Åshild Lappegard Hauge

Bilde av Åshild Lappegard Hauge
English version of this page
Mobiltelefon 95230172
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kvalitative forskningsmetoder
  • IPA/fortolkende fenomenologisk metode
  • Refleksiv tematisk analyse
 • Miljøpsykologi
  • Betydningen av det fysiske miljøet for livskvalitet, særlig for sårbare grupper: Bolig, nabolag og helsebygg
  • Klimapsykologi: Et psykologisk perspektiv på klimagassreduksjon, energieffektivisering og klimatilpasning

Forskningsprosjekter:

REBUS (Reuse of building materials in a user perspective)

REBUS er et forskningsprosjekt med mål om å utvikle kunnskap som fører til en raskere implementering av ombruk av byggematerialer for overgangen til et sirkulært bygd miljø. Prosjektet eies av SINTEF Community og er tverrfaglig, med arkitekter, ingeniører og forskere innen miljøpsykologi som samarbeider. Miljøpsykologigruppa skal samle inn kvantitative og kvalitative data om brukererfaringer og holdninger til ombruk av byggematerialer i byggebransjen. For en raskere implementering av ombruksmaterialer i byggebransjen vil miljøpsykologigruppa også jobbe med nettverksstrategier for opplæring, og anbefalinger for incitamenter i offentlige anskaffelser og forskrifter. Miljøpsykologigruppa har en PhD-stipendiat tilknyttet REBUS. Les mer om REBUS

Friluftssykehuset

Friluftssykehus er en arkitekttegnet hytte like ved ordinære sykehus, som gir pasienter og pårørende tilgang til natur og rom i naturmaterialer/ biofilisk design. Målet med friluftssykehuset er å bedre kvaliteten på sykehusoppholdet til pasientene. Ved Rikshospitalet brukes denne hytta til terapi og møter med barn som gjennomgår alvorlig sykdom. Forskere med miljøpsykologibakgrunn er med i Rikshospitalet/ OUS sin forskningsgruppe for friluftssykehus. Vi er med på å samle inn både kvalitative og kvantitative data om bruken av friluftssykehuset. Det er skrevet flere masteroppgaver om friluftssykehuset og naturskolen som holdes i tilknytning til friluftssykehuset. Les mer om Friluftssykehusets forskningsgruppe.

Undervisning

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved psykologisk institutt på Høgskolen I Innlandet, undervisning i miljøpsykologi og kvalitative metoder.

 • Post doc ved SINTEF Byggforsk I SFI Klima 2050, 2015-2017

 • Forsker ved SINTEF Byggforsk/SINTEF Community, 2009-2019, hovedsakelig med prosjekter finansiert av Forskningsrådet om bokvalitet og klimagassreduksjon og klimatilpasning.

 • PhD i arkitektur og miljøpsykologi, NTNU 2009

 • Master in sosialpsykologi, NTNU 2003

Verv

 • Medlem av styret for Norsk nettverk for miljøpsykologi
 • Medlem av den vitenskaplige komiteen for den årlige internasjonale miljøpsykologikonferansen på Høgskolen i Innlandet
Emneord: Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi, Kvalitativ metode, Sosialpsykologi, samfunn

