Ingvild Vøllo Eliassen

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er tilknyttet Dementia Disease Initiation (DDI), en longitudinell oppfølgingsstudie av personer med kognitiv svikt. Det er en multisenterstudie med samarbeid mellom grupper i Oslo-Akershus, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugesund. Deltakere som opplever kognitive vansker, samt kontroller, følges opp hvert andre år med blant annet nevropsykologiske, nevrologiske, proteomiske og billeddiagnostiske undersøkelser.

Jeg jobber på Ahus, finansiert med forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Tittelen på prosjektet er «Cross sectional and longitudinal validity of neuropsychological impairment criteria in persons seeking help for cognitive problems». Forskningen fokuserer på hvordan vi kan identifisere tidlige kognitive tegn på Alzheimers sykdom ved hjelp av nevropsykologiske tester.

Hovedveileder er Erik Hessen, Spesialist i nevropsykologi, Professor II ved psykologisk institutt, UiO. Biveileder er Tormod Fladby, Overlege i nevrologi og prosjektleder for DDI, Professor II ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

 

Bakgrunn

2012-2018. Profesjonsstudiet i psykologi, NTNU
 

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 9. mars 2020 10:46 - Sist endret 15. juni 2020 11:19