Michael Helge Rønnestad

Professor emeritus
Bilde av Michael Helge Rønnestad
English version of this page
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo

Faglige interesser

Rønnestads forskning omhandler i hovedsak studier av psykoterapeuters profesjonelle utvikling, prosess-utfallsforskning i psykoterapi, og klinisk veiledning. Innen disse områdene har han publisert både nasjonalt og internasjonalt. Han har lenge hatt et kritisk blikk på forenklede forestillinger om evidensbasert praksis som kun legger kunnskap fremskaffet gjennom eksperimentelle studier til grunn for profesjonelle praksis.

Rønnestads bakgrunn og nettverk har bidratt til å skape et produktivt forskningsmiljø innen klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO. Dette miljøet har kontakt med mange av de fremste psykoterapiforskere i verden. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Rønnestad er Europeisk koordinator for The Society for Psychotherapy Research-Collaborative Research Network (SPR-CRN).  Dette nettverket ledes av professor David Orlinsky, University of Chicago. Til nå (Februar, 2021) er det innsamlet data fra mer enn 12.000 psykoterapeuter fra over 40 land. Norge er landet med størst deltagelse med data fra over 1700 terapeuter (psykologer, psykiatere og kliniske sosionomer). 

Sammen med professor Tomas Skovholt, University of Minnesota var Rønnestad inititativtaker til et nytt forskningfelt, det empiriske studiet av psykoterapeuters profesjonelle utvikling. Prosjektet ble påbegynt i 1985.  I dette arbeidet, som anvender en kvalitativ metodikk, kartlegges og fortolkes terapeuters og rådgiveres profesjonelle utvikling gjennom hele livsløpet. En kortfattet redegjørelse for noen av funnene og  perspektivene i denne studien er publisert i:

Rønnestad, Michael Helge; Orlinsky, David E.; Schröder, Thomas A.; Skovholt, Thomas M.; Willutzi, Ulrike (2018). The professional development of counsellors and psychotherapists: Implications of empirical studies for supervision, training and practice. Counselling and Psychotherapy Research, 19, 1-17.

En mer omfattende beskrivelse er publisert i boken:

Rønnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (2013). The Developing Practitioner: Growth and Stagnation of Therapists and Counselors. New York: Routledge.

Målsettingen med denne boken er å formidle empirisk forankret kunnskap som kan bistå terapeuter i å vurdere og stimulere egen profesjonell utvikling og derved kvaliteten på det faglige arbeidet.

Arbeidene innen dette prosjektet har vunnet følgende forskningspriser/anerkjennelser:

Professor Bjørn Christiansen minnepris (1991) for beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening med Thomas Skovholt:  Artikkel: Rønnestad, M. H. & Skovholt, T. M. (1991).  En modell for profesjonell utvikling og stagnasjon hos terapeuter og rådgivere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 28, 555-567.

The Ida Cordelia Beam Distinguished Visiting Professorship, University of Iowa (1995).

The Alumni Association of College of Education, University of Missouri: “Citation of Merit for Outstanding Achievement and Meritorious Service” (2016) (with Thomas Skovholt).

Undervisning

Et utvalg av Rønnestads tidligere undervisning ved Psykologisk institutt, UiO

Bakgrunn

Rønnestad har en Ph.D. grad fra University of Missouri-Columbia (1973) og er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO fra 1993. Han er spesialist i klinisk psykologi, NPF. Han har veileder flere Ph.D. stipendiater hovedsakelig innenfor psykoterapiforskning, terapeut-utdanning og profesjonell utvikling. Se CV for mer detaljert informasjon.

