Anne-Kristin Solbakk

Førsteamanuensis - Kognitiv- og nevropsykologi
Bilde av Anne-Kristin Solbakk
English version of this page
Telefon +47 22857197
Rom V02-07
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

Jeg leder en forskningsgruppe sammen med Tor Endestad der studier av den nevrofysiologiske basis for hjernens kognitive kontrollfunksjoner har hovedfokus. Dette omhandler blant annet hvordan hjernen predikerer hendelser og konsekvenser av atferd, samt oppfatter og korrigerer ved avvik fra forventninger. Vi undersøker hvilken rolle ulike frontale subregioner spiller for slike funksjoner og hvordan frontallappene kommuniserer med andre hjerneområder. Friske voksne og voksne med sentralnervøse skader/lidelser som hodetraume og hjernetumor rekrutteres til studiene.

Det benyttes et bredt spekter av metoder, inkludert standardiserte og eksperimentelle nevropsykologiske tester og funksjonelle hjerneavbildningsteknikker som funksjonell MRI og electroencefalografi (EEG). Intrakranielle EEG registreringer (ECoG) under kognitive eksperimenter gjøres med pasienter som er innlagt ved Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH) for kirurgisk behandling av epilepsi.

Dette gir en unik mulighet til å studere elektrofysiologiske korrelater til kognitiv funksjon som ikke er mulig med vanlig EEG. Gruppens forskning har ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og foregår i samarbeid med amerikanske og andre europeiske universiteter.

Jeg leder prosjekter som omhandler blant annet:

 • Prediksjon og forventningsbrudd

 • Kognitiv og motorisk seleksjon/hemming

 • Kontrollert oppmerksomhet og arbeidsminne

 • Effekter av fokale frontale hjerneskader på ovennevnte funksjoner

 • Funksjonell konnektivitet relatert til kognitiv funksjon målt ved konvensjonell og intrakraniell EEG

 • Nevropsykologisk og elektrofysiologisk grunnlag for kognitive vansker ved ADHD hos voksne (Helgelandssykehuset)

Jeg er i tillegg engasjert i prosjekter som omhandler:

 • Behandling av eksekutive vansker med Goal-Management Training (ledet av Sunnaas sykehus)

 • Sosial kognisjon hos pasienter med frontale skader (ledet av UC Berkeley, USA)

 • Betydning av kjønn og hormoner for kognitiv funksjon (dyremodeller; ledet av University of Glasgow og Psykosomatisk avd., OUS-RH)

Bakgrunn

Utdanning

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i nevropsykologi, 2005

 • Doktorgrad i psykologi 2001 (Dr. Psychol.). Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO). Avhandlingens tittel: “An ERP study of attention deficits in closed head injury: The contribution of frontal mechanisms“ Arbeidet ble utført ved Psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet og Psykologisk Institutt, UiO under veiledning av I. Reinvang (hovedveileder), K. Sundet og S. Svebak

 • Cand. Psychol. 1993, Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • Psykologspesialist/forsker (20% stilling; 2016 - dd) ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS-RH

 • Forskningsgruppeleder (”Neurocognition and frontal brain function”)og psykologspesialist ved Psykosomatisk avdeling (2006 – 2013) og Nevrokirurgisk avdeling (2013 – 2016), Klinikk for Kirurgi og Nevrofag, OUS-RH

 • Psykolog (2004 – 2005) ved Avdeling for Barnehabilitering, Akershus Universitetssykehus

 • Postdoktor (2002 – 2004) ved Knight Lab - Cognitive Neuroscience Research Laboratory, Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California, og Psykologisk Institutt, UiO

 • Psykolog (2001 – 2002) ved Hjerneskadeavdelingen, Sunnaas Sykehus, Nesodden

 • Psykolog i utdanningsstilling (1993 – 1996) ved Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet

Samarbeid

Internasjonalt:

USA

Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California; Dept. of Neurology; Stanford University School of Medicine, California.

Tyskland

Dept. of Neurology, University of Lübeck.

