Anne-Kristin Solbakk

Førsteamanuensis - Kognitiv- og nevropsykologi
Bilde av Anne-Kristin Solbakk
English version of this page
Telefon +47 22857197
Rom V02-07
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

Jeg leder en forskningsgruppe sammen med Tor Endestad der studier av den nevrofysiologiske basis for hjernens kognitive kontrollfunksjoner har hovedfokus. Dette omhandler blant annet hvordan hjernen predikerer hendelser og konsekvenser av atferd, samt oppfatter og korrigerer ved avvik fra forventninger. Vi undersøker hvilken rolle ulike frontale subregioner spiller for slike funksjoner og hvordan frontallappene kommuniserer med andre hjerneområder. Friske voksne og voksne med sentralnervøse skader/lidelser som hodetraume og hjernetumor rekrutteres til studiene.

Det benyttes et bredt spekter av metoder, inkludert standardiserte og eksperimentelle nevropsykologiske tester og funksjonelle hjerneavbildningsteknikker som funksjonell MRI og electroencefalografi (EEG). Intrakranielle EEG registreringer (ECoG) under kognitive eksperimenter gjøres med pasienter som er innlagt ved Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH) for kirurgisk behandling av epilepsi.

Dette gir en unik mulighet til å studere elektrofysiologiske korrelater til kognitiv funksjon som ikke er mulig med vanlig EEG. Gruppens forskning har ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og foregår i samarbeid med amerikanske og andre europeiske universiteter.

Jeg leder prosjekter som omhandler blant annet:

 • Prediksjon og forventningsbrudd

 • Kognitiv og motorisk seleksjon/hemming

 • Kontrollert oppmerksomhet og arbeidsminne

 • Effekter av fokale frontale hjerneskader på ovennevnte funksjoner

 • Funksjonell konnektivitet relatert til kognitiv funksjon målt ved konvensjonell og intrakraniell EEG

 • Nevropsykologisk og elektrofysiologisk grunnlag for kognitive vansker ved ADHD hos voksne (Helgelandssykehuset)

Jeg er i tillegg engasjert i prosjekter som omhandler:

 • Behandling av eksekutive vansker med Goal-Management Training (ledet av Sunnaas sykehus)

 • Sosial kognisjon hos pasienter med frontale skader (ledet av UC Berkeley, USA)

 • Betydning av kjønn og hormoner for kognitiv funksjon (dyremodeller; ledet av University of Glasgow og Psykosomatisk avd., OUS-RH)

Bakgrunn

Utdanning

 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i nevropsykologi, 2005

 • Doktorgrad i psykologi 2001 (Dr. Psychol.). Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO). Avhandlingens tittel: “An ERP study of attention deficits in closed head injury: The contribution of frontal mechanisms“ Arbeidet ble utført ved Psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet og Psykologisk Institutt, UiO under veiledning av I. Reinvang (hovedveileder), K. Sundet og S. Svebak

 • Cand. Psychol. 1993, Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • Psykologspesialist/forsker (20% stilling; 2016 - dd) ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS-RH

 • Forskningsgruppeleder (”Neurocognition and frontal brain function”)og psykologspesialist ved Psykosomatisk avdeling (2006 – 2013) og Nevrokirurgisk avdeling (2013 – 2016), Klinikk for Kirurgi og Nevrofag, OUS-RH

 • Psykolog (2004 – 2005) ved Avdeling for Barnehabilitering, Akershus Universitetssykehus

 • Postdoktor (2002 – 2004) ved Knight Lab - Cognitive Neuroscience Research Laboratory, Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California, og Psykologisk Institutt, UiO

 • Psykolog (2001 – 2002) ved Hjerneskadeavdelingen, Sunnaas Sykehus, Nesodden

 • Psykolog i utdanningsstilling (1993 – 1996) ved Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet

Samarbeid

Internasjonalt:

USA

Dept. of Psychology/Helen Wills Neuroscience Institute, University of Berkeley, California; Dept. of Neurology; Stanford University School of Medicine, California.

Tyskland

Dept. of Neurology, University of Lübeck.

Finland

Behavioral Neurology Research Unit, Tampere University Hospital.

Sverige

Dept. of Psychology, University of Lund.