Lederskap og samarbeid

Initiativtaker/Principal Investigator (2006-2015): An intensive process-outcome study of the interpersonal aspects of psychotherapy. En studie av svært erfarne  psykoterapeuter finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet I Oslo. Studien har samlet mange av de faglige ansatte ansvarlig for psykoterapiutdanningen ved Psykologisk institutt, UiO. Forskere innen prosjektet: Helene Amundsen Nissen-Lie, Hanne Weie-Oddli, Marit Råbu, Margrethe Seeger Halvorsen (leder av studien siden 2016), Hanne Haavind, Sissel Reichelt, Vidar Ekroll, Siri Gullestad, Erik Stanicke, John McLeod, Jan Skjerve, Michael Helge Rønnestad.

Medlem av styringsgruppen og Europeisk koordinator for The Society for Psychotherapy Research Collaborative Research Network (SPR/CRN).

Tidligere leder og nåværene Senior Counselor for Society for Psychotherapy Research Interest Section on therapist training and development (SPRISTAD).

Initiativtaker til et skandinavisk nettverk av veiledningssforskere.

I samarbeid med Professor Thomas Skovholt, University of Minnesota, initiativtaker og leder av  The Minnesota Study of the Development of Psychotherapists and Counselors.

Emneord: psykoterapi, psykoterapiforskning, veiledning

Publikasjoner

 • Heinonen, Erkki; Orlinsky, David E.; Willutzki, Ulrike; Rønnestad, Michael Helge; Schröder, Thomas & Messina, Irene [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Psychotherapist Trainees’ Quality of Life: Patterns and Correlates. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.864691.
 • Orlinsky, David E.; Hartmann, Armin; Rønnestad, Michael Helge & Willutzki, Ulrike (2022). How pychotherapsts live: The personal and private life of professional healers. I Orlinsky, David E. (Red.), How Psychotherapists Live. The Personal Self and Private Life of Professional Healers. Routledge. ISSN 9781032108797. s. 168–201.
 • Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge & Wiseman, Hadas (2022). Personal therapy. I Orlinsky, David E. (Red.), How Psychotherapists Live. The Personal Self and Private Life of Professional Healers. Routledge. ISSN 9781032108797. s. 148–168.
 • Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge & Schröder, Thomas (2022). Family background. I Orlinsky, David E. (Red.), How Psychotherapists Live. The Personal Self and Private Life of Professional Healers. Routledge. ISSN 9781032108797. s. 99–125.
 • Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge & Nissen-Lie, Helene, Amundsen (2022). Quality of life. I Orlinsky, David E. (Red.), How Psychotherapists Live. The Personal Self and Private Life of Professional Healers. Routledge. ISSN 9781032108797. s. 82–99.
 • Orlinsky, David E.; Schofield, Margot J.; Wiseman, Hadas & Rønnestad, Michael Helge (2022). Private Life. I Orlinsky, David E. (Red.), How Psychotherapists Live. The Personal Self and Private Life of Professional Healers. Routledge. ISSN 9781032108797. s. 55–68.
 • Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge; Hartmann, Armin; Heinonen, Erkki & Willutzki, Ulrike (2022). Personal self. I Orlinsky, David E. (Red.), How Psychotherapists Live. The Personal Self and Private Life of Professional Healers. Routledge. ISSN 9781032108797. s. 33–55.
 • Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge; Willutzki, Ulrike; Schröder, Thomas; Heinonen, Erkki & Schofield, Margot J. (2022). Professional psychotherapists. I Orlinsky, David E. (Red.), How Psychotherapists Live. The Personal Self and Private Life of Professional Healers. Routledge. ISSN 9781032108797. s. 14–33.
 • Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Orlinsky, David E. & Rønnestad, Michael Helge (2021). The Emotionally Burdened Psychotherapist: Personal and Situational Risk Factors. Professional Psychology: Research and Practice. ISSN 0735-7028. 52(5), s. 429–438. doi: 10.1037/pro0000387.
 • Oddli, Hanne; Mcleod, John; Nissen-Lie, Helene Amundsen ; Rønnestad, Michael Helge & Halvorsen, Margrethe S. (2021). Future orientation in successful therapies: Expanding the concept of goal in the working alliance. Journal of Clinical Psychology. ISSN 0021-9762. doi: 10.1002/jclp.23108.
