Lillis Marie-Louise Elisabeth Rabbing

Finansiering og samarbeid

Mitt prosjekt heter: "Challenging and Demanding work: Operative and Organizational Work Demands and Individual and Organizational Resources as Predictors of Health and Work Engagement in the Norwegian Police Service” med kort-titel «Politistudien». Arbeidet fokuserer på arbeids- og organisasjonspsykologiske faktorer ved polisiært arbeid. 

Min stipendiatperiode strekker seg fra 2018 – 2024 og mitt doktorgradsarbeid er ett av flere i «Politistudien».

Bakgrunn

  • Jeg er fast ansatt ved Politihøgskolen og er tatt opp som stipendiat ved psykologisk institutt.
  • Jeg har min fagbakgrunn fra Fysisk trening/idrett og pedagogikk.
Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 16. mars 2020 10:24 - Sist endret 18. mai 2020 12:20