Bjørg Grova

Emeritus
Bilde av Bjørg Grova
English version of this page
Mobiltelefon 924 59 859
Rom N02-Emeritikontor
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Utviklingspsykopatologi, psykoterapi med barn, kognitiv atferdsterapi med barn og unge

 • Søvn og søvnforstyrrelser hos barn og unge

 • Tilknytningsteori – og forskning

 • Prosessorientert studentlæring og veiledning

Undervisning

 Praksiskoordinator:

Bakgrunn

 • Cand.psychol. fra Universitetet i Oslo 1971

 • Spesialist i klinisk psykologi NPF 1978

 • Spesialist klinisk psykologi NPF med fordypningsomådet barn og unge 1991

Ansatt som psykolog ved Studentenes psykiske helsetjeneste, Studentsamskipnaden i Bergen,fra 1972-74 , som stipendiat ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1974-76 og som amanuensis samme sted fra 1979 - 2005, som klinisk psykolog ved Barnepsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen fra 1976-79, som studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region Vest, Bergen 2005-2007, og tilsvarende ved Universitetet i Tromsø i 2004 - 2006, og som FoU-leder ved Nic Waals Institutt, Oslo fra 2005-2008.

Hatt ansvar for videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, region Nord, Universitetet i Tromsø, og ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, region Vest, i Bergen.

Gjesteforsker ved Psychology Department, University of Georgia, GA, USA, 2000 – 2001

Privatpraksis (20 %) med voksne fra 1974 – 2002

Videreutdanning, bl.a. i Marte meo metodikk, bruk av Adult Attachment Interview, godkjent veileder i kognitiv atferdsterapi for barn og unge NFKT

Priser

Undervisningsprisen ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Verv

 • Vært Det psykologiske fakultets representant i Meltzerfondets studentstipendkomite ved Universitetet i Bergen i flere år

 • Medlem og varamedlem i Rådet for Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen gjennom flere år

 • Vararepresentant til styret for UB våren 2000

 • Varamedlem i Kollegierådet 2003

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

Torgersen, A.M., Grova, B. & Sommerstad, R. (2007). A Pilot Study of Attachment Patterns in Adult Twins. Attachment & Human Development, 9 (2), 127 - 138

Grova, B. (2007). Kognitive metoder i terapi med barn og ungdom. I : Hanne Haavind og Haldor Øvreeide (red). Barn og unge i psykoterapi: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Oslo : Gyldendal Akademisk.

Grova, B. (2007). Psykologisk forståelse og behandling av søvnproblemer hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 403-412

Grova, B. (2006). Døgnvill som diagnose ? Kliniske erfaringer fra psykologisk søvnbehandling med små barn. Helsesøstre,3, 56-63.

Grova, B. (2005). Behandlingsveileder for søvnvansker hos barn og ungdom. I: Kvalitetshåndbok for studenter ved Poliklinikk for barn. Universitetet i Bergen : Institutt for klinisk psykologi, 59-67

Grova, B. (2002). Noen betraktninger omkring forskningsbasert praksis og ” kliniske implikasjoner.” Jubileumsskrift Poliklinikk for barn 1972 - 2002. Bergen : Institutt for klinisk psykologi.

Grova, B. (2001).Behandlingsveileder for encoprese. I : Kvalitetshåndbok for studenter ved Poliklinikk for barn. Universitetet i Bergen : Institutt for klinisk psykologi, 7-13

Grova, B. 1998). Kropp full av drømmer. Nysgjerrigper. 5.årgang. Utgiver: Norges Forskningsråd

Grova, B. (1996). The Marte Meo method at the Faculty of Psychology, Univ. of Bergen. Marte Meo Newsletter, 6. Harderwijk, The Netherlands


Konferansebidrag

Grova, B. & Torgersen, A.M. (2006). Sleep Behaviour in Twins from Infancy to Adulthood. Poster presentation at The International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, London, England.

Torgersen, A.M., Grova, B. & Sommerstad, R. (2005). Attachment Patterns in Adult Twins. Poster presentation at The XIIth European Conference on Developmental Psychology, Tenerife, Spania.

