Fanny Duckert

Professor emeritus
Bilde av Fanny Duckert
Telefon +47-22845609
Mobiltelefon +47-91541841
Brukernavn
Besøksadresse Slemdalsveien 72 5. etg 0373 Oslo

​​​​​​Forskningsprosjekt:

I medienes søkelys: Betydningen av sosiale medier

Faglige aktiviteter siste 10 år:

 • Dekan Samfunnsvitenskapelig fakultet (2012-2015).
 • Professor, Psykologisk Institutt, UiO (1995-2018).

 • Styreleder, Forskningsprogrammet: ”Norge som Global Partner” (NorGlobal) i Norges Forskningsråd (NFR) (2009-2011)

 • Professor II, Nasjonalt Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF), UiO (2008-2011).

 • Styreleder, Den Internasjonale Sommerskole (ISS), UiO (2008-2011).

 • Styreleder, Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning (NUFU) og Norad’s Program for masterstudier (NOMA), Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (NORAD/SIU) (2006-2011).

 • Fagrådsleder, Nasjonalt Kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) (2003-2011).

 • Leder,  Nord-Sør-utvalget, UiO. (2008-2011).

 • Instituttleder Psykologisk Institutt (2002-2007).

 • Rektorkandidat (2005).

 • Leder, Kultur- og velferdsutvalget, UiO (2005-2007).

 • Visiting Professor, University of Limpopo, Sør Afrika (1997-2003)

Faglige interesser:

 • Effekter av negativ medie-eksponering.

 • Kommunikasjon og ledelse

 • Akademisk kompetansebygging

 • Helse og livsstilsproblemer

 • Tidlig intervensjon og forebygging av frafall i rusbehandling

 • Mat og kultur

Utdannelse:

 • Cand.Psychol ,  Dr.Philos  ved UiO. Professor siden 1995.  Spesialist i klinisk psykologi  siden 1984.

Emneord: Sosialpsykologi, Helsepsykologi, Ledelse, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Publikasjoner

Karlsen, K.E & Duckert, F. (2018) Powerful and Powerless: Psychological Reactions of Norwegian Politicians Exposed in Media Scandals. International Journal of Communication 12, 1-19. 

Karlsen, K.E. & Duckert, F. (2018). Mestring av kritisk medieomtale. Norsk medietidsskrift. 25; 3, 1-21. Doi: 10.18261/ISSN.0805-9535-2018-03-04.

Karlsen, K.E. & Duckert, F. (2017).  Å være i medienes søkelys. Enkeltindividenes erfaringer. Norsk medietidsskrift. 24:3, 1-18.

Duckert, F. & Karlsen, K.E. (2017). I medienes søkelys. Eksponering, stress og mestring. Gyldendal akademiske. Oslo.

Nesvåg, S. & Duckert, F. (2015) Work-related drinking and processes of social integration and marginalization in two Norwegian workplaces. Culture and Organization. ISSN 1475-9551. .doi: 10.1080/14759551.2015.1021800.

Brendryen, H., Lund, I.O., Johansen, A., Riksheim, M., Nesvåg, S. & Duckert, F. (2014). Balance - a pragmatic randomized controlled trial of an intensive self-help alcohol intervention. Addiction. ISSN 0965-2140. 109(2), s. 218-226. doi: 10.111/add.1283.

Brendryen, H., Johansen, A., Nesvåg, S., Kok, G. & Duckert, F. (2013). Construction a Theory- and Evidence-based Treatment Rationale for Complex eHealth Interventions: Development of an Online Alcohol Intervention Using an Intervention Mapping Approach. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 2(1). doi: 10.2196/resprot.2371.

Brorson, H.H., Arnevik, E.K., Rand-Hendriksen, K. & Duckert, F. (2013). Drop-out from addiction treatment: A system review of risk factors. Clinical Psychology Review. ISSN 0272-7358. 33(8), s 1010-1024. doi: 10.1016/j.cpr.2013.07.007.