 • Løffler-Stastka, Henriette; Gelo, Omar Carlo Gioacchino; Pleschberger, Ingrid; Hartmann, Armin; Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Psychotherapie-Berufsausbildung in Østerreich: Basis- and soziodemokraphische Hentergrunddate aus einer SPRISTAD-Pilotstudie . Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. ISSN 1438-3608. 65, s. 341–352. doi: 10.13109/zptm.2019.65.4.341.
 • Orlinsky, David E.; Rønnestad, Michael Helge; Hartmann, Armin; Heinonen, Erkki & Willutzki, Ulrike (2019). The personal self of psychotherapists: Dimensions, correlates, and relations with clients. Journal of Clinical Psychology. ISSN 0021-9762. doi: 10.1002/jclp.22876. Fulltekst i vitenarkiv
 • Löffler-Stastka, Henriette; Gelo, Omar; Pleschberger, Ingrid; Schröder, Thomas; Orlinsky, David E. & Rønnestad, Michael Helge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Psychotherapieausbildung in Österreich. Teil 1:Basisdaten und soziodemographische Hintergrunddaten aus der SPRISTAD-Studie. Psychopraxis. ISSN 1434-1883. 21(5), s. 227–231. doi: 10.1007/s00739-018-0508-9.
 • Rønnestad, Michael Helge; Orlinsky, David E.; Schröder, Thomas A.; Skovholt, Thomas M. & Willutzi, Ulrike (2018). The professional development of counsellors and psychotherapists: Implications of empirical studies for supervision, training and practice. Counselling and Psychotherapy Research. ISSN 1473-3145. s. 1–17. doi: 10.1002/capr.12198.
 • Rønnestad, Michael Helge; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Benum, Kirsten; Ekroll, Vidar Blokhus & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Expanding the Conceptualization of Outcome and Clinical Effectiveness. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. 49, s. 87–97. doi: 10.1007/s10879-018-9405-z.
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2018). Pathways towards different long-term outcomes after naturalistic psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 25(2), s. 292–301. doi: 10.1002/cpp.2162.
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2017). Exploring associations between therapy factors and post-therapy development after naturalistic psychotherapies. Journal of Contemporary Psychotherapy. ISSN 0022-0116. 48(1), s. 15–25. doi: 10.1007/s10879-017-9366-7.
 • Larsen, Anne Cecilie; Ulleberg, Pål & Rønnestad, Michael Helge (2017). Depersonalization reconsidered: An empirical analysis of the relation between depersonalization and cynicism in an extended version of the Maslach Burnout Inventory. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 69(3), s. 160–176. doi: 10.1080/19012276.2016.1227939.
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2017). Processes and changes experienced by clients during and after naturalistic good-outcome therapies conducted by experienced psychotherapists. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 27(4), s. 450–468. doi: 10.1080/10503307.2015.1119326.
 • Schröder, Thomas; Orlinsky, David; Rønnestad, Michael Helge & Willutzki, Ulrike (2015). Psychotherapeutic Process from the Psychotherapist’s Perspective. I Gelo, Omar Carlo Gioacchino; Pritz, Alfred & Rieken, Bernd (Red.), Psychotherapy Research: Foundations, Process, and Outcome. Springer. ISSN 978-3-7091-1381-3. s. 351–365. doi: 10.1007/978-3-7091-1382-0_18.
 • Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2015). Psychotherapists Growing Older: A Study of Senior Practitioners. Journal of Clinical Psychology. ISSN 0021-9762. 71(11), s. 1128–1138. doi: 10.1002/jclp.22223.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge; Høglend, Per Andreas; Havik, Odd E.; Solbakken, Ole Andre & Stiles, Tore C [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Love yourself as a person, doubt yourself as a therapist? Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 24(1), s. 48–60. doi: 10.1002/cpp.1977.
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2015). Patient and therapist perspectives on alliance development: Therapists' practice experiences as predictors. Clinical Psychology and Psychotherapy. ISSN 1063-3995. 22(4), s. 317–327. doi: 10.1002/cpp.1891.
