Ellen Hartmann

Professor emeritus
Bilde av Ellen Hartmann
English version of this page
Mobiltelefon +47-98611947
Rom V02-01/02
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Psykologisk institutt Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Forskningsområde er personlighetsvurdering (personality assessment) med bruk av Rorschach-metoden og ulike selvrapporteringstester, har flere pågående prosjekter innenfor dette feltet sammen med førsteamanuensis Cato Grønnerød ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Catharina E. Wang og stipendiat Marianne Halvorsen ved Universitetet i Tromsø

 • Veileder PhD arbeidene til stipendiatene Peder B. Nørbech og Marianne Opaas

 • Consulting editor of Journal of Personality Assessment.

 • Andre interesseområde er psykoterapi, arbeider innenfor et interpersonlig psykodynamisk og integrative perspektiv

 • Spesielt opptatt av hvordan samspillet mellom klient og terapeut påvirker terapiutfall

 • Et annet interessefelt er psykologiske analyser av Ibsens dramaer

Undervisning

Bakgrunn

 • Utdannet ved Universitetet i Oslo. Cand. psychol. i 1970

 • Først ansatt ved Universitetet i Bergen og fra 1979 ved Universitetet i Oslo.

 • Har også jobbet ved Universitetet i Tromsø, først som professorstipendiat fra 1996-1999 og fra 2001-2008 som professor-II

 • Ble professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i 2001

 • Hun er leder av Klinikk for dynamisk psykoterapi ved Psykologisk institutt og leder av klinsik faggruppe

 • Har siden 2003 vært nestleder i styret i Rådet for psykisk helse

Priser

 • Undervisningspris ved Universitetet i Tromsø 1996

 • Bjørn Christiansens minnepris i 1998

Verv

 • Leder av klinisk faggruppe, PSI

 • Klinikkleder DT, PSI

 • Nestleder i Rådet for psykisk helse

Emneord: Klinisk psykologi

Publikasjoner

Hartmann, Ellen & Grønnerød, Cato (2009). Rorschach Variables and Big Five Scales as Predictors of Military Training Completion: A Replication Study of the Selection of Candidates to the Naval Special Forces in Norway.      Journal of Personality Assessment.  91(3), s 254- 264

Hartmann, Ellen (2009). Det kliniske intervjuet i et interpersonlig psykoanalytisk perspektiv, I:  Det kliniske intervjuet, 2. utgave.  Gyldendal Akademisk,  kapittel 4.  s 73 - 88

Hartmann, Ellen; Nørbech, Peder C. Bryhn & Grønnerød, Cato (2006). Psychopathic and non- psychopathic violent offenders on the Rorschach: Discriminative features and comparison with schizophrenic inpatient    and university student samples.. Journal of Personality Assessment,  86(3), s 291- 305

Hartmann, Ellen (2004). Ibsen's motherless women. Ibsen Studies.  IV(1), s 80- 91

Hartmann, Ellen; Wang, Catharina E.; Berg, Marit & Sæther, Line (2003). Depression and vulnerability as assessed by the Rorschach method. Journal of Personality Assessment,  3(81), s 242- 255

Hartmann, Ellen (1997). The Lady from the Sea in a Mythologic and Psychoanalytic perspective.. Contemporary approaches to Ibsen.  IX, s 133- 146

Hartmann, Ellen (1992). Mors og barnehagens betydning for barns skolegang, utdanning og utvikling av selvstendighet og autonomi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.   29, s 716- 730