Kaldestad Hanstveit, A.M., Ryan Hovland, E.S. & Duckert, F. (2012). Inn og ut av superstjernestatus. Identitetsprosesser hos unge ved kortvarig medieeksponering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49, s. 843-853.

Bramness, J.G, Clausen, T., Duckert, F., Ravndal, E. & Waal, H. (2011). Addiction Research Centres and the Nurturing of Creativity; The Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF). Addiction, Vol.106 (8), 1381-1385.

Dageid, W., Sliep, Y., Akintola. O. & Duckert, F. (Ed.) (2011): Response-ability in the era of AIDS. Sun Press, Stellenbosch.

Duckert, F., Drodz, F. & Kraft, P. (2011). Alkoholproblemer på arbeidsplassen. En arena for tidlig intervensjon via nye medierTidsskrift for norsk psykologforening.

Duckert, F. & Vaage, S.T. (2011). Organizational challenges in creating care and support  services for HIV-positive individuals in rural South Africa. In: Dageid, W., Sliep, Y., Akintola. O. & Duckert, F. (Ed.) (2011): Response-ability in the era of AIDS. Sun Press, Stellenbosch, 49-76.

Kale, E., Ahlberg, N. & Duckert, F. (2010) Hvordan håndterer helsepersonell språklige barrierer? Tidsskrift for norsk psykologforening, 47. 818-23.

Mohaupt, H. & Duckert F. (2010): Barn av rusmiddelmisbrukere – Hva vet vi om deres situasjon? Tidsskrift for norsk psykologforening, 47. 208-14.

Duckert, F. (2009) Velkommen hjem til oss. Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden. Seriti Forlag, Oslo.

Mashego T.A. & Duckert. F. (2009). The art of mentoring. University of Limpopo Press, Polokwane, South Africa..

Pillay B. & Duckert, F., (2009): Early Intervention of Alcohol Abuse Problems in South Africa. A Cognitive Behavioural Model. The Psychological Society of South Africa, Cape Town, Zebra Press

Duckert, F., Lossius, K., Ravndal, E. & Sandvik, B. (2008). Kvinner og Alkohol. Universitetsforlaget, Oslo.

Nesvåg, S., Backer-Grøndahl, A., Duckert, F., Enger, Ø., Huseby, G. & Kraft, P. (2007). Tidlig intervensjon på rusfeltet – en kunnskapsoppsummering. IRIS rapport, Stavanger, ISBN: 978-82-490-0511-6.

Dageid, W. & Duckert, F (2008). : Balancing Between Normality and Social Death: Black, Rural, South African Women Coping with HIV/AIDS. Qualitative Health Research, 18 (2), 381-391

Duckert, F. (2007). Therapy as a Black Box.  Addiction, 102, 863-866.

Duckert, F. (2007). Kvinne og leder – en umulig kombinasjon? Impuls - Tidsskrift for psykologi,1. 9-17

Dageid, W. & Duckert, F. (2007). The process of evaluating a capacity-building support initiative for HIV positive South Africans. Evaluation and Program Planning, 30, 182-195.

Duckert, f. & Lie, G. (2006) Red.: Møter med det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Desember

Ahlberg, N. & Duckert, F. (2006) Minoritetsklienter som helsefaglig utfordring. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 43, pp1276-1281

Duckert, F. (2006) Studentveiledning i et tverrkulturelt perspektiv. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 43, pp.133.-1335.

Duckert, F. & Lie, G. (2006) Møter med det multikulturelle Norge, Tidsskrift for Norsk psykologforening, 43, 1266-1267.