Finland

Behavioral Neurology Research Unit, Tampere University Hospital.

Sverige

Dept. of Psychology, University of Lund.

Skottland

Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, University of Glasgow.

Nasjonalt:

Nevrokirurgisk avdeling, Intervensjonssenteret og Psykosomatisk avdeling, OUS-RH; Nevropsykologisk Tjeneste, Psykiatrisk Senter, Helgelandssykehuset;

Forskningsavdelingen, Sunnaas Sykehus, Nesodden.

Emneord: Kognitiv psykologi, Klinisk nevropsykologi, Nevrovitenskap, MRI, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Liebrand, Matthias; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Buades-Rotger, Macià; Knight, Robert Thomas & Krämer, Ulrike M (2021). Intact Proactive Motor Inhibition after Unilateral Prefrontal Cortex or Basal Ganglia Lesions. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X. . doi: 10.1162/jocn_a_01691
 • Fjermestad, Krister; Huster, Rene; Thunberg, Christina; Stokke, Simen; Gravholt, Claus H & Solbakk, Anne-Kristin (2020). Neuropsychological functions, sleep, and mental health in adults with Klinefelter syndrome. American Journal of Medical Genetics. Part C, Seminars in Medical Genetics (AJMG).  ISSN 1552-4868.  184C, s 482- 492 . doi: 10.1002/ajmg.c.31797 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Foldal, Maja Dyhre; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Knight, Robert T.; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2020). The brain tracks auditory rhythm predictability independent of selective attention. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10, s 1- 13 . doi: 10.1038/s41598-020-64758-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kam, Julia W.Y.; Helfrich, Randolph H.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar; Lin, Jack J. & Knight, Robert T. (2020). Top-Down Attentional Modulation in Human Frontal Cortex: Differential Engagement during External and Internal Attention. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  31(2), s 873- 883 . doi: 10.1093/cercor/bhaa262 Vis sammendrag
 • Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Blenkmann, Alejandro Omar; Lubell, James; Foldal, Maja Dyhre; Leske, Sabine Liliana; Huster, Rene; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2020). Preservation of Interference Effects in Working Memory After Orbitofrontal Damage. Frontiers in Human Neuroscience.  ISSN 1662-5161.  13, s 1- 15 . doi: 10.3389/fnhum.2019.00445 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stubberud, Jan; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Tornås, Sveinung (2020). Emotional regulation following acquired brain injury: Associations with executive functioning in daily life and symptoms of anxiety and depression. Frontiers in Neurology.  ISSN 1664-2295.  11:1011, s 1- 7 . doi: 10.3389/fneur.2020.01011 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Collavini, Santiago; Lubell, James; Anais, Llorens; Funderud, Ingrid; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Endestad, Tor; Knight, Robert T & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Auditory deviance detection in the human insula: An intracranial EEG study. Cortex.  ISSN 0010-9452.  121, s 189- 200 . doi: 10.1016/j.cortex.2019.09.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hough, Denise; Robinson, Jane E.; Bellingham, Michelle; Fleming, Lynne M.; McLaughlin, Mark; Jama, K.; Haraldsen, Ira Hebold; Solbakk, Anne-Kristin & Evans, Neil P. (2019). Peripubertal GnRH and testosterone co-treatment leads to increased familiarity preferences in male sheep. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  108, s 70- 77 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.06.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kam, Julia W.Y.; Lin, Jack J.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar & Knight, Robert T. (2019). Default network and frontoparietal control network theta connectivity supports internal attention. Nature Human Behaviour.  ISSN 2397-3374.  3(12), s 1263- 1270 . doi: 10.1038/s41562-019-0717-0
 • Sadaghiani, Sepideh; Dombert, Pascasie L.; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein Ragnar; Endestad, Tor; Knight, Robert T.; Solbakk, Anne-Kristin & D'Esposito, Mark (2019). Lesions to the fronto-parietal network impact alpha-band phase synchrony and cognitive control. Cerebral Cortex.  ISSN 1047-3211.  29(10), s 4143- 4153 . doi: 10.1093/cercor/bhy296