 • Opaas, Marianne & Hartmann, Ellen Johanne (2021). Traumatized Refugees in Psychotherapy: Long-Term Changes in Personality, Mental Health, Well-Being, and Exile Life Functioning. Journal of Nervous and Mental Disease. ISSN 0022-3018. doi: 10.1097/NMD.0000000000001396.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2020). Den gåtefulle Hedda. En empatisk psykologisk lesning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 57(3), s. 192–203.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Benum, Kirsten (2017). Rorschach Assessment of Two Distinctive Personality States of a Person With Dissociative Identity Disorder. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 101(2), s. 213–228. doi: 10.1080/00223891.2017.1391273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nørbech, Peder C. Bryhn; Fodstad, Lars; Kuisma, Irene; Lunde, Ketil Berge & Hartmann, Ellen Johanne (2016). Incarcerated Violent Offenders’ Ability to Avoid Revealing Their Potential for Violence on the Rorschach and the MMPI–2. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 98(4), s. 419–429. doi: 10.1080/00223891.2015.1129613.
 • Opaas, Marianne; Hartmann, Ellen Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Varvin, Sverre (2016). Relationship of Pretreatment Rorschach Factors to Symptoms, Quality of Life, and Real-Life Functioning in a 3-Year Follow-Up of Traumatized Refugee Patients. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 98(3), s. 247–260. doi: 10.1080/00223891.2015.1089247. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nørbech, Peder C. Bryhn; Grønnerød, Cato & Hartmann, Ellen Johanne (2016). Identification with a violent and sadistic aggressor: A rorschach study of criminal debt collectors. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 98(2), s. 135–145. doi: 10.1080/00223891.2015.1063502.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2015). Fraværet av gjensidig kjærlighet. Hvordan kan man forstå Peer Gynt psykologisk? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(1), s. 60–69.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Hartmann, Terje (2014). The impact of exposure to Internet-based information about the Rorschach and the MMPI-2 on psychiatric outpatients' ability to simulate mentally healthy test performance. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 96(4), s. 432–444. doi: 10.1080/00223891.2014.882342.
 • Grønnerød, Cato; Overskeid, Geir & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Under Skinner's Skin: Gauging a Behaviorist From His Rorschach Protocol. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 95(1), s. 1–12. doi: 10.1080/00223891.2012.696081.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Halvorsen, Marianne & Wang, Catharina E. (2013). Rorschach Variables and Dysfunctional Attitudes as Measures of Depressive Vulnerability: A 9-Year Follow-Up Study of Individuals With Different Histories of Major Depressive Episodes. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 95(1), s. 26–37. doi: 10.1080/00223891.2012.713881.
 • Nørbech, Peder C. Bryhn; Crittenden, Patricia M. & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Self-Protective Strategies, Violence and Psychopathy: Theory and a case presentation. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 95(6), s. 571–584. doi: 10.1080/00223891.2013.823441.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2013). Klienten som medterapeut. I Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3598-7. s. 269–290.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2013). Hva er virksomt i psykoterapi? Integrering av klinisk og forskningsbasert kunnskap. I Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3598-7. s. 21–49.
 • Nørbech, Peder C. Bryhn; Crittenden, Patricia M. & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Self-Protective Strategies, Violence and Psychopathy: Theory and a Case Study. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 95(6), s. 571–584. doi: 10.1080/00223891.2013.823441.
 • Opaas, Marianne & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Rorschach Assessment of Traumatized Refugees: An Exploratory Factor Analysis. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 95(5), s. 457–470. doi: 10.1080/00223891.2013.781030.
 • Grønnerød, Cato & Hartmann, Ellen Johanne (2010). Moving Rorschach Scoring Forward. The RN-Rorschach Scoring System as an Exemplar of Simplified Scoring. Rorschachiana. ISSN 1192-5604. 31(1), s. 22–41. doi: 10.1027/1192-5604/a000003.
 • Lippe, Anna Louise von der; Eilertsen, Dag-Erik; Hartmann, Ellen Johanne & Killén, Kari (2010). The role of maternal attachment in children's attachment and cognitive executive functioning: A preliminary study. Attachment & Human Development. ISSN 1461-6734. 12(5), s. 429–444. doi: 10.1080/14616734.2010.501967.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2009). Det kliniske intervjuet i et interpersonlig psykoanalytisk perspektiv, Det kliniske intervjuet, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39073-7. s. 73–88.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Grønnerød, Cato (2009). Rorschach Variables and Big Five Scales as Predictors of Military Training Completion: A Replication Study of the Selection of Candidates to the Naval Special Forces in Norway. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 91(3), s. 254–264. doi: 10.1080/00223890902794309.
 • Vanem, Per -Christian; Krog, D & Hartmann, Ellen Johanne (2008). Assessment of substance abusers on the MCMI-III and the Rorschach. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 49, s. 83–91.
 • Lippe, Anna Louise von der; Hartmann, Ellen Johanne & Killén, Kari (2007). Ego-resiliens som moderator mellom risiko og utfall. I Borge, Anne Inger Helmen (Red.), Resiliens i praksis. Teori og empiri i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-35935-2. s. 39–51.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Nørbech, Peder C. Bryhn & Grønnerød, Cato (2006). Psychopathic and non-psychopathic violent offenders on the Rorschach: Discriminative features andcomparison with schizophrenic inpatient and university student samples. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 86(3), s. 291–305.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2004). Ibsen's motherless women. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. IV(1), s. 80–91.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2004). Ibsen's motherless women. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Vanem, Per-Christian (2003). Rorschach administration: A comparison of the effect of two instructions given to an inpatient sample of drugs addicts. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. s. 145–151.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Sunde, T; Kristensen, W & Martiniussen, M (2003). Psychological measures as predictors of military training performance. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 80, s. 88–99.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Wang, C.E.; Berg, M J & Sæther, Line (2003). Depression and vulnerability as assessed by the Rorschach method. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 81, s. 243–256.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2003). Fruen fra havet i et mytologisk og psykoanalytisk perpektiv. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 57, s. 32–39.