Skottland

Institute of Biodiversity, Animal Health and Comparative Medicine, University of Glasgow.

Nasjonalt:

Nevrokirurgisk avdeling, Intervensjonssenteret og Psykosomatisk avdeling, OUS-RH; Nevropsykologisk Tjeneste, Psykiatrisk Senter, Helgelandssykehuset;

Forskningsavdelingen, Sunnaas Sykehus, Nesodden.

Emneord: Kognitiv psykologi, Klinisk nevropsykologi, Nevrovitenskap, MRI, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Foldal, Maja Dyhre; Leske, Sabine Liliana; Blenkmann, Alejandro Omar; Endestad, Tor & Solbakk, Anne-Kristin (2021). Attentional modulation of alpha- and beta oscillations during perception of auditory rhythms.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Leske, Sabine Liliana; Lubell, James Isaac; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anais & Funderud, Ingrid [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Auditory prediction and prediction error in self-generated tones.
 • Puszta, Andras; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Huster, Rene & Grane, Venke Arntsberg (2020). Reduced frontal theta during proactive control in adult ADHD.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid & Foldal, Maja Dyhre [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Action-based auditory predictions.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs & Funderud, Ingrid [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Leske, Sabine Liliana; Lubell, James Isaac; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Funderud, Ingrid & Foldal, Maja Dyhre [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Auditory prediction and prediction error in self-generated tones.
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Solbakk, Anne-Kristin; Lubell, James; Leske, Sabine Liliana; Llorens, Anaïs & Funderud, Ingrid [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Human brain network involved in auditory deviance detection: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Ivanovic, Jugoslav; Larsson, Pål Gunnar; Knight, Robert T. & Blenkmann, Alejandro Omar (2019). A robust intracranial electrode localization algorithm.
 • Foldal, Maja Dyhre; Blenkmann, Alejandro Omar; Llorens, Anaïs; Knight, Robert Thomas; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2019). The brain tracks global temporal regularity in auditory patterns.
 • Kam, Julia W.Y.; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert Thomas (2018). Orbitofrontal damage reduces auditory sensory response in humans. Cortex. ISSN 0010-9452. 101, s. 309–312. doi: 10.1016/j.cortex.2017.12.023
 • Blenkmann, Alejandro Omar; Lubell, James; Llorens, Anais; Funderud, Ingrid; Collavini, Santiago & Larsson, PG [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Human insula response to auditory deviants: Evidence from intracranial EEG recordings.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2018). Neural oscillations and human behavior.
 • Kam, Julia W.Y.; Lin, Jack J.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, Pål Gunnar & Knight, Robert T. (2018). Functional coupling between default network and fronto-parietal control network supports internally directed attention. .
 • Slama, S.J.K.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, P.G.; Lin, Jack J. & King-Stephens, D. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Intracranial recordings define a cortical-mesial temporal network in top-down and bottom-up attention.
 • Kam, J.W.Y.; Lin, J.J.; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Larsson, P.G. & Griffin, S. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Contributions of medial prefrontal cortex to internally directed attention.
 • Johnson, Elizabeth L.; Dewar, C.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar & Knight, Robert T. (2017). Causal evidence that bidirectional frontoparietal rhythms support working memory.
 • Johnson, Elizabeth L.; Adams, J.N.; Griffin, S.M.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor & Larsson, P.G. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Dynamic frontotemporal systems for episodic working memory.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2016). Goal Management Training of executive functions in patients with acquired brain injury.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2015). Goal Management Training of Executive Functions in patients with acquired brain injury.
 • Grane, Venke Arntsberg; Brunner, Jan Ferenc; Aasen, Ida Emilia Sareneva; Endestad, Tor; Knight, RT & Solbakk, Anne-Kristin (2015). ERP indices of proactive and reactive attentional control in adult ADHD.
 • Tornås, Sveinung; Løvstad, Marianne; Solbakk, Anne-Kristin; Høst, Katja; Schanke, Anne-Kristine & Stubberud, Jan (2014). Goal Management Training in patients with acquired brain injury - preliminary results.