 


 

 • Mohaupt, Henning; Duckert, Fanny & Askeland, Ingunn Rangul (2020). How Do Memories of Having Been Parented Relate to the Parenting-Experience of Fathers in Treatment for Intimate Partner Violence? A Phenomenological Analysis. Journal of Family Violence.  ISSN 0885-7482. . doi: 10.1007/s10896-020-00210-z
 • Duckert, Fanny & Karlsen, Kim Egdar (2019). The Struggle for Control: How do Norwegian TV-Celebrities Deal With Critical Media Exposure?. Studies in Media and Communication.  ISSN 2325-8071.  7(2), s 68- 76 . doi: https://doi.org/10.11114/smc.v7i2.4608
 • Mohaupt, Henning; Duckert, Fanny & Askeland, Ingunn Rangul (2019). How Do Men in Treatment for Intimate Partner Violence Experience Parenting their Young Child? A Descriptive Phenomenological Analysis.. Journal of Family Violence.  ISSN 0885-7482.  june, s 1- 13 . doi: 10.1007/s10896-019-00083-x
 • Karlsen, Kim Egdar & Duckert, Fanny (2018). Mestring av kritisk medieomtale. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  25(3), s 1- 21 . doi: 10.18261/ISSN.0805-9535-2018-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Kim Egdar & Duckert, Fanny (2018). Powerful and Powerless: Psychological Reactions of Norwegian Politicians Exposed in Media Scandals. International Journal of Communication.  ISSN 1932-8036.  12, s 1- 19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna Beate; Duckert, Fanny & Nesvåg, Sverre (2017). A Pilot Randomized Controlled Trial of an Internet-Based Alcohol Intervention in a Workplace Setting. International Journal of Behavioral Medicine.  ISSN 1070-5503.  24(5), s 768- 777 . doi: 10.1007/s12529-017-9665-0
 • Karlsen, Kim Egdar & Duckert, Fanny (2017). Å være i medienes kritiske søkelys: enkeltindividenes erfaringer. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  24(3) . doi: 10.18261/issn.0805-9535-2017-03-03 Vis sammendrag
 • Nesvåg, Sverre & Duckert, Fanny (2017). Work-related drinking and processes of social integration and marginalization in two Norwegian workplaces. Culture and Organization.  ISSN 1475-9551.  23(3), s 157- 176 . doi: 10.1080/14759551.2015.1021800
 • Mohaupt, Henning & Duckert, Fanny (2016). Parental reflective functioning in fathers who use intimate partner violence: findings from a Norwegian clinical sample. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  68(4), s 272- 286 . doi: 10.1080/19012276.2016.1162107
 • Nordheim, Kristoffer; Walderhaug, Espen; Alstadius, Ståle; Kern-Godal, Ann; Arnevik, Espen Kristian & Duckert, Fanny (2016). Young adults' reasons for dropout from residential substance use disorder treatment. Qualitative Social Work.  ISSN 1473-3250.  17(1), s 24- 40 . doi: 10.1177/1473325016654559
 • Brendryen, Håvar; Lund, Ingunn Olea; Johansen, Ayna; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre & Duckert, Fanny (2014). Balance-a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention. Addiction.  ISSN 0965-2140.  109(2), s 218- 226 . doi: 10.1111/add.12383 Vis sammendrag
 • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Nesvåg, Sverre; Kok, Gerjo & Duckert, Fanny (2013). Constructing a Theory- and Evidence-Based Treatment Rationale for Complex eHealth Interventions: Development of an Online Alcohol Intervention Using an Intervention Mapping Approach. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  2(1) . doi: 10.2196/resprot.2371
