Nina Alexandersen

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Mitt doktorgradsprosjekt er finansiert av Norges forskningsråd og inngår i forskningsprosjektet «The impact of quality in Kindergarten for better mental health in children: a Norwegian survey-registry linkage study (MoBaKinder)».

Prosjektet innebærer tverrfaglig nasjonalt og internasjonalt samarbeid med eksperter innenfor psykisk helse, utviklingspsykologi, utdanningsvitenskap og helsefremmende arbeid fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen BI, the Danish National Institute of Public Health, the National University of Ireland Galway.

Formålet med doktorgradsprosjektet er å bidra med ny kunnskap om effekter av kvalitet i utdanning i tidlig barndom for barns utvikling, med primært fokus på positiv psykologi.

Akademiske interesser

 • Helse- og utdanningspolitikk
 • Effekter av kvalitet i utdanning i tidlig barndom på barns utvikling: betydning av barnas individuelle forskjeller
 • Sosioøkonomiske ulikheter i helse og utdanning

Bakgrunn

 • MPhil Health economics, Policy and Management (Universitetet i Oslo)
 • PhD - stipendiat ved FHI

Publikasjoner

 • Alexandersen, Nina; Zachrisson, Henrik Daae; Wilhelmsen, Tiril; Wang, Mari Vaage & Brandlistuen, Ragnhild Eek (2021). Predicting selection into ECEC of higher quality in a universal context:The role of parental education and income. Early Childhood Research Quarterly.  ISSN 0885-2006.  55, s 336- 348 . doi: 10.1016/j.ecresq.2021.01.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wilhelmsen, Tiril; Lekhal, Ratib; Alexandersen, Nina; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2021). Children’s temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children’s externalising problems. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  29(2), s 206- 223 . doi: 10.1080/1350293X.2021.1895273 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina; Goldhaber-Fieber, Jeremy D. & Hagen, Terje P. (2018). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal health system? An explorative register-based study in Norway. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  8(6), s 1- 10 . doi: 10.1136/bmjopen-2017-019780 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Johannessen, Karl Arne & Alexandersen, Nina (2018). Improving accessibility for outpatients in specialist clinics: reducing long waiting times and waiting lists with a simple analytic approach. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(1) . doi: 10.1186/s12913-018-3635-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tynkkynen, Liina-Kaisa; Alexandersen, Nina; Kaarbøe, Oddvar Martin; Anell, Anders; Lehto, Juhani S. & Vrangbæk, Karsten (2018). Development of Voluntary Private Health Insurance in Nordic Countries. An Exploratory Study on Country-specific Contextual Factors.. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  122(5), s 485- 492 . doi: 10.1016/j.healthpol.2018.03.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  1, s 31- 38 Vis sammendrag
 • Alexandersen, Nina; Anell, Anders; Kaarbøe, Oddvar Martin; Lehto, Juhani S.; Tynkkynen, Liina-Kaisa & Vrangbæk, Karsten (2016). The development of voluntary private health insurance in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  4(1), s 68- 83 . doi: 10.5617/njhe.2718
 • Swanson, Jayson O. J; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 125- 134 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-07 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Alexandersen, Nina; Wilhelmsen, Tiril; Wang, Mari Vaage; Zachrisson, Henrik Daae & Brandlistuen, Ragnhild Eek (2019). Access to childcare quality in a universal context: the role of parental education and income.
 • Helland, Siri Saugestad; Wilhelmsen, Tiril; Alexandersen, Nina; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Schjølberg, Synnve & Wang, Mari Vaage (2019). Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer. Betydningen av pedagogisk praksis i barnehagen og læringsmiljø i skolen.
 • Wilhelmsen, Tiril; Alexandersen, Nina; Røysamb, Espen; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2019). Teachers' competence moderates the association between teacher-child closeness and child behaviour.
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2017). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal Health system? An explorative register-based study.
 • Tynkkynen, Liina-Kaisa; Alexandersen, Nina; Kaarbøe, Oddvar Martin; Anell, Anders; Lehto, Juhani S. & Vrangbaek, Karsten (2017). Development of Voluntary Private Health Insurance in Nordic Countries – An Exploratory Study on Country-specific Contextual Factors.
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?.
 • Swanson, Jayson O. J; Hagen, Terje P. & Alexandersen, Nina (red.) (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus? HERO working paper 1/2016..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2020 12:32 - Sist endret 5. mai 2020 07:39