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2019). Use it or lose it? A 5-year follow-up study of goal management training in patients with acquired brain injury. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  s 1- 6 . doi: 10.1017/S1355617719000626
 • Tornås, Sveinung; Stubberud, Jan; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2019). Moderators, mediators and nonspecific predictors of outcome after cognitive rehabilitation of executive functions in a randomised controlled trial. Neuropsychological Rehabilitation.  ISSN 0960-2011.  29(6), s 844- 865 . doi: 10.1080/09602011.2017.1338587
 • Grambaite, Ramune; Sundby, Jørgen; Lundervold, Astri; Solbakk, Anne-Kristin; Hessen, Erik; Olsen, Alexander & Weider, Siri (2018). Undervisning i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiene i Norge. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening.  ISSN 1500-8347.  1, s 14- 27
 • Johnson, Elizabeth L.; Adams, Jenna N.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Lin, Jack J. & Knight, Robert T. (2018). Dynamic frontotemporal systems process space and time in working memory. PLoS Biology.  ISSN 1544-9173.  16(3) . doi: 10.1371/journal.pbio.2004274 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert Thomas (2018). Lateral prefrontal cortex lesion impairs regulation of internally and externally directed attention. NeuroImage.  ISSN 1053-8119.  175(15), s 91- 99 . doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.03.063
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T. (2018). Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans.. Cortex.  ISSN 0010-9452.  101, s 309- 312 . doi: 10.1016/j.cortex.2017.12.023 Vis sammendrag
 • Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Rennie, Michael; Robinson, Jane E.; Solbakk, Anne-Kristin & Evans, Neil P. (2017). Spatial memory is impaired by peripubertal GnRH agonist treatment and testosterone replacement in sheep. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  75, s 173- 182 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2016.10.016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Robinson, Jane E.; Solbakk, Anne-Kristin & Evans, Neil P. (2017). A reduction in long-term spatial memory persists after discontinuation of peripubertal GnRH agonist treatment in sheep. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  77, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2016.11.029 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johnson, Elizabeth L.; Dewar, Callum; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T (2017). Bidirectional Frontoparietal Oscillatory Systems Support Working Memory. Current Biology.  ISSN 0960-9822.  27(12), s 1829- 1835 . doi: 10.1016/j.cub.2017.05.046 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Perry, Anat; Saunders, Samantha N.; Stiso, Jennifer; Dewar, Callum; Lubell, James; Meling, Torstein Ragnar; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor & Knight, Robert T (2017). Effects of prefrontal cortex damage on emotion understanding: EEG and behavioural evidence. Brain.  ISSN 0006-8950.  140(4), s 1086- 1099 . doi: 10.1093/brain/awx031
 • Grane, Venke Arntsberg; Brunner, Jan Ferenc; Endestad, Tor; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Kropotov, Yury; Knight, Robert Thomas & Solbakk, Anne-Kristin (2016). ERP correlates of proactive and reactive cognitive control in treatment-naïve adult adhd. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11:e0159833(7) . doi: 10.1371/journal.pone.0159833 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvstad, Marianne; Sigurdardottir, Solrun; Andersson, Stein; Grane, Venke Arntsberg; Moberget, Torgeir; Stubberud, Jan & Solbakk, Anne-Kristin (2016). Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult Version in Patients with Neurological and Neuropsychiatric Conditions: Symptom Levels and Relationship to Emotional Distress. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  22(6), s 682- 694 . doi: 10.1017/S135561771600031X
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Endestad, Tor; Hol, Per Kristian; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Rehabilitation of Executive Functions in Patients with Chronic Acquired Brain Injury with Goal Management Training, External Cuing, and Emotional Regulation: A Randomized Controlled Trial. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  22(4), s 436- 452 . doi: 10.1017/S1355617715001344
