Anne-Kristine Schanke

Professor emeritus
Bilde av Anne-Kristine Schanke
English version of this page
Telefon +47 66969000
Mobiltelefon +47 95781261
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus HF 1450 Nesoddtangen
Postadresse Psykologisk Inst. Postboks 1094 Blindern

Faglige interesser

 • Nevropsykologi, helsepsykologi, rehabiliteringspsykologi og resiliensforskning

 • Klinisk anvendt forskning, survey, forløpsstudier, intervensjonsstudier og kvalitative studier vedr. pasienter med alvorlige skader og sykdommer

Nåværende prosjekter

 • Polioundersøkelsen 2014

 • Persons injured in the 2011 Terror attack in Norway

 • Fokus på familien ved store skader

 • PhD-prosjekter om fatigue etter hjerneslag og resiliens ved alvorlige fysiske skader og sykdommer

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor II 2011 - 2018

 • Tilsatt som førsteamanuensis II ved PSI 2009, ansvarlig for etablering av nevro-praktikum

 • Dr.philos. 2003

 • Sjefpsykolog Sunnaas Sykehus HF 1991-2018

 • Spesialist i klinisk psykologi nevropsykologi 1994, spesialist i klinisk psykologi 1990

 • Ansatt Sunnaas sykehus 1989

 • Ansatt Statens senter for epilepsi 1988-89

 • PP-rådgiver i Oslo 1980-88

 • Cand.psychol. fra UiO 1980

Priser

 • Æresmedlem i Oslo Poliolag 1999

 • Mottatt Handikapprisen til Oslo kommune 2000 for arbeidet med funksjonshemmede

 • Æresmedlem i Norsk Nevropsykologisk Forening 2017

Verv

 • Medlem av Fagråd for Landsforeningen for polioskadde 1991 →

 • Medlem av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst A 2004-2013

 • Medlem av forskningsutvalget Helse Sør-Øst i tiden 2003-2010

 • Deltakelse i nasjonale og regionale utvalg

Eksempler på tidligere prosjekter

 • Nasjonal multisenterstudie om traumatiske hodeskader, St.Olavs Hospital HF, Haukeland Universitetssykehus HF, UNN og OUS

 • Nasjonale multisenterstudier om personer med bevissthetsforstyrrelser som følge av store hjerneskader

 • CHARMS, Research Center for Habilitation and Rehabilitation Models and Services, forankret ved OUS og UiO, hvor Sunnaas sykehus er samarbeidspartner

Emneord: Nevropsykologi, Helsepsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 9. mai 2019 15:45

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter