Anne-Kristine Schanke

Professor emeritus
Bilde av Anne-Kristine Schanke
English version of this page
Telefon +47 66969000
Mobiltelefon +47 95781261
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sunnaas sykehus HF 1450 Nesoddtangen
Postadresse Psykologisk Inst. Postboks 1094 Blindern

Faglige interesser

 • Nevropsykologi, helsepsykologi, rehabiliteringspsykologi og resiliensforskning

 • Klinisk anvendt forskning, survey, forløpsstudier, intervensjonsstudier og kvalitative studier vedr. pasienter med alvorlige skader og sykdommer

Nåværende prosjekter

 • Polioundersøkelsen 2014

 • Persons injured in the 2011 Terror attack in Norway

 • Fokus på familien ved store skader

 • PhD-prosjekter om fatigue etter hjerneslag og resiliens ved alvorlige fysiske skader og sykdommer

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor II 2011 - 2018

 • Tilsatt som førsteamanuensis II ved PSI 2009, ansvarlig for etablering av nevro-praktikum

 • Dr.philos. 2003

 • Sjefpsykolog Sunnaas Sykehus HF 1991-2018

 • Spesialist i klinisk psykologi nevropsykologi 1994, spesialist i klinisk psykologi 1990

 • Ansatt Sunnaas sykehus 1989

 • Ansatt Statens senter for epilepsi 1988-89

 • PP-rådgiver i Oslo 1980-88

 • Cand.psychol. fra UiO 1980

Priser

 • Æresmedlem i Oslo Poliolag 1999

 • Mottatt Handikapprisen til Oslo kommune 2000 for arbeidet med funksjonshemmede

 • Æresmedlem i Norsk Nevropsykologisk Forening 2017

Verv

 • Medlem av Fagråd for Landsforeningen for polioskadde 1991 →

 • Medlem av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst A 2004-2013

 • Medlem av forskningsutvalget Helse Sør-Øst i tiden 2003-2010

 • Deltakelse i nasjonale og regionale utvalg

Eksempler på tidligere prosjekter

 • Nasjonal multisenterstudie om traumatiske hodeskader, St.Olavs Hospital HF, Haukeland Universitetssykehus HF, UNN og OUS

 • Nasjonale multisenterstudier om personer med bevissthetsforstyrrelser som følge av store hjerneskader

 • CHARMS, Research Center for Habilitation and Rehabilitation Models and Services, forankret ved OUS og UiO, hvor Sunnaas sykehus er samarbeidspartner