 • Brorson, Hanne Helene; Arnevik, Espen Kristian; Rand-Hendriksen, Kim & Duckert, Fanny (2013). Drop-out from addiction treatment: A systematic review of risk factors. Clinical Psychology Review.  ISSN 0272-7358.  33(8), s 1010- 1024 . doi: 10.1016/j.cpr.2013.07.007
 • Hanstveit, Anne Marthe Kaldestad; Hovland, Ellen Sofie Ryan & Duckert, Fanny (2012). Inn i og ut av superstjernestatus: Identitetsprosesser hos unge ved kortvarig medieeksponering.. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  9, s 843- 853
 • Kaldestad Hanstveit, Anne Marthe; Ryan Hovland, Ellen Sofie & Duckert, Fanny (2012). Inn og ut av superstjernestatus. Identitetsprosesser hos ung ved kortvarig medieeksponering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49, s 843- 853 Vis sammendrag
 • Bramness, Jørgen Gustav; Clausen, Thomas; Duckert, Fanny; Ravndal, Edle & Waal, Helge (2011). Addiction Research Centres and the Nurturing of Creativity The Norwegian Centre for Addiction Research (SERAF). Addiction.  ISSN 0965-2140.  106(8), s 1381- 1385 . doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03086.x
 • Dageid, Wenche; Sliep, Yvonne; Akintola, Olagoke & Duckert, Fanny (2011). Introduction: The role of social capital in promoting community-based care and support for people living with HIV/AIDS in KwaZulu-Natal, South Africa, In Wenche Dageid; Yvonne Sliep; Olagoke Akintola & Fanny Duckert (ed.),  Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support.  AFRICAN SUN MeDIA.  ISBN 978-1-920383-14-5.  Kapittel 1 introduksjon.  s 1 - 22
 • Duckert, Fanny; Drozd, Filip & Kraft, Pål (2011). Alkoholproblemer på arbeidsplassen - en arena for tidlig intervensjon via nye medier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  48, s 767- 773 Vis sammendrag
 • Duckert, Fanny & Vaage, Ståle Tofte (2011). Organizational challenges in creeating care and support services for HIV-positive individuals in rural South Africa, In Wenche Dageid; Yvonne Sliep; Olagoke Akintola & Fanny Duckert (ed.),  Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support.  AFRICAN SUN MeDIA.  ISBN 978-1-920383-14-5.  Chapter 3.  s 49 - 76
 • Sliep, Yvonne; Dageid, Wenche; Akintola, Olagoke & Duckert, Fanny (2011). Conclusions and visions: Building social capital in community care and support, In Wenche Dageid; Yvonne Sliep; Olagoke Akintola & Fanny Duckert (ed.),  Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support.  AFRICAN SUN MeDIA.  ISBN 978-1-920383-14-5.  Kapittel 14.  s 269 - 285
 • Kale, Emine; Ahlberg, Nora Louise & Duckert, Fanny (2010). Hvordan håndterer helsepersonell språklige barrierer? : en undersøkelse av tolkebruk i helsevesenet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(9), s 818- 823
 • Mohaupt, Henning & Duckert, Fanny (2010). Barn av rusmiddelmisbrukere - drøfting av sentrale risikofaktorer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  47(5), s 408- 414
 • Dageid, Wenche & Duckert, Fanny (2008). Balancing between normality and social death: Black, rural, south African women coping with HIV/AIDS. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  18 . doi: 10.1177/1049732307312070
 • Dageid, Wenche & Duckert, Fanny (2007). The process of evaluating a capacity-building support initiative for HIV positive South Africans. Evaluation and Program Planning.  ISSN 0149-7189.  30, s 381- 391 . doi: 10.1016/j.evalprogplan.2007.06.008
 • Ahlberg, Nora & Duckert, Fanny (2006). Minoritetsklienter som helsefaglig utfordring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  43(12), s 1276- 1281
