Nina Alexandersen

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Mitt doktorgradsprosjekt er finansiert av Norges forskningsråd og inngår i forskningsprosjektet «The impact of quality in Kindergarten for better mental health in children: a Norwegian survey-registry linkage study (MoBaKinder)».

Prosjektet innebærer tverrfaglig nasjonalt og internasjonalt samarbeid med eksperter innenfor psykisk helse, utviklingspsykologi, utdanningsvitenskap og helsefremmende arbeid fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen BI, the Danish National Institute of Public Health, the National University of Ireland Galway.

Formålet med doktorgradsprosjektet er å bidra med ny kunnskap om effekter av kvalitet i utdanning i tidlig barndom for barns utvikling, med primært fokus på positiv psykologi.

Akademiske interesser

  • Helse- og utdanningspolitikk
  • Effekter av kvalitet i utdanning i tidlig barndom på barns utvikling: betydning av barnas individuelle forskjeller
  • Sosioøkonomiske ulikheter i helse og utdanning

Bakgrunn

  • MPhil Health economics, Policy and Management (Universitetet i Oslo)
  • PhD - stipendiat ved FHI
Publisert 4. mars 2020 12:32 - Sist endret 5. mai 2020 07:39