Ole Aasvik

Ph.d.-kandidat

Faglige interesser

  • Sosialpsykologi

  • Metode

  • Individuelle forskjeller

  • Gruppedynamikk

  • Transportatferd

PhD-prosjektet

Prosjektet «Autonom mobilitet som en tjeneste (AutoMaas)» dreier seg om folks aksept og bruk av selvkjørende kjøretøy. Ruter administrerer kollektivtransporten i Osloregionen og har en uttalt ambisjon om å tilby «Mobility as a service» (Maas) med autonome kjøretøy. En pilot med små autonome kjøretøy (4-6 passasjerer) i kollektivtransporten er lansert av Ruter i Ski, like ved Oslo. Til å begynne med vil tjenesten fungere som en vanlig bussrute, men kjøretøyene er utstyrt for selvkjøring, og målet er å kjøre uten sikkerhetsføreren trenger å gripe inn. På sikt er ambisjonen å fjerne sjåføren og tilby en ekte Maas-transport der kunder kan bestille kjøretøyet etter behov, men vil måtte dele kjøretøyet med andre som skal samme vei.

En betingelse for å lykkes med et delt selvkjørende Maas-tilbud, er at passasjerene tør å dele turer med fremmede også når det ikke er en sikkerhetsfører om bord. De må, med andre ord, ikke bare stole på teknologien og sikkerhetssystemene i kjøretøyene; de må også stole på medpassasjerene. Hvordan folk vil reagere i slike situasjoner vet vi lite om.

AutoMaas vil undersøke hvilke faktorer som påvirker aksepten av autonome kjøretøyer i kollektivtransportsystemet, og spesielt nøkkelspørsmålet om å stole på å dele kjøretøy med fremmede uten en sikkerhetsfører om bord.

I nært samarbeid med viktige interessenter vil AutoMaas kartlegge, teste og implementere tiltak for å øke tilliten og fremme bruken av en slik tjeneste. Vi vil gjennomføre felteksperimenter for å undersøke hvordan faktorer som design av interiør og eksteriør, og digital informasjon, kan brukes for å fremme tillit og bruk. I AutoMaas-prosjektet vil vi også teste eksisterende psykologiske atferdsmodeller om tillit til og aksept av ny teknologi samt aksept av turdeling, ved hjelp av en omfattende survey. AutoMaas vil også produsere en mal for hvordan slik kjøretøy bør designes for å maksimere tillit, som kan inkluderes i Ruters generelle retningslinjer for kjøretøydesign for offentlig autonom transport.

Bakgrunn

  • Ansatt som forsker ved Transportøkonomisk institutt fra 2017

  • Mastergrad i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo 2017

  • Vit. ass. ved Universitetet i Oslo 2015/2016

  • Bachelor i helse- og sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo 2015

Forskningsteam

Hovedveileder: Førsteamanuensis ved UiO Pål Ulleberg

Biveileder: Professor ved TU Delft og forsker ved TØI, Marjan Hagenzieker

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) som et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Transportøkonomisk institutt, TU Delft i Nederland, Ruter, BaneNor, Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.

Emneord: Sosialpsykologi, Teknologi
Publisert 29. apr. 2021 14:22 - Sist endret 20. okt. 2021 10:06