Emneord: Nevropsykologi, Helsepsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Geard, Anne; Kirkevold, Marit; Løvstad, Marianne & Schanke, Anne-Kristine (2020). How do family members of individuals with spinal cord and acquired brain injuries make sense of their experiences: A qualitative study of meaning making processes. Health Psychology Open (HPO).  ISSN 2055-1029. . doi: 10.1177/2055102920913477
 • Kjeverud, Anita; Østlie, Kristin; Schanke, Anne-Kristine; Gay, Caryl; Thoresen, Magne & Lerdal, Anners (2020). Trajectories of fatigue among stroke patients from the acute phase to 18 months post-injury: A latent class analysis. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15(4), s 1- 14 . doi: 10.1371/journal.pone.0231709 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2020). Trajectory of 10-Year Neurocognitive Functioning After Moderate–Severe Traumatic Brain Injury: Early Associations and Clinical Application. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  26(7), s 654- 667 . doi: 10.1017/S1355617720000193
 • Stubberud, Jan; Holthe, Ingvil Laberg; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine; Brandt, Anne Elisabeth & Finnanger, Torun Gangaune (2020). The feasibility and acceptability of Goal Management Training of executive functions in children with spina bifida and acquired brain injury. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011. . doi: 10.1080/09602011.2020.1723649
 • Stubberud, Jan; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Tornås, Sveinung (2020). Emotional regulation following acquired brain injury: Associations with executive functioning in daily life and symptoms of anxiety and depression. Frontiers in Neurology.  ISSN 1664-2295.  11:1011, s 1- 7 . doi: 10.3389/fneur.2020.01011 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bjune, Katrine; Høyer, Ellen; Schanke, Anne-Kristine & Brandal, Petter (2019). Behov for rehabilitering etter hjernesvulst. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(10), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0268
 • Festvåg, Lillian; Stanghelle, Johan K; Gilhus, Nils Erik; Rike, Per-Ola & Schanke, Anne-Kristine (2019). Polio and post-polio syndrome in non-Western immigrants: A new challenge for the healthcare system in Norway. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  51(11), s 861- 868 . doi: 10.2340/16501977-2624 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvstad, Marianne; Månum, Grethe; Wisløff-Aase, Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Ræder, Johan; Larsen, Ingar H.; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2019). Persons injured in the 2011 terror attacks in Norway - Relationship between post-traumatic stress symptoms, emotional distress, fatigue, sleep, and pain outcomes, and medical and psychosocial factors. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288. . doi: 10.1080/09638288.2019.1585489 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Schanke, Anne-Kristine; Larsen, Ingar H.; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  51(3), s 225- 233 . doi: 10.2340/16501977-2521 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stubberud, Jan; Edvardsen, Espen Madsen; Schanke, Anne-Kristine; Lerdal, Anners; Kjeverud, Anita; Schillinger, Andreas & Løvstad, Marianne (2019). Description of a multifaceted intervention programme for fatigue after acquired brain injury: a pilot study. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011.  29(6), s 946- 968 . doi: 10.1080/09602011.2017.1344132 Vis sammendrag
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2019). Use it or lose it? A 5-year follow-up study of goal management training in patients with acquired brain injury. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  s 1- 6 . doi: 10.1017/S1355617719000626
 • Tornås, Sveinung; Stubberud, Jan; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2019). Moderators, mediators and nonspecific predictors of outcome after cognitive rehabilitation of executive functions in a randomised controlled trial. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011.  29(6), s 844- 865 . doi: 10.1080/09602011.2017.1338587
 • Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172. . doi: 10.1111/aas.13373
 • Geard, Anne; Kirkevold, Marit; Løvstad, Marianne & Schanke, Anne-Kristine (2018). Exploring narratives of resilience among seven males living with spinal cord injury: A qualitative study. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  6(1) . doi: 10.1186/s40359-017-0211-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvstad, Marianne; Solbrække, Kari Nyheim; Kirkevold, Marit; Geard, Anne; Hauger, Solveig Lægreid & Schanke, Anne-Kristine (2018). “It gets better. It can´t be worse than what we have been through.” Family accounts of the minimally conscious state. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  s 1- 11 . doi: 10.1080/02699052.2018.1539244
 • Rike, Per-Ola; Eriksen, Line Aksdal & Schanke, Anne-Kristine (2018). Associations between self and informant ratings of executive functioning and driver behaviour following acquired brain injury. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  50, s 589- 597 . doi: 10.2340/16501977-2359 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rike, Per-Ola; Johansen, Hans; Ulleberg, Pål; Lundqvist, Anna & Schanke, Anne-Kristine (2018). Exploring associations between self-regulatory mechanisms and neuropsychological functioning and driver behaviour after brain injury. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011.  28(3), s 466- 490 . doi: 10.1080/09602011.2016.1170702
 • Schanke, Anne-Kristine; Festvåg, Lillian; Strømsholm, Geir; Stanghelle, Johan K; Rike, Per-Ola & Løvstad, Marianne (2018). Elderly Norwegian Polio Survivors: Predictors of self-perceived physical and psychological health. Journal of Disability and Rehabilitation.  ISSN 2456-8392.  4 . doi: 10.5348/100042D05AS2018OA
 • Egeland, Jens; Løvstad, Marianne; Norup, Anne; Nybo, Taina; Persson, Bengt A.; Rivera, Diego Fernando; Schanke, Anne-Kristine; Sigurdardottir, Solrun & Arango-Lasprilla, Juan Carlos (2017). Questionnaire Use Among Nordic Neuropsychologists: Shift From Assessing Personality to Checking Ecological Validity of Neuropsychological Assessments?. Professional Psychology: Research and Practice.  ISSN 0735-7028.  48(4), s 227- 235 . doi: 10.1037/pro0000119
 • Hauger, Solveig Lægreid; Olafsen, Kjell; Schnakers, Caroline; Andelic, Nada; Nilsen, Kristian Bernhard; Helseth, Eirik; Funderud, Ingrid; Andersson, Stein; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2017). Cognitive event-related potentials during the sub-acute phase of severe traumatic brain injury and their relationship to outcome. Journal of Neurotrauma.  ISSN 0897-7151.  34(22), s 3124- 3133 . doi: 10.1089/neu.2017.5062 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Howe, Emilie; Langlo, Knut-Petter; TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Aas, Eline; Enehaug, Heidi; Alves, Daniele Evelin; Klethagen, Pål; Sagstad, Kjesti; Moen, Christine m; Torsteinsbrend, K; Linnestad, Anne-Margrethe; Nordenmark, Tonje Haug; Rismyhr, BS; Wangen, Grete; Lu, Juan; Ponsford, Jennie; Twamley, E; Ugelstad, Helene; SPJELKAVIK, Øystein; Løvstad, Marianne & Andelic, Nada (2017). Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial.. Trials.  ISSN 1745-6215.  18(483), s 1- 11 . doi: 10.1186/s13063-017-2218-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Norup, Anne; Egeland, Jens; Løvstad, Marianne; Nybo, Taina; Persson, Bengt A.; Rivera, Diego Fernando; Schanke, Anne-Kristine; Sigurdardottir, Solrun & Arango-Lasprilla, Juan Carlos (2017). Education, training, and practice among nordic neuropsychologists. Results from a professional practices survey. The Clinical Neuropsychologist.  ISSN 1385-4046.  31, s 20- 41 . doi: 10.1080/13854046.2017.1291857
 • Egeland, Jens; Løvstad, Marianne; Norup, Anne; Nybo, Taina; Persson, Bengt A.; Rivera, Diego Fernando; Schanke, Anne-Kristine; Sigurdardottir, Solrun & Arango-Lasprilla, Juan Carlos (2016). Following international trends while subject to past traditions: neuropsychological test use in the Nordic countries. The Clinical Neuropsychologist.  ISSN 1385-4046.  30, s 1479- 1500 . doi: 10.1080/13854046.2016.1237675
