Nina Alexandersen

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Mitt doktorgradsprosjekt er finansiert av Norges forskningsråd og inngår i forskningsprosjektet «The impact of quality in Kindergarten for better mental health in children: a Norwegian survey-registry linkage study (MoBaKinder)».

Prosjektet innebærer tverrfaglig nasjonalt og internasjonalt samarbeid med eksperter innenfor psykisk helse, utviklingspsykologi, utdanningsvitenskap og helsefremmende arbeid fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen BI, the Danish National Institute of Public Health, the National University of Ireland Galway.

Formålet med doktorgradsprosjektet er å bidra med ny kunnskap om effekter av kvalitet i utdanning i tidlig barndom for barns utvikling, med primært fokus på positiv psykologi.

Akademiske interesser

 • Helse- og utdanningspolitikk
 • Effekter av kvalitet i utdanning i tidlig barndom på barns utvikling: betydning av barnas individuelle forskjeller
 • Sosioøkonomiske ulikheter i helse og utdanning

Bakgrunn

 • MPhil Health economics, Policy and Management (Universitetet i Oslo)
 • PhD - stipendiat ved FHI

Publikasjoner

 • Wilhelmsen, Tiril; Alexandersen, Nina; Røysamb, Espen; Moser, Thomas; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2022). Teachers’ competence promote close relationships to children with externalising problems and conflictual relationships. Educational Psychology. ISSN 0144-3410. doi: 10.1080/01443410.2022.2059653.
 • Wilhelmsen, Tiril; Lekhal, Ratib; Alexandersen, Nina; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2021). Children’s temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children’s externalising problems. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. 29(2), s. 206–223. doi: 10.1080/1350293X.2021.1895273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alexandersen, Nina; Zachrisson, Henrik Daae; Wilhelmsen, Tiril; Wang, Mari Vaage & Brandlistuen, Ragnhild Eek (2021). Predicting selection into ECEC of higher quality in a universal context:The role of parental education and income. Early Childhood Research Quarterly. ISSN 0885-2006. 55, s. 336–348. doi: 10.1016/j.ecresq.2021.01.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johannessen, Karl Arne & Alexandersen, Nina (2018). Improving accessibility for outpatients in specialist clinics: reducing long waiting times and waiting lists with a simple analytic approach. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18(1). doi: 10.1186/s12913-018-3635-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina; Goldhaber-Fieber, Jeremy D. & Hagen, Terje P. (2018). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal health system? An explorative register-based study in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 8(6), s. 1–10. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019780. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tynkkynen, Liina-Kaisa; Alexandersen, Nina; Kaarbøe, Oddvar Martin; Anell, Anders; Lehto, Juhani S. & Vrangbæk, Karsten (2018). Development of Voluntary Private Health Insurance in Nordic Countries. An Exploratory Study on Country-specific Contextual Factors. Health Policy. ISSN 0168-8510. 122(5), s. 485–492. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.03.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 1, s. 31–38.
 • Swanson, Jayson O. J; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus? Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(2), s. 125–134. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-07.
 • Alexandersen, Nina; Anell, Anders; Kaarbøe, Oddvar Martin; Lehto, Juhani S.; Tynkkynen, Liina-Kaisa & Vrangbæk, Karsten (2016). The development of voluntary private health insurance in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 4(1), s. 68–83. doi: 10.5617/njhe.2718.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wilhelmsen, Tiril; Alexandersen, Nina; Røysamb, Espen; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2019). Teachers' competence moderates the association between teacher-child closeness and child behaviour.
 • Alexandersen, Nina; Wilhelmsen, Tiril; Wang, Mari Vaage; Zachrisson, Henrik Daae & Brandlistuen, Ragnhild Eek (2019). Access to childcare quality in a universal context: the role of parental education and income.
 • Tynkkynen, Liina-Kaisa; Alexandersen, Nina; Kaarbøe, Oddvar Martin; Anell, Anders; Lehto, Juhani S. & Vrangbaek, Karsten (2017). Development of Voluntary Private Health Insurance in Nordic Countries – An Exploratory Study on Country-specific Contextual Factors.
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2017). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal Health system? An explorative register-based study.
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?
 • Alexandersen, Nina (2022). The Role of Early Educational Experiences in Child Development: Evidence from a Context of Universal Access. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helland, Siri Saugestad; Wilhelmsen, Tiril; Alexandersen, Nina; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Schjølberg, Synnve & Wang, Mari Vaage (2019). Skoleferdigheter og psykisk helse hos 8-åringer. Betydningen av pedagogisk praksis i barnehagen og læringsmiljø i skolen. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-951-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Swanson, Jayson O. J; Hagen, Terje P. & Alexandersen, Nina (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus? HERO working paper 1/2016. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-251-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2020 12:32 - Sist endret 5. mai 2020 07:39