Publikasjoner

 • Breiby, Monica; Hauge, Åshild Lappegard; Holen, Stig & Stølan, Trygve (2022). «Studentene liker meg mindre på digitale forelesninger» – undervisernes opplevelse med undervisning i digitale læringsmiljø for store studentkull under covid-19-pandemien. UNIPED. ISSN 1500-4538. doi: 10.18261/uniped.45.4.2.
 • Breiby, Monica Adele; Hauge, Åshild Lappegard; Stølan, Trygve & Holen, Stig (2022). «Studentene liker meg mindre på digitale forelesninger» – undervisernes opplevelse med undervisning i digitale læringsmiljø for store studentkull under covid-19-pandemien. UNIPED. ISSN 1500-4538. s. 250–263. doi: 10.18261/uniped.45.4.2.
 • Øverland, Elisabeth; Hauge, Åshild Lappegard; Orm, Stian; Pellicano, Elisabeth; Øie, Merete Glenne & Skogli, Erik Winther [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Exploring life with Autism: Quality of Life, daily functioning and compensatory strategies from childhood to emerging adulthood: a qualitative study protocol. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. doi: 10.3389/fpsyt.2022.1058601.
 • Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Hauge, Åshild Lappegard & Johnsen, Svein Åge Kjøs (2022). Certification dissonance: Contradictions between environmental values and certification scheme requirements in small-scale companies. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 358(132037). doi: 10.1016/j.jclepro.2022.132037. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Svein Åge Kjøs; Lindheim, Maren Østvold & Hauge, Åshild Lappegard (2022). Terapirommet er ikke et nøytralt rom: om Friluftssykehuset og potensialet i de fysiske omgivelsene for barn og unge i behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59, s. 90–98. doi: 10.52734/hPFE8529. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvietkute, Dana & Hauge, Åshild Lappegard (2021). Living with strangers: exploring motivations and stated preferences for considering co-housing and shared living in Bergen, Norway. Housing and Society. ISSN 0888-2746. doi: 10.1080/08882746.2021.1972264. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Ellinor; Hauge, Åshild Lappegard & Høyland, Karin (2021). Bofellesskap – et bidrag til økt livskvalitet for eldre? Tidsskrift for boligforskning. ISSN 2535-5988. 4(1), s. 46–62. doi: 10.18261/issn.2535-5988-2021-01-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hauge, Åshild Lappegard; Time, Berit; Flyen, Cecilie; Sivertsen, Edvard; Venås, Christoffer & Thomassen, Maria Kristina Kollberg (2020). Klimatilpasning – hvordan få det til å skje? Betydningen av læring i nettverk= Climate adaptation – how to make it happen? The meaning of learning in networks. Kart og Plan. ISSN 0047-3278. 113(3), s. 145–167. doi: 10.18261/issn.2535-6003-2020-03-02.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne & Aall, Carlo (2020). Public-Private Cooperation for Climate Adaptation - Providing Insurance Loss Data to the Municipalities. I Filho, Walter Leal & Jacob, Daniela (Red.), Handbook of Climate Services. Springer. ISSN 978-3-030-36874-6. s. 157–181. doi: 10.1007/978-3-030-36875-3_9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holøs, Sverre Bjørn; Lukina, V.; Hauge, Åshild Lappegard & Thunshelle, Kari (2019). Process-related risks in refurbishment of dwellings using prefabricated wall elements with integrated PV and ventilation ducts. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). ISSN 1755-1307. 352(1). doi: 10.1088/1755-1315/352/1/012047. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lien, Synne Krekling; Sørnes, Kari; Hauge, Åshild Lappegard; Lindberg, Karen Byskov & Walnum, Harald Taxt (2019). Selection of key performance indicators (KPIs) in the transition towards low-carbon urban communities. I ECEEE, . (Red.), eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficienct sufficient?. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE). ISSN 978-91-983878-5-8.
 • Labonnote, Nathalie; Hauge, Åshild Lappegard & Sivertsen, Edvard (2019). A climate services perspective on Norwegian stormwater-related databases. Climate Services. ISSN 2405-8807. 13, s. 33–41. doi: 10.1016/j.cliser.2019.01.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Walnum, Harald Taxt; Hauge, Åshild Lappegard; Lindberg, Karen Byskov; Mysen, Mads; Nielsen, Brita Fladvad & Sørnes, Kari (2019). Developing a scenario calculator for smart energy communities in Norway: Identifying gaps between vision and practice. Sustainable Cities and Society (SCS). ISSN 2210-6707. 46. doi: 10.1016/j.scs.2019.01.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Temeljotov Salaj, Alenka; Hjelmbrekke, Hallgrim; Bjørberg, Svein; Hauge, Åshild Lappegard & Lohne, Jardar (2018). Value sharing model for urban development, Conference of Interdisciplinary Research of Real Estate, Groningen, September 20-21, 2018. Institute of Real Estate Studies. ISSN 978-90-827076-3-2. s. 11–19.