 • Festvåg, Lillian; Schanke, Anne-Kristine; Gilhus, Nils Erik; Aarrestad, Sigurd; Lofthus, Kari; Johnsen, Stein; Strømsholm, Geir; Øyhaugen, Steinar; Hartviksen, Ragnhild Skovly & Stanghelle, Johan K (2016). Health and social conditions in Norwegian polio survivors: A 20-year follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  48(8), s 688- 695 . doi: 10.2340/16501977-2118
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schanke, Anne-Kristine; Andersson, Stein; Chatelle, Camille; Schnakers, Caroline & Løvstad, Marianne (2016). The clinical diagnostic utility of electrophysiological techniques in assessment of patients with disorders of consciousness following acquired brain injury: a systematic review. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  32(3), s 185- 196 . doi: 10.1097/HTR.0000000000000267
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Endestad, Tor; Hol, Per Kristian; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Rehabilitation of Executive Functions in Patients with Chronic Acquired Brain Injury with Goal Management Training, External Cuing, and Emotional Regulation: A Randomized Controlled Trial. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  22(4), s 436- 452 . doi: 10.1017/S1355617715001344
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Goal Management Training Combined With External Cuing as a Means to Improve Emotional Regulation, Psychological Functioning, and Quality of Life in Patients With Acquired Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.  ISSN 0003-9993.  97(11), s 1841- 1852 . doi: 10.1016/j.apmr.2016.06.014
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir; Giacino, Joseph T.; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2015). Neurophysiological Indicators of Residual Cognitive Capacity in the Minimally Conscious State. Behavioural Neurology.  ISSN 0953-4180.  2015, s 1- 12 . doi: 10.1155/2015/145913
 • Rike, Per-Ola; Johansen, Hans; Ulleberg, Pål; Lundquist, Anna & Schanke, Anne-Kristine (2015). Exploring associations between self-reported executive functions, impulsive personality traits, driving self-efficacy, and functional abilities in driver behaviour after brain injury. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.  ISSN 1369-8478.  29, s 34- 47 . doi: 10.1016/j.trf.2015.01.004
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Anke, Audny; Wehling, Eike; Sveen, Unni; Roe, Cecilie; Skandsen, Toril; Manskow, Unn Sollid & Schanke, Anne-Kristine (2015). Rehabilitation Pathways Following Severe Traumatic Brain Injury: Addressing Cognitive Functioning and Self-Awareness One Year After Injury. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  30(3)
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Wehling, Eike; Røe, Cecilie; Anke, Audny; Skandsen, Toril; Holthe, Øyvor; Jerstad, Tone; Aslaksen, Per Matti & Schanke, Anne-Kristine (2015). Neuropsychological functioning in a national cohort of severe traumatic brain injury: demographic and acute injury-related predictors. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  30(2), s E1- E12 . doi: 10.1097/HTR.0000000000000039 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2015). Emotional health and coping in spina bifida after goal management training: A randomized controlled trial. Rehabilitation Psychology.  ISSN 0090-5550.  60(1), s 1- 16 . doi: 10.1037/rep0000018
 • Andelic, Nada; Ye, Jiajia; Tornås, Sveinung; Røe, Cecilie; Lu, Juan; Bautz-Holter, Erik; Moger, Tron Anders; Sigurdardottir, Solrun; Schanke, Anne-Kristine & Aas, Eline (2014). Cost-effectiveness analysis of an early-initiated, continuous chain of rehabilitation after severe traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma.  ISSN 0897-7151.  31(14), s 1313- 1320 . doi: 10.1089/neu.2013.3292
 • Egeland, Jens; Andersson, Stein; Sundseth, Øyvind Østberg & Schanke, Anne-Kristine (2014). Types or Modes of Malingering? A Confirmatory Factor Analysis of Performance and Symptom Validity Tests. Applied Neuropsychology.  ISSN 0908-4282.  Oct 2, s 1- 12 . doi: 10.1080/23279095.2014.910212