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Goal Management Training Combined With External Cuing as a Means to Improve Emotional Regulation, Psychological Functioning, and Quality of Life in Patients With Acquired Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.  ISSN 0003-9993.  97(11), s 1841- 1852 . doi: 10.1016/j.apmr.2016.06.014
 • Pham, Uyen Ha Gia; Andersson, Stein; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Dietrichs, Espen; Malt, Ulrik Fredrik; Skogseid, Inger Marie; Haraldsen, Ira Hebold & Solbakk, Anne-Kristin (2015). Self-Reported Executive Functioning in Everyday Life in Parkinson's Disease after Three Months of Subthalamic Deep Brain Stimulation. Parkinson's Disease.  ISSN 2090-8083.  2015:461453 . doi: 10.1155/2015/461453
 • Pham, Uyen Ha Gia; Solbakk, Anne-Kristin; Skogseid, Inger Marie; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane; Andersson, Stein; Haraldsen, Ira Hebold; Aarsland, Dag; Dietrichs, Espen & Malt, Ulrik Fredrik (2015). Personality changes after deep brain stimulation in Parkinson's Disease. Parkinson's Disease.  ISSN 2090-8083.  2015:490507 . doi: 10.1155/2015/490507
 • Grane, Venke Arntsberg; Endestad, Tor; Pinto, Arnfrid Farbu & Solbakk, Anne-Kristin (2014). Attentional control and subjective executive function in treatment-naive adults with attention deficit hyperactivity disorder. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0115227
 • Mäki-Marttunen, Veronica; Pickard, Natasha; Solbakk, Anne-Kristin; Ogawa, Keith H.; Knight, Robert T. & Hartikainen, Kaisa M. (2014). Low attentional engagement makes attention network activity susceptible to emotional interference. NeuroReport.  ISSN 0959-4965.  25(13), s 1038- 1043 . doi: 10.1097/WNR.0000000000000223
 • Robinson, Jane E.; Evans, Neil P.; Dumbell, Rebecca; Solbakk, Anne-Kristin; Ropstad, Erik & Haraldsen, Ira Hebold (2014). Effects of inhibition of gonadotropin releasing hormone secretion on the response to novel objects in young male and female sheep. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  40, s 130- 139 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.11.005
 • Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Meling, Torstein; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Krämer, Ulrike M (2014). Impact of orbitofrontal lesions on electrophysiological signals in a stop signal task. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  26(7), s 1528- 1545 . doi: 10.1162/jocn_a_00561
 • Solbakk, Anne-Kristin & Løvstad, Marianne (2014). Effects of focal prefrontal cortex lesions on electrophysiological indices of executive attention and action control. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  55(3), s 233- 243 . doi: 10.1111/sjop.12106
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2013). Preparatory attention after lesions to the lateral or orbital prefrontal cortex - An event-related potentials study. Brain Research.  ISSN 0006-8993.  1527, s 174- 188 . doi: 10.1016/j.brainres.2013.06.017
 • Krämer, Ulrike M; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2013). The role of the lateral prefrontal cortex in inhibitory motor control. Cortex.  ISSN 0010-9452.  49(3), s 837- 849 . doi: 10.1016/j.cortex.2012.05.003
 • Nuruddin, Syed; Wojniusz, Slawomir; Ropstad, Erik; Krogenæs, Anette; Evans, Neil P.; Robinson, Jane E.; Solbakk, Anne-Kristin; Amiry-Moghaddam, Mahmood & Haraldsen, Ira Hebold (2013). Peri-pubertal gonadotropin-releasing hormone analog treatment affects hippocampus gene expression without changing spatial orientation in young sheep. Behavioural Brain Research.  ISSN 0166-4328.  242, s 9- 16 . doi: 10.1016/j.bbr.2012.12.027
 • Wojniusz, Slawomir; Ropstad, Erik; Evans, Neil; Robinson, Jane; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor & Haraldsen, Ira Hebold (2013). Sex-specific development of spatial orientation is independent of peripubertal gonadal steroids. Psychoneuroendocrinology.  ISSN 0306-4530.  38(9), s 1709- 1716 . doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.02.005
 • Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Differential Go/NoGo Activity in Both Contingent Negative Variation and Spectral Power. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0048504