 • Wojniusz, Slawomir; Callens, Nina; Cools, Martine; Andersson, Stein; Solbakk, Anne-Kristin & Sütterlin, Stefan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Long term GnRHR treatment effects on autonomic nerve system and frontal lobe function in children with pubertas precox.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Løvstad, Marianne (2011). Contribution of subregions of human frontal cortex to novelty processing.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina; Meling, Torstein & Lindgren, Magnus [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Focal lesions to the lateral and orbital prefrontal cortex: Neuropsychological profiles and self reported executive functions in everyday living.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Endestad, Tor; Lindgren, Magnus & Meling, Torstein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Electrophysiological indices of altered inhibitory control and error processing in patients with focal orbitofrontal lesions.
 • Krämer, Ulrike M; Solbakk, Anne-Kristin; Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor & Knight, Robert T. (2011). The role of the lateral PFC in inhibitory motor control.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). To prepare or not to prepare: Differrential Go/Nogo activity in contingent negative variation and spectral power.
 • Funderud, Ingrid; Solbakk, Anne-Kristin; Løvstad, Marianne; Endestad, Tor; Voytek, Bradley & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). To prepare or not to prepare: Differential Go/Nogo activity in contingent negative variation and EEG spectral power.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina & Meling, Torstein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Løvstad, Marianne; Funderud, Ingrid; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Knight, Robert T. & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Auditory novelty processing in patients with ventral and lateral lesions in the prefrontal cortex – an Event-Related Potential (ERP) study.
 • Funderud, Ingrid; Løvstad, Marianne; Lindgren, Magnus; Endestad, Tor; Due-Tønnessen, Paulina & Meling, Torstein Ragnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Contingent negative variation in patients with orbitofrontal and lateral lesions in the prefrontal cortex.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Hale, L; Alpert, GF; Furst, A; Oga, T & Suppiah, S [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Reduced anterior cingulate gyrus activation in normal aging: An event-related FMRI study. Journal of Cognitive Neuroscience. ISSN 0898-929X.
 • Lundervold, Astri J.; Lundervold, Arvid; Nordby, Helge; Sundet, Kjetil Søren; Andersson, Stein & Solbakk, Anne-Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Multi-dimensional measures of ERPs as part of the neuropsychological assessment. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 9, s. 589–590.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Reinvang, Ivar; Andersson, Stein; Nordby, Helge; Lundervold, Astri J. & Sundet, Kjetil Søren (2003). The relation between neuropsychological and ERP measures of cognitive speed and attention. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 9.
 • Lundervold, Astri J.; Nordby, Helge; Ødelien, I; Reinvang, Ivar; Sundet, Kjetil Søren & Solbakk, Anne-Kristin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Verbal memory function and brain activity. Journal of the International Neuropsychological Society. ISSN 1355-6177. 9.
 • Reinvang, Ivar; Gjerstad, Leif; Standnes, Britt & Solbakk, Anne-Kristin (2003). Neuropsychological profiles in MCI-patients with different genetic risk factors.
 • Reinvang, Ivar; Standnes, Britt; Gjerstad, Leif; Solbakk, Anne-Kristin & Karlsen, Nils (2001). Diagnosis of early dementia - ongoing projects.
 • Sundet, Kjetil Søren; Lundervold, Astri J.; Andersson, Stein; Solbakk, Anne-Kristin; Nordby, Helge & Karlsen, K [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Estimates of IQ: How NART serves to identify impaired WASI performance among cognitively impaired subjects.
 • Andersson, Stein & Solbakk, Anne-Kristin (2001). Electrophysiological indexes of attention deficit in workers exposed to organic solvents.
 • Solbakk, Anne-Kristin; Andersson, Stein & Schanke, Anne-Kristine (2001). Information processing and fatigue in polio survivors - an ERP study.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Andersson, Stein (2001). Memory-related ERPs in workers chronically exposed to organic solvents.
 • Foldal, Maja Dyhre; Solbakk, Anne-Kristin & Endestad, Tor (2021). Perceiving temporal structure in auditory stimuli: The role of attention and prediction. Series of dissertations sumbitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo.
 • Solbakk, Anne-Kristin & Reinvang, Ivar (2001). An ERP Study of Attention Deficits in Closed Head Injury: The Contribution of Frontal Mechanisms. Universitetet i Oslo. ISSN 82-569-1818-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. mars 2016 13:19 - Sist endret 3. mai 2019 14:52

Forskergrupper