Anne-Kristin Solbakk

Professor
Bilde av Anne-Kristin  Solbakk
English version of this page
Telefon +47 22857197
Rom V02-07
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schelderups Hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg leder en forskningsgruppe sammen med Tor Endestad der studier av den nevrofysiologiske basis for hjernens kognitive kontrollfunksjoner har hovedfokus. Dette omhandler blant annet hvordan hjernen predikerer hendelser og konsekvenser av atferd, samt oppfatter og korrigerer ved avvik fra forventninger. Vi undersøker hvilken rolle ulike frontale subregioner spiller for slike funksjoner og hvordan frontallappene kommuniserer med andre hjerneområder. Friske voksne og voksne med sentralnervøse skader/lidelser som hodetraume og hjernetumor rekrutteres til studiene.

Det benyttes et bredt spekter av metoder, inkludert standardiserte og eksperimentelle nevropsykologiske tester og funksjonelle hjerneavbildningsteknikker som funksjonell MRI og electroencefalografi (EEG). Intrakranielle EEG registreringer (ECoG) under kognitive eksperimenter gjøres med pasienter som er innlagt ved Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH) for kirurgisk behandling av epilepsi.

Dette gir en unik mulighet til å studere elektrofysiologiske korrelater til kognitiv funksjon som ikke er mulig med vanlig EEG. Gruppens forskning har ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og foregår i samarbeid med amerikanske og andre europeiske universiteter.

Jeg leder prosjekter som omhandler blant annet:

 • Prediksjon og forventningsbrudd

 • Kognitiv og motorisk seleksjon/hemming

 • Kontrollert oppmerksomhet og arbeidsminne

 • Effekter av fokale frontale hjerneskader på ovennevnte funksjoner

 • Funksjonell konnektivitet relatert til kognitiv funksjon målt ved konvensjonell og intrakraniell EEG

 • Nevropsykologisk og elektrofysiologisk grunnlag for kognitive vansker ved ADHD hos voksne (Helgelandssykehuset)

Jeg er i tillegg engasjert i prosjekter som omhandler:

 • Behandling av eksekutive vansker med Goal-Management Training (ledet av Sunnaas sykehus)

 • Sosial kognisjon hos pasienter med frontale skader (ledet av UC Berkeley, USA)

 • Betydning av kjønn og hormoner for kognitiv funksjon (dyremodeller; ledet av University of Glasgow og Psykosomatisk avd., OUS-RH)

Bakgrunn

Utdanning

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i nevropsykologi, 2005

 • Doktorgrad i psykologi 2001 (Dr. Psychol.). Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO). Avhandlingens tittel: “An ERP study of attention deficits in closed head injury: The contribution of frontal mechanisms“ Arbeidet ble utført ved Psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet og Psykologisk Institutt, UiO under veiledning av I. Reinvang (hovedveileder), K. Sundet og S. Svebak

 • Cand. Psychol. 1993, Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • Psykologspesialist/forsker (20% stilling; 2016 - dd) ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS-RH

 • Forskningsgruppeleder (”Neurocognition and frontal brain function”)og psykologspesialist ved Psykosomatisk avdeling (2006 – 2013) og Nevrokirurgisk avdeling (2013 – 2016), Klinikk for Kirurgi og Nevrofag, OUS-RH

 • Psykolog (2004 – 2005) ved Avdeling for Barnehabilitering, Akershus Universitetssykehus

 • Postdoktor (2002 – 2004) ved Knight Lab - Cognitive Neuroscience Research Laboratory, Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California, og Psykologisk Institutt, UiO

 • Psykolog (2001 – 2002) ved Hjerneskadeavdelingen, Sunnaas Sykehus, Nesodden

 • Psykolog i utdanningsstilling (1993 – 1996) ved Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet

Samarbeid

Internasjonalt:

USA

Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California; Dept. of Neurology; Stanford University School of Medicine, California.

Tyskland

Dept. of Neurology, University of Lübeck.

Finland

Behavioral Neurology Research Unit, Tampere University Hospital.

Sverige

Dept. of Psychology, University of Lund.