Grova, B. & Torgersen, A.M. (2004). Infant Feeding and Sleep in Twins and Singletons. Poster presentation. Conference on Twin Research, Odense, Danmark.

Grova, B. og Torgersen, A.M. (2003) : Sleep and breastfeeding in twins and singletons. Paper presentation , The XIth European Conference on Developmental Psychology, Milano, Italia

Grova, B. & Torgersen, A.M. (2001): Developmental trends in sleep rythm. A twin study across 30 years. Paper presentation, The Xth European Conference on Developmental Psychology, Uppsala, Sverige

Grova, B. & Torgersen, A.M. (1998): Infant sleep rythm in twins and singletons. Book of Abstracts, XVth Biennial ISSBD Meetings, Bern

Grova, B. & Torgersen, A.M. (1997): Cultural influences on sleep rythm in infants. Book of Abstracts,VIIIth European Conference on Developmental Psychology, Rennes , Frankrike

Grova, B & Torgersen, A.M. (1996): Sleep behaviour in infant twins and singletons. Poster presentation. Book of Abstracts, XIV Biennial Meetings of International Society for the Study of Behavioural Development, Quebec City.

Grova, B. (1996): Sleep problems in children: A multimodal approach to assessment and treatment. Paper Presentation. Nordisk Selskap for Søvnforskning.Abstrakter. Bergen.

Grova, B. (2003): “The Adult Attachment Interview ” som instrument i klinisk forskning. Foredrag, Forskningsdagen ved Institutt for klinisk psykologi, Solstrand.


 

 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Exploring Affect Integration in Children With Anxiety Disorders:A Pilot Study. Psychology of Consciousness. ISSN 2326-5523. 3(4), s. 338–356. doi: 10.1037/cns0000108.
 • Taarvig, Eva; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg Kari & Monsen, Jon Trygve (2016). Vurdering av affektintegrasjon med Affektbevissthetsintervju for barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 53(4), s. 282–289.
 • Reichelt, Sissel; Skjerve, Jan Eirik; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (2015). Managing group supervision with beginning therapists: What can experienced supervisors tell us? Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 67(4), s. 285–300. doi: 10.1080/19012276.2015.1013976.
 • Taarvig, Eva ; Solbakken, Ole Andre; Grova, Bjørg & Monsen, Jon Trygve (2015). Affect Consciousness in children with internalizing problems: Assessment of affect integration. Clinical Child Psychology and Psychiatry. ISSN 1359-1045. 20(4), s. 591–610. doi: 10.1177/1359104514538434.
 • Skjerve, Jan; Reichelt, Sissel; Nielsen, Geir Høstmark; Grova, Bjørg & Torgersen, Anne M (2013). Experienced supervisors' view on clinical group supervision with student therapists. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 65(3), s. 259–270. doi: 10.1080/19012276.2013.824205.
 • Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari & Sommerstad, Renate (2007). A pilot study of attachment patterns in adult twins. Attachment & Human Development. ISSN 1461-6734. 9(2), s. 127–138. doi: 10.1080/14616730701349705.
 • Grova, Bjørg Kari (2007). Psykologisk forståelse og behandling av søvnproblemer hos barn og unge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 44(4), s. 403–412.
 • Grova, Bjørg Kari (1996). Marte Meo at the Faculty of Psychology, University of Bergen. I Aarts, Maria (Red.), Marte Meo Guide. Aarts Productions, Harderwijks, Nederland.