 • Oddli, Hanne; Mcleod, John; Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2014). Strategies used by experienced therapists to explore client goals in early sessions of psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Councelling. ISSN 1364-2537. 16(3), s. 245–266. doi: 10.1080/13642537.2014.927380.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve; Ulleberg, Pål & Rønnestad, Michael Helge (2013). Psychotherapists' self-reports of their interpersonal functioning and difficulties in practice as predictors of patient outcome. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 23(1), s. 86–104. doi: 10.1080/10503307.2012.735775.
 • Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2013). Positive and negative cycles of practitioner development: Evidence, concepts and implications from a collaborative quantitative study of psychotherapists, The developing practitioner: Growth and stagnation of therapists and counselors. Routledge. ISSN 978-0-415-88459-4. s. 265–290.
 • Ulvik, Oddbjørg Skjær & Rønnestad, Michael Helge (2013). Cultural Discourses of Helping: Perspectives on What People Bring with Them when They Start Training in Therapy and Counseling, The developing practitioner: Growth and stagnation of therapists and counselors. Routledge. ISSN 978-0-415-88459-4. s. 37–52.
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd E.; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2013). The Contribution of the quality of therapists' personal lives to the development of the working alliance. Journal of Counseling Psychology. ISSN 0022-0167. 60(4), s. 483–495. doi: 10.1037/a0033643.
 • Stålsett, Gry; Gude, Tore; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2012). Existential dynamic therapy ("VITA") for treatment-resistant depression with Cluster C disorder: Matched comparison to treatment as usual. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 22(5), s. 579–591. doi: 10.1080/10503307.2012.692214.
 • Rønnestad, Michael Helge (2012). Evidensbasert praksis – En bekymringsfull styringsideologi? I Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Red.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. s. 159–178.
 • Skovholt, Thomas M. & Rønnestad, Michael Helge (2012). The Path Toward Mastery:Phases and Themes of Development. I Skovholt, Thomas M. (Red.), Becoming a Therapist: On the Path to Mastery. John Wiley & Sons. ISSN 978-0-470-40374-7. s. 181–202.
 • Oddli, Hanne & Rønnestad, Michael Helge (2012). How experienced therapists introduce the technical aspects in the initital alliance formation: Powerful decision makers supporting clients' agency. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 22(2), s. 176–193. doi: 10.1080/10503307.2011.633280.
 • Lorentzen, Steinar; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, D. E. (2011). Sources of influence on the professional development of psychologists and psychiatrists in Norway and Germany. European Journal of Psychotherapy & Councelling. ISSN 1364-2537. 13(2), s. 141–152. doi: 10.1080/13642537.2011.570016.
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2011). Veiledningsforskning: status og implikasjoner. I Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (Red.), Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01756-3. s. 163–184.
 • Rønnestad, Michael Helge & Skovholt, Thomas M. (2011). Om terapeuters profesjonelle utvikling og psykoterapiveiledning i et utviklingsperspektiv. I Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (Red.), Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01756-3. s. 45–66.
 • Reichelt, Sissel & Rønnestad, Michael Helge (2011). Kontraktetablering i veiledning. I Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (Red.), Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01756-3. s. 29–41.
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (2011). Veiledning i psykoterapeutisk arbeid: En introduksjon. I Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (Red.), Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01756-3. s. 15–26.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2011). Introduksjon til bokens innhold. I Von der Lippe, Anna Louise & Rønnestad, Michael Helge (Red.), Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39972-3. s. 15–28.