Skottland

Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, University of Glasgow.

Nasjonalt:

Nevrokirurgisk avdeling, Intervensjonssenteret og Psykosomatisk avdeling, OUS-RH; Nevropsykologisk Tjeneste, Psykiatrisk Senter, Helgelandssykehuset;

Forskningsavdelingen, Sunnaas Sykehus, Nesodden.

Emneord: Kognitiv psykologi, Klinisk nevropsykologi, Nevrovitenskap, MRI, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

 • Fuhrer, Julian; Blenkmann, Alejandro Omar; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin & Glette, Kyrre (2022). Complexity-based Encoded Information Quantification in Neurophysiological Recordings. Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). ISSN 2694-0604. s. 2319–2323. doi: 10.1109/EMBC48229.2022.9871501.
 • Johnson, Elizabeth L.; Chang, William K.; Dewar, Callum D.; Sorensen, Donna; Lin, Jack J. & Solbakk, Anne-Kristin [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Orbitofrontal cortex governs working memory for temporal order. Current Biology. ISSN 0960-9822. 32(9), s. R410–R411. doi: 10.1016/j.cub.2022.03.074.
 • Olsen, Alexander; Dennis, Emily L.; Stubberud, Jan Egil; Hovenden, Elizabeth S.; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Regional brain volume prior to treatment is linked to outcome after cognitive rehabilitation in traumatic brain injury. NeuroImage: Clinical. ISSN 2213-1582. 35. doi: 10.1016/j.nicl.2022.103126.
 • Llorens, Anaïs; Tzovara, Athina; Bellier, Ludovic; Bhaya-Grossman, lIina; Bidet-Caulet, Aurelie & Chang, William K [Vis alle 45 forfattere av denne artikkelen] (2021). Gender bias in academia: A lifetime problem that needs solutions. Neuron. ISSN 0896-6273. 109(13), s. 2047–2074. doi: 10.1016/j.neuron.2021.06.002.
 • Katarina Slama, Slama; Jimenez, Richard; Saha, Sujayam; King-Stephens, David; Laxer, Kenneth D. & Weber, Peter B. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Intracranial recordings demonstrate both cortical and medial temporal lobe engagement in visual search in humans. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 33(9), s. 1833–1861. doi: 10.1162/jocn_a_01739.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine; Funderud, Ingrid; Anais, Llorens & Blenkmann, Alejandro Omar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Monitoring of self-paced action timing and sensory outcomes after lesions to the orbitofrontal cortex. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 33(9), s. 1956–1975. doi: 10.1162/jocn_a_01733.
 • Hatlestad-Hall, Christoffer; Bruña, Ricardo; Erichsen, Erik Aksel Spendrup; Andersson, Vebjørn; Syvertsen, Marte Roa & Skogan, Annette Holth [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). The organization of functional neurocognitive networks in focal epilepsy correlates with domain-specific cognitive performance. Journal of Neuroscience Research. ISSN 0360-4012. 99(10), s. 2669–2687. doi: 10.1002/jnr.24896. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buades-Rotger, Macià; Solbakk, Anne-Kristin; Liebrand, Matthias; Endestad, Tor; Funderud, Ingrid & Siegwardt, Paul [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Patients with ventromedial prefrontal lesions show an implicit approach bias to angry faces. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 33(6), s. 1069–1081. doi: 10.1162/jocn_a_01706.
 • Liebrand, Matthias; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Buades-Rotger, Macià; Knight, Robert Thomas & Krämer, Ulrike M (2021). Intact Proactive Motor Inhibition after Unilateral Prefrontal Cortex or Basal Ganglia Lesions. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 33(9), s. 1862–1879. doi: 10.1162/jocn_a_01691.
 • Kam, Julia W.Y.; Helfrich, Randolph H.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar & Lin, Jack J. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Top-Down Attentional Modulation in Human Frontal Cortex: Differential Engagement during External and Internal Attention. Cerebral Cortex. ISSN 1047-3211. 31(2), s. 873–883. doi: 10.1093/cercor/bhaa262.
 • Fjermestad, Krister; Huster, Rene; Thunberg, Christina; Stokke, Simen; Gravholt, Claus H & Solbakk, Anne-Kristin (2020). Neuropsychological functions, sleep, and mental health in adults with Klinefelter syndrome. American Journal of Medical Genetics. Part C, Seminars in Medical Genetics (AJMG). ISSN 1552-4868. 184C, s. 482–492. doi: 10.1002/ajmg.c.31797. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stubberud, Jan; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Tornås, Sveinung (2020). Emotional regulation following acquired brain injury: Associations with executive functioning in daily life and symptoms of anxiety and depression. Frontiers in Neurology. ISSN 1664-2295. 11:1011, s. 1–7. doi: 10.3389/fneur.2020.01011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Foldal, Maja Dyhre; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Knight, Robert T.; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2020). The brain tracks auditory rhythm predictability independent of selective attention. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10, s. 1–13. doi: 10.1038/s41598-020-64758-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid; Blenkmann, Alejandro Omar; Lubell, James; Foldal, Maja Dyhre & Leske, Sabine Liliana [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Preservation of Interference Effects in Working Memory After Orbitofrontal Damage. Frontiers in Human Neuroscience. ISSN 1662-5161. 13, s. 1–15. doi: 10.3389/fnhum.2019.00445. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kam, Julia W.Y.; Lin, Jack J.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar & Knight, Robert T. (2019). Default network and frontoparietal control network theta connectivity supports internal attention. Nature Human Behaviour. ISSN 2397-3374. 3(12), s. 1263–1270. doi: 10.1038/s41562-019-0717-0.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Collavini, Santiago; Lubell, James; Anais, Llorens; Funderud, Ingrid & Ivanovic, Jugoslav [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Auditory deviance detection in the human insula: An intracranial EEG study. Cortex. ISSN 0010-9452. 121, s. 189–200. doi: 10.1016/j.cortex.2019.09.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2019). Use it or lose it? A 5-year follow-up study of goal management training in patients with acquired brain injury. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. s. 1–6. doi: 10.1017/S1355617719000626.
 • Hough, Denise; Robinson, Jane E.; Bellingham, Michelle; Fleming, Lynne M.; McLaughlin, Mark & Jama, K. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Peripubertal GnRH and testosterone co-treatment leads to increased familiarity preferences in male sheep. Psychoneuroendocrinology. ISSN 0306-4530. 108, s. 70–77. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.06.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sadaghiani, Sepideh; Dombert, Pascasie L.; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein Ragnar & Endestad, Tor [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lesions to the fronto-parietal network impact alpha-band phase synchrony and cognitive control. Cerebral Cortex. ISSN 1047-3211. 29(10), s. 4143–4153. doi: 10.1093/cercor/bhy296.
 • Tornås, Sveinung; Stubberud, Jan; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Schanke, Anne-Kristine & Løvstad, Marianne (2019). Moderators, mediators and nonspecific predictors of outcome after cognitive rehabilitation of executive functions in a randomised controlled trial. Neuropsychological Rehabilitation. ISSN 0960-2011. 29(6), s. 844–865. doi: 10.1080/09602011.2017.1338587.
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T. (2018). Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans. Cortex. ISSN 0010-9452. 101, s. 309–312. doi: 10.1016/j.cortex.2017.12.023.
 • Grambaite, Ramune; Sundby, Jørgen; Lundervold, Astri; Solbakk, Anne-Kristin; Hessen, Erik & Olsen, Alexander [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Undervisning i klinisk nevropsykologi på profesjonsstudiene i Norge. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. ISSN 1500-8347. 1, s. 14–27.
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert Thomas (2018). Lateral prefrontal cortex lesion impairs regulation of internally and externally directed attention. NeuroImage. ISSN 1053-8119. 175(15), s. 91–99. doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.03.063.
 • Johnson, Elizabeth L.; Adams, Jenna N.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar & Ivanovic, Jugoslav [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Dynamic frontotemporal systems process space and time in working memory. PLoS Biology. ISSN 1544-9173. 16(3). doi: 10.1371/journal.pbio.2004274. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnson, Elizabeth L.; Dewar, Callum; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T (2017). Bidirectional Frontoparietal Oscillatory Systems Support Working Memory. Current Biology. ISSN 0960-9822. 27(12), s. 1829–1835. doi: 10.1016/j.cub.2017.05.046. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Rennie, Michael & Robinson, Jane E. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Spatial memory is impaired by peripubertal GnRH agonist treatment and testosterone replacement in sheep. Psychoneuroendocrinology. ISSN 0306-4530. 75, s. 173–182. doi: 10.1016/j.psyneuen.2016.10.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Perry, Anat; Saunders, Samantha N.; Stiso, Jennifer; Dewar, Callum; Lubell, James & Meling, Torstein Ragnar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Effects of prefrontal cortex damage on emotion understanding: EEG and behavioural evidence. Brain. ISSN 0006-8950. 140(4), s. 1086–1099. doi: 10.1093/brain/awx031.