 • Løvstad, Marianne; Andelic, Nada; Knoph, Rein; Jerstad, Tone; Anke, Audny; Skandsen, Toril; Hauger, Solveig Lægreid; Giacino, Joseph; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2014). Rate of Disorders of Consciousness in a Prospective Population-Based Study of Adults With Traumatic Brain Injury. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  29(5), s E31- E43 . doi: 10.1097/HTR.0000000000000017
 • Rike, Per-Ola; Ulleberg, Pål; Schultheis, Maria T.; Lundqvist, Anna & Schanke, Anne-Kristine (2014). Behavioural ratings of self-regulatory mechanisms and driving behaviour after an acquired brain injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  28(13-14), s 1687- 1699 . doi: 10.3109/02699052.2014.947632
 • Schanke, Anne-Kristine & Thorsen, Kirsten (2014). A life-course perspective on stigma-handling: Resilience in persons of restricted growth narrated in life histories. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  36(17), s 1464- 1473 . doi: 10.3109/09638288.2013.853842
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2014). Identifying longitudinal trajectories of emotional distress symptoms 5 years after traumatic brain injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  28(12), s 1542- 1550 . doi: 10.3109/02699052.2014.934285
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2014). Goal Management Training improves everyday executive functioning for persons with spina bifida: Self-and informant reports six months post-training. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011.  24(1), s 26- 60 . doi: 10.1080/09602011.2013.847847
 • Bergersen, Hilde; Schanke, Anne-Kristine & Sunnerhagen, Katharina Stibrant (2013). Predictors of emotional distress and well-being 2-5 years after stroke. ISRN Stroke.  ISSN 2090-9454.  2013 . doi: 10.1155/2013/467398
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2013). DEPRESSIVE SYMPTOMS AND PSYCHOLOGICAL DISTRESS DURING THE FIRST FIVE YEARS AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY: RELATIONSHIP WITH PSYCHOSOCIAL STRESSORS, FATIGUE AND PAIN. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  45(8), s 808- 814 . doi: 10.2340/16501977-1156
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2013). Goal Management Training of Executive Functions in Patients with Spina Bifida: A Randomized Controlled Trial. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  19(6), s 672- 685 . doi: 10.1017/S1355617713000209
 • Andelic, Nada; Bautz-Holter, Erik; RØNNING, PÅL ANDRE; OLAFSEN, KJELL; Sigurdardôttir, Solrun; Schanke, Anne-Kristine; Sveen, Unni; Tornås, Sveinung; Sandhaug, Maria & Røe, Cecilie (2012). Does an Early Onset and Continuous Chain of Rehabilitation Improve the Long-Term Functional Outcome of Patients with Severe Traumatic Brain Injury?. Journal of Neurotrauma.  ISSN 0897-7151.  29(1), s 66- 74 . doi: 10.1089/neu.2011.1811
 • Løvstad, Marianne; Anke, Audny & Schanke, Anne-Kristine (2012). Alvorlig redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade: Nevrobiologiske mekanismer og forutsetninger for korrekt diagnostikk, I: Tormod Fladby; Stein Andersson & Leif Gjerstad (red.),  Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412149.  21.  s 175 - 183
 • Nordvik, Jan Egil; Schanke, Anne-Kristine; Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Grydeland, Håkon & Landrø, Nils Inge (2012). Exploring the relationship between white matter microstructure and working memory functioning following stroke: A single case study of computerized cognitive training. Neurocase.  ISSN 1355-4794. . doi: 10.1080/13554794.2011.568501
 • Nordvik, Jan Egil; Schanke, Anne-Kristine & Landrø, Nils Inge (2011). Errorless learning and working memory: The impact of errors, distractors, and memory span load on immediate recall in healthy adults. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.  ISSN 1380-3395.  33(5), s 587- 595 . doi: 10.1080/13803395.2010.543886