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Executive functions after orbital or lateral prefrontal lesions: Neuropsychological profiles and self-reported executive functions in everyday living. Brain Injury.  ISSN 0269-9052.  26(13-14), s 1586- 1598 . doi: 10.3109/02699052.2012.698787
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Voytek, Bradley; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.  24(2), s 378- 395 . doi: 10.1162/jocn_a_00099
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein; Krämer, Ulrike M; Voytek, Bradley; Due-Tønnessen, Paulina; Endestad, Tor; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2012). Anterior cingulate cortex and cognitive control: Neuropsychological and electrophysiological findings in two patients with lesions to dorsomedial prefrontal cortex. Brain and Cognition.  ISSN 0278-2626.  80(2), s 237- 249 . doi: 10.1016/j.bandc.2012.07.008
 • Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne & Funderud, Ingrid (2012). Eksekutiv kontroll av tenkning, emosjoner og atferd. Frontallappenes rolle i distribuerte anatomiske nettverk, I: Tormod Fladby; Stein Andersson & Leif Gjerstad (red.),  Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412149.  10.  s 101 - 108
 • Wojniusz, Slawomir; Vögele, Claus; Ropstad, Erik; Evans, Neil; Robinson, Jane; Sütterlin, Stefan; Erhard, Hans W.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Olberg, Dag Erlend & Haraldsen, Ira Hebold (2011). Prepubertal gonadotropin-releasing hormone analog leads to exaggerated behavioral and emotional sex differences in sheep. Hormones and Behavior.  ISSN 0018-506X.  59, s 22- 27 . doi: 10.1016/j.yhbeh.2010.09.010 Vis sammendrag
 • Hartikainen, Kaisa M.; Wäljas, Minna; Isoviita, Tuulia; Dastidar, Prasun; Liimatainen, Suvi; Solbakk, Anne-Kristin; Ogawa, Keith H.; Soimakallio, Seppo; Ylinen, Aarne & Öhman, Juha (2010). Persistent symptoms in mild to moderate traumatic brain injury associated with executive dysfunction. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.  ISSN 1380-3395.  32(7), s 767- 774 . doi: 10.1080/13803390903521000
 • Solbakk, Anne-Kristin; Alpert, GF; Furst, AJ; Hale, LA; Oga, T; Chetty, S; Pickard, N & Knight, RT (2008). Altered prefrontal function with aging: Insights into age-associated performance decline. Brain Research.  ISSN 0006-8993.  1232, s 30- 47 . doi: 10.1016/j.brainres.2008.07.060
 • Solbakk, Anne-Kristin; Krogstad, Jan Magne & Schanke, Anne-Kristine (2008). Hodeskader hos voksne: diagnostikk og rehabilitering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  45, s 1098- 1107
 • Solbakk, AK; Reinvang, I; Svebak, Sven; Nielsen, Christer & Sundet, K (2005). Attention to affective pictures in closed head injury: Event-related brain potentials and cardiac responses. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.  ISSN 1380-3395.  27, s 205- 223
 • Reinvang, Ivar; Sundet, Kjetil Søren; Lundervold, Astri J.; Andersson, Stein; Nordby, Helge & Solbakk, Anne-Kristin (2003). ERP (P3) and aging - the role of attention, In  The cognitive neuroscience of individual differences - new perspectives.  Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.  Kapittel.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Lindgren, Magnus (2003). Event-related potentials i klinisk nevropsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  40, s 109- 118
 • Schanke, Anne-Kristine; Stanghelle, Johan; Andersson, Stein; Opheim, Arve; Strøm, Vegard & Solbakk, Anne-Kristin (2002). Mild versus severe fatigue in polio survivors: Special characteristics. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  34, s 134- 140
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Andersson, Stein (2002). Assessment of P3a and P3b after moderate to severe brain injury. Clinical EEG.  ISSN 0009-9155.  33, s 102- 110
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Andersson, Stein (2002). Assessment of P3a and P3b after moderate to severe brain injury. Clinical EEG.  ISSN 0009-9155.  33(3), s 102- 110 Vis sammendrag
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Nielsen, Christopher S. (2000). ERP indices of resource allocation difficulties in mild head injury. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology.  ISSN 1380-3395.  22(6), s 743- 760
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar; Nielsen, Christopher Sivert & Sundet, Kjetil Søren (1999). ERP indicators of disturbed attention in mild closed head injury: A frontal lobe syndrome?. Psychophysiology.  ISSN 0048-5772.  36(6), s 802- 817