 • Duckert, Fanny (2006). Studentveiledning i et tverrkulturelt perspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (12), s 1333- 1335
 • Duckert, Fanny & Gro Therese, Lie (2006). Møter med det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (12), s 1266- 1267
 • Duckert, Fanny (2001). Kjønnsforskjeller i kunnskap og holdninger til HIV/AIDS blant sorte studenter i Sør Afrika. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  37, s 1160- 1162
 • Dageid, Wenche & Duckert, Fanny (2001). Psychology in a Cultural Context - Implications for Education, In  Learning through Cross-Cultural Exposure. Experiences from an Academic Capacity Building Co-operation Programme between a Norwegian and a South African University.  Department of Psychology, University of Oslo.  ISBN 82-569-1866-7.  chapter 12.  s 103 - 110
 • Duckert, Fanny (2000). Hvilke endringer i drikkemønster kan forventes etter behandling?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  17(1), s 22- 32
 • Duckert, Fanny (2000). Psykologer som morgendagens ledere?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  37(6), s 552- 556
 • Duckert, Fanny (2000). What kind of changes can be expected in drinking patterns after treatment?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  17, s 68- 77
 • Duckert, Fanny; Skule, Cecilie & Tjore, Øyvin (1999). Depresjon hos problemdrikkere - en hindring for behandling?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  6(36), s 545- 551
 • Duckert, Fanny (1998). Alcohol Related Problems: TREatment and Rehabilitation in Norway, In Ole-Jørgen Skog (ed.),  Alcohol and Drugs: The Norwegian Experience.  National Directorate for the Prevention of Alcohol and Drug Problems/ICAA.  ISBN 82-90594-11-9.  s 114 - 125
 • Duckert, Fanny (1998). Producing irreversible change: The process of transforming an old-fashioned hospital into a modern treatment centre, In Steve Baldwin (ed.),  Needs Assessment & Community Care.  Butterworth-Heinemann, Oxford, England.  ISBN 0-7506-2435-3.  s 169 - 185
 • Duckert, Fanny (1997). Kontrolprincippet og alkohol. Månedsskrift for praktisk lægegerning.  ISSN 0373-2746.  75, s 355- 363
 • Duckert, Fanny (1996). Behandlingsevaluering i et klinisk perspektiv, I: Helge Waal & Fanny Duckert (red.),  Behandling av rusmiddelproblemer. Nytter det,- og hva koster det?.  Rusmiddeldirektoratet, Oslo.  ISBN 82-90594-66-6.  s 53 - 66
 • Duckert, Fanny (1993). "Kontrollert Drikking" et motsetningsfullt område i behandlingen av mennesker med alkoholproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  30(7), s 659- 667
 • Duckert, Fanny (1993). Predictive Factors for Outcome of Treatment for Alcohol Problems. Journal of Substance Abuse Treatment.  ISSN 0740-5472.  (5), s 31- 41
 • Skog, Ole Jørgen & Duckert, Fanny (1993). The development of alcoholics' and heavy drinkers' consumption: A longitudinal study. Journal of Studies on Alcohol.  ISSN 0096-882X.  54, s 178- 188 Vis sammendrag
 • Duckert, Fanny (1992). What happens to Drinking after Therapeutic Intervention?. British Journal of Addiction.  ISSN 0007-0890.  (87), s 1457- 1467
 • Duckert, Fanny & Mørland, Jørg (1992). Co-variation between Biological Markers and Self-Reported Alcohol Consumption. Alcohol and Alcoholism.  ISSN 0735-0414.  5, s 545- 555
 • Duckert, Fanny & Mørland, Jørg (1990). Disulfiram og Kalsiumkarbamid - Virkningsmekanisme, bivirkninger of klinisk bruk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10), s 1224- 1228