 • Vassend, Olav; Quale, Anette Johansen; Røise, Olav & Schanke, Anne-Kristine (2011). Predicting the long-term impact of acquired severe injuries on functional health status: The role of optimism, emotional distress, and pain. Spinal Cord.  ISSN 1362-4393.  49(12), s 1193- 1197 . doi: 10.1038/sc.2011.70
 • Andelic, Nada; JERSTAD, TONE; Sigurdardôttir, Solrun; Schanke, Anne-Kristine; Sandvik, Leiv & Røe, Cecilie (2010). Effects of acute substance use and pre-injury substance abuse on traumatic brain injury severity in adults admitted to a trauma centre. Journal of Trauma Management & Outcomes.  ISSN 1752-2897.  4(6) . doi: 10.1186/1752-2897-4-6
 • Andelic, Nada; Sigurdardôttir, Solrun; Schanke, Anne-Kristine; Sandvik, Leiv; Sveen, Unni & Røe, Cecilie (2010). Disability, physical health and mental health 1 year after traumatic brain injury. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  32(13), s 1122- 1131 . doi: 10.3109/09638280903410722
 • Bergersen, Hilde; Frøslie, Kathrine Frey; Sunnerhagen, Katharina S. & Schanke, Anne-Kristine (2010). Anxiety, Depression, and Psychological Well-being 2 to 5 years Poststroke. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases.  ISSN 1052-3057.  19(5), s 364- 369 . doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2009.06.005
 • Johansen, Anette & Schanke, Anne-Kristine (2010). Resilience in the Face of Coping With a Severe Physical Injury: A Study of Trajectories of Adjustment in a Rehabilitation Setting. Rehabilitation Psychology.  ISSN 0090-5550.  55(1), s 12- 22 . doi: 10.1037/a0018415
 • Løvstad, Marianne; Frøslie, Kathrine Frey; Giacino, Joe; Skandsen, Toril; Anke, Audny & Schanke, Anne-Kristine (2010). Reliability and Diagnostic Characteristics of the JFK Coma Recovery Scale-Revised: Exploring the Influence of Rater's Level of Experience. The journal of head trauma rehabilitation.  ISSN 0885-9701.  25(5), s 349- 356
 • Schanke, Anne-Kristine (2010). Førerkortvurderinger ved kognitiv svikt, I: Knut Hestad & Jens Egeland (red.),  Klinisk nevropsykologi. Undersøkelse av voksne pasienter.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251924672.  Kapitel.  s 95 - 118
 • Sigurdardôttir, Solrun; JERSTAD, TONE; Hadzic-Andelic, Nada; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2010). Olfactory Dysfunction, Gambling Task Performance and Intracranial Lesions After Traumatic Brain Injury. Neuropsychology.  ISSN 0894-4105.  24(4), s 504- 513 . doi: 10.1037/a0018934
 • Sigurdardôttir, Solrun; Andelic, Nada; Røe, Cecilie; JERSTAD, TONE & Schanke, Anne-Kristine (2009). Post-concussion symptoms after traumatic brain injury at 3 and 12 months post-injury: A prospective study. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  23(6), s 489- 497 . doi: 10.1080/02699050902926309
 • Sigurdardôttir, Solrun; Andelic, Nada; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2009). Cognitive recovery and predictors of functional outcome 1 year after traumatic brain injury. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  15(5), s 740- 750 . doi: 10.1017/S1355617709990452
 • Johansen, Anette; Schanke, Anne-Kristine; Frøslie, Kathrine Frey & Røise, Olav (2009). Severity of injury does not have any impact on posttraumatic stress symptoms in severely injured patients. Injury.  ISSN 0020-1383.  40(5), s 498- 505 . doi: 10.1016/j.injury.2008.11.006
 • Nøkleby, Kirsten; Wagle, Jørgen Olav; Nøkleby, Kjersti; Boland, Erik; Bergersen, Hilde; Schanke, Anne-Kristine; Schanke, Anne-Kristine; Farner, Lasse; Bruun Wyller, Torgeir & Wyller, Torgeir Bruun (2008). Screening for cognitive deficits after stroke: a comparison of three screening tools. Clinical Rehabilitation.  ISSN 0269-2155.  22, s 1095- 1104 . doi: 10.1177/0269215508094711
 • Røe, Cecilie; Skandsen, Toril; Schanke, Anne-Kristine; Løvstad, Marianne; Sandhaug, Maria; Andelic, Nada; Anke, Audny; Vikane, Eirik & Sveen, Unni (2008). Ny norsk versjon av Glasgow Outcome Scale Extended. Bruk, tolkning og begrensninger. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  2, s 20- 26
 • Schanke, Anne-Kristine (2008). Førerkortvurderinger ved kognitiv svikt: Hvordan få en mer lik praksis i Norge. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  (1), s 20- 22