 • Hough, Denise; Bellingham, Michelle; Haraldsen, Ira Hebold; McLaughlin, Mark; Robinson, Jane E. & Solbakk, Anne-Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). A reduction in long-term spatial memory persists after discontinuation of peripubertal GnRH agonist treatment in sheep. Psychoneuroendocrinology. ISSN 0306-4530. 77, s. 1–8. doi: 10.1016/j.psyneuen.2016.11.029. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Goal Management Training Combined With External Cuing as a Means to Improve Emotional Regulation, Psychological Functioning, and Quality of Life in Patients With Acquired Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. ISSN 0003-9993. 97(11), s. 1841–1852. doi: 10.1016/j.apmr.2016.06.014.
 • Grane, Venke Arntsberg; Brunner, Jan Ferenc; Endestad, Tor; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Kropotov, Yury & Knight, Robert Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). ERP correlates of proactive and reactive cognitive control in treatment-naïve adult adhd. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 11:e0159833(7). doi: 10.1371/journal.pone.0159833. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvstad, Marianne; Sigurdardottir, Solrun; Andersson, Stein; Grane, Venke Arntsberg; Moberget, Torgeir & Stubberud, Jan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Behavior Rating Inventory of Executive Function Adult Version in Patients with Neurological and Neuropsychiatric Conditions: Symptom Levels and Relationship to Emotional Distress. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 22(6), s. 682–694. doi: 10.1017/S135561771600031X.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Evans, Jonathan; Endestad, Tor & Hol, Per Kristian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Rehabilitation of Executive Functions in Patients with Chronic Acquired Brain Injury with Goal Management Training, External Cuing, and Emotional Regulation: A Randomized Controlled Trial. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 22(4), s. 436–452. doi: 10.1017/S1355617715001344.
 • Pham, Uyen Ha Gia; Andersson, Stein; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo; Konglund, Ane & Dietrichs, Espen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Self-Reported Executive Functioning in Everyday Life in Parkinson's Disease after Three Months of Subthalamic Deep Brain Stimulation. Parkinson's Disease. ISSN 2090-8083. 2015:461453. doi: 10.1155/2015/461453.
 • Pham, Uyen Ha Gia; Solbakk, Anne-Kristin; Skogseid, Inger Marie; Toft, Mathias; Pripp, Are Hugo & Konglund, Ane [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Personality changes after deep brain stimulation in Parkinson's Disease. Parkinson's Disease. ISSN 2090-8083. 2015:490507. doi: 10.1155/2015/490507.
 • Grane, Venke Arntsberg; Endestad, Tor; Pinto, Arnfrid Farbu & Solbakk, Anne-Kristin (2014). Attentional control and subjective executive function in treatment-naive adults with attention deficit hyperactivity disorder. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(12). doi: 10.1371/journal.pone.0115227.
 • Mäki-Marttunen, Veronica; Pickard, Natasha; Solbakk, Anne-Kristin; Ogawa, Keith H.; Knight, Robert T. & Hartikainen, Kaisa M. (2014). Low attentional engagement makes attention network activity susceptible to emotional interference. NeuroReport. ISSN 0959-4965. 25(13), s. 1038–1043. doi: 10.1097/WNR.0000000000000223.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Meling, Torstein & Lindgren, Magnus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Impact of orbitofrontal lesions on electrophysiological signals in a stop signal task. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 26(7), s. 1528–1545. doi: 10.1162/jocn_a_00561.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Løvstad, Marianne (2014). Effects of focal prefrontal cortex lesions on electrophysiological indices of executive attention and action control. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 55(3), s. 233–243. doi: 10.1111/sjop.12106.
 • Robinson, Jane E.; Evans, Neil P.; Dumbell, Rebecca; Solbakk, Anne-Kristin; Ropstad, Erik & Haraldsen, Ira Hebold (2014). Effects of inhibition of gonadotropin releasing hormone secretion on the response to novel objects in young male and female sheep. Psychoneuroendocrinology. ISSN 0306-4530. 40, s. 130–139. doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.11.005.
 • Krämer, Ulrike M; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2013). The role of the lateral prefrontal cortex in inhibitory motor control. Cortex. ISSN 0010-9452. 49(3), s. 837–849. doi: 10.1016/j.cortex.2012.05.003.
 • Wojniusz, Slawomir; Ropstad, Erik; Evans, Neil; Robinson, Jane; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Sex-specific development of spatial orientation is independent of peripubertal gonadal steroids. Psychoneuroendocrinology. ISSN 0306-4530. 38(9), s. 1709–1716. doi: 10.1016/j.psyneuen.2013.02.005.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina & Meling, Torstein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Preparatory attention after lesions to the lateral or orbital prefrontal cortex - An event-related potentials study. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1527, s. 174–188. doi: 10.1016/j.brainres.2013.06.017.