Se alle arbeider i Cristin

 • Duckert, Fanny & Karlsen, Kim Egdar (2017). I medienes søkelys: eksponering, stress og mestring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50381-6.  295 s.
 • Dageid, Wenche; Sliep, Yvonne; Akintola, Olagoke & Duckert, Fanny (ed.) (2011). Response-ability in the era of AIDS. Building social capital in community care and support. AFRICAN SUN MeDIA.  ISBN 978-1-920383-14-5.  299 s.
 • Duckert, Fanny (2009). Velkommen hjem til oss! Gjester, mat og vertskap i en multikulturell verden. Seriti Forlag.  ISBN 9788299646710.  219 s.
 • Duckert, Fanny & Pillay, Basil (2009). Early Intervention of Alcohol Abuse Problems in South Africa. A Cognitive Behavioural Approach. PsySSA Press.  ISBN 978-0-620-43611-3.  182 s. Vis sammendrag
 • Duckert, Fanny; Lossius, Kari; Ravndal, Edle & Sandvik, Bente (2008). Kvinner og alkohol. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00868-4.  176 s. Vis sammendrag
 • Duckert, Fanny (2003). Alkohol og livsstil. Strategier for moderasjon. Seriti Forlag.  ISBN 82-996467-0-7.  207 s.
 • Waal, Helge & Duckert, Fanny (red.) (1996). Behandling av rusmiddelproblemer. Rusmiddeldirektoratet og Statens institutt for alkohol og narkotikaforskning, Oslo.  ISBN 82-90594-66-6.  12 s.
 • Waal, Helge & Duckert, Fanny (1996). Behandling av rusmiddelproblemer. Nytter det,- og hva koster det?. Rusmiddeldirektoratet og SIFA.  ISBN 82-90594-66-6.  143 s.
 • Duckert, Fanny (1995). Fest i en fei. Kokebok for travle, men gjestfrie mennesker. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22124-6.  126 s.
 • Duckert, Fanny (1991). Balansekunst - En bruksbok for mestring av alkohol. Tiden Norsk Forlag.  ISBN 82-10-03386-7.  141 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvalnes, Øyvind & Duckert, Fanny (2018). Alkoledelse. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Kvalnes, Øyvind & Duckert, Fanny (2018). Fanfare for flørten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Larsen, Elin Strand & Duckert, Fanny (2017). Bokbad med Fanny Duckert - I medienes søkelys.
 • Duckert, Fanny (2016). Å bistå med endring av alkoholvaner - tidlig intervensjon ved alkoholproblemer. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri.  jul2016 . doi: https://bestprac.no/a-bista-med-en-endring-av-alkoholvaner-tidlig-intervensjon-ved-alkoholproblemer/
 • Brendryen, Håvar; Johansen, Ayna; Lund, Ingunn Olea; Riksheim, Marianne; Nesvåg, Sverre & Duckert, Fanny (2014). Effekten av et nettbasert program for alkoholforebygging (Balance).
 • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny; Nesvåg, Sverre & Johansen, Ayna (2012). An RCT of a web-based early-intervention for hazardous drinkers.
 • Brendryen, Håvar; Duckert, Fanny & Nesvåg, Sverre (2011). An RCT of an internet based early intervention for alcohol.
 • Selbekk, Anne Schanche & Duckert, Fanny (2009). Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartlegging og kunnskapsoppsummering.
 • von der Lippe, Anni; Duckert, Fanny & Braathen, Leif (2009). Psykologi blir profesjon, I: Siri Erika Gullestad; Bjørn Killingmo & Svein Magnussen (red.),  Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01563-7.  16.  s 237 - 252
 • Ravndal, Edle; Duckert, Fanny & Lossius, Kari (2008). Snarvei til fortapelse? Kronikk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Dageid, Wenche; Sedumedi, Susan D. & Duckert, Fanny (2007). Exploring perceptions and emotional burdens of HIV/AIDS health care workers.
 • Duckert, Fanny (2007). Therapy as a black box. Addiction.  ISSN 0965-2140.  102(6), s 865- 866
 • Rønnestad, Michael Helge & Duckert, Fanny (2006). Høringsuttalelse fra Psykologisk instiutt, UiO til Norsk Psykologforening: Evidensbasert praksis i psykologi.