Se alle arbeider i Cristin

 • Torgersen, Anne Mari & Grova, Bjørg (2012). Twins' relationship in retrospect: Does zygosity matter ?
 • Grova, Bjørg; Haugland, Bente Storm Mowatt & Dahl, Kitty (2011). Kognitiv atferdsterapi med barn og unge:Forskningsbasert praksis i utviklingsperspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(1), s. 2–3.
 • Grova, Bjørg; Torgersen, Anne Mari & Sommerstad, Renate (2011). Attachment in adult twins: Genetic influence on twins' close relationship.
 • Haugland, Bente Storm Mowatt; Grova, Bjørg & Dahl, Kitty (2011). Familiens rolle ved behandling av tvangslidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(1), s. 80–82.
 • Grova, Bjørg Kari (2005). Kognitiv atferdsterapi med barn og unge.
 • Grova, Bjørg Kari (2005). Tilknytningsforstyrrelser hos små barn.
 • Torgersen, Anne Mari; Grova, Bjørg Kari & Sommerstad, Renate (2005). Attachment in Adult Twins.
 • Grova, Bjørg Kari (2004). Søvn og søvnproblemer i førskolealderen.
 • Grova, Bjørg Kari (2004). Working with traumatized children.
 • Grova, Bjørg Kari (2004). Kognitiv atferdsterapi i klinisk arbeid med barn og ungdom.
 • Grova, Bjørg Kari (2004). Samtaler med barn. Arbeidsmetodikk.
 • Grova, Bjørg Kari & Snipstad, Mai Bente (2004). Working with Orphan Children : Research questions.
 • Grova, Bjørg Kari (2004). Lekeobservasjon som metode i klinisk arbeid med barn.
 • Grova, Bjørg Kari (2004). Infant Feeding and Sleep in Twins and Singletons.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). Samtaler med barn : Arbeidsmetodikk.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). Kognitiv terapi med små barn : Utviklingsperspektiver og arbeidsmetodikk.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). Kognitiv terapi med barn og ungdom.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). Arbeidsmetoder i kognitiv terapi med barn og ungdom.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). Kognitiv terapi med barn og ungdom.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). Multimodal tilnærming til behandling av encoprese hos barn.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). Samtaler med barn.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (2003). Sleep and breastfeeding in twins and singletons. Foredrag.
 • Grova, Bjørg Kari (2003). "The Adult Attachment Interview" som instrument i klinisk forskning.
 • Grova, Bjørg Kari (2002). Noen betraktninger rundt forskningsbasert praksis og "kliniske implikasjoner". I Skjerve, Jan (Red.), Jubileumsskrift for Poliklinikk for barn. Institutt for klinisk psykologi - Poliklinikk for barn, UiB. s. 3–6.
 • Grova, Bjørg Kari (2001). Søvn og søvnvansker hos barn.
 • Grova, Bjørg Kari (2001). Kognitiv terapi med barn.
 • Grova, Bjørg Kari; Hagtvet, Knut A. & Torgersen, Anne Mari (2001). Developmental trends in sleep behavior : A twin study across 30 years.
 • Grova, Bjørg Kari (2001). Samtalemetodikk med barn på ulike alderstrinn.
 • Grova, Bjørg Kari (2001). Developmental trends in sleep behavior across 30 years - a twin study.
 • Grova, Bjørg Kari (2000). Søvn og søvnvansker.
 • Grova, Bjørg Kari (1998). Kropp full av drømmer. Nysgjerrigper. ISSN 0808-2073. 4, s. 6–6.
 • Grova, Bjørg Kari (1998). Søvnproblemer hos barn. [TV]. TV2: Frokost TV - Go'morgen Norge.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1998). Infant sleep rythm in twins and singletons.
 • Grova, Bjørg Kari (1997). Sleep problems in children: A multimodal approach to assessment and treatment.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1997). Cultural influence on sleep rythm in infants.
 • Grova, Bjørg Kari & Torgersen, Anne Mari (1996). Sleep behavior in infant twins and singletons.
 • Grova, Bjørg Kari (1995). Sleep patterns and sleep behaviour in a longitudinal perspective.
 • Grova, Bjørg Kari (2005). Behandlingsveileder om søvnproblemer hos barn. Poliklinikk for barn.
 • Grova, Bjørg Kari (2001). Behandlingsveileder for encoprese. I : Skjerve, Jan m/flere : Kvalitetshåndbok for studenter ved Poliklinikk for barn. Institutt for klinisk psykologi - Poliklinikk for barn, UiB.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 8. juli 2019 14:11