 • Fufa, Selamawit Mamo; Hauge, Åshild Lappegard & Mellegård, Sofie Elisabet (2018). Challenges and opportunities of using Social LCA in the Norwegian construction and public procurement. I et al., , (Red.), People and Places for Partnership. Pre-proceedings of the 6th Social Life Cycle Assessment Conference S-LCA 2018 – September 10-12, 2018 – Pescara (Italy). Fruitrop. ISSN 978-2-9562141-1-3. s. 231–235.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær & Flyen, Cecilie (2018). Multilevel networks for climate change adaptation – what works? International Journal of Climate Change Strategies and Management. ISSN 1756-8692. doi: 10.1108/IJCCSM-10-2017-0194. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Åshild Lappegard; Johnsen, Svein Åge Kjøs & Lindheim, Maren Østvold (2022). The influence of natural environment in child therapy – analytical generalization of a qualitative case study .
 • Rønningen, Grethe; Lund, Adrian & Hauge, Åshild Lappegard (2022). Stor lykke på liten løkke - hvordan påvirker nabolaget livskvaliteten vår? [Fagblad]. https://issuu.com/usbl-nytt/docs/usbl_magasinet_2_2022/s/170.
 • Hauge, Åshild Lappegard & Thomassen, Maria Kristina Kollberg (2022). Forsikringsdata kan styrke samarbeidet med klimatilpasning. Kommunalteknikk. Kommunalteknikk. ISSN 0452-389X. s. 36–38.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2022). Omgivelsers påvirkning på barn.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Johnsen, Svein Åge Kjøs & Gjelvik, Ingrid Grimstad (2022). — Sykehusomgivelser bør tilpasses barna, ikke omvendt! Sonja magasin. ISSN 2703-9013.
 • Gjelvik, Ingrid Grimstad; Hauge, Åshild Lappegard; Lindheim, Maren Østvold; Johansen, Emma Holtet & Johnsen, Svein Åge Kjøs (2022). Affordances for Agency in a Nature-based Outdoor Activity Program: A Qualitative Study of ‘Nature School’ for Childhood Critical Illness Survivors.
 • Moe, Ellinor; Denizou, Karine & Hauge, Åshild Lappegard (2022). Universell utforming for psykisk helse på jobb.
 • Nilsen, Torbjørn Tumyr & Hauge, Åshild Lappegard (2022). Psyk arkitektur. [Fagblad]. Arkitektnytt.
 • Henriksen, Marin Kristine; Åse, Kongsvold & Hauge, Åshild Lappegard (2021). Mot et sirkulært bygd miljø: å løse sektoromfattende utfordringer sammen.
 • Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Hauge, Åshild Lappegard & Johnsen, Svein Åge Kjøs (2021). Environmental Certification: Contradictions and Dissonance.
 • Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Hauge, Åshild Lappegard & Johnsen, Svein Åge Kjøs (2021). Miljøsertifisering: Motsetninger og dissonans.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2021). Nettverk for å lære klimatilpasning. Normer for klima og miljø påvirkes i nettverk.
 • Grønseth, Anne Sigfrid Farstad & Hauge, Åshild Lappegard (2021). Alle trenger et trygt hjem: Er selveid bolig veien til tilhørighet og trivsel?
 • Strumse, Einar; Hauge, Åshild Lappegard & Johnsen, Svein Åge Kjøs (2021). Kan miljøpsykologisk kunnskap frigjøre arkitekter? Psykologisk.no.
 • Denizou, Karine; Moe, Ellinor & Hauge, Åshild Lappegard (2021). Universal design of office workplace - for people with mild mental disorders. I Verma, Ira; Vladykina, Natalia & Arpiainen, Laura (Red.), Proceedings of the 5th International Conference on Universal Design. UD2021, Espoo Finland, 9.06. – 11.06.2021. Aalto University. ISSN 978-952-64-0509-4. s. 70–74.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2021). Miljøpsykologi og tanker om arkitekturopprøret.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2021). Naturens innvirkning på mennesket - miljøpsykologi.
 • Johnsen, Svein Åge Kjøs & Hauge, Åshild Lappegard (2020). Alle vil bli kvitt plasten, og ingen vil ha den. Psykologisk.no.
 • Johnsen, Svein Åge Kjøs; Hauge, Åshild Lappegard & Lindheim, Maren Østvold (2020). Developing the therapeutic potential of nature cabins in outpatient and inpatient care .
 • Henriksen, Marin Kristine; Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Hauge, Åshild Lappegard & Johnsen, Svein Åge Kjøs (2020). Reuse of building materials - Networking strategies for social innovation.
 • Lindheim, Maren Østvold; Johnsen, Svein Åge Kjøs; Hauge, Åshild Lappegard & Diseth, Trond H (2020). The Outdoor Care Retreat. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.20.0409.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2020). Symbol aesthetics as an approach to influence both well-being and environmental behavior.
 • Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine & Stamsø, Mary Ann (2020). «Eie først»: En levedyktig boligmodell for lavinntektsfamilier?
 • Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Hauge, Åshild Lappegard; Johnsen, Svein Åge Kjøs & Tisthammer, Kelsey Kristine (2020). Kan et virus reversere klimaendringene? Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2020). Nettsider og nettverk gir bedre klimatilpasning. Byggeindustrien. ISSN 0332-7086. Fulltekst i vitenarkiv
 • Venås, Christoffer; Hauge, Åshild Lappegard & Andreassen, Stein-Arne (2020). Flere fylker burde lære klimatilpasning i nettverk. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor & Denizou, Karine (2019). Universal design of workplace environments for employees with milder mental disorders .
 • Nielsen, Brita Fladvad; Hauge, Åshild Lappegard & Walnum, Harald Taxt (2019). Halvdagsseminaret om PI-SEC hos PBE (Vahls gate 1, 0187 Oslo). Gjennomgang av funn i PI-SEC. Diskusjon. .
 • Moe, Ellinor & Hauge, Åshild Lappegard (2019). Sosialt bærekraftige boliger for eldre - To casestudie om eldre menneskers erfaringer med bofellesskap.
 • Lien, Synne Krekling; Sørnes, Kari; Hauge, Åshild Lappegard; Lindberg, Karen Byskov & Walnum, Harald Taxt (2019). Selection of key performance indicators (KPIs) in the transition towards low-carbon urban communities.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2019). Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. SIWI World Water Week.
 • Nielsen, Brita Fladvad; Walnum, Harald Taxt & Hauge, Åshild Lappegard (2019). Demonstrasjon av PI-SEC planleggingshjul og scenariokalkulator som verktøy i områdeplanlegging for Oslo kommune.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling & Lindberg, Karen Byskov (2019). Klimamål må være mer enn ord – her er verktøyet! Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2019). En felles nasjonal kunnskapsportal om overvann, med informasjon for alle på ett sted? .
 • Flyen, Cecilie; Mellegård, Sofie Elisabet; Flyen, Anne Cathrine & Hauge, Åshild Lappegard (2019). Oppgradering av verneverdige bygg krever kunnskap. Byggeindustrien. ISSN 0332-7086.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2019). Her kan du få støtte og råd. [Fagblad]. Budstikka.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie & Sivertsen, Edvard (2019). Skadedata fra forsikringsselskapene. Vannspeilet. ISSN 2464-4021. s. 32–33.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2019). Den smarte oppussinga. [Avis]. Sogn avis.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2019). Fikk penger for å pusse opp. [Avis]. Brønnøysunds Avis .
 • Hauge, Åshild Lappegard (2019). Den smarte husoppussingen. [Avis]. Glåmdalen.
 • Kalsnes, Bjørn; Nadim, Farrokh; Eidsvig, Unni; Hauge, Åshild Lappegard; Sivertsen, Edvard & Time, Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Klimarisiko. Naturen. ISSN 0028-0887.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Demokraten.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Nytt og varmt - den smarte oppussingen. [Internett]. Eidsvoll Ullensaker blad.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Haugesunds Avis.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen . [Internett]. Framtid i Nord.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Internett]. Demokraten.no.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Varden.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Elisabeth og Rob gjorde alle de kjedelige tingene da de oppgraderte huset. [Avis]. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Rana blad.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Framtid i Nord.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Østlandets blad.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Østlendingen.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Gjengangeren.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Avis]. Bergensavisen.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Den smarte oppussingen. [Internett]. Oppland arbeiderblad.
 • Mellegård, Sofie Elisabet; Hauge, Åshild Lappegard; Amundsen, Kristin Helena & Maus, Karoline Berg (2018). Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien. ISSN 2387-6328.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data – Public -private cooperation for improved climate adaptation.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Datadeling for bedre klimatilpasning. [Internett]. Norsk VVS.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Forsikringsselskaper positive til datadeling for bedre klimatilpasning. [Internett]. NTB info.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Forsikringsselskaper positive til datadeling for bedre klimatilpasning. [Internett]. Digital Norway.