 • Lorentzen, Steinar; Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2010). Norske psykiatere som psykoterapeuter. Bakgrunn, klinisk erfaring, utdannelse, egenterapi og tilfredshet med jobb og tilværelsen forøvrig. Matrix. ISSN 0109-646X. 4, s. 275–287.
 • Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge & Willutzki, Ulrike (2010). SPR Collaborative Research Program on the Development of Psychotherapists. I Norcross,, John C.; VandenBos, Gary R. & Freedheim, Donald K. (Red.), History of Psychotherapy: Continuity and change. American Psychological Association (APA). ISSN 978-1-4338-0762-6. s. 375–381.
 • Rønnestad, Michael Helge; Willutzki, Ulrike & Tarragona, Margarita (2010). David E. Orlinsky: Developing psychotherapy research, researching psychotherapist development. I Castonguay, Louis G.; Muran, J. Christopher; Angus, Lynne; Hayes, Jeffrey A.; Ladany, Nicholas & Anderson, Timothy (Red.), Bringing psychotherapy research to life: Understanding change through the work of leading clinical researchers. American Psychological Association (APA). ISSN 978-1-4338-0774-9. s. 233–243.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). Therapist predictors of early patient-rated working alliance: A multilevel approach. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 20(6), s. 627–646. doi: 10.1080/10503307.2010.497633.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forskningens bidrag til kunnskap om psykoterapi. I Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. s. 23–43.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2009). En oppsummering. I Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. s. 613–640.
 • Rønnestad, Michael Helge (2009). Evidensbasert psykologisk praksis. I Grimen, Harald & Terum, Lars Inge (Red.), Evidensbasert profesjonsutøvelse. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-279-2. s. 39–61.
 • Rønnestad, Michael Helge & Tjersland, Odd Arne (2009). Å gå til psykololog. I Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (Red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01563-7. s. 267–283.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forskningens bidrag til kunnskap om psykoterapi, Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39073-7. s. 13–32.
 • Lippe, Anna Louise von der & Rønnestad, Michael Helge (2009). Det første kliniske møtet: Tekniske, formelle og interpersonlige aspekter, Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39073-7. s. 272–295.
 • Nerdrum, Per; Rustøen, Tone & Rønnestad, Michael Helge (2009). Psychological Distress Among Nursing, Physiotherapy and Occupational Therapy Students: A Longitudinal and Predictive Study. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 53(4), s. 363–378. doi: 10.1080/00313830903043133.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Skjerve, Jan; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 49–58.
 • Reichelt, Sissel; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed; Rønnestad, Michael Helge; Torgersen, Anne Mari & Jacobsen, Claus Haugaard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 5–27.
 • Skjerve, Jan; Nielsen, Geir Høstmark; Jacobsen, Claus Haugaard; Gullestad, Siri Erika; Hansen, Bjørg Røed & Reichelt, Sissel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 61(4), s. 28–48.
 • Rønnestad, Michael Helge (2008). Profesjonell utvikling. I Molander, Anders & Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00859-2. s. 279–294.
 • Lippe, Anna Louise von der; Monsen, Jon Trygve; Rønnestad, Michael Helge & Eilertsen, Dag-Erik (2008). Treatment failure in psychotherapy: The pull of hostility. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 18(4), s. 420–432. doi: 10.1080/10503300701810793.
 • Rønnestad, Michael Helge (2008). Evidensbasert praksis i psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45(4), s. 444–454.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønnestad, Michael Helge & Skovholt, Thomas M. (2013). The developing practitioner: Growth and stagnation of therapists and counselors. Routledge. ISBN 978-0-415-88459-4. 369 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Reichelt, Sissel (2011). Veiledning i psykoterapeutisk arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01756-3. 236 s.