 • Nuruddin, Syed; Wojniusz, Slawomir; Ropstad, Erik; Krogenæs, Anette; Evans, Neil P. & Robinson, Jane E. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Peri-pubertal gonadotropin-releasing hormone analog treatment affects hippocampus gene expression without changing spatial orientation in young sheep. Behavioural Brain Research. ISSN 0166-4328. 242, s. 9–16. doi: 10.1016/j.bbr.2012.12.027.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Meling, Torstein; Krämer, Ulrike M; Voytek, Bradley & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Anterior cingulate cortex and cognitive control: Neuropsychological and electrophysiological findings in two patients with lesions to dorsomedial prefrontal cortex. Brain and Cognition. ISSN 0278-2626. 80(2), s. 237–249. doi: 10.1016/j.bandc.2012.07.008.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne & Funderud, Ingrid (2012). Eksekutiv kontroll av tenkning, emosjoner og atferd. Frontallappenes rolle i distribuerte anatomiske nettverk. I Fladby, Tormod; Andersson, Stein & Gjerstad, Leif (Red.), Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205412149. s. 101–108.
 • Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley & Knight, Robert T. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Differential Go/NoGo Activity in Both Contingent Negative Variation and Spectral Power. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 7(10). doi: 10.1371/journal.pone.0048504.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein & Lindgren, Magnus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Executive functions after orbital or lateral prefrontal lesions: Neuropsychological profiles and self-reported executive functions in everyday living. Brain Injury. ISSN 0269-9052. 26(13-14), s. 1586–1598. doi: 10.3109/02699052.2012.698787.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina & Meling, Torstein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 24(2), s. 378–395. doi: 10.1162/jocn_a_00099.
 • Wojniusz, Slawomir; Vögele, Claus; Ropstad, Erik; Evans, Neil; Robinson, Jane & Sütterlin, Stefan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2011). Prepubertal gonadotropin-releasing hormone analog leads to exaggerated behavioral and emotional sex differences in sheep. Hormones and Behavior. ISSN 0018-506X. 59, s. 22–27. doi: 10.1016/j.yhbeh.2010.09.010.
 • Hartikainen, Kaisa M.; Wäljas, Minna; Isoviita, Tuulia; Dastidar, Prasun; Liimatainen, Suvi & Solbakk, Anne-Kristin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2010). Persistent symptoms in mild to moderate traumatic brain injury associated with executive dysfunction. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. ISSN 1380-3395. 32(7), s. 767–774. doi: 10.1080/13803390903521000.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Alpert, GF; Furst, AJ; Hale, LA; Oga, T & Chetty, S [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Altered prefrontal function with aging: Insights into age-associated performance decline. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1232, s. 30–47. doi: 10.1016/j.brainres.2008.07.060.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Krogstad, Jan Magne & Schanke, Anne-Kristine (2008). Hodeskader hos voksne: diagnostikk og rehabilitering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 45, s. 1098–1107.
 • Solbakk, AK; Reinvang, I; Svebak, Sven; Nielsen, Christer & Sundet, K (2005). Attention to affective pictures in closed head injury: Event-related brain potentials and cardiac responses. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. ISSN 1380-3395. 27, s. 205–223.
 • Reinvang, Ivar; Sundet, Kjetil Søren; Lundervold, Astri J.; Andersson, Stein; Nordby, Helge & Solbakk, Anne-Kristin (2003). ERP (P3) and aging - the role of attention, The cognitive neuroscience of individual differences - new perspectives. Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Lindgren, Magnus (2003). Event-related potentials i klinisk nevropsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s. 109–118.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Andersson, Stein (2002). Assessment of P3a and P3b after moderate to severe brain injury. Clinical EEG. ISSN 0009-9155. 33, s. 102–110.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar & Andersson, Stein (2002). Assessment of P3a and P3b after moderate to severe brain injury. Clinical EEG. ISSN 0009-9155. 33(3), s. 102–110.
 • Schanke, Anne-Kristine; Stanghelle, Johan; Andersson, Stein; Opheim, Arve; Strøm, Vegard & Solbakk, Anne-Kristin (2002). Mild versus severe fatigue in polio survivors: Special characteristics. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 34, s. 134–140.

