Maria Morbech

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Mitt doktorgradsprosjekt er finansiert av Norges forskningsråd og inngår i forskningsprosjektet «The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms», som er et underprosjekt av FamilieForSK-studien ved Folkehelseinstituttet. 

Formålet med doktorgradsprosjektet er å bidra med ny kunnskap om hva som bør vektlegges for å komme frem til bostedsordninger som ivaretar barns behov når foreldre går fra hverandre. Ved å undersøke både bakenforliggende faktorer og mekanismer som relasjoner og konflikter i familien, ønsker vi å se nærmere på sammenheng mellom bostedsordninger og barns tilpasning. 

Prosjektgruppen er bredt og internasjonalt sammensatt og har med høy kompetanse på forskning om familierelaterte temaer, deriblant foreldresamarbeid, konflikt og barns trivsel og psykiske helse. 

Akademiske interesser

  • Barns trivsel og psykiske helse
  • Familier
  • Foreldrekonflikter
  • Bostedsordninger for barn

Bakgrunn

  • Master i uviklingspsykologi (Universitetet i Oslo)
  • PhD - stipendiat ved FHI

 

 

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 19. mars 2020 12:19 - Sist endret 15. mai 2020 20:15