjonelle utvikling. Prosjektet ble påbegynt i 1985.  I dette arbeidet, som anvender en kvalitativ metodikk, kartlegges og fortolkes terapeuters og rådgiveres profesjonelle utvikling gjennom hele livsløpet. En kortfattet redegjørelse for noen av funnene og  perspektivene i denne studien er publisert i:

Rønnestad, Michael Helge; Orlinsky, David E.; Schröder, Thomas A.; Skovholt, Thomas M.; Willutzi, Ulrike (2018). The professional development of counsellors and psychotherapists: Implications of empirical studies for supervision, training and practice. Counselling and Psychotherapy Research, 19, 1-17.

En mer omfattende beskrivelse er publisert i boken:

Rønnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (2013). The Developing Practitioner: Growth and Stagnation of Therapists and Counselors. New York: Routledge.

Målsettingen med denne boken er å formidle empirisk forankret kunnskap som kan bistå terapeuter i å vurdere og stimulere egen profesjonell utvikling og derved kvaliteten på det faglige arbeidet.

Arbeidene innen dette prosjektet har vunnet følgende forskningspriser/anerkjennelser:

Professor Bjørn Christiansen minnepris (1991) for beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening med Thomas Skovholt:  Artikkel: Rønnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (1991).  En modell for profesjonell utvikling og stagnasjon hos terapeuter og rådgivere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 28, 555-567.

The Ida Cordelia Beam Distinguished Visiting Professorship, University of Iowa (1995).

The Alumni Association of College of Education, University of Missouri: “Citation of Merit for Outstanding Achievement and Meritorious Service” (2016) (with Thomas Skovholt).

Undervisning

Et utvalg av Rønnestads tidligere undervisning ved Psykologisk institutt, UiO

Bakgrunn

Rønnestad har en Ph.D. grad fra University of Missouri-Columbia (1973) og er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO fra 1993. Han er spesialist i klinisk psykologi, NPF. Han har veileder flere Ph.D. stipendiater hovedsakelig innenfor psykoterapiforskning, terapeut-utdanning og profesjonell utvikling. Se CV for mer detaljert informasjon.

Lederskap og samarbeid

Initiativtaker/Principal Investigator (2006-2015): An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy. En studie av svært erfarne  psykoterapeuter finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet I Oslo. Studien har samlet mange av de faglige ansatte ansvarlig for psykoterapiutdanningen ved Psykologisk institutt, UiO. Forskere innen prosjektet: Helene Amundsen Nissen-Lie, Hanne Weie-Oddli, Marit Råbu, Margrethe Seeger Halvorsen (leder av studien siden 2016), Hanne Haavind, Sissel Reichelt, Vidar Ekroll, Siri Gullestad, Erik Stanicke, John McLeod, Jan Skjerve, Michael Helge Rønnestad.

Medlem av styringsgruppen og Europeisk koordinator for The Society for Psychotherapy Research Collaborative Research Network (SPR/CRN).

Tidligere leder og nåværene Senior Counselor for Society for Psychotherapy Research Interest Section on therapist training and development (SPRISTAD).

Initiativtaker til et skandinavisk nettverk av veiledningssforskere.

I samarbeid med Professor Thomas Skovholt, University of Minnesota, initiativtaker og leder av  The Minnesota Study of the Development of Psychotherapists and Counselors.

Emneord: psykoterapi, psykoterapiforskning, veiledning
Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 14. apr. 2021 11:01

Forskergrupper