Stine Holmstul Olsen

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

Bipolar lidelse, søvn, bruk av rusmidler, affekt, selvmedisinering.

Dotorgradsprosjektet

Bipolar lidelse regnes som en alvorlig psykisk lidelse, og forekommer hos cirka 1 % av verdens befolkning. Bruk av rusmidler som for eksempel cannabis og alkohol er svært vanlig hos personer med bipolar lidelse. På kort sikt kan rusinntak gi en opplevelse av symptomlette, men langtidskonsekvensene ser ut til å være en økning av symptomer og dårligere funksjon. I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om affektive symptomer (depresjon og mani) ser annerledes ut hos personer med bipolar lidelse og som har samtidig ruslidelse, samt nærme oss spørsmålet om «høna og egget»: bruker personer med bipolar lidelse rusmidler for å regulere egne symptomer (selvmedisinering), eller utløser rusbruk nettopp disse symptomene, og ser vi tegn til en «spiral»? Dette vil vi gjøre gjennom at deltakerne i studien selv-monitorerer symptomer og rusbruk over tid i en app, samt bærer en aktigraf som måler aktivitet (aksellerasjon). Målet er en bedre forståelse av rusproblemer ved bipolar lidelse, og at dette skal bidra til bedre forebygging og behandling.

Tittel på prosjektet: Self-medication in bipolar disorder: the temporal relationship between mood, sleep and substance use.

Bakgrunn

Utdannet psykolog.

Finansiering og samarbeid

Ansatt ved NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser), Oslo Universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Forskningsteam

Tilhører forskningsgruppen Kliniske symptommekanismer ved NORMENT. Hovedveileder er Trine Vik Lagerberg (OUS/NORMENT). Biveiledere er Sofie Ragnhild Aminoff (OUS/NORMENT) og Roger Hagen (UIO).

Emneord: Bipolar Disorder, Rus

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. des. 2021 15:39 - Sist endret 24. jan. 2022 11:00