 • Von der Lippe, Anna Louise & Rønnestad, Michael Helge (2011). Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39972-3. 355 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Det kliniske intervjuet. Gyldendal Akademisk. 302 s.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39073-7. 302 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rønnestad, Michael Helge; Orlinsky, David E.; Willutzki, Ulrike; Loeffler-Stastka, Henriette; Messina, Irene & Nissen-Lie, Helene, Amundsen (2021). Psychotherapy Trainees' Quality of Life: Demographic and Personal Factors and Implications, panel chaired by Ulrike Willutzki. Discussant .
 • Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Orlinsky, David E. & Rønnestad, Michael Helge (2021). The emotionally burdened psychotherapist: Personal and situational factors. Paper in panel: The impact of therapist effects: Improving patient outcomes and therapists’ wellbeing, chaired by Michael Barkham.
 • Apel, Marie-Kristin; Willutzki, Ulrike; Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2018). Childhood traumatic experiences and the development of psychotherapists.
 • Rønnestad, Michael Helge (2018). Organizing Collaborative Data Analyses-2.
 • Fernández-Álvarez, Javier; Molinari, Guadalupe; Maristany,, Mariana; Fernández-Álvarez, Héctor & Rønnestad, Michael Helge (2018). Preliminary Psychometric Properties of the Spanish version of the Brief Supervisory Alliance Scale (Trainee Form).
 • Hartmann, Armin; Orlinsky, David E. & Rønnestad, Michael Helge (2018). Therapists Characteristics That Predict Current and Overall Professional Development.
 • Orlinsky, D. E.; Hartmann, Armin & Rønnestad, Michael Helge (2018). Therapist Characteristics That Predict Positive and Negative Work Involvement with Clients.
 • Rønnestad, Michael Helge (2018). On expertise in psychotherapy. The Integrative Therapist, SOCIETY FOR THE INTEGRATION OF PSYCHOTHERAPY,. ISSN 2520-2464. 4(2), s. 17–26.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Oddli, Hanne; Nissen-Lie, Helene A; Mcleod, John; Rønnestad, Michael Helge & Halvorsen, Margrethe S. (2017). Goal consensus between client and therapist. A mixed-method study.
 • Homqvist, Rolf; Nissen-Lie, Helene A; Jørgensen, Carsten René; Broberg, Anders; Gustavsson, Per & Hau, Stephan [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2017). Enfäldiga riktlinjer för behandling av depression. Dagens nyheter. ISSN 1101-2447.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2016). Therapists’ early family care, personal therapy, and current life quality: Different tales from different countries.
 • Orlinsky, David E.; Schofield, Margot & Rønnestad, Michael Helge (2016). Early family experience, adult attachment style, and personal self in close relationships.
 • Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, D. E. (2016). Family-of-Origin Economic Wellbeing & Family Functioning, Early Care and Childhood Trauma or Abuse. Read by Orlinsky. .
 • Romano, Vera; Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge & Wiseman, Hadas (2016). Therapeutic orientation, theoretical breadth, and development of early career therapists.
 • Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge; Fraley, Meghan; Jacobsen, Claus Haugaard; Li, Yawen & Nielsen, Jan (2016). Psychotherapists` socioeconomic origins and early Family experience.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2016). Early family care, personal therapy and current life quality in psychotherapists: The «neutralizing» effect of personal therapy.
 • Rønnestad, Michael Helge; Orlinsky, D. E. & Wiseman, Hadas (2016). Professional development and personal therapy. I Norcross, John C.; VandenBos, Gary R. & Freedheim, Donald K. (Red.), APA Handbook of Clinical Psychology,Vol. 5., Education and Profession. American Psychological Association. ISSN 978-1-4338-2129-5. s. 223–235. doi: 10.1037/14774/-000.
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2015). Treatment factors of potential relevance to long-term outcome: -An exploration from the clients’ perspective.
 • Rønnestad, Michael Helge & Skovholt, Thomas M. (2015). The professional development of psychotherapists and counsellors: A tribute to professor Norman C. Gysbers.