 • Kokkonen, Anne; Hauge, Åshild Lappegard & Flyen, Cecilie (2018). Framing Co-Creation of Social Responsibility in the Case of Climate Adaptation. Working Papers Series on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business. ISSN 2285-7222.
 • Flyen, Cecilie; Kokkonen, Anne & Hauge, Åshild Lappegard (2018). Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). – Kommunene må jobbe bedre i nettverk. [Internett]. Tungt.no.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk. [Internett]. Ny teknikk.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk. [Avis]. Byavisa Drammen.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). - Forsikringsselskaper positive til datadeling for bedre klimatilpasning. [Internett]. Bygg.no.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Forsikringsselskaper positive til datadeling for bedre klimatilpasning.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Strømø, Ellen-Birgitte; Andreassen, Stein-Arne & Flyen, Cecilie (2018). Bli god på klimatilpasning gjennom nettverk. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Nettverk for å lære klimatilpasning – hvordan og hvorfor.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). The insurance companies’ attitudes to sharing loss data with the municipalities for better climate adaption.
 • Hauge, Åshild Lappegard (2018). Tilpassing til klimaendringene gjøres best gjennom samarbeid i nettverk. [Internett]. ITB Aktuelt.
 • Thomassen, Maria Kristina Kollberg & Hauge, Åshild Lappegard (2022). Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization. SINTEF akademisk forlag. ISSN 978-82-536-1759-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Denizou, Karine; Moe, Ellinor & Hauge, Åshild Lappegard (2021). Universell utforming på kontorarbeidsplassen – omgivelser til støtte for personer med angst og depresjon. SINTEF akademisk forlag. ISSN 978-82-536-1690-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hauge, Åshild Lappegard & Jevne, F.L. (2021). Brukerevaluering av nasjonal nettportal for bedre klimatilpasning - En kvalitativ casestudie av DSBs Kunnskapsbanken. Høgskolen i Innlandet.
 • Denizou, Karine; Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Hauge, Åshild Lappegard & Stamsø, Mary Ann (2021). Eie først – Barna først. Hvilken betydning har selveid bolig for livskvaliteten i lavinntektsfamilier? SINTEF akademisk forlag. ISSN 978-82-536-1694-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hauge, Åshild Lappegard & Thomassen, Maria Kristina Kollberg (2021). Evaluering av Kunnskapsbanken. SINTEF akademisk forlag.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie & Thomassen, Maria Kristina Kollberg (2019). Nye nettsider for klimaservice – etablering og brukerevaluering. SINTEF akademisk forlag. ISSN 978-82-536-1641-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eidsvig, Unni; Ekeheien, C.; Kalsnes, Bjørn; Hauge, Åshild Lappegard & Flyen, Cecilie (2019). Temasamling | Risikovurdering som verktøy for klimatilpasning. SINTEF Community.
 • Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne & Hauge, Åshild Lappegard (2019). Organisering av klimatilpasningsarbeid. SINTEF Byggforsk.
 • Nielsen, Brita Fladvad; Hauge, Åshild Lappegard; Sørnes, Kari; Walnum, Harald Taxt & Uusinoka, Taru (2018). Toolkit Testing in the Planning of Smart Energy Communities. PI-SEC Report 1.3 / 2.3 : Municipal practice and project planning. PI-SEC. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Hauge, Åshild Lappegard; Sørnes, Kari; Walnum, Harald Taxt & Uusinoka, Taru [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Toolkit for the planning of smart energy communities. PI-SEC report 2.3. Challenges and best practices from testing of the PI-SEC Planning Wheel. PI-SEC. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hauge, Åshild Lappegard & Kvålshaugen, Ragnhild (2018). Beslutningsprosesser om overvann i urbane strøk. SINTEF Byggforsk.
 • Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Aall, Carlo; Kokkonen, Anne & Ebeltoft, Mia (2018). Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data – Public-private cooperation for improved climate adaptation. SINTEF akademisk forlag. ISSN 978-82-536-1590-5. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2022 14:40 - Sist endret 13. sep. 2022 09:54