 • Hartmann, Ellen; Sunde, Tore; Kristensen, Wenche & Martinussen, Monica (2003). Psychological Measures as Predictors of Military Training Performance. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 80, s. 88–99.
 • Hartmann, Ellen; Wang, Catharina E.; Berg, Marit & Sæther, Line (2003). Depression and vulnerability as assessed by the Rorschach method. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 3(81), s. 242–255.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2001). Rorschach administration: A comparison of the effect of two instructions. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 76((3)), s. 460–470.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2000). Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon. I Axelsen, E. Dalsgaard & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–19.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2000). Pasienten som veiviser i det terapeutiske terreng. I Axelsen, E. Dalsgaard & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Damm Akademisk. s. 164–186.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2000). Fra drift til selv: Konsekvenser for dynamisk psykoterapi, Psykoterapi og psykoterapiveiledning: Teori, empiri, praksis. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-417-1197-2. s. 17–44.
 • Molin, P. & Hartmann, Ellen Johanne (1999). Mishandlede menn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 1139–1150.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Davidsen, P. E. & Molin, P. (1999). Administrering av Rorschach-metoden. En teoretisk drøfting av ulike instruksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 1048–1058.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1997). Joseph Lichenberg: Selvpsykolog eller motivasjonsteoretiker? I Karterud, Sigmund & Monsen, Jon Trygve (Red.), Selvpsykologi. Utvikling etter Kohut. Ad Notam Gyldendal, Oslo. s. 137–153.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1997). The Lady from the Sea in a Mythologic and Psychoanalytic perspective. Contemporary approaches to Ibsen. ISSN 0803-0774. IX, s. 133–146.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1997). Vygotskys formidlingsmodell som rettesnor for opplæring i psykoterapi, En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi. Universitetforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22777-4.
 • Lippe, Anna Louise von der & Hartmann, Ellen Johanne (1996). Mothers as mediators of meaning in the development of cognitive competence in Egyptian children. Resources of Education, ERIC Document Reproduction Service, Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Hartmann, Ellen Johanne & Strøm, Steinar (1996). The Norwegian perspective on issues of quality in day care. European Journal of Psychology of Education. ISSN 0256-2928. XI(2), s. 129–137.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1996). Etiske og juridiske aspekter ved klinisk veiledning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 33(4), s. 325–332.
 • Axelsen, Eva; Hartmann, Ellen Johanne & Hartmann, T (1994). Perspektiver på psykoterapeutisk arbeid. I Reichelt, Sissel (Red.), Psykologi i forandring. Norsk Psykologforening, Oslo. s. 109–124.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1994). Long - term effects of day care centers: quality and provison.Proceedings of the conference day care centers:quality and provision. Proceedings of the conference day care centers: quality and provison. s. 122–132.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1992). Mors og barnehagens betydning for barns skolegang, utdanning og utvikling av selvstendighet og autonomi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 29, s. 716–730.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Hartmann, T (1991). Incest og ødipuskompleks - to uforenlige fenomener? Incest - Psykologisk forståelse og behandling. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-02911-5. s. 207–283.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1991). Effects of day care and maternal teaching on child educability. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 32, s. 325–335.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Eri, T & Skinstad, A.H. (1989). The effect of social influence on cognitive development and school performance. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 30, s. 52–63.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Hartmann, T (1985). Et psykoanalytisk perspektiv på psykoterapi og psykologisk behandling. I Nielsen, Geir Høstmark (Red.), Klinisk barnepsykologi. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1984). Helen Deutsch - omstridt forsker i kvinnens psykologi. I Gullestad, Siri Erika & Lippe, Anna Louise von der (Red.), Kvinner i psykologien. Portretter av ni pionerer [Woemn in Psychology - portraits of nine pioneers]. Oslo: Universitetsforlaget. s. 97–117.
 • Haavind, Hanne & Hartmann, Ellen Johanne (1981). Mothers as teachers and their children as learners. A study of the influence of social interaction upon cognitive development, Communication in development. London: Academic Press. s. 129–159.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne & Miljeteig-Olsen, P. (1980). Samliv, fellesskap, barn [Families, togetherness, children]. I Hansson, Stig & Slagstad, Rune (Red.), Sosialisme på norsk [Socialism the Norwegian way]. Oslo: Pax & Ny Tid. s. 211–229.
 • Haavind, Hanne & Hartmann, Ellen Johanne (1977). Mothers as teachers and their children as learners. A study of the influence of social interaction upon cognitive development. Reports from Institute of Psychology.