Se alle arbeider i Cristin

 • Levine, Brian; Rosenbaum, Shayna; Solbakk, Anne-Kristin & D'Esposito, Mark (2021). Introduction to the special issue. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 33(9), s. 1635–1635. doi: 10.1162/jocn_e_01754.
 • Funderud, Ingrid; Danielsen, Anne; Endestad, Tor; Jensenius, Alexander Refsum; Leske, Sabine Liliana & Solbakk, Anne-Kristin (2021). Improving working memory in patents with epilepsy by rhythmic sounds.
 • Levine, Brian; Rosenbaum, R. Shayna; Solbakk, Anne-Kristin & D’esposito, Mark (2021). Introduction to the special issue. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X. 33(9), s. 1635–1635. doi: 10.1162/jocn_e_01754.
 • Puszta, Andras; Huster, Rene Jürgen; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor & Grane, Venke Arntsberg (2021). Task-dependent EEG changes in adult ADHD.
 • Foldal, Maja Dyhre; Leske, Sabine Liliana; Blenkmann, Alejandro Omar; Endestad, Tor & Solbakk, Anne-Kristin (2021). Attentional modulation of alpha- and beta oscillations during perception of auditory rhythms.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Leske, Sabine Liliana; Lubell, James Isaac; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anais & Funderud, Ingrid [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Auditory prediction and prediction error in self-generated tones.
 • Puszta, Andras; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Huster, Rene & Grane, Venke Arntsberg (2020). Reduced frontal theta during proactive control in adult ADHD.
 • Foldal, Maja Dyhre; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Knight, Robert Thomas; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2019). The brain tracks global temporal regularity in auditory patterns.
 • Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Knight, Robert T. & Blenkmann, Alejandro Omar (2019). A robust intracranial electrode localization algorithm.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs & Funderud, Ingrid [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs & Funderud, Ingrid [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James Isaac; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid & Foldal, Maja Dyhre [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Auditory prediction and prediction error in self-generated tones.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid & Foldal, Maja Dyhre [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Action-based auditory predictions.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2018). Neural oscillations and human behavior.
 • Kam, Julia W.Y.; Lin, Jack J.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar & Knight, Robert T. (2018). Functional coupling between default network and fronto-parietal control network supports internally directed attention. .
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Lubell, James; Llorens, Anais; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago & Larsson, PG [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Human insula response to auditory deviants: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert Thomas (2018). Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans. Cortex. ISSN 0010-9452. 101, s. 309–312. doi: 10.1016/j.cortex.2017.12.023.
 • Slama, S.J.K.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, P.G.; Lin, Jack J. & King-Stephens, D. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Intracranial recordings define a cortical-mesial temporal network in top-down and bottom-up attention.
 • Johnson, Elizabeth L.; Dewar, C.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T. (2017). Causal evidence that bidirectional frontoparietal rhythms support working memory.
 • Johnson, Elizabeth L.; Adams, J.N.; Griffin, S.M.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor & Larsson, P.G. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Dynamic frontotemporal systems for episodic working memory.