 • Borge, Anne Inger Helmen & Duckert, Fanny (2006). Psykologiprofessorar: - Forskningsetikk må inn på alle kurs. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Duckert, Fanny (2006). Dagen derpå. For å få til hvite dager, kan det være nødvendig med nye ritualer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Den kompliserte rusen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Duckert, Fanny (2006). Den lunefulle hukommelsen: Husker vi egentlig det vi husker?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). En farlig støttespiller: Karen er karrierekvinne og mor, og har en vond klump i magen. For å bli kvitt den drikker hun stadig oftere. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Fotarbeid for folket: Hva gjør du mellom 12 og 13 i dag?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Hvem eier et barn? Det er mange dilemmaer ved adopsjon. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Hvit paranoia: Verden er ikke så farlig som mange vil ha det til. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Hvorfor er jeg alltid så trøtt? Skippertaksmetoden fungerer på så mangt. Men får du for lite søvn, er det vanskelig å ta seg inn igjen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Mors assistent: I det moderne samfunn er det en økende tendens til demonsiering av men. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Sjalusispøkelset: Hvordan tøyler vi demonene i oss?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Sjefen fra helvete: Vi har en ambivalens overfor kvinner med makt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Sosiale steretypier: Tør vi peke ut en helt annen?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Stille desperasjon: Etter hvert går det opp for ham at han egentlig har levd et ganske ensomt liv. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2006). Øyeblikkets erkjennelse: Tre sekunder er tiden det tar å analysere og konkludere når du møter et menneske for første gang. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (2003). Den store utfordringen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (2604), s 50
 • Duckert, Fanny; Mørland, Jørg & Finset, Arnstein (2003). Forskning på rusmiddelfeltet - En oppsummering av kunnskap om effekt av tiltak.
 • Duckert, Fanny (2001). Det finnes ingen universell psykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  38, s 1160- 1162
 • Duckert, Fanny (2001). Learning through Cross-Cultural Exposure. Experiences from an Academic Capacity Building Co-operation Programme between a Norwegian and a South African University.
 • Duckert, Fanny & Franks, Peter E. (2001). The Psychology Cooperation Programme between the University of Oslo (UIO) and the UNiversity of the North (UNIN).
 • Duckert, Fanny & Mashego, Terry (2001). Developing a Student Focused Mentoring Programme for Graduate and Post Graduated Students.
 • Duckert, Fanny (1999). Er psykologer egnet som morgendagens ledere?.
 • Duckert, Fanny (1999). TOPPLEDER OG KVINNE - Perspektiver på ledelse i offentlig forvaltning. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  s 25- 27
 • Duckert, Fanny (1999). The challenge of developing a research culture at the historically black universities in South Africa.
 • Duckert, Fanny (1998). Cognitive-behavioural therapy of substance abuse - with special reference to the South African scene.
 • Duckert, Fanny (1998). Sør Afrikansk psykologi ved en skillevei. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Duckert, Fanny & Sundby, Johanne (1998, 01. juli). Hvem skal få lov til å adoptere? Kommentarer til de nye retningslinjene for godkjenning av adopsjonshjem ved utenlandsadopsjon. [Radio].  Statens Ungdoms- og adopsjonskontor.
 • Duckert, Fanny & Ulvund, Stein Erik (1998). Adopsjon den beste omsorg for barn i nød. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Duckert, Fanny (1996). Behandling av alkoholproblemer - En viktig oppgave for helsepsykologien. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33(8), s 755- 764
 • Duckert, Fanny (1996). Kvalifisering for ledelse innen grunnutdanningen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  33, s 755- 764
 • Waal, Helge & Duckert, Fanny (red.) (1996). Behandling av rusmiddelproblemer. Nytter det,- og hva koster det?.
 • Duckert, Fanny (1994). Identification and management of alcohol problems in primary health care - Comments on the WHO report: "Brief Intervention for Alcohol Problems". Addiction.  ISSN 0965-2140.  (89), s 667- 668
 • Duckert, Fanny (1993). Alcohol Problems and Treatment: Follow-up studies of problem-drinkers with special reference to drinking behaviour.
 • Duckert, Fanny (1991). Fagfolk og Minnesotamodellen - Hvorfor så tafatte?. Nordisk Alkoholtidskrift.  ISSN 0789-6069.  (2), s 61- 63

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:29 - Sist endret 14. jan. 2019 09:37