Se alle arbeider i Cristin

 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2013). God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3598-7. 358 s.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2008). Pasienten som veiviser i det terapeutiske terreng. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 24 s.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Axelsen, Eva (2008). Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 23 s.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2008). Psykoterapi ien tid, kultur og tradisjon. revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 8 s.
 • Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2008). Veier til forandring: Virksomme faktorer i psykoterapi. Revidert utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-28742-9. 228 s.
 • Hartmann, Ellen Johanne; Grønnerød, Cato; Krog, Dag; Vanem, Per-Christian & Nielsen, H.G. (2003). Innføring i Rorschach-metodikk. Cappelen Damm Akademisk. 165 s.
 • Axelsen, E. Dalsgaard & Hartmann, Ellen Johanne (2000). Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Damm Akademisk.

Se alle arbeider i Cristin

 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Opaas, Marianne & Hartmann, Ellen Johanne (2017). Changes in Rorschach results of 22 traumatized refugees following psychotherapy.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2016). Hedvigs selvmord i Vildanden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(8), s. 654–664.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2016). Ibsens skamskutte barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(1), s. 60–67.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2016). Ibsens skamskutte barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(1), s. 60–67.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2015). Peer Gynt og kvinnene. Fraværet av gjensidig kjærlighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. s. 60–69.
 • Opaas, Marianne; Hartmann, Ellen Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Varvin, Sverre (2014). Three-Year Follow-Up of Traumatized Refugees in Psychological Treatment: Prediction of Outcome by Two Trauma-Related Rorschach Components.
 • Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Intrduksjon. I Benum, Kirsten; Axelsen, Eva & Hartmann, Ellen Johanne (Red.), God Psykoterapi: Et Integrativt Perspektiv. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3598-7. s. 9–17.
 • Hartmann, Ellen; Halvorsen, Marianne & Wang, Catharina E. (2008). Depresjon og sårbarhet: En oppfølging etter 8-9 år.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2005). The motherless women of Ibsen.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2005). Prediksjon av uttak av marinejegere.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2005). Assessment of Psychopathic Personality Distubances.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2004). Psychopathic and non-psychopathic offenders assessed by the Rorschach method.
 • Hartmann, Ellen & Wang, Catharina E. (2002). Cognition, vulnerability and depression as assessed by the Rorschach and Beck Depression Inventory.
 • Hartmann, Ellen Johanne (2001). Parent-child relations in a three generation perspective.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1999). Evalueringsprogrammet ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Tromsø. UNIPED. ISSN 1500-4538. s. 19–22.
 • Hartmann, Ellen Johanne (1997). Selvpsykologi. Konsekvenser for dynamisk psykoterapi. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. s. 12–21.
 • Grønnerød, Cato; Hartmann, Ellen Johanne; Krog, Dag & Vanem, Per-Christian (2000). Kompendium i Rorschach-metodikk. En innføring basert på RN-Rorschach. Psykologisk Institutt.
 • Borge, Anne Inger Helmen; Hartmann, Ellen Johanne & Strøm, Steinar (1994). Day care centres: quality and provision. Statens Institutt for Folkehelse. ISSN 82-7364-077-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:34 - Sist endret 8. juli 2019 14:17