 • Rønnestad, Michael Helge (2015). How supervisors help therapist trainees help clients change/Discussant.
 • Strauss, Bernhard; Orlinsky, D. E.; Rønnestad, Michael Helge; Castonguay, Louis G.; Hill, Clara & Taubner, Svenja [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Longitudinal study of psychotherapy training: Implementing a collaborative international multisite project: Preconference workshop of SPR-Interest Section for Training and Development.
 • Orlinsky, D. E. & Rønnestad, Michael Helge (2015). Psychotherapists growing older: A study of senior practitioners.
 • Rønnestad, Michael Helge (2015). Therapist factors/therapist expertise. Discussant.
 • Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, D. E. (2014). Grounded Theory of Psychotherapist Development.
 • Ekroll, Vidar Blokhus & Rønnestad, Michael Helge (2014). Paths to different post-therapy movements: A mixed methods follow-up study.
 • Rønnestad, Michael Helge; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe; Haavind, Hanne; Lippe, Anna Louise von der & Nissen-Lie, Helene A [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). The outcomes of therapies conducted by highly experienced therapists.
 • Nissen-Lie, Helene A; Rønnestad, Michael Helge & Monsen, Jon Trygve (2014). The therapist as a person and as a professional: How does this interplay affect patient outcome of psychotherapy?
 • Halvorsen, Margrethe S.; Benum, Kirsten; Haavind, Hanne; Von der Lippe, Anna Louise; Nissen-Lie, Helene A & Oddli, Hanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). How does alliance work develop in phases of psychotherapy?
 • Nissen-Lie, Helene A; Høglend, Per Andreas; Monsen, Jon Trygve; Havik, Odd E.; Rønnestad, Michael Helge & Solbakken, Ole Andre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Therapists' experiences of difficulties inpractice and their self-images (introjects). Does the interplay between thesefactors affect patient outcome from psychotherapy?
 • Nissen-Lie, Helene A; Havik, Odd. E.; Monsen, Jon Trygve; Høglend, Per Andreas & Rønnestad, Michael Helge (2012). Therapists' personal lives and alliance development.
 • Rønnestad, Michael Helge & Orlinsky, David E. (2010). Healing involvement and stressful involvement in early career therapists: Key factors in professional development.
 • Oddli, Hanne & Rønnestad, Michael Helge (2010). Looking for goal consensus - finding motivational, engaging dialogues: Challenging the concept of goal consensus in the initial phase of psychotherapy.
 • Halvorsen, Margrethe S.; Rønnestad, Michael Helge; Von der Lippe, Anna Louise; Axelsen, Eva; Haavind, Hanne & Gullestad, Siri Erika [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Convergence of alliance ratings in a sample of highly experienced teacher-therapists and their clients.
 • Nissen-Lie, Helene A; Monsen, Jon Trygve & Rønnestad, Michael Helge (2010). The influence of therapists' self-reported characteristics on patient outcome from therapy.
 • Rønnestad, Michael Helge & Lippe, Anna Louise von der (2009). Forord, Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39073-7. s. 5–6.
 • Romano, Vera; Orlinsky, David E. ; Wiseman, Hadas & Rønnestad, Michael Helge (2009). Theoretical Breadth Early in the Psychotherapist's Career: Help or Hindrance?
 • Nissen-Lie, Helene A & Rønnestad, Michael Helge (2016). The empirical evidence for psychotherapist humility as a foundation for psychotherapist expertise. Psychotherapy Bulletin, Association for the Advancement of Psychotherapy; div. 29 of the American Psychological Association.
 • Rønnestad, Michael Helge (2016). Is expertise in psychotherapy a useful construct? Psychotherapy Bulletin, Society for the Advancement of Psychotherapy, Division 29 of the American Psychological Association.
 • Oddli, Hanne; Halvorsen, Margrethe S. & Rønnestad, Michael Helge (2014). Expertise demonstrated: What does it mean to be an expert psychotherapist? Society for the Advancement of Psychotherapy, Div 29 of the American Psychological Association.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 14. apr. 2021 11:01

Forskergrupper