Se alle arbeider i Cristin

 • Grut, Lisbet; Schanke, Anne-Kristine & Grant, Abby Lynne (2011). Livsløp og aldring med en sjelden diagnose : et brukerperspektiv på kompetansesentrene. Fagbokforlaget.  ISBN 9788280611529.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løvstad, Marianne; Ugelstad, Helene; Spjelkavik, Øystein; Røe, Cecilie; Schanke, Anne-Kristine; Terjesen Aargaard, Hans Christoffer; Enehaug, Heidi; Paaske, Jeppe Johan; Howe, Emilie & Andelic, Nada (2017). The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after mild-to-moderate traumatic brain injury: A randomized controlled trial and qualitative process evaluation—presentation of a study protocol. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  31:(6-7) . doi: 10.1080/02699052.2017.1312145
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Andersson, Stein; Becker, Frank; Moberget, Torgeir; Giacino, Joseph T.; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2016). Counting own name -clinical robustness of electrophysiology in assessing residual cognition in disorders of consciousness..
 • Stubberud, Jan; Schanke, Anne-Kristine; Brøndberg, Lisbeth; Hoff, Marie Elizabeth; Grimsrud, Karen; Wenche, Wilhelmsen; Plaum, Pål-Erik; Haagensen, Trond; Tove, Helland; Julie, Berge; Andersen, Astri & Løvstad, Marianne (2016). Enhanced Attentional Performance Following Pediatric Goal Management Training in Children with Spina Bifida: A Pilot Study.
 • Stubberud, Jan; Schanke, Anne-Kristine; Brøndberg, Lisbeth; Hoff, Marie Elizabeth; Grimsrud, Karen; Wilhelmsen, Wenche; Plaum, Pål-Erik; Haagensen, Trond; Helland, Tove; Berge, Julie; Andersen, Astri & Løvstad, Marianne (2016). A Pilot Study of Pediatric Goal Management Training in Children with Spina Bifida: Informant and Self Reports Six Months Post-training.
 • Stubberud, Jan; Schanke, Anne-Kristine; Brøndberg, Lisbeth; Hoff, Marie Elizabeth; Grimsrud, Karen; Wilhelmsen, Wenche; Plaum, Pål-Erik; Haagensen, Trond; Helland, Tove; Berge, Julie; Andersen, Astri & Løvstad, Marianne (2016). Enhanced Attentional Performance Following Pediatric Goal Management Training in Children with Spina Bifida: A Pilot Study.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Goal Management Training of executive functions in patients with acquired brain injury.
 • Holthe, Ingvil Laberg; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2015). Assessment of Post Traumatic Confusional state in Children and Adolescents. Poster at the first international conference on pediatric acquired brain injury.
 • Matre, Martin; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2015). Rehabilitation after TBI and an undiagnosed psychotic condition.
 • Mykkeltveit, Vilde; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2015). Rehabilitation after TBI with comorbid psychiatric disorders.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2015). Goal Management Training of Executive Functions in patients with acquired brain injury.
 • Hauger, Solveig Lægreid; Olafsen, Kjell; Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Andersson, Stein; Schanke, Anne-Kristine; Becker, Frank; Schnakers, Caroline & Løvstad, Marianne (2014). Repeated sub-acute Event-Related Potentials as predictor of long-term outcome - presentation of a study design and single case data.
 • Sigurdardottir, Solrun; Wehling, Eike; Andelic, Nada; Skandsen, Toril; Anke, Audny; Røe, Cecilie; Holthe, Øyvor & Schanke, Anne-Kristine (2014). Olfactory identification and its relationship to executive functioning and functional outcome one year after severe traumatic brain injury.
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian; Brøndberg, Lisbeth; Grimsrud, Karen; Plaum, Pål-Erik; Andersen, Astri; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2014). Cognitive Rehabilitation of Executive Function in Adults with Spina Bifida Myelomeningocele.
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian & Schanke, Anne-Kristine (2014). Psychological Health Following Goal Management Training in Adults with Spina Bifida.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Høst, Katja; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2014). Goal Management Training in patients with acquired brain injury - preliminary results.
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2013). Enhanced Attentional Performance Following Goal Management Training in Individuals With Spina Bifida.
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2013). Enhanced executive functioning following Goal Management Training in adults with spina bifida myelomeningocele.
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian; Stanghelle, Johan K & Schanke, Anne-Kristine (2013). Self-reported Executive Functioning in Daily Life Following Goal Management Training in Patients With Spina Bifida.