Se alle arbeider i Cristin

 • Puszta, Andras; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Huster, Rene & Grane, Venke Arntsberg (2020). Reduced frontal theta during proactive control in adult ADHD. Vis sammendrag
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Knight, Robert T. & Endestad, Tor (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Knight, Robert T & Endestad, Tor (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings. Vis sammendrag
 • Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Knight, Robert T. & Blenkmann, Alejandro Omar (2019). A robust intracranial electrode localization algorithm. Vis sammendrag
 • Foldal, Maja Dyhre; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Knight, Robert Thomas; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2019). The brain tracks global temporal regularity in auditory patterns.
 • Funderud, Ingrid & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Event Related Potentials and their functional relevance and Experimental design issues in ERP studies.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James Isaac; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Foldal, Maja Dyhre; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas; Danielsen, Anne; Endestad, Tor & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Auditory prediction and prediction error in self-generated tones.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Foldal, Maja Dyhre; Larsson, Pål Gunnar; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas; Danielsen, Anne; Endestad, Tor & Solbakk, Anne-Kristin (2019). Action-based auditory predictions. Vis sammendrag
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Lubell, James; Llorens, Anais; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago; Larsson, PG; Ivanovic, Jugoslav; Meling, Torstein Ragnar; Bekinschtein, Tristan; Kochen, Silvia; Endestad, Tor; Knight, Robert T & Solbakk, Anne-Kristin (2018). Human insula response to auditory deviants: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Kam, Julia W.Y.; Lin, Jack J.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar & Knight, Robert T. (2018). Functional coupling between default network and fronto-parietal control network supports internally directed attention..
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert Thomas (2018). Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans. Cortex.  ISSN 0010-9452.  101, s 309- 312 . doi: 10.1016/j.cortex.2017.12.023
 • Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2018). Neural oscillations and human behavior.
 • Johnson, Elizabeth L.; Adams, J.N.; Griffin, S.M.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, P.G.; Parvizi, J.; Lin, J.J. & Knight, Robert T. (2017). Dynamic frontotemporal systems for episodic working memory.
 • Johnson, Elizabeth L.; Dewar, C.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T. (2017). Causal evidence that bidirectional frontoparietal rhythms support working memory.
 • Kam, J.W.Y.; Lin, J.J.; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Larsson, P.G.; Griffin, S. & Knight, Robert T. (2017). Contributions of medial prefrontal cortex to internally directed attention.
 • Slama, S.J.K.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, P.G.; Lin, Jack J.; King-Stephens, D.; Laxer, K.D.; Weber, P.B. & Knight, Robert T. (2017). Intracranial recordings define a cortical-mesial temporal network in top-down and bottom-up attention.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Goal Management Training of executive functions in patients with acquired brain injury.
 • Grane, Venke Arntsberg; Brunner, Jan Ferenc; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Endestad, Tor; Knight, RT & Solbakk, Anne-Kristin (2015). ERP indices of proactive and reactive attentional control in adult ADHD.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2015). Goal Management Training of Executive Functions in patients with acquired brain injury.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Høst, Katja; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2014). Goal Management Training in patients with acquired brain injury - preliminary results.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T & Lindgren, Magnus (2011). To prepare or not to prepare: Differential Go/Nogo activity in contingent negative variation and EEG spectral power.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Knight, Robert T. & Lindgren, Magnus (2011). To prepare or not to prepare: Differrential Go/Nogo activity in contingent negative variation and spectral power.
 • Krämer, Ulrike M; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2011). The role of the lateral PFC in inhibitory motor control.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Lindgren, Magnus; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2011). Focal lesions to the lateral and orbital prefrontal cortex: Neuropsychological profiles and self reported executive functions in everyday living.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Løvstad, Marianne (2011). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Lindgren, Magnus; Meling, Torstein; Due-Tønnessen, Paulina; Reinvang, Ivar; Knight, Robert T. & Krämer, Ulrike M (2011). Electrophysiological indices of altered inhibitory control and error processing in patients with focal orbitofrontal lesions.
 • Wojniusz, Slawomir; Callens, Nina; Cools, Martine; Andersson, Stein; Solbakk, Anne-Kristin; Sütterlin, Stefan; Vögele, Claus & Haraldsen, Ira Hebold (2011). Long term GnRHR treatment effects on autonomic nerve system and frontal lobe function in children with pubertas precox.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert Thomas & Solbakk, Anne-Kristin (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Voytek, Bradley; Knight, Robert T. & Solbakk, Anne-Kristin (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Knight, Robert T.; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein; Voytek, Bradley & Solbakk, Anne-Kristin (2010). Auditory novelty processing in patients with ventral and lateral lesions in the prefrontal cortex – an Event-Related Potential (ERP) study.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Hale, L; Alpert, GF; Furst, A; Oga, T; Suppiah, S; Pickard, N & Knight, RT (2005). Reduced anterior cingulate gyrus activation in normal aging: An event-related FMRI study. Journal of Cognitive Neuroscience.  ISSN 0898-929X.
 • Lundervold, Astri J.; Lundervold, Arvid; Nordby, Helge; Sundet, Kjetil Søren; Andersson, Stein; Solbakk, Anne-Kristin & Reinvang, Ivar (2003). Multi-dimensional measures of ERPs as part of the neuropsychological assessment. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  9, s 589- 590
 • Lundervold, Astri J.; Nordby, Helge; Ødelien, I; Reinvang, Ivar; Sundet, Kjetil Søren; Solbakk, Anne-Kristin & Andersson, Stein (2003). Verbal memory function and brain activity. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  9, s 248
 • Reinvang, Ivar; Gjerstad, Leif; Standnes, Britt & Solbakk, Anne-Kristin (2003). Neuropsychological profiles in MCI-patients with different genetic risk factors.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar; Andersson, Stein; Nordby, Helge; Lundervold, Astri J. & Sundet, Kjetil Søren (2003). The relation between neuropsychological and ERP measures of cognitive speed and attention. Journal of the International Neuropsychological Society.  ISSN 1355-6177.  9, s 182
 • Andersson, Stein & Solbakk, Anne-Kristin (2001). Electrophysiological indexes of attention deficit in workers exposed to organic solvents.
 • Reinvang, Ivar; Standnes, Britt; Gjerstad, Leif; Solbakk, Anne-Kristin & Karlsen, Nils (2001). Diagnosis of early dementia - ongoing projects.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Andersson, Stein (2001). Memory-related ERPs in workers chronically exposed to organic solvents.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Andersson, Stein & Schanke, Anne-Kristine (2001). Information processing and fatigue in polio survivors - an ERP study.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Reinvang, Ivar (2001). An ERP Study of Attention Deficits in Closed Head Injury: The Contribution of Frontal Mechanisms.
 • Sundet, Kjetil Søren; Lundervold, Astri J.; Andersson, Stein; Solbakk, Anne-Kristin; Nordby, Helge; Karlsen, K & Reinvang, Ivar (2001). Estimates of IQ: How NART serves to identify impaired WASI performance among cognitively impaired subjects.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Reinvang, Ivar (2000). ERP indices of impaired attention in mild closed head injury.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Nielsen, Christopher (2000). ERP indices of resource allocation difficulties in mild closed head injury.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. mars 2016 13:19 - Sist endret 3. mai 2019 14:52

Forskergrupper