Bjørg Grova

Emeritus
Bilde av Bjørg Grova
English version of this page
Mobiltelefon 924 59 859
Rom N02-Emeritikontor
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Utviklingspsykopatologi, psykoterapi med barn, kognitiv atferdsterapi med barn og unge

 • Søvn og søvnforstyrrelser hos barn og unge

 • Tilknytningsteori – og forskning

 • Prosessorientert studentlæring og veiledning

Undervisning

 Praksiskoordinator:

Bakgrunn

 • Cand.psychol. fra Universitetet i Oslo 1971

 • Spesialist i klinisk psykologi NPF 1978

 • Spesialist klinisk psykologi NPF med fordypningsomådet barn og unge 1991

Ansatt som psykolog ved Studentenes psykiske helsetjeneste, Studentsamskipnaden i Bergen,fra 1972-74 , som stipendiat ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1974-76 og som amanuensis samme sted fra 1979 - 2005, som klinisk psykolog ved Barnepsykiatrisk avdeling, Haukeland sykehus, Bergen fra 1976-79, som studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region Vest, Bergen 2005-2007, og tilsvarende ved Universitetet i Tromsø i 2004 - 2006, og som FoU-leder ved Nic Waals Institutt, Oslo fra 2005-2008.

Hatt ansvar for videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, region Nord, Universitetet i Tromsø, og ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, region Vest, i Bergen.

Gjesteforsker ved Psychology Department, University of Georgia, GA, USA, 2000 – 2001

Privatpraksis (20 %) med voksne fra 1974 – 2002

Videreutdanning, bl.a. i Marte meo metodikk, bruk av Adult Attachment Interview, godkjent veileder i kognitiv atferdsterapi for barn og unge NFKT

Priser

Undervisningsprisen ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Verv

 • Vært Det psykologiske fakultets representant i Meltzerfondets studentstipendkomite ved Universitetet i Bergen i flere år

 • Medlem og varamedlem i Rådet for Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen gjennom flere år

 • Vararepresentant til styret for UB våren 2000

 • Varamedlem i Kollegierådet 2003

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi
Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 8. juli 2019 14:11