 • Kam, J.W.Y.; Lin, J.J.; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Larsson, P.G. & Griffin, S. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Contributions of medial prefrontal cortex to internally directed attention.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Goal Management Training of executive functions in patients with acquired brain injury.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2015). Goal Management Training of Executive Functions in patients with acquired brain injury.
 • Grane, Venke Arntsberg; Brunner, Jan Ferenc; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Endestad, Tor; Knight, RT & Solbakk, Anne-Kristin (2015). ERP indices of proactive and reactive attentional control in adult ADHD.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Høst, Katja; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2014). Goal Management Training in patients with acquired brain injury - preliminary results.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). To prepare or not to prepare: Differrential Go/Nogo activity in contingent negative variation and spectral power.
 • Krämer, Ulrike M; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2011). The role of the lateral PFC in inhibitory motor control.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Løvstad, Marianne (2011). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Lindgren, Magnus & Meling, Torstein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Electrophysiological indices of altered inhibitory control and error processing in patients with focal orbitofrontal lesions.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein & Lindgren, Magnus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Focal lesions to the lateral and orbital prefrontal cortex: Neuropsychological profiles and self reported executive functions in everyday living.
 • Wojniusz, Slawomir; Callens, Nina; Cools, Martine; Andersson, Stein; Solbakk, Anne-Kristin & Sütterlin, Stefan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Long term GnRHR treatment effects on autonomic nerve system and frontal lobe function in children with pubertas precox.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). To prepare or not to prepare: Differential Go/Nogo activity in contingent negative variation and EEG spectral power.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina & Meling, Torstein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Knight, Robert T. & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Auditory novelty processing in patients with ventral and lateral lesions in the prefrontal cortex – an Event-Related Potential (ERP) study.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina & Meling, Torstein Ragnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Hale, L; Alpert, GF; Furst, A; Oga, T & Suppiah, S [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Reduced anterior cingulate gyrus activation in normal aging: An event-related FMRI study. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar; Andersson, Stein; Nordby, Helge; Lundervold, Astri J. & Sundet, Kjetil Søren (2003). The relation between neuropsychological and ERP measures of cognitive speed and attention. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 9.
 • Lundervold, Astri J.; Nordby, Helge; Ødelien, I; Reinvang, Ivar; Sundet, Kjetil Søren & Solbakk, Anne-Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Verbal memory function and brain activity. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 9.
 • Lundervold, Astri J.; Lundervold, Arvid; Nordby, Helge; Sundet, Kjetil Søren; Andersson, Stein & Solbakk, Anne-Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Multi-dimensional measures of ERPs as part of the neuropsychological assessment. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 9, s. 589–590.
 • Reinvang, Ivar; Gjerstad, Leif; Standnes, Britt & Solbakk, Anne-Kristin (2003). Neuropsychological profiles in MCI-patients with different genetic risk factors.
 • Foldal, Maja Dyhre; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2021). Perceiving temporal structure in auditory stimuli: The role of attention and prediction. Series of dissertations sumbitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. mars 2016 13:19 - Sist endret 16. sep. 2022 15:04

Forskergrupper