 • Køhn, Kristian; Nordvik, Jan Egil; Løvstad, Marianne & Schanke, Anne-Kristine (2012). Improved Psychological Functioning Following Group-based Rehabilitation in a Sample of Chronic Acquired Brain Injury Patients.
 • Eide, Line Sophie & Schanke, Anne-Kristine (2012). Examining Computerized Working Memory Training As A Supplement To Cognitive Rehabilitation For Patients With Acquired Brain Injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 749- 750
 • Hauger, Solveig Lægreid; Løvstad, Marianne; Becker, Frank; Schanke, Anne-Kristine & Schnakers, Caroline (2012). Event Related Potentials (ERP) indicators of cognitive processing in one vegetative and one minimally conscious patient - a pilot study. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 622- 623
 • Hauger, Solveig Lægreid; Løvstad, Marianne; Becker, Frank; Schanke, Anne-Kristine & Schnakers, Caroline (2012). Event Related Potentials (ERP) indicators of cognitive processing in one vegetative and one minimally conscious patient - a pilot study.
 • Hauger, Solveig Lægreid; Schnakers, Caroline; Becker, Frank; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2012). Electrophysiological indications of working memory processes in high- but not low-level minimally conscious patients – a pilot study.
 • Holthe, IL; Holsen, Randi; Hauger, Solveig Lægreid; Løvstad, Marianne & Schanke, Anne-Kristine (2012). Assessment of Post Traumatic Confusion and outcome one year post injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 539- 540
 • Løvstad, Marianne; Andelic, Nada; Anke, Audny; Knoph, Rein; Berntsen, Svein A; Skandsen, Toril; Roe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2012). Rate of disordered consciousness in a national Norwegian prospective population-based study of adults with severe traumatic brain injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 615- 615
 • Rike, Per-Ola; Ulleberg, Pål & Schanke, Anne-Kristine (2012). Critical factors in driving assessment after Stroke and TBI: Risky premorbid driving behaviors. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 650- 651
 • Schanke, Anne-Kristine & Thorsen, Kirsten (2012). "Personal narratives in handling cultural stigma and differentness among aging persons with restricted growth".
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Roe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2012). Depression, anxiety and psychological distress in patients with traumatic brain injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(4-5), s 436- 437
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Wehling, Eike; Røe, Cecilie; Ander, T & Schanke, Anne-Kristine (2012). Oldfactory dysfunction in relation to set-shifting performance after severe brain injury: A Norwegian population-based study.
 • Stubberud, Jan; Langenbahn, Donna; Levine, Brian & Schanke, Anne-Kristine (2012). Goal management training of executive functions in patients with Spina Bifida.
 • Becker, Frank; Løvstad, Marianne; Hauger, Solveig Lægreid & Schanke, Anne-Kristine (2011). Bruk av event-related potentials (ERP) i diagnostikken av bevissthetsforstyrrelser.
 • Larsen, Ingar Hauglund; Hypher, Ruth Elisabeth; Selmer, Jens; Høie, Helene & Schanke, Anne-Kristine (2011). Trajectories of psychosocial adaptation in rehabilitation. A clinical pilot study.
 • Løvstad, Marianne; Frøslie, Kathrine Frey; Giacino, Joseph; Skandsen, Toril; Anke, Audny & Schanke, Anne-Kristine (2011). Reliability and diagnostic characteristics of the JFK Coma Recovery Scale-Revised: Rater’s level of experience matters.
 • Schanke, Anne-Kristine (2011). Egenmestring tross skade.
 • Schanke, Anne-Kristine (2011). Mestringens muligheter og menneskelig resiliens.
 • Schanke, Anne-Kristine (2011). Never second best? A narrative perspective of the shaping and reconstruction of identity in twenty polio survivors. Oral presentation.
 • Myrvang, Vigdis Hegna; Grut, Lisbet; Schanke, Anne-Kristine; Grant, Abby Lynne; Thorsen, Kirsten; Næss, Eva Elisabeth; Johansen, Heidi; Solberg, Olga & Andresen, Inger-Lise (2010). "Experiences of ageing in persons (40+) with a rare disorder".
 • Andelic, Nada; Røe, Cecilie; Sigurdardottir, Solrun & Schanke, Anne-Kristine (2010). Relationship between disability and return to work one year after traumatic brain injury. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  24(3), s 337
 • Sigurdardottir, Solrun; Andelic, Nada; Røe, Cecilie & Schanke, Anne-Kristine (2010). Post-traumatic stress symptoms after traumatic brain injury at 3 and 12 months post-injury: a prospective study. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  24(3), s 256- 257

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 9. mai 2019 15:45

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter